Centenarul Marii Uniri reprezintă cel mai însemnat moment al națiunii române şi acel moment de referinţă în cunoaşterea trecutului istoric, de reaşezare a istoriei şi culturii naţionale la locul cuvenit în patrimoniul cultural românesc, spre formarea generaţiilor viitoare. Românii din țară și de peste hotare trebuie să conștientizeze importanţa şi semnificaţia evenimentului istoric petrecut la 1 Decembrie 1918, a imperativului de independență și unitate naţională, ce nu trebuie uitate niciodată. Celebrarea gloriei trecute şi a figurilor emblematice ar fi normal să se îmbine cu fundamentarea viitorului, pe baza unei atitudini ferme de schimbare a prezentului. În acest sens, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a demarat o amplă campanie de promovare, trăgând un semnal de alarmă faţă de lipsa unei abordări coerente şi întârziate a decidenţilor statului în elaborarea unei strategii pentru evidenţierea Centenarului Marii Uniri prin realizări ştiinţifice de pe poziţii actuale, cât şi pentru reconsiderarea rolului istoriei, al culturii naţionale în educaţie.

Simpozionul de istorie „Cristian Popişteanu", ediţia a XXVI-a

În cadrul Simpozionului anual de istorie şi civilizaţie bancară „Cristian Popişteanu", ediţia a XXVI-a organizat de Fundaţia Culturală „Magazin istoric" și Banca Naţională a României, la 24 aprilie 2018 a avut loc dezbaterea cu tema „Reconfigurări statale și instituții financiar-bancare în Europa anului 1918". Au prezentat comunicări:
- Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, cu intervenția - „Cum s-a făurit România?"[1];
- Dr. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei - „La Centenarul începutului întregirii României (27 Martie/9 Aprilie 1918)";
- Constantin Ungureanu, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei - „Contextul intern și extern al unirii Bucovinei cu România";
- Prof. univ. dr. Liviu Maior - Marea Unire din 1 decembrie 1918 - dezbateri și proiecte";
- Dr. Larry Watts, cercetător asociat al Academiei Române - „Probleme teritoriale ale României după Primul Război Mondial[2]. Dr. Larry Watts va lansa în cursul lunilor iunie şi noiembrie ale acestui an două noi lucrări : „Oaia albă în turma neagră" și „Bomba dispărută a României - Rapoarte despre programul secret de arme nucleare". În prezentarea sa dr. Larry Watts a explicat cum Marx, Engels și Lenin au încercat eliminarea românilor pentru poziţia lor antibolşevică, iar Stalin a ținut permanent sub presiune România prin șantajul Transilvania vs Basarabia.
- Prof. univ. dr. Agnieszka Kastory, Universitatea Jagiellonă din Cracovia.

Un moment inedit și emoționant l-a reprezentat exerciţiul demonstrativ prezentat de Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul" în Sala de Marmură. A urmat loc festivitatea de decernare a premiilor anuale oferite de Fundaţia culturală „Magazin Istoric" pentru cele mai importante contribuţii ale cercetării istorice pe anul 2017.

Premiile Fundației „Magazin Istoric"

1. Premiul „I.C. Filitti", acordat de doamna Georgeta Filitti: Apostolos Patelakis, Războiul civil din Grecia (1946-1949) și emigranții politici greci în România (1948-1982), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte şi Narcis Dorin Ion, despre cultura de ieri şi românii de azi.
convorbiri cu acad. Răzvan Theodorescu, Editura RAO, Bucureşti.
2. Premiul „Nicky Chrissoveloni", acordat de familia Chrissoveloni: Constantin Bălăceanu Stolnici, Amintiri... Vacanțele mele în vremurile bune de altădată, Editura Oscar Print, București.
3. Premiul „David Prodan", acordat de „Rădăcini" SRL: Ioan-Aurel Pop, „Din mâinile valahilor schismatici...". Românii și puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XVI), Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca.
4. Premiul „Ioan Bianu", acordat de „Rădăcini" SRL: Slujebnicul Arhieresc al Mitropolitului Ștefan al Ungrovlahiei. Realismul apusean în miniatura românească din secolul al XVII-lea (ediţie de Gabriela Dumitrescu), Editura Sapientia Principium Cognitio, București
5. Premiul „Constantin Kiriţescu", acordat de domnul Ion Niţu. Dumitru Preda, La Roumanie et L'Entente 1916-1917, Editura Cavallioti, București.
6. Premiul „Nicolae Iorga", acordat de bpv Grigorescu Ştefănică: Bogdan Bucur, Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri, Editura Rao, București.
7. Premiul „Tadeusz Kościuszko", acordat de domnul Napoleon Pop: Wojciech Rojek, Odiseea Aurului, Destinele aurului Bank Polski 1939-1950, Editura Oscar Print, București
8. Premiul „Nicolae Titulescu", Acordat de domnul Nicolae Dănilă: Mihai Retegan, Ambasadorii Maiestății Sale în România, Editura Rao, București.
9. Premiul „Virgil Cândea", acordat de Asociaţia Sanda şi Virgil Cândea
Descrierea Olteniei la1723 (ediţie de Mircea-Gheorghe Abrudan), Editura Istros, Brăila, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca.
10. Premiul „A.D. Xenopol", acordat de STFD-TRANSFOND S.A.: Diplomați români în slujba vieții. Constantin I. Karadja și salvarea evreilor din Europa în timpul celui de-Al Treilea Reich (1932-1944), (editori: dr. Ottmar Trașcă, dr. Stelian Obiziuc), Editura Argonaut, Cluj-Napoca.
11. Premiul „Radu R. Rosetti", acordat de STFD-TRANSFOND S.A.: General Gheorghe Garoescu. Jurnal de front, vise de iubire. 14 august 1916 - 28 septembrie 1918, (ediție de Marian Moșneagu), Editura Militară, București
12. Premiul „Gheorghe I. Brătianu", acordat de STFD-TRANSFOND S.A.: N. Bălcescu, Opere. Vol. II, Românii supt Mihai Voevod Viteazul. Corespondență, Scrisori, Memorii, Adrese, Documente (ediție îngrijită de Daniela Poenaru și Gh. Zane), Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, București.
13. Premiul „Ştefan Ciobanu", acordat de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
Matei Cazacu, Nicolas Trifon, Republica Moldova. Un stat în căutarea națiunii, Editura Cartier, București
14. Premiul „Ion I.C. Brătianu", acordat de: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
Gheorghe Sbârnă, Marea Unire în Parlamentul României, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște.
15. Premiul „Ion Nistor", acordat de: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Zamfir Ilie - Legendele Galaților, Editura Ideea Europeană, București
16. Premiul „Constantin C. Giurescu", acordat de Steilmann România: Ion Bulei, „Bunul nostru rege: Ferdinand", Editura Meteor Publishing, București
17. Premiul „Florin Constantiniu", acordat de familia Nichita Maria Vertan, Ecaterina Ţânţăreanu, Mavrodin. Istoria unui târg (1810-1864), Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria.
----------------------------------------
[1] min 6.48 https://www.youtube.com/watch?time_continue=337&v=y_Tm-5SVFn0
[2] https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=kyboDNADaVU
[3] Sursa Ştefaniada https://www.stefadina.ro/evenimente/simpozion-reconfigurari-statale-si-institutii-financiar-bancare-europa-anului-1918/