1943 - Serviciul Special de Informaţii: „Se vor identifica toţi militarii, de preferinţă ofiţeri superiori şi generali activi sau de rezervă, cu care diverşi politicieni întreţin raporturi susţinute”.

Din ordin, Serviciul Special de Informaţii a întocmit, în mai 1943, o notă cu generalii şi ofiţerii superiori de rezervă şi activi care aveau „legături cu cercurile politice”:

- Aldea Aurel, general. Are legături cu naţional-ţărăniştii (general Drăgănescu). Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Angelescu Paul, general. Are legături cu fruntaşii liberali. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Barbu Vasile, general. Are legături directe şi zilnice cu majoritatea naţional-ţărăniştilor. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Boeru Traian, general. Simpatizant al politicii lui Iuliu Maniu. Nu figurează în niciun consiliu de administraţie.

- Bogdan Aurel, general. Simpatizant liberal, iar soţia este legionară. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Buicliu Gheorghe, general. Simpatizează cu naţional-ţărăniştii. Este membru în consiliul de administraţie al Societăţii „Concordia”.

- Cihoski Henri, general. Simpatizant naţional-ţărănist. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Coroamă Dumitru, general. Simpatizează cu legionarii. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Cornicioiu Grigore, general. Are legături cu naţional-ţărăniştii. Este directorul „Întreprinderii Ştirbey”.

- Dănilă Pap, general Este în legătură cu numeroşi naţional-ţărănişti ardeleni. Nu figurează în niciun consiliu de administraţie.

- Dombrowski Victor, general. Cumnat cu Jean Pangal şi simpatizant carlist. Nu figurează în niciun consiliu de administraţie.

- Dorobanţu Gheorghe, intendent general. Simpatizant liberal. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Drăgănescu Gheorghe, general. Naţional-ţărănist, considerat ca unul din intimii lui Maniu, căruia îi furnizează informaţii de ordin militar şi economic. Nu face figurează în niciun consiliu de administraţie însă camuflează interesele comerciale ale unor evrei.

- Economu Virgil, general. Simpatizant Naţional-ţărănist. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Ghica Alexandru, general. Are legături cu Iuliu Maniu. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie, dar a făcut parte din consiliul de administraţie al fabricii de mezeluri Deva, proprietatea cumnatului său Dan Hurmuzescu.

- Iacobici Iosif, general. Are legături cu Ghiţă Pop şi alţi naţional-ţărănişti. Este preşedintele societăţii „Mătasea Românească”.

- Ilasievici Constantin, general. Fost adjutant al fostului rege Carol al II-lea, şef al Casei Militare a regelui Carol al II-lea şi mareşal al Curţii Regale. Are legături cu naţional-ţărăniştii şi este cunoscut ca simpatizant carlist. Este preşedinele consiliului de administraie al Societăţii „Petrol-Obor”.

- Ilcuş Ioan, general. Simpatizant al politicii lui Maniu. Nu face figurează din niciun consiliu de administraţie.

- Ionescu Mihai, general. Are legături cu unii naţional-şţărănişti. A fost director general şi preşedinte al consiliului de administraţie al casei Autonome C.F.R. ; este preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii „Textila-Ploieşti”.

- Manu Gheroghe, general. Simpatuzant liberal. Este preşedinte în consiliul de administraţie al Societăţii „Trei Inele”.

- Marcovici Ioan, general. Are legături cu naţional-ţărăniştii, fiind socrul lui Corneliu Coposu, secretarul lui Maniu. Este preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii „Mureşul”.

- Mihail Gheorghe, general. Carlist. Nu figurează în din niciun consiliu de administraţie.

- Negrei Gabriel, general. Fruntaşi al grupării naţional-ţărăniste. Este preşedintele Asociaţiei proprietarilor de apartamente din str. Brezoianu nr. 7.

- Opran Nicolae, general. Simpatizant liberal Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Petrescu Gh.-Gelu, general. Simpatizant Naţional-Ţărănist. Este preşedintele consiliului de administraţie la Societatea Anonimă „Oţelul Böhler”.

- Rudeanu Vasile, general. A fost folosit de conducerea liberală pentru cercurile de ofiţeri superiori. Este preşedintele Societăţii anonime „Suchard”.

- Rujinschi Gheorghe, general. Simpatizant naţional-ţărănist. Este membru în consiliul de administraţie al Societăţii anonime ,,Asigurarea Românească”.

- Skeleti Mihail, general. Are legături directe cu dr. Lupu. Nu figurează în niciun consiliu de administraţie, fiind prim ajutor d eprimar al municipiului Bucureşti.

- Sichitiu Ioan, general. Are legături cu fruntaşii grupării naţional-ţărăniste. Face parte din consiliul de administraţie al Societăţii Anonime Române pentru Industria bumbacului şi este preşedintele consiliului de administraţie al SET-ului.

- Stoilov Constantin, general. Simpatizant liberal. Este membru al consiliului de administraţie al Societăţii „Via”.

- Teodorescu Paul, general. Are legături cu liberalii, fiind suspectat şi de carlism. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Trăilescu Ioan, general. Simpatizant naţional-ţărănist. Este membru în consiliul de administraţie al Societăţii ,,Medigen”.

- Tudoruţi Valeriu, general. Simpatizant naţional-ţărănist. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Vasilescu Petre (Ulei), general. Are legături apropiate cu fruntaşii naţional-ţărănişti şi personal cu Maniu.

- Bacalogu A. Gheorghe, colonel. Simpatizant liberal. Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Chiru Vasile, colonel. Are legătiuri cu generalul Rădescu. Nu figurează în niciun consiliu de administraţie.

- Locusteanu Aurel, colonel. Este în legătură cu generalul Rădescu. Nu figurează în niciun consiliu de administraţie.

- Mihai Ion, colonel. Simpatizant liberal.Nu face parte din niciun consiliu de administraţie.

- Popa, colonel. Simpatizant naţional-ţărănist. Are legături cu dr. Petru Groza şi Iuliu Maniu. Nu figurează în niciun consiliu de administraţie.

- Sfetescu Petre, colonel. Are legături cu fruntaţii naţional-ţărănişti şi cu Maniu. Nu figurează în niciun consiliu de administraţie.

- Stavăr Gheorghe, colonel. Este procuratorul fostului rege Carol II şi cunoscut carlist. Nu figurează în niciun consiliu de administraţie.

- Beleuţă Gheorghe, maior. Simpatizant naţional-ţătănit. Este în legătură cu generalul Rădescu. Nu figurează în niciun consiliu de administraţie. Are firmă individuală, cu emblema „Iscusinţa”, având ca obiect de comerţ afaceri de agentură, cormerţ, reprezentanţe, comerţ pe cont propriu şi magazin de încălţăminte. Este în combinaţie cu doi evrei.

- Răuţu Mihail, maior. Frunţaş al grurii naţional-ţărăniste. Este în contenciosul întreprinderii ,,Industria Textilă Arădeană” a baronului evreu Neuman, al cărui om de afaceri este.

Cu acelaşi prilej, Serviciul Special de Informaţii a întocmit şi un Tabel cu ofiţerii generali şi superiori activi având legături cu cercurile politice

- Creţulescu Ilie, general. Simpatizant naţional-ţărănist.

- Dragalina Corneliu, general. Suspectat de simpatii pentru mişcarea legionară, a avut relaţii şi cu Iuliu Maniu, printr-un om de legătură. La 1 august a.c. a luat parte la o masă oferită lui Vaida-Voevod de episcopul dr. V. Lăzărescu.

- Mardare Socrat, general. Are legături pesonale şi de amiciţie cu Mihai Ralea, cu care a copilărit.

- Nicolaescu Aurel, general. Are legături cu fostul ministru Mihail Popovici.

- Tătăranu Nicolae, general. A vizita pe generalul Rădescu în ianuarie 1943.

- Trestioareanu I. Constantin, general. Are legături cu Gerota şi dr. Lupu.

- Epureanu Gheorghe, maior. Au fost indicaţiuni necontrolate că a furnizat informaţiuni militare lui Iuliu Maniu.

- Mărăşescu, maior. Au fost indicaţiuni necontrolate că a furnizat dr. Lupu informaţii în legătură cu operaţiile de pe frontul de Răsărit

- Savopol P. Gheorghe, maior. Vecin şi în relaţii probabil ocazionale cu Ghiţă Pop.

- Zetea, maior. Are legături cu fruntşul naţional-ţărănist Ion Aron.

- Negulescu Frederic, căpitan. Vechi simpatizant legionar. Este prieten cu naţional-ţărănistul Pasile Pop din Bucureşti, str. Bateriilor nr. 8.

- Teodorescu Gh. Nicolae, căpitan jandarmerie. A viziat pe dr. Lupu în noiembrie 1942, pe când se afla într-o permisie.

La nici o lună, Serviciul Special de Informaţii, a emis (17 iunie 1943) noi instrucţiuni pentru „urmărirea activităţii desfăşurate de membrii diferitelor partide politice dizolvare”, dar şi pentru a se identifica „toţi militarii, de preferinţă ofiţeri superiori şi generali activi sau de rezervă, cu care diverşi politicieni întreţin raporturi susţinute”[1].

---------------------------------------

[1] Mioara Anton, Mareşalul Antonescu supraveghează ofiţerii „dizidenţi”, în Document, nr. 2-3/2005, p. 26-31.