Tactica si Strategia, art-emisAsumarea erorilor împreună cu reamintirea actelor de eroism şi demnitate naţională alcătuiesc ceea ce se poate numi o Istorie corectă care nu admite comentarii subiective exteriorizate prin „dacă” şi „poate” sau construirea unei „realităţi” falsificate aşa cum încearcă „rollerii” sau istoricii-mercenari ai României contemporane. „Cosmetizările” unor făcători de istorie comandată, de istorie măsluită prin rea gândire şi intenţie de către unii istorici ce afirmă că nu au nevoie de argumente în scrierile lor sau prin „cinci minute de istorie” asortate cu gesticulări televizate aduce imense porejudicii Adevărului Istoric, deformându-l. O astfel de abordare confirmă - o dată în plus - afirmaţia „incomodului” savant, Nicolae Iorga: „Istoria se va răzbuna, repetându-se!”. În contextul descris, apariţia recentă a publicaţiei „Tactica şi Strategia”[1] publicaţie care-şi propune să redea, echidistant, aspecte ale istorie militare este un bun câştigat. Îi urăm succes şi viaţă lungă. Vă prezentăm cuvintele adresate cititorilor de către redactorul şef al noii apariţii editoriale, domnul Cristian Mareş (Redacţia ART-EMIS)

„Inima îmi bate când auz rostind numele lui Alexandru cel Bun, lui Ştefan cel Mare, lui Mihai Viteazul, da, domnii mei! Şi nu mă ruşinez a zice că aceşti bărbaţi, pentru mine, sunt mai mult decât Alexandru cel Mare, decât Annibal, decât Ceasar, aceştia sunt eroii lumii, în loc de cei dintâi sunt eroii patriei mele! Pentru mine bătălia de Răsboieni are mai mare interes decât lupta de la Termopile, şi isbânzile de la Racova şi de la Călugăreni îmi par mai strălucite decât acelea de la Maraton şi de la Salamina, pentru că sunt câştigate de români!”. (Mihail Kogălniceanu - Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie naţională la Academia Mihăileană, 24 noiembrie 1843)

De ce ar fi nevoie de o nouă revistă de istorie militară? Care este scopul demersului nostru cu noua noastră revistă? Ei bine, considerăm că astăzi, în vremurile care le trăim, în care se pare că poporul român şi-a pierdut busola şi reperele, o revistă de acest gen este mai mult decât bine venită, este chiar necesară. Este important de ştiut, de aflat istoria noastră adevărată, mai mult ca oricând, deoarece pe baza binecunoscutului dicton „Cine nu cunoaşte istoria riscă să o repete”, românii nu numai că şi-au uitat istoria, dar chiar cei care vor să afle adevărul sunt asaltaţi continuu de fel de fel de versiuni ale anumitor evenimente din care cu greu poţi discerne ce este adevărat şi ce este inventat sau falsificat, de multe ori cu bună ştiinţă. Dar istoria militară? Să ne amintim ce spuneau istoricii militari de pe vremuri, ca de pildă căpitanul Trofin Gheorghe Ion în introducerea sa la o lucrare despre istoria militară a lumii apărută în 1933:
Istoria este făurită de fapte, din fapte s-au tras mereu învăţăminte, iar învăţămintele s-au experimentat, s-au verificat mereu în lungul şir al anilor, până s-a ajuns la adevărate principii cu forţă de lege, care stau la baza întregii activităţi omeneşti. Toate ramurile de activitate omenească, toate ştiinţele au suferit în decursul timpului o evoluţie, deci fiecare dintre ele au o istorie.
Niciuna din ştiinţe, sau mai bine zis, niciuna din istoriile ştiinţelor, nu pare să fie mai înrudită cu istoria universală ca istoria militară. Războaiele formează canevasul pe care s-a brodat şi pe care s-a edificat întreaga istorie universală şi tot ele marchează, în general, punctele din scara grafică a evoluţiei tuturor popoarelor. Deci un tratat de istorie universală, în care să nu se vorbească de războaie, este o poveste fără eroi. Istoria faptelor militare mergând paralel şi mână în mână cu istoria celorlalte ramuri de activitate socială, fără îndoială că face parte din istoria universală şi nu poate fi concepută separat.
Da, are perfectă dreptate, fiecare eveniment militar este rezultatul unor aspecte istorice şi a avut consecinţe istorice, dar reciproca nu este neapărat valabilă. La fel şi în cazul istoriei noastre, ea nu face excepţie. Ori, pentru a înţelege istoria noastră, a românilor, nu putem face abstracţie de istoria noastră militară, mai ales că românii s-au aflat şi se află într-o zonă de întâlnire a culturilor şi civilizaţiilor, predispusă din start la evenimente militare importante. Fiind în calea tuturor răutăţilor, vorba cronicarului Grigore Ureche, este o minune că mai avem un steag căruia să ne închinăm, spunea Nicolae Iorga. Ori, acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu am fi avut capacitate de luptă, ori istoria militară a românilor este chiar subiectul acestei reviste. Dar nu numai a românilor, ci a întregii planete, deoarece istoria nu este izolată, separată, este universală şi are influenţe pe toate meridianele.

Referitor la titlu, poate nu este suficient de sugestiv sau incitant, dar este cât se poate de valabil. Să recurgem din nou la scrierile înaintaşilor noştri, generalul Constantin Christescu, eroul uitat de la Mărăşeşti. Între strategie şi tactică nu există o limită de demarcaţie, domeniile sunt vecine, însă calcă unul peste altul şi de multe ori se suprapun cu totul. Ori, ca să câştige o bătălie şi un război, un comandant trebuia să le stăpânească bine pe ambele. Iar despre astfel de bătălii şi de războaie va fi vorba în revista noastră, care încearcă să aducă în faţa cititorului român multe aspecte mai puţin cunoscute, analize pertinente, pe înţelesul tuturor, ale bătăliilor şi războaielor din istoria noastră, dar şi din istoria lumii, pentru a învăţa din trecut şi a fi pregătiţi pentru viitor. E suficient să ne uităm în jur, toate popoarele îşi studiază istoria, dar şi istoria militară, atât a lor, cât şi a lumii întregi, este o muncă şi o dovadă că alţii sunt interesaţi. Dar noi? Şi noi suntem interesaţi, dar încă nu avem suficiente mijloace de informare asupra părţii care ne interesează în primul rând, istoria noastră militară. Acest gol dorim să-l umplem prin această revistă, în care veţi găsi mari bătălii din istoria noastră analizate în amănunt, date despre gânditorii noştri militari, despre mari generali sau comandanţi de oşti, despre arme fabricate în România, precum şi aspecte geopolitice actuale, de spionaj sau colaterale. Istoria militară universală este şi ea bine reprezentată, cu aspecte şi influenţe asupra evenimentelor istorice majore, inclusiv asupra istoriei noastre naţionale. Până la urmă, Tactica şi Strategia îşi doreşte să fie o revistă dedicată în primul rând cititorilor ei, de aceea este a voastră, a tuturor celor care sunt interesaţi de istoria militară românească şi universală.

-----------------------------------------------------------------------