Aeronautica română - categorie a forţelor armate în compunerea căreia se aflau comandamente, mari unități, unități, trupe, servicii, stabilimente, baze, depozite etc., centre de instrucție şi şcoli de aviație, artilerie antiaeriană, paraşutişti, pionieri şi transmisiuni aero, aerostație etc.
Compunere: Subsecretariatul de Stat al Aerului, Statul Major al Aerului, Comandamentul Forțelor Aeriene, Comandamentul Apărării Antiaeriene, regiunile 1-3 aeriene, trei comandamente de apărare antiaeriană, 28 zone de apărare antiaeriană, trei flotile de informații, trei flotile de vânătoare, trei flotile de bombardament, o flotilă de hidroaviație, o flotilă de aerostație, şase regimente de apărare antiaeriană, un regiment geniu aeronautic, Centrul de instrucție apărare antiaeriană, şcoli, servicii şi stabilimente militare etc.
Efective (22 iunie 1941): 61.591 oameni din care - 3.247 ofițeri, 2.864 subofițeri, 2.362 maiştri, 1.044 funcționari civili, 52.074 trupă (inclusiv rezerviştii mobilizați).
Modificări în organizare pe parcursul războiului :
- Până la sfârşitul anului 1941 au fost înființate o unitate de paraşutişti, şase zone de apărare antiaeriană în Basarabia şi partea de nord a Bucovinei.
- În 1942: Regimentul 7 apărare antiaeriană, Regimentul transmisiuni aero, Grupul aerotransport militar.
- Şi-au schimbat denumirea: Comandamentul Forțelor Aeriene în Comandamentul Forțelor Aeriene de Luptă, comandamentele 1, 2 şi 3 apărare antiaeriană în brigăzile 1, 2 şi 3 apărare antiaeriană, Şcoala subofițeri naviganți şi Centrul de perfecționare al aviației în Centrul militar de pilotaj.
- În 1943, Comandamentul Apărării Antiaeriene s-a scindat în Comandamentul Artileriei Antiaeriene şi în Comandamentul Apărării Pasive.
- Conform Legii de organizare a Forțelor Armate din 1943, care a prevăzut organizarea Aeronauticii pe principiul armelor combinate, au fost înființate Corpul 1 aerian, Grupul 8 asalt, Grupul „Stuka”, o escadrilă de vânătoare de noapte şi patru regimente de artilerie antiaeriană.
- În 1944 au mai fost înființate un corp aerian, două escadre aeriene, un regiment de apărare pasivă, Regimentul 10 artilerie antiaeriană etc.
La 23 august 1944, Aeronautica dispunea (în cadrul celor trei regiuni şi două corpuri aeriene, al comandamentelor de artilerie antiaeriană şi apărare pasivă şi al Brigăzii de geniu aeronautic) de 11 flotile cu 20 grupuri de aviație (71 escadrile), trei batalioane de aerostație cu 10 companii, patru brigăzi de artilerie antiaeriană cu 10 regimente (40 divizioane cu 232 baterii), două regimente de transmisiuni aero, un regiment de pionieri aero (15 batalioane cu 35 companii), un regiment de apărare pasivă (două batalioane cu 11 companii), un batalion de paraşutişti, precum şi de numeroase alte servicii de informare aeriană, organe tehnice pentru amenajări de aerodromuri, formațiuni de balizaj şi construcții etc. În total, efectivele Aeronauticii se ridicau la 74.000 de militari, iar numărul avioanelor la 1 639, din care 508 erau de luptă şi 1.131 de şcoală şi antrenament.
- La 25 octombrie 1944, Aeronautica era încadrată cu 1.291 ofițeri activi (10 generali, 43 colonei, 76 locotenent-colonei, 101 maiori, 411 căpitani, 323 locotenenți, 267 sublocotenenți).
În cadrul măsurilor restrictive impuse de Comisia Aliată de Control (partea sovietică), până la 15 decembrie 1944 au fost desființate: Regiunea 2 aeriană, flotilele 2 informații şi 3 bombardament cu bazele respective, regimentele 6 şi 10 artilerie antiaeriene. S-au transformat: Corpul 3 aerian în Regiunea 3 aeriană, flotilele 1, 2, 3 vânătoare, 1, 2 bombardament şi 1 informații în baze de aviație, Regimentul 2 aero transmisiuni în Regimentul 1 aerotransmisiuni. Flotilele 3 informație, aerostație şi hidroaviație s-au desființat, constituindu-se Baza specialități aeronautice.
- Şcolile de toate categoriile s-au reorganizat în centre de instrucție de aviație şi artilerie antiaeriană şi în Şcoala tehnică a Aeronauticii.
- La 15 decembrie 1944 s-a înființat Comandamentul aviației, iar Batalionul de paraşutişti a fost transformat în Batalionul 5 pază (desființat la 1 martie 1945).
La 20 decembrie 1944, Aeronautica dispunea pe front de Corpul 1 aerian, două brigăzi de artilerie antiaeriană, iar în țară de Subsecretariatul de Stat al Aerului cu Statul Major al Aerului, Comandamentul Aviației, Comandamentul Artileriei Antiaeriene, Comandamentul Apărării Pasive, regiunile 1 şi 3 aeriene, Brigada de geniu aeronautic etc.
- La 1 ianuarie 1945 a fost constituit comandamentul Diviziei 1 artilerie antiaeriană, care a fost trimis pe front.
- În cadrul reorganizărilor din primăvara anului 1945, cerute tot de Comisia Aliată de Control (partea sovietică), au fost desființate Comandamentul Aviației, escadrele 1 şi 3 aeriene, regimentele 1 aerotransmisiuni, 1 apărare pasivă, bazele 1, 2, 3 vânătoare, 1 şi 2 bombardament (în locul lor s-au constituit grupurile 1 şi 2 aviație de rezervă), bazele regimentelor 1-5, 7-9 artilerie antiaeriană (au format divizioanele 1 şi 2 artilerie antiaeriană de rezervă).
- Concomitent, s-au transformat: Comandamentul Apărării Pasive în Direcția Apărării Pasive, Brigada geniu aeronautic în Comandamentul geniu aeronautic, bazele aeriene nr. 1 şi 2 în grupările de depozite nr. 1 şi 2; bazele aeriene nr. 3 şi 4 s-au contopit şi au format Gruparea de depozite nr. 3.
- Ca urmare, la 15 aprilie 1945, efectivele Aeronauticii s-au redus la circa 43 000 de oameni.
În ansamblul războiului, Aeronautica română a pierdut 4.172 militari (2 977 în Campania din Est şi 1 195 în Campania din Vest), dintre care 1.328 morți (972 în Est, 356 în Vest), 323 răniți şi bolnavi (1.167/371), 1.306 dispăruți (838/468).
- Pe categorii de militari: ofiţeri: 541 (399/142); subofiţeri: 568 (379/189); trupă: 3 063 (2 199/864).
- Morţi: ofiţeri: 223 (175/48); subofiţeri: 226 (157/69); trupă: 879 (640/23).
Bibliografie :
- Alexandru Duţu, Florica Dobre, Leonida Loghin, Armata română în Al Doilea Război Mondial (1941-1945). Dicţionar, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2017.
- Recomand şi toate lucrările şi studiile domnului Denes Bernad.