Maria Diana Popescu„Neamul românesc, ca şi alte neamuri gata să se plece, riscă să devină, culturaliceşte, un popor de hibrizi", afirma savantul Mircea Eliade în „Destinul culturii româneşti" (1953). Azi, cînd debusolarea pe care carnavalul politic şi economic o provoacă asupra omului de spirit, cînd literatura şi cultura au început să cadă de acord cu tactica nivelatoare a occidentului, cînd intelectualul român, aflat la cheremul haosului care îl depăşeşte, a dat un pas înapoi, a devenit culturnic de circumstanţă sau a ieşit definitiv din scenă, organizarea unui festival internaţional de poezie poate fi socotit un reviriment de folos culturii naţionale. Cu puţină vreme în urmă m-am aflat la Centrul Multicultural Sofianu din Râmnicu-Vâlcea, invitată la Salonul Naţional de Literatură „Rotonda Plopilor aprinşi". Am avut emoţii de parcă aş fi mers să întîlnesc un dirijor celebru, unul din aceia care au marcat veacurile. Iniţiatorul, profesorul Ioan Barbu, căruia vîlcenii îi simt bagheta în mersul literaturii şi al presei, a făcut pentru trei zile din Capitala Tipografiilor inima şi respiraţia locului, un fel de centru internaţional al religiei şi condeiului, pentru cei care respiră aerul geografic al alianţei creatoare. Noţiunea de civilizaţie a spiritului, care te face să te conformezi atmosferei, invitîndu-te la respect, s-a făcut simţită în întreg ambientul, ceea ce nu i se întîmplă de fiecare dată creatorului de frumos.

Deşi tărîmul culturii se arată presărat cu destule confruntări la scenă deschisă, patruzeci de oameni de condei din ţară, din Basarabia, Ucraina şi Franţa, a căror operă a făcut picioare înalte şi străbate globul, au venit să cinstească memoria Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania şi să pună semnătura pe actul constitutiv al Festivalului. Evenimentul a fost organizat de Centrul Multicultural Sofianu, Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Sibiu, Fundaţia Culturală „Curierul de Vâlcea", Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul", în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului, Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea, Primăria Prundeni. Încă de la prima ediţie s-a instituit trofeul: „Cerurile Oltului", conferit scriitorilor merituoşi de către Înalt Preasfinţitul Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului. Programul a debutat la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul" cu un medalion „Ioan Barbu", cu ocazia comemorării zilei de naştere. Scriitori, dramaturgi, poeţi, critici, cu genele abia dezlipite de pe cerneala recentelor cărţi, au vorbit despre opera lor, unii întemeiat, unii mai mult, alţii mai puţin şi inspirat. În prezenţa arhimandritului Vartolomeu Androni, stareţul mînăstirii şi Exarh al mînăstirilor din Eparhia Râmnicului, s-a vizitat Mînăstirea Cozia, colţ de rai românesc, unde nu-i loc pentru îndoială şi nici pentru umbre. S-a servit masa în trapeză, după care scriitorii s-au reîntors la Grand Hotel Sofianu pentru sesiunea întîi a festivalului şi pentru cină. Manifestările au continuat în comuna Prundeni şi în municipiul Drăgăşani. La Prundeni s-a ţinut o dezbatere pe tema „Cartea la sate şi pentru sate, astăzi", urmată de momente folclorice cu rapsozi renumiţi. A fost vizitată Crama Domnească Filipescu din Zavideni, urmată de degustare de vinuri şi deplasarea la Biblioteca Municipală „Gib Mihaescu" din Drăgăşani, unde s-a derulat a doua sesiune a festivalului.

Rotonda plopilor aprinsiMulte cărţi bune, reviste, intervenţii de neuitat, disponibilităţi de comunicare, sesiune de autografe, spectacol folcloric cu Haiducii din Amărăşti şi bucuria de a fi stat umăr la umăr cu academicianul Mihai Cimpoi, Vasile Căpăţînă, George Tărâţeanu, George Astaloş, George Călin, Florentin Popescu, Marian Barbu, Ioan Şt. Lazăr, Nicolae State-Burluşi, Ion Radu-Văcărescu, Tudor Nedelcea, Neagu Udroiu, Hanna Bota, Adrian Georgescu (iertare celor pe care i-am omis). Ne-am desfătat cu hrană spirituală din belşug. Destul „afară" societatea ne ţine cu ochii în soare. A fost un bun prilej pentru cunoaşterea, comunicarea şi prietenia culturală, care te ţin sănătos, măcar la suflet şi la minte! Gazde de ispravă, Grand Hotel Sofianu, primul hotel-muzeu cu lucrări de artă contemporană din ţară şi Centrul Multicultural Sofianu, proprietăţi ale ing. Nicolae Sofianu, dau un farmec aparte Râmnicului, confirmînd acea organicitate cu evoluţia vieţii spirituale, pe care urbanizarea rapidă cu toate consecinţele nu o pot curma. Prima ediţie a fost o întîlnire pe cinste, la care, vorba lui Bologa-tatăl: „am potrivit gîndul cu sufletul, sufletul cu vorba, vorba cu fapta şi le-am adus aminte politicienilor că societatea are mai întîii de toate şi creatori". Noi cei de peste graniţa judeţului ne-am înclinat capetele la plecare, aşa cum se cuvine unor oaspeţi care ştiu a învîrti rosturile, şi am lăsat sub „Rotonda plopilor aprinşi", Capitala Tipografiilor să-şi trăiască tihnită Romanţa începutului fără de sfîrşit. Ne-am întors la casele noastre ca nişte poezii pline de tîlc, cu bucuria că mai există printre noi spirite înalte şi, că, din cînd în cînd, le mai şi întîlnim. Aceasta ar fi pe scurt povestea Salonului Naţional de Literatură, care va continua să se conjuge la prezent şi la viitor, ne-a încredinţat profesorul Ioan Barbu.