Ce știau rușii despre Armata Română la începutul secolului al XX-lea

În anul 1912 la Sankt-Petersburg din Rusia, a fost scoasă de sub tipar o carte secretă, editată la comanda Direcţiei Principale a Cartierului General şi alcătuită de colonelul Iskriţkii. Volumul este intitulat”Forţele Armate ale României conform datelor către 1 ianuarie 1912” şi evident că a fost tipărită în limba rusă la Tipografia Militară. Având un tiraj extrem de limitat şi fiecare exemplar al cărţii fiind numerotat, mi-am dat seama că este vorba de o carte rară, importantă, care poate prezenta un interes deosebit nu numai pentru militari şi istoricii militari, instituţiile de forţă, serviciile secrete, oameni politici, dar şi pentru publicul larg, cărora le place istoria şi cercetarea. În această ordine de idei, printr-o minune am izbutit să fac o copie xerox a cărţii originale, numerotată cu nr. 85  pentru a o studia şi a intra în mezul problemei.

Așezarea favorabilă geografică și geopolitică a României, bogățiile ei naturale și umane au transformat-o în toate perioadele istorice  într-o țintă a lacomilor vecini. Este de ajuns, să ne amintim numai numărul războaielor ruso-turce duse pe teritoriul țării noastre și distrugerile făcute de aceștea, impactul economic, politic și social adus poporului român.

Încă în anul 1876 în Buletinul Militar al Rusiei nr. 8 din luna august, la capitolul” Informații militare din străinătate” de asemeni este o informație amplă despre Forțele Armate ale României. Sigur că unele din aceste informații nu corespund adevărului, sau sunt aproximative și relative, dar oricum prezintă un interes pentru istorici, politologi și diplomați.

Înainte de a pune la dispoziţia cititorului cuprinsul respectivului volum, menţionăm, că Imperiul rus, în persoana serviciilor secrete ţariste a dus o muncă uriaşă de cercetare, investigare a tot ce este legat de  activitatea armatei române, pentru a cunoaşte în profunzime toate secretele militarilor români, au infiltrat în structurile cele mai importante, dar şi în cele mai puţin importante oamenii lor prin diferite metode, inclusiv mita, violenţa, trădarea etc. Bunătatea şi sinceritatea românilor nemilitari, dar parţial şi militari deseori a jucat feste în favoarea ruşilor.

Structura cuprinsului cărţii este reuşită şi cuprinde toate aspectele armatei române, în majoritatea cazurilor până la cele mai mici amănunte. Pentru confirmare, vă propun să urmăriţi cuprinsul acestui volum:

 Partea I

- Organizarea şi mobilizarea
- Structura forţelor armate
Secţiunea I. Completarea armatei
Cap. I. Completarea cu ranguri inferioare (cu excepţia subofiţerilor)
- Legea privind serviciul militar obligatoriu
- Rezultatele satisfacerii  serviciului militar obligatoriur
- Satisfacerea serviciului militar de către rangurile inferioare (cursuri şi şcoli în unităţile militare şi generale)
- Calcularea efectivului de rezervă al trupelor  instruite
Cap. II. Completarea  cu subofiţeri
- În timp de pace
- Ordinea pregătirii subofiţerilor
- Promovarea în subofiţeri
- Satisfacerea serviciului militar de către subofiţeri
- Serviciul militar peste termen
- În timp de război
- Ordinea completării
- Calcularea rezervelor
Cap. III. Completarea cu ofiţeri
În timp de pace
Pregătirea cadrelor militare
Promovarea în primul rang
Continuarea serviciului
Măsurile pentru perfecţionarea continuă
În timp de război
Ordinea completării
Calcularea rezervelor
Cap. IV. Completarea corpului de ofiţeri al cartierului general, ingineri militari
şi alte specialităţi militare speciale
Cap. V.  Completarea cu medici mililtari şi veterinari
Cap. VI. Completarea cu cadre  militare
Cap. VII. Completarea cu cai
- În timp de pace
- Cai pentru trupe şi de tracţiune
- Cai pentru ofiţeri
   În timp de război
- Cai pentru trupă şi de tracţiune
- Cai pentru ofiţeri
Cap. VIII. Completarea armatei cu prestaţia naturală în timp de pace
şi de război
 
Secţiunea a II-a. Structura conducerii militare
Cap. I. Administrarea centrală cu instituţiile  subordonate ei
- În timp de pace
- În timp de război
Cap. II. Administrarea locală
- În timp de pace
- În timp de război
Secţiunea a III-a. Structura trupelor militare terestre
Cap. I. Forţele armate de avangardă
- Infanteria
- Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care
- Statele de personal în timp de pace şi de război
Cavaleria
- Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care
- Statele de personal în timp de pace şi de război
Artileria
- Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care
- Statele de personal în timp de pace şi de război
Trupele de geniu şi unităţile de comunicaţie
- Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care
- Statele de personal în timp de pace şi de război
Unităţile de convoi cu care
- Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care
- Statele de personal în timp de pace şi de război
Unităţile sanitare
- Structura în timp de pace şi de război a unităţilor cu care
- Statele de personal în timp de pace şi de război
Unităţile de intendenţă/de administraţie
- Structura în timp de pace şi de război
- Statele de personal în timp de pace şi de război
Forţele unităţilor speciale
Structura în timp de pace şi de război
Statele de personal în timp de pace şi de război
Unităţile instructive
Cap. II. Trupele de linia a doua
Cap. III. Trupele de linia a treia
Secţiunea a IV- a. Organizarea  unităţilor militare de elită
Cap. I. În timp de pace
- Brigăzi ale trupelor de infanterie, de cavalerie, de artilerie, de geniu, 
de comunicaţii şi mixte
- Divizii: de infanterie, de cavalerie şi mixte
- Corpuri militare
- Unităţi militare superioare
Cap. II. În timp de război
- Brigăzi, divizii, corpuri militare şi armate
- Conducerea de campanie a armatelor şi organizarea spatelui frontului
 
Secţiunea a V-a. Unităţile şi instituţiile  militare de instruire
Cap. I. Şcolile pentru instruirea şi pregătirea subofiţerilor şi perfecţionarea
gradelor  inferioare
Cap. II. Instituţiile militare pentru instruirea ofiţerilor
Cap. III. Şcolile pentru perfecţionarea continuă a ofiţerilor şi funcţionarilor militari
Cap. IV. Şcoala pentru învăţământul militar superior al ofiţerilor
Secţiunea a VI-a. Instituţiile şi stabilimentele militare
Cap. I. Instituţiile şi stabilimentele de artilerie
- În timp de pace
- În timp de război
Cap. II. Instituţiile şi depozitele de geniu şi ale trupelor de comunicaţii
- În timp de pace
- În timp de război
Cap. III. Instituţiile şi stabilimentele de intendenţă şi de convoi cu care...
- În timp de pace
- În timp de război
Cap. IV. Instituţiile şi stabilimentele medicale militare
- În timp de pace
- În timp de război
Cap. V. Instituţiile militare de corecţie
Cap. VI. Crescătoriile de cai şi localurile de reparaţii
Cap. VII. Câmpurile de instrucţii, taberele, poligoanele, poligoanele de trageri etc.
Cap. VIII. Casele pentru invalizi, aziluri, adăposturi şi altele
 
Secţiunea a VII-a. Dislocarea armatei
- Caracterul sistemului de dislocare aprobat
Secţiunea a VIII-a. Mobilizarea
Cap. I. Acţiunile de mobilizare pe timp de pace în administraţiile centrale şi locale
- Evidenţa şi repartizarea rezerviştilor
- Evidenţa şi repartizarea cailor
- Evidenţa carelor/căruţelor
- Alte lucrări
Cap. II. Ordinea efectuării mobilizării în administraţiile centrale şi locale
- Declararea mobilizării
- Concentrarea rezerviştilor şi cailor
- Transportarea mobilizaţilor
Cap. III. Mobilizarea unităţilor militare
- Infanterie
- Cavalerie
- Artilerie
- Trupele de geniu şi de comunicaţii
- Trupele de convoi, sanitare, de intendenţă
- Trupele speciale
Cap. IV. Mobilizarea statelor-majore ale armatei şi ale direcţiilor de campanie
Cap. V. Termenele de pregătire mobilizaţională
Secţiunea a IX-a. Efectivul forţelor armate
Cap. I. În timp de pace
Cap. II. În timp de război
Secţiunea a X-a. Înzestrarea cu armament a trupelor militare
Cap. I. Cele mai importante date ale modelelor armamentului adoptat pentru armată
- Armele de foc manuale
- Mitralierele
- Tunurile de artilerie de câmp
- Tunurile de asediu, de cetate şi de coastă
- Armele albe
 - Proiectile de mână
Cap. II.  Înzestrarea cu armament şi aprovizionarea cu muniţii conform modelelor de armament
- Infanterie
- Cavalerie
-  Artilerie
- Trupele de geniu şi de comunicaţi
- Trupele de convoi, sanitare, de intendenţă şi de destinaţie auxiliară
 
Secţiunea a XI-a. Echipamentul / Înzestrarea
Cap. I. Instrument de excavare
  1. Muniţia
III. Echipamente de tabără
  1. Rezervele de cartuşe, alimente şi echipament
  2. Binocluri, telemetre, hărţi şi altele
  3. Mijloace de comunicare
VII. Echipament de harnaşament
VIII. Materiale explozibile
  1. Materiale sanitare
  2. Mijloace pentru poduri
  3. Greutatea totală a echpamentului
Secţiunea XII. Modelele de uniformă
Cap. I. În timp de pace
Cap. II.  În timp de război
Secţiunea XIII. Aprovizionarea armatei
Cap. I. În timp de pace
Ofiţerilor
Gradelor  inferioare
Cailor
Prestaţiile în natură
Cap. II. În timp de război
Ofiţerilor
Gradelor  inferioare
Cailor
Rechiziţia şi prestaţiile în natură
Secţiunea XIV. Sistemul de apărare fortificaţională a ţării şi o scurtă schţă a organizării punctelor de fortificare
Secţiunea XV. Cheltuielile militare ale statului
Cap. I. În timp de pace
- Bugetul militar
- Analizarea ultimului buget aprobat şi compararea lui cu bugetele anterioare
- Costul întreţinerii funcţiilor militare
- Povara pentrtu populaţie a cheltuielilor militare
Cap. II. În timp de război
- Fondul militar
- Modul de alocare a mijloacelor pentru război
Secţiunea XVI. Informaţii succinte despre flota militară
Partea a II-a.
- Pregătirea de luptă a armatei
- Secţiunea I. Pregătirea tactică a trupelor
Cap. I. Viziunile dominante din armată privind principalele chestiuni tactice...
Cap.  II. Analiza principalelor regulamente / statute
- De front de infanterie
- De front de cavalerie
- De front de artilerie
- Serviciului de campanie
- Instrucţiune la tir
- Instrucţiune pentru acţiunile trupelor în preajma cetăţilor
 Cap. III. Informaţii succinte din alte regulamente
- Instrucţiune pentru acţiunile mitralierelor
- Instrucţiune pentru lucrările de tranşee a infanteriei
- Instrucţiune la gimnastică
 
Secţiunea a II-a. Ordinea de instruire a trupelor
Cap. I. Condiţiile generale de instruire a trupelor
Cap. II. Ciclul anual de instruire
- Instruirea recruţilor, lecţiile cu efectivul mobilizat,  subofiţerii şi ofiţerii
- Concentrările pentru instrucţie, trecerile în revistă
- Concentrările de tabără şi concentrările speciale
- Manevrele
 
Secţiunea a III-a. Viaţa cotidiană a armatei
Cap. I. Analiza succintă a regulamentelor: militar-penal, serviciului intern (cu cel disciplinar) şi serviciului în garnizoană
Cap. II. Viaţa cotidiană a ofiţerilor, subofiţerilor şi altor gradaţi mai inferiori
- Ofiţerilor
- Subofiţerilor
- Rangurilor inferioare
Secţiunea a IV-a. Pregătirea militară a populaţiei
Cap. I. Pregătirea militară a tinerilor
Cap. II. Măsurile luate pentru dezvoltarea şi menţinerea dragostei către arta militară în rândurile populaţiei
Secţiunea a V-a. Concluzii
Cap. I. Pregătirea de front a armatei
Cap. II. Pregătirea tactică a armatei
- Infanteria
- Cavaleria
- Artileria
- Acţiunile detaşamentelor din 3 feluri de arme
Cap. III. Spiritul armatei
Cap. IV. Concluzii generale despre armată
ANEXE
- Componenţa corpului de armată, diviziei de campanie şi de rezervă.
- Tabloul conducerii de campanie a armatei.
- Tabloul  spatelui frontului.
- Tabloul de organizare a spatelui frontului.
- Tabelul dislocării armatei române.
- Harta de dislocare.
- Lista principalelor statute în vigoare, regulamente şi instrucţiuni ale armatei române.
- Cinci foi de schiţe.

Notă:
fragment din „Armata Română sub lupa imperiului rus” autori: Alexandru Moraru şi col. (r) Alaxandru Ganenco - în curs de apariţie