Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 Ion Antonescu

În România anului 2020, dreptatea moare în fiecare zi!

În plin conflict militar, la 23 august 1944, un rege de decora arestat şi predat plocon inamicului pe comandantul de facto al Armatei Române. După o detenţie, la începutul căreia Mareşalul Ion Antonescu a fost tratat de sovietici cu respectul datorat unui şef de stat, a urmat perioada  descrisă în însemnările generalului Constantin Pantazi[1]. După 74 de ani de la asasinarea la Jilava a Mareşalului şi a celor trei colaboratori ai săi: Mihai Antonescu, Gheorghe Alexianu şi generalul Constantin (Pichi) Vasiliu, Parchetul...

15/16 mai 1946 - Memoriu depus la Tribunalul Poporului - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Mihai-Pelin-Saptamana-patimilor 23-28-iunie-1940 - Prefata F.Constantiniu

Prefaţă

Anexarea de către Uniunea Sovietică a Basarabiei şi nordu­lui Bu­co­vinei1, la 28 iunie 1940, a fost consecinţa directă a Pac­­tului Molotov-Ribbentrop şi a izolării politice şi militare din acea perioadă a Ro­mâ­niei. Cu aproape un an înainte de începutul amputărilor terito­riale suferite de România în vara anului 1940, Germania şi U.R.S.S. au încheiat, la 23 august 1939, un tratat de neagresiune, însoţit de un protocol adiţional secret, prin care cele două părţi îşi delimitau „sferele de interese”. Tratatul, cunoscut şi sub nu­me­le celor doi...

Mihai Pelin - „Săptămâna patimilor (23-28 iunie 1940). Cedarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei” - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Valeriu Dulgheru

„Au venit, maică, nenorociţii ăştia de comunişti şi ne-au luat totul: părul din cap, pământul, căruţa. Un singur lucru nu ne-au putut lua. Sufletul”. (Martori oculari)

Se spune că Domnul, la ziua Marii împărţiri ne-a dat nouă, românilor, cele mai bune pământuri, dar pentru echilibru - şi cei mai răi vecini. De fapt, vecinul din est se face vecinul oricui dacă doreşte. Aşa a procedat întotdeauna, lăţindu-se pe a şasea parte a Terrei. Aşa a procedat la 1812, când a rupt din trupul vechii Moldove cea mai frumoasă parte a ei - Basarabia. De atunci s-au început marile probleme pentru frântura de...

Raptul Basarabiei de la 28 iunie 1940 - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Petru Grior

Memoriile foştilor ilegalişti conţin informaţii preţioase referitoare la instaurarea puterii staliniste în actuala regiune Cernăuţi. Datorită lor a devenit cunoscut faptul că primul tanc sovietic şi-a făcut apariţia în centrul Cernăuţiului, lângă Primăria oraşului, la ora 17 a zilei de 28 iunie 1940. Tanchiştii au fost întâmpinaţi cu bucurie de către membrii comitetelor ţinutale ilegale Bucovina ale Partidului Comunist Român şi Uniunii Tineretului Comunist, care în perioada interbelică au dus „o luptă aprigă împotriva asupritorilor”: Bernard Kaţ, Sara Grinberg (Podolean), Anton Godeac, A...

28 iunie 1940 în destinul românilor din actuala regiune Cernăuţi (2) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Dincolo de orizonturi nr.9-2020-Ovidiu Corneliu Iosif 2        if

Desfăşurarea Războaielor Balcanice (1912-1913), cu precădere participarea nemijlocită a Armatei române la cel de Al Doilea Război Balcanic (1913), a presupus un volum sporit de date şi informaţii privind beligeranţii, desfăşurarea acţiunilor de luptă, demersurile politico-diplomatice ale ţărilor implicate, poziţia marilor puteri faţă de conflict şi faţă de ţările implicate etc. Aceste informaţii au fost necesare pentru definirea poziţiei României faţă de conflict, stabilirea şi punerea în practică a măsurilor politico-diplomatice şi militare presupuse de promovarea şi protejarea intereselor...

Constituirea şi funcţionarea Serviciilor de Informaţii ale Armatei Române moderne în perioada premergătoare Marelui Război (2) - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Tiberiu Tanase

Sintagma „Tratatul de la Trianon” s-a născut în urmă cu 100 de ani, în contextul terminării Primului Război Mondial și impunerii dreptului națiunilor la apărare în Europa dominată multe secole de imperii și feude. Semnificația sa este dată de Palatul „Marele Trianon” de la Versailles, unde, la 4 iunie 1920, a fost semnat tratatul de pace între Puterile Aliate învingătoare (16 state aliate, inclusiv România) și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins. Acest tratat a făcut parte din seria celor încheiate de Puterile Aliate la sfârșitul primului...

Romania intre Tratatul de la Trianon si Tratatul de Pace de la Paris (10 februarie 1947) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Petru Grior

„Naţiunea creştină Daco-Română, fiind cea mai încercată dintre încarceratele şi mai prigonitele dintre Naţiunile lumii, şi-a împletit logodna veşniciei, pecetluindu-şi Destinul cu sângele mucenicesc pe Hrisovul heruvimic: în dor şi suferinţă, în crez şi îndurare, în chin şi sărbătoare, în frângeri şi înălţări, în tăceri şi mărturisiri, în aşteptări şi împliniri, în înfricoşări şi extazuri, în bocete şi psalmi, în apusuri şi răsărituri, în lanţuri şi libertate, în îngenuncheri şi slavă, în cătuşe şi har, în chemări şi alegeri, în suspine şi Liturghii, în defăimări şi laude, în lepădări şi...

28 iunie 1940 în destinul românilor din actuala regiune Cernăuţi (1) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
D.Preda-Factor diplomatic 4

Demersurile angajate de mareșalul Foch cu comandamentele militare aliate român, sârb și cehoslovac privind o acțiune militară în comun pentru stingerea focarului de război reprezentat de Ungaria nu aveau să fie concretizate din cauza neînțelegerilor existente în cadrul Consiliului Suprem Aliat. După ședința reprezentanților Marilor Puteri din 17 iulie 1919, unde a fost rediscutată problema,  mareșalul a informat delegația română despre eșecul noii sale tentative, precizând „în consecință România și statele aliate [trebuie] să caute a-și rezolva singure problemele militare ce li se pun...

Factor diplomatic şi factor militar în înfăptuirea şi recunoaşterea internaţională a Unirii Românilor (4) - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Dincolo de orizonturi nr.9-2020-Ovidiu Corneliu Iosif 1        if

Perioada premergătoare Primului Război Mondial a fost deosebit de complexă, caracterizată de dorinţa marilor puteri de a-şi promova şi impune interesele, atât prin folosirea forţei diplomaţiei, cât şi a politicii forţei, fapt ce a condus la definitivarea unei noi configuraţii a raporturilor dintre ele, la nivel european şi global. Impunerea României ca unul dintre statele importante în Sud-Estul Europei, promovarea şi susţinerea intereselor sale naţionale, în condiţiile în care acestea intrau de multe ori în contradicţie cu ale altor state din zonă, cu precădere ale Imperiilor Ţarist şi...

Constituirea şi funcţionarea Serviciilor de Informaţii ale Armatei Române moderne în perioada premergătoare Marelui Război (1) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
D.Preda-Factor diplomatic 3

Problema frontierei de vest a României; demersuri diplomatice

În momentul sosirii delegației române în capitala Franţei, la jumătatea lunii ianuarie 1919, România s-a înfăţişat înaintea areopagului internaţional ca un stat naţional unitar de fapt şi de drept[68]. Statutul teritorial al Transilvaniei și al regiunilor locuite de români la vest de Munții Apuseni, care urma să fie apărat pentru a i se da o consacrare internațională definitivă, avea la bază următoarele documente: Tratatul de Alianță franco-anglo-ruso-italo-român din 4/17 august 1916 de la București; Declarația Guvernului...

Factor diplomatic şi factor militar în înfăptuirea şi recunoaşterea internaţională a Unirii Românilor (3) - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
D.Preda-Factor diplomatic 2

Acţiunile armatei române după 1 Decembrie 1918 până în aprilie 1919

Hotărârea Marii Adunări a românilor din Transilvania din 1 Decembrie 1918 a fost imediat adusă oficial şi la cunoștința guvernului ungar. La 9 decembrie acesta răspundea negativ, motivând gestul său prin faptul că deciziile luate la Alba Iulia veneau în contradicție cu prevederile aşa-zisului „armistițiu” de la Belgrad[15], prin care se menținea administrația maghiară în teritoriile alipite acum României[16]; de aceea, el comunica că refuză să ia în considerație respectivele cerințe ale românilor, pe care „le condamnă cu...

Factor diplomatic şi factor militar în înfăptuirea şi recunoaşterea internaţională a Unirii Românilor (2) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Trianon_4_iunie_1920

De la Alba Iulia, 1 decembrie 1918, la Trianon, 4 iunie 1920

La 4 iunie 1920, în eleganta galerie «Cotelle» care leagă palatul Marele Trianon de Trianon-sous-Bois (aripa dreaptă) de la Versailles, într-o atmosferă solemnă, dar sobră, începând cu ora 16.30,  s-a desfăşurat ceremonia semnării celui de-al patrulea Tratat de Pace de către Puterile Aliate şi Asociate, de data aceasta cu Ungaria, unul din statele succesorale ale fostului Imperiu Habsburgic[1]. Completând Tratatul de la Saint-Germain-en-Laye cu Austria, noul document a sancționat definitiv procesul de dezagregare a monarhiei...

Factor diplomatic şi factor militar în înfăptuirea şi recunoaşterea internaţională a Unirii Românilor (1) - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Şerban Alexianu-Transnistria

Anii trec, nedreptăţile rămân! Adevărul despre unul dintre cei patru asasinaţi la 1 iunie 1946 strigă, dar autorităţile din România Covidului 2020 se preocupă de tras chefuri „fără mască” şi fără „distanţă socială”. (Redacţia ART-EMIS)

George Alexianu - guvernatorul Transnistriei

La terminarea războiului, toţi cei unsprezece guvernatori care au administrat teritoriul sovietic ocupat de Germania şi aliaţii ei au fost arestaţi pentru a fi anchetaţi şi judecaţi pentru faptele lor, pentru felul cum au guvernat ţinutul încredinţat. Cei unsprezece guvernatori erau care polonez, care neamţ, care...

Un capitol în istoria omeniei româneşti - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Asumarea raspunderi coperta 2i

Una dintre cele mai controversate personalități ale istoriei României în secolul al XX-lea, a fost, fără îndoială, mareșalul Ion Antonescu. „Adulat, contestat,condamnat, trecut sub tăcere, din  nou elogiat și se pare din nou blamat,după care trădat de rege, a fost asasinat mișelește de un pluton de execuție alcătuit din gardieni publici pentru închipuita învinovățire de criminal de război și vinovat de dezastrul țării- mareșalul Ion Antonescu continuă să suscite interesul istoricilor și a publicului larg. Din păcate, de peste 70 de ani de la asasinarea sa, Ion Antonescu, personalitatea...

Ion Antonescu: „Am fost un slujitor fanatic al acestui Neam” - 4.8 out of 5 based on 6 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Ziua Eroilor

„Eroii sunt pentru Neam ceea ce sunt profeții pentru religie și sfinții pentru biserică. Ei sunt verigile prin care se leagă lanțul veșniciei naționale”.

În funcţie de situaţia tactică a fiecărei unităţi, Eroii au fost respectaţi şi elogiaţi de către comandanţi şi camarazi, care au organizat slujbe de pomenire și ceremonii militare în cimitirele unde erau înhumați ostașii căzuți în lupte.

„În zorii zilei (14 mai 1942 - n.n.) - consemna Vasile Scârneci - îi iau pe Băleanu și pe Sima peste dealurile, acum înverzite, pe care Batalionul 3 vânători a scris cu atâta sânge cele mai mărețe fapte de...

1942 - Ziua Eroilor pe Frontul de Est! - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
1940 Basarabia Bucovina Herta

Presiunile şi ameninţările statelor revizioniste la adresa integrităţii teritoriale a României s-au intensificat după ce Germania și Uniunea Sovietică au încheiat pactul de neagresiune din 23 august 1939, art. 3 al Protocolului secret prevîzând „interesul U.R.S.S. faţă de Basarabia”, respectiv „dezinteresul politic total faţă de aceste regiuni” din partea Germaniei. La scurt timp, diplomați germani și sovietici, dar și cei ai puterilor occidentale democratice, au făcut cunoscut (tot mai des) că nu vor interveni în sprijinul României. Chiar şi numai simpla enumerare a...

1940 - Drama României. Rapt, umilinţă, presiuni și amenințări externe - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Al.Moraru-Adevarul despre odessa sub Romani

Într-o apropiere relativă de granițele vestice ale U.R.S.S. se aflau cele mai legendare 4 orașe cu o arhitectură remarcabilă. Vilinius și Livov au avut noroc in anii 1941 și 1944, fiindcă au avut parte de mai puține distrugeri. Poate din acest motiv, în present, aceste orașe adună mult mai mulți turiști. Orașul Peterburg nu a avut parte de o asemenea indulgență, populația sa fiind acaparată într-o blocadă de 900 de zile. Kievul a fost bombardat. Însă discuția va fi despre Odesa.

Pe parcursul întregului război Stalin a dat două celebre ordine:
- Primul, cu numărul 227, interzicea&nbsp...

Adevărul despre Odessa sub români - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Podul de flori-Nicolae Pojoga 6 mai 1990

Trebuia și liber putea să reprezinte Veşnicia Românească de la Prut…

În această zi istorică vin cu o fotografie a Maestrului fotograf basarabean Nicolae Pojoga, care poate înlocui zece mii de cuvinte despre Podul de flori de la Prut-1990. O altă fotografie, a mea, cu același pod, proiectat și construit de Gustave Eiffel, din zilele noastre, dar fără oameni, fără flori, în așteptare, de trei decenii, ca euro-unioniștii basarabeni să reconstruiască linia ferată Ungheni-Chișinău, cu ecartament european, ca să meargă liber trenurile europene, de la Paris pân-la Tighina… În realitate în 30 de ani...

Podul de Flori de la Prut, 6 mai 1990 - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Petru Grior

„Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi închişi cu ei; aduceţi-vă aminte de cei ce îndură rele, întrucît şi voi sunteţi în trup”. (Sf. Ap. Pavel)

La 28 iunie 1940, în actuala regiune Cernăuţi a Ucrainei, constituită din nordul Bucovinei, nordul Basarabiei şi Ţinutul Herţei, a fost instaurată dictatura stalinistă. Chiar din primele zile s-a desfăşurat o campanie de persecuţii împotriva băştinaşilor - arestări, torturi, execuţii şi deportări în taigalele fără de sfârşit ale Siberiei şi stepele pustii ale Kazahstanului. Teroarea roşie, ridicată la rangul de principiu, a lovit cu...

Situaţia preoţilor din regiunea Cernăuţi în primul an de dominaţie a puterii sovietice (1940-1941) - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Gesta hungarorum 12

Despre Tratatul de la Trianon s-a scris atât de mult - de către istoricii şi politologii români, străini şi îndeosebi maghiari -, încât numai cu menţionarea titlurilor respective de cărţi, studii şi articole, s-ar putea alcătui uşor un volum special pe această temă! Ar fi, aşadar, un act de cutezanţă din partea noastră şi un demers superfluu să abordăm problema din punct de vedere informativ sau documentar. Considerăm că este mai de folos exprimarea unor opinii şi sentimente personale ale unui cunoscător şi pasionat al istoriei universale în general şi al trecutului celor două ţări - România...

De la Posada la Trianon - 3.5 out of 5 based on 6 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Tara Lovistei 3

Istoricul Strykowski, călătorind prin Țara Românească: București-Curtea de Argeș-Sibiu-Kracovia, a trecut prin Țara Loviștei pe locul bătăliei dintre Basarab I și Refele ungar Carol Robert de Anjou, locul numit Posada, la 2 zile de mers pe jos la Sibiu. Aceste versuri ne indică nouă că, după ce a traversat Balcanii, au urmat Alpii Transilvăneni (Munții Făgărașului din zonă) și Munții Tatra. Acest lucru dovedește că a trecut prin Țara Românească și nu este o confabulație, iar cei trei stâlpi de piatră sunt aceste lespezi cu scriere chirilică pe ele. Tot din descrierile lui, deducem că a...

Simboluri creştine în Ţara Loviştei (3) - 4.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Radu R. Rosetti - Marturisiri

Radu R. Rosetti - Note de lectură!

Numit comandant al Regimentului 6 „Mihai Viteazul”, la 4/17 martie 1917, locotenent-colonelul Radu R. Rosetti s-a prezentat la Horlești, unde a constatat că starea unității era „jalnică” din toate punctele de vedere. În special din punct de vedere sanitar datorită tifosului exantematic care făcea ravagii printre militari, dar și printre civilii din zonă.

Relatările din Mărturisiri (1914-1919) sunt cutremurătoare: „Dintr-un efectiv de 2.071 prezenți erau 880 bolnavi și convalescenți de tifofs exantematic și numărul bolnavilor creștea pe zi ce trecea...

Alte vremuri de cumpănă - 1917, epidemia de tifos exantematic pe frontul din Moldova - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă

În anul 1971, în Revista „Studii Vâlcene”, prof. univ. dr. doc. Damian Bogdan a publicat următorul articol: „Ţara Loviştei ascunde încă multe marturii ale trecutului de glorie a poporului român. Prin aşezarea sa, Titeştii pare să fie centrul acestei regiuni de geneză a neamului. La 1 km sud-vest de sat, în punctul « Gruiul Plăcintei », din, « Dosul Dealului », s-a descoperit o piatră paralelipipedică de dimensiunile 2m x 1,70m x 0,70m. Pe latura de nord-vest a pietrei este săpată o cruce bizantină cu înălţimea de 40 cm. Pe aceiaşi latură se află şi o inscripţie slavă, dispusă pe trei rânduri...

Simboluri creştine în Ţara Loviştei (2) - 4.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Ioan Scurtu

După realizarea Marii Uniri în 1918 se impunea organizarea alegerilor parlamentare pentru constituirea corpurilor legiuitoare în care să fie reprezentaţi locuitorii de pe întreg teritoriul României întregite. Acestea urmau a se desfăşura pe baza votului universal, înscris în Constituţie în iulie 1917, precum şi în Declaraţia Privind unirea Basarabiei din 27 martie 1918 şi în Rezoluţia de unire a Transilvaniei din 1 decembrie 1918.

 Decretul-lege din 16/29 noiembrie 1918 stabilea că în România votul era universal, egal, direct, secret şi obligatoriu pentru cetăţenii români majori...

Minoritățile naționale în primul Parlament al României Întregite (noiembrie 1919 - martie 1920) - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Tara Lovistei 1

Țara Loviștei este o minunăție a naturii, localizată între Munții Făgărașului la nord-est, Munții Lotrului la vest, fiind străbătută, de la nord la sud, de Olt, și care se îmbrățișează la Brezoi cu Lotrul și ale căror văi, precum două surori siameze, se unesc printr-un cordon ombilical, alcătuind un tot unitar, apărate înspre sud de Munții Coziei, cu Kogaionul sfânt al dacilor și protejați de zeul nemuritor, Zamolxis. Acestei „țări”, a Loviștei, i-a făcut Dumnezeu un „cuib” nemaiîntâlnit nicăieri sub formă de covată, ale cărui laturi de 20 de km, așezate la poalele munților, loc de sălășuire...

Simboluri creştine în Ţara Loviştei (1) - 3.7 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Trupe pe linia de demarcatie 1919

Textul Declaraţiei de Independenţă

„În convenţiunea adunată în Hala Independenţei din Philadelphia, Pa. Statele Unite ale Americii de Nord, în ziua de 26 Octombrie 1918, noi, reprezentând laolaltă mai bine de 50 milioane ale naţiunilor care constituie (compun) lanţul de naţiuni care locuiesc între Marea Baltică, Adriatica, şi Marea Neagră, cuprinzând în sine pe Cehoslovaci, Polonezi, Jugoslavi, Ucranieni, Lituanieni, Români, Iredentişti Italieni, Greci neeliberaţi, Albanezi şi Sioniști supuşi de tot ori numai în parte domniilor străine, adânc apreciind ajutorul dat popoarelor noastre de...

Dincolo de linia de demarcaţie (2) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Mihály Károlyi (1)

Prin demersul științific întreprins, asupra unei teme care părea cunoscută, redeschidem dosarele istoriei pentru o reconsiderare și o interpretare corectă a acestora, ca urmare a noilor informații rezultate din diferite arhive, redeschise după 100 de ani. Astfel că etapa, de la sfârșitul oficial al primului război mondial, aceea care se referă la războiului româno-ungar, după capitularea, pe 31 octombrie 1918, a Austro-Ungariei și tratatul de Pace de la Trianon, întreaga responsabilitate trebuie atribuită guvernelor ungurești: Mihály Károlyi, Garbai, Kuhn Bella, Horthy Miklos. Dintre acestea...

Dincolo de linia de demarcaţie (1) - 4.8 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Actul unirii basarabiei cu Romania

102! Ca un număr de apel la „Urgențe”

General (r) Prof. dr. Mircea Chelaru

Urgențele istorice nu primesc răspuns... Un ton de „ocupat” sau mai degrabă „defect” este pe firul timpului prezent. Nimic onorant în spațiul public mediatic, total ocupat de pandemie. Se trăiește doar isteria efectului. Toți fluturii sunt pe lampă. 102 sunt anii Basarabiei noastre de când a înviat din moarte, cu Țara pe moarte călcând...
Dragii mei conaționali, a nu şti un adevăr şi a te lăsa la cheremul afirmaţiilor altora, luându-le de bune, nu pare a fi o vinovăţie atât de mare. Poate fi cel mult tratată ca...

27 martie 1918-2020 - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 3 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivăSteluță inactivă
Fortele armate ale Romaniei 1812 1

Ce știau rușii despre Armata Română la începutul secolului al XX-lea

În anul 1912 la Sankt-Petersburg din Rusia, a fost scoasă de sub tipar o carte secretă, editată la comanda Direcţiei Principale a Cartierului General şi alcătuită de colonelul Iskriţkii. Volumul este intitulat”Forţele Armate ale României conform datelor către 1 ianuarie 1912” şi evident că a fost tipărită în limba rusă la Tipografia Militară. Având un tiraj extrem de limitat şi fiecare exemplar al cărţii fiind numerotat, mi-am dat seama că este vorba de o carte rară, importantă, care poate prezenta un interes deosebit nu...

1912 - Armata Română sub lupa Imperiului Rus - 3.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Olimpiu Glodarenco

Pe data de 28 iunie 1914, în timp ce vizita oraşul Sarajevo din Bosnia, în cadrul unor mari manevre militare, arhiducele Franz-Ferdinand, prinţul moştenitor al tronului austro-ungar, a fost asasinat de către studentul Gavrilo Princip. După ce a obţinut, pe 5 iulie, sprijinul kaiserului Wilhelm al II-lea, guvernul de la Viena a emis Serbiei un ultimatum, în urma căruia, în scurt timp, s-a declanşat cea mai mare conflagraţie din istorie, de până atunci[1]. Până în anul 1916, România şi-a păstrat neutralitatea.

Activitatea economică în anii neutralităţii

În vederea realizării unităţii...

Economia românească în timpul Războiului de Întregire - 5.0 out of 5 based on 1 vote
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.