În sala de festivități a Liceului teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, la 22 ianuarie 2020, a avut loc un eveniment deosebit, având în vedere unicitatea lui și nefericita conjunctură pandemică. Este vorba de Adunarea festivă, consacrată împlinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. Genericul Adunării a fost: „24 ianuarie 1859 - 1 decembrie 1918: parcursul românilor de la Unirea Mică la Unirea Mare”. Acțiunea a fost organizată de Comitetul de conducere al Mesei Rotunde cu statut permanent „Reîntregirea” din cadrul Centrului de Excelență Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” (U.S.M.). La manifestare au participat membrii Mesei Rotunde cu statut permanent „Reîntregirea”, profesori și elevi de la Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău, Centrul de Excelență Financiar-Bancar din Chișinău, Colegiul Național de Coregrafie, Liceul Teoretic Româno-francez „Gheorghe Asachi”, Chișinău, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău, alte personalități marcante ale științei, culturii, mass-mediei etc.

A fost scoasă de sub tipar și difuzată cititorilor cartea „Unire-n cuget și simțiri…”[1]

Cartea cuprinde Programul manifestării și discursurile rostite. Astfel, la deschiderea solemnității a fost intonat Imnul Național „Deșteaptă-te, Române” și Imnul de Stat al Republicii Moldova „Limba noastră” (textele Imnurilor, precum și poezia „Hora Unirii” de Vasile Alecsandri  sunt publicate în primele pagini ale cărții). A fost publicat cuvântul de salut al directorului Liceului Teoretic Româno-francez „Gheorghe Asachi”, dlui dr. Boris Volosatâi (p. 15-16), textul subsemnatului „Necesitatea consolidării românismului în Republica Moldova” (p. 17-25), apoi versurile Cântecului de Unire de Cătălin Josan, interpretat de elevul clasei a XI-a Liviu Pașa, Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău. Dl Liviu Pașa a interpretat și cântecul „Pentru Țară, pentru Neam”, versurile și muzica Maria Stoianov.
- Georgiana Globa, elevă în clasa a XI-a a Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, a recitat poezia „Trăiască Unirea” de Vasile Tudorache, publicată în volum (p. 29-30).
Doamna drd. Daniela Vacarciuc, directoarea Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” (Chișinău) a prezentat comunicarea „Contextul istoric și semnificația Micii Uniri din 1859” (p. 31-41).
- Eleva clasei a XII-a Daniela Leontii, Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău, a interpretat „Balada pentru Basarabia”, versuri și muzică Tatiana Stepa și cântecul „Transilvanie frumoasă” de Sava Negrean Brudașcu (p. 41-44). A urmat eleva clasei a XI-a, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău, care a recitat „Hora lui Cuza Vodă” de Dimitrie Bolintineanu (p. 45-46).
- Cercetătorul științific Ion Negrei, Institutul de Istoria al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, coordonatorul volumului, a prezentat în fața celor prezenți „Cronica zilei de 24 ianuarie 1918 la Chișinău” (p. 47-72).

Un moment artistic: Carolina Țăruș, Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău, a interpretat cântecul „Acasă-i România”, versuri - Mariana Honceru, muzica - Constantin Schipor, iar Ion Corobcean, elev în clasa a VIII-a a Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, a recitat versurile „Cum am ajuns…?” de Romeo Tarhon (p.75).

Au urmat patru discursuri axate pe actualitate. Dl Vasile Nastas, membru al Comitetului de conducere al Mesei Rotunde cu statut permanent „Reîntregirea” și-a formulat discursul întrebându-se (-ne) „Oare să nu fim capabili a ne întregi țara”? (p. 76-77). Dl Vasile Costiuc, președintele Partidului Politic „Democrația Acasă” a afirmat convingător că „Unirea face puterea” (p. 78-80); dna dr. Aurelia Felea a expus comunicarea „La timpuri noi - oameni noi” (p. 81-84); dl Gheorghe Șalaru, istoric, membru al Comitetului de conducere al Mesei Rotunde cu statut permanent „Reîntregirea” (Cimișlia) a prezentat discursul „Marea lecție a Micii uniri” (p. 85-87), iar actorul Sandu Cupcea, membru al Uniunii Teatrale din Moldova și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a vorbit despre necesitatea apărării Patriei noastre românești (p. 88-91).

Cartea include, de asemenea, textul Rezoluției Adunării solemne cu tema „24 ianuarie 1859 – 1 decembrie 1918: parcursul românilor de la Unirea Mică la Marea Unire” (p. 92-93), precum și un șir de documente istorice, referitoare la eforturile poporului român de întregire a Neamului (în Anexe, p. 94 și urm.). Volumul prezentat este un remarcabil instrument de convingere a Unității Neamului Românesc, este deosebit de important pentru tinerii noștri, dar și pentru oamenii mai în vârstă.

--------------------------------
[1] Unire-n cuget și simțiri…, Chișinău, S.n., 2020 (Tipografia Balacron), 148 p.