Sesiunea de Comunicări si Dezbateri Ştiinţifice 2015Într-o Românie ocupată cu operaţia premierului şi cu pensile speciale ale parlamentarilor - asta în pauzele dintre trei scandaluri ale aşa ziselor V.I.P.-uri autohtone - a vorbi despre istorie este aproape o impietate.

Iată însă că într-o comună din Vâlcea, mai exact Prundeni, sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România s-au desfăşurat lucrările cea de-a treia ediţie a Sesiunii de Comunicări şi Dezbateri Ştiinţifice - Ediţia 2015 - Ştiinţă, Istorie, Armata şi Serviciile Speciale în apărarea României. Sufletul şi iniţiatorul manifestării este Ion Măldărescu, preşedintele Societăţii Culturale ART-EMIS, alături de care s-a aflat inimosul primar Ion Horăscu şi col. (r) Grigore Predişor, preşedintele sucursalei Vâlcea a A.C.M.R.R.-S.R.I.

Sesiunea a fost un regal istoriografic la care s-au prezentat eminenţi cercetători, iar prefectul a fost prezent şi ascultător ca la liturghie. Au vorbit o multitudine de istorici renumiţi - peste 40 - pe care nu-i enumăr din lipsă de spaţiu. Ar fi nelegant să scap menţionarea vreunuia.

Iată, spre ruşinea altor autorităţi locale, că cineva se încăpăţânează să vorbească despre istoria noastră, despre poporul roman şi culmea aroganţei să şi editeze anual un volum cu aceste comunicări! Ceva misterios se petrece la această zonă, în Vâlcea pentru că pe 27-28 iunie sunt din nou invitat la Râmnicu Vâlcea. De data acesta sub patronajul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Arhiepiscopia Râmnicului organizează ediţia a patra a simpozionului ştiinţific „Biserica Ortodoxă şi Armata României - Tradiţiile conlucrării". Sub bageta reputatului istoric prof. univ. Valentin Ciorbea de patru ani s-a înfiinţat Centrul de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu". Un Centru unic în România care dezbate problema relaţiilor dintre Armată şi Biserică.

Ştiu veţi spune că aceste simpozioane sunt orgolii locale. Simple prileje de a mângâia vanitatea organizatorilor sau bune ocazii de weekenduri. Momente colocviale urmate de şpriţul de rigoare. De elogii aduse autorităţilor, care ce mare lucru fac? Dau şi ei acolo o masă şi un pahar de vin! Ei bine nu. Picătură cu picătoră se face râul. Dacă mai multe localităţi nu ar cheltui banii pe toate prostiile din lume, inclusiv însuşirea lor în largile buzunare ale aleşilor, poate aveam prilejul de dezbateri mult mai ample. Cu tradiţie şi înaltă ţinută academică! N-am auzit de multe zone din ţară unde aleşii noştri geniali să se fi gândit la istorie ! Poate la folcloriste, la fotbal sau cine ştie ce panglici colorate.
Cu siguranţă în Vâlcea se întâmplă ceva. De bine, evident!