Milioane de oameni au murit şi de... foame:

- În Grecia - 40 000 numai în primul an de război (după unele surse din această cauză ar fi murit 250 000; din 7.350.000 de locuitori).

- La Leningrad - 620.000 de locuitori(din decembrie 1941 până în primăvara lui 1942).

- La Singapore - 1.000.000 de civili (în 1942).

- În Bengal - 1.500.000 şi tot atâţia de boli datorită subnitriţiei (în 1942-1943).

- În Olanda - între 16.000 şi 22.000 (din toamna lui 1944 până în primăvara lui 1945).

Angajarea femeilor!

Au fost combatante în armatele beligeranţilor, în formaţiunile de rezistenţă etc, au prestat activităţi productive în sprijinul frontului, şi-au îngrijit familiile, au suportat abuzurile ocupanţilor.

În Marea Britanie, în perioada 1940-1944, din cele 16.000.000 de femei (între 14 şi 59 de ani) au fost mobilizate în cadrul efortului de război 7.100.000 de femei, mai ales în serviciile auxiliare, în agricultură, horticultură, transport etc.

Uniunea Sovietică a mobilizat între 1.000.000 şi 1.500.000 de femei, atât în servicii medicale (40% din medicii Armatei Roşii din prima linie erau femei), cât şi în unităţi luptătoare (femeile lunetiste au ucis 12.000 de germani), inclusiv în aviaţie (au încadrat trei regimente din Corpul 221 de aviaţie); 33 au devenit eroine de război.

În Germania, femeile au reprezentat, în 1943, 36% din forţa de muncă în producţia de război.

- În 1945, 500.000 de femei germane erau încadrate în Wehrmacht şi 4.000 din unităţile Waffen SS.

- Circa 3 500 au intrat în SS şi au devenit gradieni în lagărele de concentrare.

În S.U.A., femeile au reprezentau 25,4% din forţa de muncă pentru război.

În Franţa, numeroase femei au acţiunat în formaţiunile Rezistenţei, multe (circa 70.000) angajându-se voluntar şi în serviciile ocupantului.

În România, femeile au fost încadrate în formaţiunile de Cruce Roşie, în spitale etc. O prezenţă distinctă şi distinsă a fost reprezentată de aviatoarele „Escadrilei Albe”.