30 iunie 1944. „Opoziţia” română decide deschiderea operațiunii «Poarta Iaşilor», informând pe sovietici că „trupele române aflate pe front vor primi ordinele necesare cu scopul de a lăsa să treacă trupele sovietice, pentru a continua apoi împreună lupta alături de armatele aliate, până la eliberarea completă a ţării, ocupată de germani, inclusiv partea din Transilvania cedată în urma arbitrajului de la Viena”.

După constituirea Blocului Național Democrat (între P.N.Ț., P.N.L., P.S.D. și P.C.R., la 20 iunie 1944), care își propunea „încheierea fără întârziere, în baza ofertei făcute de Aliați, a unui armistițiu cu Națiunile Unite”, şi după ce Iuliu Maniu înmânase (la 22 iunie) lui Grigore Niculescu-Buzeşti un Mesaj pentru a fi transmis la Cairo lui Barbu Ştirbei prin care se solicita „ajutor aliat”, „opoziţia română” a transmis lui George Duca (la Stockholm), următorul text (la 30 iunie, trimis, prin curier, de Grigore Niculescu-Buzeşti), care avea să fie înmânat ambasadoarei sovietice Aleksandra Kollontai la 1 iulie 1944:

„Constatându-se voinţa unamimă a ţării, reafirmată prin actul de constituire a opoziţiei patriotice democratice, tocmai s-a elaborat sub direcţia M.S. Regelui proiectul următor privind ieşirea din război a României.

Acest proiect prevede înlocuirea regimului actual printr-un guvern care îşi va asuma sarcina de a organiza ieşirea României din război, cât şi încheierea unui armistiţiu cu cele trei puteri aliate principale. Trupele române aflate pe front vor primi ordinele necesare cu scopul de a lăsa să treacă trupele sovietice, pentru a continua apoi împreună lupta alături de armatele aliate, până la eliberarea completă a ţării, ocupată de germani, inclusiv partea din Transilvania cedată în urma arbitrajului de la Viena”.

Pentru reuşita acţiunii preconizate se preciza că „o condiţie esenţială” era reprezentată de „un ajutor aliat”, care să constea în:

- o ofensivă rusă masivă pe frontul român, care va trebui să fie declanşată cel mai târziu după schimbarea guvernului. Această ofensivă, sprijinită de atitudinea trupelor române, este un element absolut indispensabil atât pentru a pune capăt definitiv alianţei României cu Germania, cât pentru a atrage trupele germane care se află în rezervă în Moldova şi în Basarabia şi care ar putea să se întoarcă împotriva noului guvern, pentru a opri mişcarea.

- Trimiterea a trei brigăzi «aeropurtate», cărora noi le garantăm securitatea de aterizare la puncte şi etape ce vor fi indicate la timp. Aceste brigăzi ne sunt la fel de indispensabile în interior - având în vedere raportul de forţe menţionat româno-german - pe cât ne este ofensiva rusă pe front. De altfel, ele vor avea o asemenea importanţă psihologică faţă de elementele şovăielnice, a căror loialitate ar putea fi pusă la îndoială. Aceste brigăzi vor trebui să aducă armament suplimentar format din arme automate etc. pentru 2.500 de oameni.

Acest armament va servi la înzestrarea formaţiunilor patriotice ce vor ajuta trupele române regulate în misiunea lor din interiorul ţării. În plus faţă de cele trei brigăzi menţionate ar fi de cea mai mare importanţă de a putea conta pe 2.000 de paraşuţişti care ar fi alnssaţi în puncte ce vor fi indicate în timp util. Brigăzile şi paraşutiştii trebuie să fie trimise simultan cu schimbarea regimului...

Lăsăm la latitudinea Comandamentului suprem aliat dacă aceste trei brigăzi «aeropurtate» sunt formate din trupe sovietice sau din unităţi anglo-saxone şi ruse...

- Simultan cu schimbarea regimului, Aliaţii trebuie să bombardeze rutele care duc din Ungaria şi Bulgaria către România cu scopul de a împiedica trecerea trupelor germane către ţara noastră”.

Se mai preciza că aceste cereri nu erau ,,decât un minimum indispensabil pentru reuşita acţiunii noastre”, că „orice colaborare cu mareşalul Antonescu este astăzi în afara posibilului”, că „ar fi o iluzie pentru Aliaţi posibilitatea unei înţelegeri cu mareşalul Antonescu” şi se cerea să se comunice „ameliorările imediate ale condiţiilor de armistiţiu pe care Aliaţii sunt dispuşi să le accepte”, care nu puteau fi ,„mai puţin favorabile decât cele consimţite cu mareşalul Antonescu”.

Opoziţia unită mai insista asupra „unei discreţii absolute ce trebui păstrată faţă de reprezentanţii noştri oficiali la Stockholm” (ambasadorul Frederici Nanu - n.n.).

În 1959, şi Emil Bodnăraş confirma informaţiile din acest document, precizând: „Eu însă nu-mi aduc aminte să fi primit vreo comunicare că s-a înţeles ceea ce vrem noi... Noi nu am primit o comunicare de la sovietici că au înţeles ce vrem să facem, dar bombardamentele au venit din partea anglo-americanilor (la 26 august 1944 în pădurea Băneasa - n.n.).

Notă - Titlul original - „Din cronica preliminariilor de armistiţiu/loviturii de stat” de la 23 august 1944