Maia Catargi, Ialomița - 6-7 septembrie 2019

Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice se desfăşoară sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Ialomiţa. Organizatori: Societatea Culturală „Apollon”, Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio - Filiala „Maia Catargi”, Biblioteca Maia

Tematici

- 1859 - 2019 - 160 de ani de la Unirea Principatelor Române prin dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza;
- Barbu Catargiu (Maia) primul prim ministru al României

Vineri, 6 septembrie 2019

10-10.30 - Primirea Oaspeților

10.30 - 11.00 - Tedeum

11.00 - 11.30 -  Cuvintele de salut:

- Victor Moraru - Președinte Consiliul Județean Ialomița;
- Florian Marin - Prefectul județului Vâlcea;
- Ionel Gae - Vicereședinte  Consiliul Județean Ialomița;
- Comandor (r) prof. univ.dr. Jipa Rotaru - Președinte - Asociația Națională a Cavalerilor de Clio - Filiala Maia;
- George Călin - scriitor, Președinte Asociația Culturală „Apollon”, ambasador cultural Convenția O.N.U.-Geneva;
- Prof. Vlad Constantin - Bibliotecar - Biblioteca Maia

11.30 - 12.00 - Lansări de carte

12.00 - 12.30 - Moment Festiv - 15 ani de „Retrăiri istorice în veacul  XXI” la Maia - Catargi;

- Acordarea de Premii și Distincții

12.30 - 14.30 - Comunicări și Dezbateri:

Moderatori: prof. univ. dr. Ioan Scurtu şi Alexandru Moraru      
- Propaganda externă şi Unirea Principatelor Române - Prof. univ. dr. Ioan Scurtu
- 1912: Armata Română sub lupa Imperiului Rus (ce știau rușii despre Armata Română la începutul secolului XX) - Alexandru Moraru, Chișinău
- Unirea Principatelor Române sub conducerea colonelului Alexandru Ioan Cuza - Prof. Gheorghe Șerbănescu
- Alexandru Ioan Cuza - un destin, o conştiinţă, o cruce! reflectat în viziunea spiritualităţii publicistice a lui Mihail Eminescu - Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu
- Preludiul european al Unirii Principatelor Române extracarpatice - C-dor (r) prof. univ. dr. Jipa Rotaru
- Despre Alexandru Ioan Cuza, Omul - Dr. Luminița Giurgiu; Dr.Teodora iurgiu
- Unitatea teritorială, destinul istoric al țărilor românești - General Br. (r) Stan Petrescu
- Domnitorul, colonel Alexandru Ioan Cuza şi modernizarea armatei - Col. (r.) dr. Mircea Fechete
- Alexandru Ioan Cuza - fondatorul noilor simboluri naţionale -  Col. (r) Octavian Burcin
- Destinul Istoric al Basarabiei (23 august 1944) și Marile Puteri - prof. dr. Constantin Corneanu
- 23 august 1939 - 23 august 1944; Pactul Ribentrop - Molotov (80 de ani); și Marea Trădare Națională (75 de ani) - Ion Măldărescu

14.30 - 16.00 - Pauză

16.00-18.00 - Comunicări şi dezbateri

Moderatori: Col (r) Dr. Constantin Moșincat - Dr. Alin Spânu
- „Sistemul militar” al României în timpul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza - proiecţii conceptuale şi înfăptuiri instituţionale - Col. (r) dr. Mircea Tănase
- Organizarea armatei române modern în timpul domniei lui Alexandru I. Cuza - Costin Scurtu
- Recunoașterea Unirii Principatelor Române - Cornel Georgian Mototolea; Prof.Dr. Horia Dumitrescu
- Alexandru Ioan Cuza - Domnitorul Unirii în Perspectiva Istoriei - prof. Claudia Bota
- Scurtă prezentare a navelor de luptă în secolul al XIX-lea - Comandor (r) conf. univ. dr. habil. Olimpiu Manuel Glodarenco
- Ideea de România și Unirea Principatelor din 1859 - drd. Cristian Moșneanu
- Contribuţiile domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi ale guvernelor sale la reaslizarea sistemului moder de drept român - Lect. univ. Dr. Daniel Ene
- Realizarea sistemului român de drept modern, consecința a unirii Principatelor Române în anul 1959 - G-ral (r) prof. univ. dr. Vlad Barbu
- Crearea şi evoluţia structurilor moderne de ordine internă şi siguranţă naţională - drd. slt. Pozdercă Bogdănel      
- Alexandru Ioan Cuza - agent operativ, manager și victimă a serviciilor de informații - Alin Spânu
- Epistola Principelui Cuza Vodă către Domnitorul României, Carol I - Col. (r) Dr. Constantin Moşincat

18.00 - 18.30 - Pauză

18.30 - 20.00 - Comunicări şi dezbateri

Moderatori: Col. Dr. Petru Pah şi Comandor (r) lector univ. dr. Jănel Tănase
- Alexandru Ioan Cuza, făuritorul Marinei statului Român modern - Comandor (r) dr. Ioan Damaschin, vicepreședinte al Filialei Constanța a Ligii Navale Române
- Focşani, oraşul Principatelor Unite - Prof. Dr. Horia Dumitrescu, Directorul Muzeului Vrancei, Focșani
- Un episcop-cărturar în slujba Principatelor Unirii Principatelor: Merlchisedec Ştefănescu (1823-1892) - Pr.Dr. Mircea Cristian Picop
- Mărturisiri despre Alexandru Ioan Cuza şi epoca sa - Pr. Drd. Adrian Lucian Scărlătescu, Catedrala Ortodoxă Sf. Împărați Constantin și Elena - Urziceni
- Armata Română după Unirea din 1859; Principalele reforme instituite de Alexandru Ioan Cuza - Col. (r) dr. Mircea Socolov
- Costache Negri, un campion al Unirii - Lect.univ.dr. Traian Brătianu - Universitatea „Andrei Şaguna” Constanţa
- Mobilizarea Armatei Române din zorii statului modern până la Tratatul de Pace de la Paris - Comandor aviator (r) lector univ. dr. Jănel Tănase - Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov și Comandor aviator Cristian Manolache șef serviciu - Resurse Umane - Statul Major al Forțelor Aeriene- Alexandru Ioan Cuza pe meleaguri vâlcene - Prof. Nicolae Dinescu
- Acțiuni armatei române pentru eliberarea Transilvaniei, decembrie 1918 - ianuarie 1919 - col. dr. Petru PAH 
- Prof.univ.dr.hab. Anatol Petrencu (Chișinău) - Subiect Rezervat
- Buzoienii participanți activi la Unirea Principatelor Române, Valeriu NicolescuI - Dr. Marius-Adrian Nicoară- Alexandru Ioan Cuza și Basarabia - conf.univ.dr.ing. natol Munteanu

20.00 - 22.00 - Masa festivă

Sâmbătă, 7 septembrie 2019

8.30 - 9.30 - Micul dejun

9.30 - 11.00 - Comunicări şi dezbateri

Moderatori: Ambasador Dumitru Preda - C-dor (r) prof. univ. dr. Jipa  Rotaru
- Războiul Crimeii, epidemia de holeră și Dobrogea anului 1854 - drd. Cristian Cealeraţ 
- Misiunile lui Eduard Ghica. Funeraliile Doamnei Elena Cuza, paza lui Cristian Rakovski și organizarea refugiului în Rusia - Radu Petrescu-Mușcel
- Liliana Condraticova, Chișinău) - Subiect Rezervat
- Coordonate ale relaţiilor româno-bulgare în prima jumătate a anului 1914 - Col. dr. Petrișor Florea - (Comandantantul Depozitului central de arhivă-Pitești); dr. George Ungureanu (expert gradul III, Depozitul central de arhivă),Pitești
- Col.(r) Alexandru Ganenco, Chișinău) - Subiect Rezervat
- Acțiunile Regimentului 40 Infanterie în Basarabia - Col. (r) Remus Macovei

Subiecte rezervate:

- Prof. univ. dr. Corneliu Mihai Lungu, Membru A.O.Ş.R.
- Prof. univ. dr. Ion Solcanu, Membru A.O.Ş.R.
- Prof. univ. dr. Leonida Moise

11.00 - 11.15 - Pauză

11.15 - 13.30 - Comunicări, dezbateri, concluzii

Lector univ. dr. Florian Bichir, Col (r) dr. Dan Prisecaru, Dr. Liviu Ţăranu, Col. dr. Cosmin Teişanu
- Un sat din sufletul Bărăganului: Maia lui Barbu Catargiu - Dr. Lavinia Dumitrașcu
- Barbu Catargiu-Exemplu de patriotism și dragoste de țară - Prof. Vlad Constantin
- Maia Catargiu, locul unde Istoria nu se ia după - prof. Maria Petrescu
- Gheorghe Buzatu: Omul, Profesorul,Istoricul - Nicoleta Nistoroiu
- Contribuţii „Gheorghe Buzatu la şcoala de toamnă Maia Catargi” - Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru

Colectivul de organizare

- Dipl. George Călin - scriitor, Președinte de Onoare al Societății Culturale Apollon-Urziceni, Ambasador Cultural Convenția ONU-Geneva;
- Comandor (r) prof. univ. dr. Jipa Rotaru - Președintele Filialei Maia al Asociației Naționale a Cavalerilor de Clio; 
- Prof. Constantin Vlad - Responsabil de proiect - Biblioteca Maia;
- Ing. Anca Elena Călin - Președintele executiv al Societății Culturale Apollon-Urziceni;
- Av. Viorica I. Călin - Președintele Societății Femeilor Ortodoxe Române, director executiv al Societății Culturale Apollon-Urziceni;
- Zamfir Marian - Primar Comuna Maia Catargi, Ialomița;
- Comandor Aviator (r) Lector univ. dr. Jănel Tănase - Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov;
- Ion Măldărescu, Director ART-EMIS