Deşi instituţiile abilitate şi Departamentul „Centenar" se mobilizează cu viteza melcului, manifestările consacrate Centenarului înfăptuirii României Mari continuă prin eforturile unor patrioţi. După recentele întâlniri de suflet ale istoricilor, oştenilor ţării şi iubitorilor de istorie de la Maia - Ialomiţa, Focşani şi Comana, organizate cu sprijinul autorităţilor locale, bihoreni au sunat din tulnic pentru adunarea românilor din întreaga ţară. În zilele de 1-3 noiembrie 2018, la Muzeul Oraşului Oradea - Complexul Cultural, se vor desfăşura lucrările Simpozionului „Eroii Primului Război Mondial şi ai Marii Uniri" având ca teme principale Primul Război Mondial - pentru România 1916-1918-1919 - cu urmarea sa firească, actul de la 1 Decembrie 1918.
Simpozionului va prilejui şi lansarea unor volume reprezentative:
- Viorel Faur, Centenarul Unirii. Contribuţia bihorenilor la actul istoric de la 1 Decembrie 1918;
- Viorel Faur, Antonio Faur, Centenarul declaraţiei de autodeterminare naţională a românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş;
- Augustin Ţărău „Românii din Crişana în Primul Război Mondial.
De asemenea, oaspeţilor li se va oferi o vizită la Muzeul Municipal din Oradea şi o excursie tematică „Pe urmele martirilor bihoreni".

Comunicări

- Dr. Călin Ghemiş (Muzeul Ţării Crişurilor) - Generalul Traian Moşoiu în medalistica vremii
- Col. (r) Dr. Constantin Moşincat (Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio), Col. (r) Dan Poinar (Asociaţia Naţ. Cultul Eroilor)
- Dr. Mihai Georgiţă (Arhivele Naţionale-Bihor) - Un memoriu al parlamentarilor români din Bihor şi Sătmar privind rectificarea graniţelor la Conferinţa de Pace de la Paris
- Dr. Milian Radu (Arhivele Naţionale-Bihor) - Regatul Român în faţa idealului naţional. Oameni şi fapte în perioada neutralităţii
- Dr. Silviu Sana (Biblioteca Jud. Bihor) - Consideraţii privind implicarea clerului greco-catolic din Episcopia de Oradea în Marea Unire de la 1 decembrie 1918
- Col. Ioan Pobirci, col. Ioan Cristian Pobirci (Inspectoratul de Jandarmi Bihor) - Jandarmeria ardeleană înainte şi după Marea Unire
- Dr. Augustin Ţărău (Muzeu Oraşului Oradea) - Despre dimensiunile jertfei ofiţerilor români ardeleni sau despre politica de desfiinţare a elitei unui popor (1914-1918)
- Col. (r) Prof. univ. dr. Constantin Hlihor (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I") - 1918. Românii transilvăneni şi revoluţia unităţii naţionale din Imperiul Austro-Ungar
- Col. (r) Prof. univ. dr. Dumitru Preda (Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni) - Eliberarea şi unirea Bucovinei cu ţara-mamă în 1918 rolul factorului militar (1)
- Dr. Neculai Moghior (Muzeul Militar Naţional-Bucureşti) - Călătoria regelui Ferdinand şi a reginei Maria în Ardeal
- Dr. col. prof. univ. Vasile Tutula (ANCMRR-Cluj) - Românii ardeleni se adresează Guvernului Român de la Iaşi (octombrie-noiembrie 1918)
- Dr. prof. Ana Cristina Scurtu (Asociaţia Culturală ASTRA Dobrogeană) - Regimentul 9 Vânători, drumul de luptă de la Constanţa la Oradea în perioada 1916-1919
- Dr. Klara Guseth (Arhivele Naţionale-Maramureş) - Contemporani cu Unirea. Contribuţia maramureşenilor la săvârşirea şi desăvârşirea Unirii
- Dr. Mihaela Sabou (Arhivele Naţionale-Sălaj) - Eroii tăcuţi ai Sălajului
- Dr. Paula Virag (Muzeul Judeţean Satu Mare) - Evoluţii demografice în comitatul Satu Mare în perioada Primului Război Mondial
- Ionel Burlacu (Arhivele Militare Române) - Români ardeleni refugiaţi în România
- Dumitru Noane (Muzeul Oraşului Oradea) - Oradea în Primul Război Mondial. Războiul „celor de acasă"
- Dr. Lucian Petraș (Arhivele Naţionale-Arad) - Dinasticismul la românii arădeni în preajma Marii Uniri
- Dr. Iulian Boţoghină (Arhivele Militare Române) - Gânduri şi fapte împărtăşite celor dragi de prizonierii KuK din Rusia şi Italia
- Prof. univ. dr. Gabriel Moisa (Universitatea Oradea) - Percepţii bihorene ale Marii Uniri în perioada interbelică
- Lector univ. dr. Radu Românaşu (Universitatea Oradea) - titlu rezervat
- Ion Măldărescu (Asociaţia ART-EMIS) - titlu rezervat şi clipul video „Mesaj la Centenar"
- Dr. Augustin Mureşan (Muzeul Judeţean Arad) - titlu rezervat
- Dr. Cristian Apati (Arhivele Naţionale-Bihor) - Eroi români din plasa Tinca
- Dr. Cristina Puşcaş (Muzeul Oraşului Oradea) - Gheorghe Bordaşiu, învăţător şi preot, un unionist la Alba Iulia
- Dr. Luminiţa Moga (Biblioteca Judeţeană Bihor) - Victor Onişor în Primul Război Mondial - Florin Pop, Luminiţa Marinela Dudás, Laurențiu Tibor Dudás (Arhivele Naţionale-Satu Mare) - Popp S. Aurel. personalitate marcantă a Sătmarului
- Col. Grigore Bartoş (Asociaţia Culturală „Avram Iancu" - Bihor) - titlu rezervat
- Prof. Nicolae Dinescu (U.Z.P.R. - Râmnicu Vâlcea) - titlu rezervat
- Gen. Ioan Dănilă (A.N.V.R. Bucureşti) - Vasile Stoica Avrigeanul în slujba României Mari cu arma în mână sau cuvântul
- Dr. Costin Scurtu (Muzeul Militar Naţional-Constanţa) - Generalul Ilie Şteflea, originar din Mărginimea Sibiului, la datorie în cele două conflagraţii mondiale
- Dr. Cristina Boţoghină (Arhivele Militare Române) - Spicuiri din corespondenţa de pe front a militarului Lazăr Coriolan cu Ana Lungu
- Dr. prof. univ. gen. Vasile Cret (ANCMRR Bihor) - Generalul Iosif Iacobici, între datoria de militar şi realitatea de român
- Buciuman Ana Maria (Arhivele Naţionale-Maramureş) - av. dr. Ioan P. Olteanu - deputat în primul Parlament al României Mari
- Dr. Marius Uglea (Arhivela Naţionale-Maramureş) - Preot Iuliu Ardelean - de la Unire la represiunea comunistă;
- Drd. Racolţa Amalia (Arhive Naţionale-Maramureş) - av. Gavril Buzura - lider al mişcării naţionale din Ţara Lăpuşului
- Mureşan Diana (Arhivele Naţionale-Maramureş) - preot Nicolae Gherman - delegat la Marea Adunare Naţională
- Dr. Dănuţ Pop (Arhivele Naţionale-Sălaj) - Un cronicar al vremurilor al Marelui Război şi al Marii Uniri - preotul Gavril Câmpeanu
- Dr. Marin Pop (Muzeul Judeţean Zalău) - Aurel Hetco (1884-1967) - personalitate marcantă din generaţia Marii Uniri
- Dr. Claudiu Porumbăcean (Muzeul Judeţean Satu Mare) - Ştefan Benea pe frontul Primului Război Mondial. O relatare emoţionantă despre Crăciunul anului 1915
- Dr. Marta Cordea (Biblioteca Judeţeană Satu Mare) - Emil Tişcă (1881-1965) pe frontul Primului Război Mondial
- Dr. Viorel Câmpean (Biblioteca Judeţeană Satu Mare) - Ştefan Benea, Ioan Steer şi Emil Tişcă, trei destine îngemănate
- Col. Voicu Şichet (A.N.C.M.R.R.-Satu Mare) - Satu Mare, un judeţ cu multe opere comemorative de război închinate eroilor din prima conflagraţie mondială
- Narcisa Furdea (Arhivele Naţionale-Arad) - Aspecte privind situaţia evreilor în timpul regimului antonescian
- Dr. Cornel Durgheu (Universitate Oradea) - Eroii neamului martiri Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaş în percepţia şi expresia artistică proprie a artistului bihorean