Sesiunea de Comunicări şi Dezbateri Ştiinţifice - Ediţia 2015 - ŞTIINŢA, ISTORIA, ARMATA şi SERVICIILE SPECIALE IN APĂRAREA ROMÂNIEIAcademia Oamenilor de Ştiinţă din România
Societatea Culturală ART-EMIS
Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere S.R.I. - Sucursala Vâlcea
Primăria Prundeni, Vâlcea

SESIUNEA DE COMUNICĂRI şi DEZBATERI ŞTIINŢIFICE

ŞTIINŢA, ISTORIA, ARMATA ŞI SERVICIILE SPECIALE ÎN APĂRAREA ROMÂNIEI 12-14 IUNIE 2015

P R O G R A M

12 iunie 2015
Ora 08.00 Plecarea din Bucureşti spre Drăgăşani. Mijloc de transport pus la dispoziţie de organizatori. Punct de plecare, sediul A.O.Ş.R, Splaiul Independentei nr. 54, sector 5. Tel: 031.10.70.659.
12.00 Primirea participanţilor. Cazarea la Hotel/Motel „Kilometrul Zero" Drăgăşani
12.30 Deplasare la Prundeni. Vizitarea Primăriei Prundeni
13.00 Masa de prânz (Salon Zăvideni)
14.00 Deschiderea manifestării - Ateneul Sătesc Zavideni:
- Cuvânt din partea organizatorilor: (Mesaje)
- Prezentarea invitaţilor: Ion Măldărescu şi Col. Gr. Predişor
- Cuvânt din partea gazdei manifestării: Primar Ion Horăscu
- Moment IN MEMORIAM
- Moment festiv (acordări distincţii):
14.30 - 16.20 Prima parte a lucrărilor Sesiunii
Moderatori: Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Col. (r) Prof. univ. dr. Petre Ţurlea, Prof. univ. dr. Ion Dragoman, Ion Măldărescu
16.20-16.35 Pauză
16.35 - 18.30 continuarea lucrărilor
18.30-19.10 Vizionarea filmului documentar ROMÂNIA, HOTAR DE RĂSĂRIT AL EUROPEI (Ion Măldărescu)
19.30 Cina - Salon Zăvideni
- Deplasarea la Hotel, Drăgăşani

13 iunie 2015
08.30 Micul dejun - Hotel/Motel „Kilometrul Zero" Drăgăşani
10.00 - 14.00 Partea a doua a lucrărilor Sesiunii - Ateneul Sătesc Zavideni
14.00 Masa de prânz-Salon Zavideni
15.30 - 17.30 Dezbateri - Închiderea lucrărilor Sesiunii - Ateneul Sătesc Zavideni
18.00 - 20.00 Program relaxare
20.00 - Cina - Salon Zăvideni

14 iunie 2015
Ora 08. 30 - Mic dejun - Hotel/Motel „Kilometrul Zero" Drăgăşani
- Plecare spre Bucureşti

PARTICIPANŢI - COMUNICĂRI

- Prof. univ. dr. Ilie Bădescu - Folosirea semnalelor slabe şi a informaţiilor cu potenţial prevestitor în ştiinţa securităţii
- Prof. univ. dr. Adina Berciu Drăghicescu - Politica statului român faţă de românii-fârşeroţi din Albania în secolele al XIX - XX-lea
- Dr. Florian Bichir - Francmasoneria în atenţia Securităţii
- General (r) Prof. dr. Mircea Chelaru - Despre securitatea vulnerabilă şi consolidarea alianţelor. Excurs în diplomaţia informativă.
- Col. (r) Prof. univ. dr. Ion Dragoman - Acţiunile militare ale Armatei în procesele judiciare ale evenimentelor din decembrie 1989
- Prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu - Generalii Ioan Emanoil Florescu şi Nicolae Rădescu. Destine la răsccrucea istoriei
- Prof. dr. Horia Dumitrescu - Dumitru C. Ollănescu, Comisar General al Expoziţiei României la Expoziţia Universală de la Paris, 1900
- Dr. Monica Ghiurco - Serviciile speciale ale României si noile provocări de securitate
- Comandor Prof. dr. Olimpiu Glodarenco - Problema submarinelor la Conferinţa de Pace de la Paris din anul 1919
- General (r) Ilie Gorjan - Rolul Jandarmeriei Române în evenimentele de la 23 august 1944 (2p)
- Prof. univ. dr. Corvin Lupu - Criza din România anilor '80, componentă a Planului „Dniestr"
- Ion Măldărescu - 1944 - Atentat la Mareșal
- Col. (r) Dr. Constantin Moşincat - Terorizarea populaţiei româneşti din Bihor de către militarii unguri bolşevici (1919). Studiu de caz: preotul Coriolan Moisa din Aştileu
- Comandor Dr. Marian Moşneagu (Şef Serv. Istoric al Armatei) - Marina Comercială Română în apărarea României Mari
- Col. (r) dr. ing. Anatol Munteanu - Formatiunile de partizani și diversioniști sovietici în spatele frontului româno-german în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial
- Comandor, Conf. univ. dr. Marius Nicoară - Forţele Aeriene Regale Române la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial
- Prof. dr. Gh. Constantin Nistoroiu - Elita spiritual-creștină, imperativul unei Națiuni
- Nicoleta Nistoroiu - Interesul politic în falsificarea istoriei moderne si contemporane
- Col. (r) Dr. Ion Petrescu - Efectele parteneriatului strategic al S.U.A. cu România
- Dr. Alba Popescu - Observaţii privind actualitatea războiului hibrid în Ucraina şi capacitatea României de contracarare a unor atacuri de tip hibrid
- Prof. univ. dr. George Potra (A.O.Ş.R.) - Actualitatea unui discurs: Nicolae Titulescu „Inima României", Ploieşti, 3 mai 1915. Prezentarea volumului „Nicolae Titulescu - Arhivele pierdute. Dosarul unei recuperări", 2015
- Prof. univ. dr. Nicolae Radu - Frica stăpâneşte România? Consideraţii asupra unor percepţii sociale
- Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea - Informaţia, cea mai veche, perfecţionata şi perfectibilă armă din arsenalul umanităţii
- General Br. (r) Aurel Rogojan - Serviciul Român de Informaţii - Un sfert de secol de istorie
- Comandor (r) Prof. dr. Jipa Rotaru (A.O.Ş.R.) - De la Trianon la Dictatul de la Viena; 75 de ani de la destrămarea teritorială a României Mari
- General (r) Prof. dr. Emil Străinu - Tendinţe şi orientări la începutul secolului al XXI-lea în tehnologia militară
- Col. (r) dr. Tiberiu Tănase - Puncte de vedere privind conducerea Serviciului Special de Informaţii în anul 1944 (1p)
- Col (r) Filip Teodorescu
- General Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Troncotă - Discursul antisecurist în spaţiul public romînesc - decembrie 1989
- Dr. Liviu Ţăranu - Între istorie și memorie. 50 de ani de la moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej
- Prof. univ. dr. Petre Ţurlea (A.O.Ş.R.) - România în cel de-Al Doilea Război Mondial - Probleme controversate. Prezentarea volumului „Evrei şi români în secolul XX", vol.II
- Comisar, Lector univ. dr. Nicolae David Ungureanu (Academia de Poliţie „Al. I. Cuza")
- Col. (r) Mircea Vâlcu Mehedinţi - Acţiuni ale opoziţiei in perioada 1940-1944. Documente
- Ana Maria Vizanty - Lt. Comandor Dan Vizanty - Un luptător şi victoriile sale asupra destinului
- Corneliu Vlad - Copiii nedoriţi ai lumii libere
- General colonel Iulian Vlad

Notă:
- Programul poate suferi modificări nesemnificative, în funcţie de împrejurări
- Punctul de plecare din Bucureşti va fi Sediul A.O.Ş.R., Splaiul Independenţei nr. 54, Sector 5