Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, art-emisIstoria Primului Război Mondial ca instrument al noii politici imperiale a Federaţiei Ruse (1999-2015)

În şirul numeroaselor lucrări apărute în Rusia cu prilejul centenarului Primului Război Mondial, culegerea de studii „Marele Război: 100 de ani", recent editată, va ocupa, cu siguranţă, un loc aparte în istoriografia recentă a temei de studiu. Aşa cum s-a menţionat deja în literatura de specialitate (S. V. Listikov)[44], dincolo de diversitatea subiectelor abordate, culegerea respectivă constituie o contribuţie importantă la elucidarea obiectivă şi imparţială a unor aspecte controversate ale Primului Război Mondial. Este de remarcat prezenţa, în respectiva culegere, a unor subiecte originale, până recent ignorate sau interzise cercetării în istoriografia oficială a Rusiei. Astfel, E. N. Nazemţeva a studiat problemele umanitare ale Primului Război Mondial, reflectate în istoriografia rusă contemporană[45]; I. N. Grebenkin oferă o imagine a armatei în calitate de spaţiu al conflictului social în perioade de război[46], iar E. S. Seniavskaya a oferit o interpretare comparativă a modalităţii de constituire a memoriei Primului Război Mondial în Rusia şi în Occident[47]. Nu în ultimul rând, E. Iu. Sergheev a urmărit noile modalităţi de studiere şi interpretare a istoriei Primului Război Mondial[48]. Totodată, este de notat că eforturile unor autori ruşi de reevaluare a consecinţelor Primului Război Mondial prin transformarea imposibilă a Rusiei ţariste, care şi-a încălcat propriile angajamente faţă de Aliaţi din 4 septembrie 1914 de a nu încheia pace separată cu Germania în tot cursul războiului, în ţară învingătoare, reflectă mai degrabă dorinţa acestora, decât realităţile acelei perioade. Astfel procedează, bunăoară, Nikolai Starikov, în încercarea explicării paradoxului, potrivit căruia Rusia a luptat cu onestitate împotriva Germaniei, însă nu a mai ajuns să semneze tratatul de pace de la Versailles în calitate de ţară învingătoare. Potrivit autorului, vina eliminării Rusiei din cursă ar purta-o „partenerii britanici" care, prin intermediul unor finanţări generoase, au reuşit să distrugă statalitatea rusă în cursul evenimentelor din februarie 1917[49].

Autorul merge chiar mai departe în argumentarea dreptului Rusiei de a se considera ţară învingătoare în Primul Război Mondial, invocând faptul că „România, bunăoară, a semnat pacea de la Brest chiar înaintea Rusiei, şi totuşi a devenit nu numai putere învingătoare, ci a mai primit, drept cadou de la aliaţii noştri «recunoscători», şi o bucată de teritoriu rusesc - Basarabia"[50]. Tocmai din aceste considerente, susţine N. Starikov, Rusia are tot dreptul de a se considera ţară învingătoare în Primul Război Mondial. Să însemne, oare, această afirmaţie intenţia Rusiei de a-şi recupera „teritoriile" pierdute în 1918? Autorul nu oferă vreun răspuns la respectiva întrebare, preferând să planeze echivocul. Din nefericire, opinia lui N. Starikov nu este nici originală, şi nici singulară în istoriografia rusă contemporană, ea fiind împărtăşită şi dezvoltată şi de alţi autori. Astfel, urmărind să demitizeze o serie de mituri create în jurul istoriei Primului Război Mondial şi al participării Rusiei ţariste la acea conflagraţie, cunoscutul istoric dr. Natalia Narociniţkaia nu face decât să recreeze o serie de alte noi mituri, încercând să demonstreze în van că Rusia nu ar fi fost învinsă în acel război. Pentru a demonstra acest lucru, spre exemplu, se vede nevoită să recunoască, pe de o parte, că „explozia revoluţionară din octombrie 1917 din Rusia a fost determinată şi cauzată de modernizarea galopantă şi în ritmuri excesive din deceniile premergătoare Primului Război Mondial". Pe de altă parte, însă, argumentând caracterul obiectiv şi ineluctabil al celor două revoluţii ruse din 1917, inclusiv al celei bolşevice, autoarea nu explică, cum ar fi fost posibilă menţinerea, în acele condiţii, a idealurilor pentru care Rusia se implicase în Primul Război Mondial - a credinţei ortodoxe, a monarhiei, respectului legilor etc.[51]. Oricum, este greu de crezut că toate „miturile" criticate de autoare, s-ar datora exclusiv şcolii istorice a acad. Mihail N. Pokrovski, care ar fi pus, în opinia Nataliei Narociniţkaia, bazele interpretării istoriei de pe poziţii de clasă, iar Rusia nu ar fi urmărit, în acel război, decât intenţii şi obiective nobile, şi orice alte opinii ar constitui nimic altceva decât „o mixtură de naivitate şi dorinţă de afirmare cu orice preţ a antitezei la punctul de vedere dominant"[52].

Aşa cum era de aşteptat, interpretările privind participarea Rusiei la Primul Război Mondial nu au putut evita - nici nu putea fi altfel - ingerinţele neunivoce ale factorilor de decizie politică. Într-un mod pe cât de neaşteptat, pe atât şi de paradoxal, asupra problemei în cauză s-a pronunţat însuşi preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir V. Putin. Astfel, în iunie 2012, cu prilejul unor dezbateri din cadrul Consiliului Federaţiei Ruse şi răspunzând la o întrebare a senatorului rus Anatolie Lisiţân despre modul în care oficialităţile intenţionează să consemneze centenarul începutului Primului Război Mondial, după o scurtă reflecţie asupra importanţei istorice a evenimentului respectiv, s-a aprofundat într-o amplă analiză istorică a unor procese constituind apanajul exclusiv al istoricilor de profesie. Preşedintele Vl. Putin a afirmat, în acea şedinţă, că Rusia a pierdut în Primul Război Mondial din 1914-1918 din cauza trădării naţionale comise de guvernul bolşevic, care a încheiat pace separată cu Germania. „Ţara noastră, a spus Vl. Putin, a pierdut acel război în faţa unei ţări învinse, - o situaţie cu caracter de unicat în istoria omenirii. Noi am pierdut în faţa Germaniei învinse, - în esenţă, am capitulat în faţa ei, care, peste un timp, a capitulat, la rândul său, în faţa Antantei"[53]. În cadrul răspunsului său, Vl. Putin s-a referit inclusiv la cauzele tăcerii istoriografiei sovietice şi a celei ruse în privinţa actului trădării comis de guvernul bolşevic: „bolşevicii au comis, indiscutabil, un act de înaltă trădare naţională; ei se temeau de a fi demascaţi, din care considerent nu doreau să discute acest subiect, respectiv, îl treceau sub tăcere [...]. Este adevărat că ei şi-au răscumpărat vina în anii celui de-Al Doilea Război Mondial. Nu este acum cazul să punem în discuţie preţul cu care şi-au răscumpărat această vină, cert însă este că evenimentele respective au fost trecute cu vederea anume din considerente de partid"[54].

Urmare a acelei discuţii din Consiliul Federaţiei Ruse, serviciul de presă al preşedintelui Vl. Putin a emis, la 31 decembrie 2012, un comunicat de presă prin care ziua intrării Rusiei în Primul Război Mondial - 1 august 1914 - este declarată ziua memoriei şi proslăvirii celor căzuţi pe câmpurile de luptă în anii 1914-1918[55]. La fel ca în multe alte cazuri, Rusia fie că nu poate, fie că nu doreşte să meargă în pas cu ţările Europei. Aceasta deoarece 11 noiembrie 1918 – dată marcată anual în majoritatea ţărilor de pe continentul european – este ziua în care Germania semnase armistiţiul cu ţările Antantei, în timp ce Rusia ieşise deja din război. Pe de altă parte, nu a putut fi acceptată nici ieşirea Rusiei din război drept zi comemorativă şi de „proslăvire a ostaşilor căzuţi pe câmpurile de luptă", deoarece acea ieşire s-a produs la 3 martie 1918, prin capitularea Rusiei în faţa Germaniei, respectiv, prin semnarea păcii separate de la Brest-Litovsk. În aşa mod, din reflecţiile istorice ale preşedintelui Vl. Putin reiese cu toată claritatea faptul „înaltei trădări naţionale comise de guvernul bolşevic în anii 1917-1918", afirmat la cel mai înalt nivel politic.
- Va urma -

Fragment din volumul în curs de apariţie „Scrierea si rescrierea istoriei. Tendinţe recente în istoriografia rusă de reinterpretare a participării Rusiei ţariste la Primul Război Mondial" (Seria Istoria istoriografiei), autor Nicolae Enciu.

---------------------------------------------------
[44] http://hero1914.com/ot-istorii-k-pamyati-velikaya-vojna-sto-let-m-2014/
[45] Е.Н. Наземцева. Гуманитарные проблемы Первой мировой войны в современной отечественной историографии // Великая война: сто лет / Под ред. М.Ю. Мягкова, К.А. Пахалюка.- Москва; Санкт Петербург: Нестор-История, 2014.- С. 135-157.
[46] И.Н. Гребенкин. Армия военного времени как пространство социального конфликта // Великая война: сто лет / Под ред. М.Ю. Мягкова, К.А. Пахалюка.- Москва; Санкт Петербург: Нестор-История, 2014.- С. 158-169.
[47] Е.С. Сенявская. Память о Первой мировой войне в России и на Западе: исторические условия и особенности формирования // Великая война: сто лет / Под ред. М.Ю. Мягкова, К.А. Пахалюка.- Москва; Санкт Петербург: Нестор-История, 2014.- С. 251-270.
[48] Е.Ю. Сергеев. Новые подходы к исследованию Первой мировой войны // Великая война: сто лет / Под ред. М.Ю. Мягкова, К.А. Пахалюка.- Москва; Санкт Петербург: Нестор-История, 2014.- С. 13-22.
[49] Н. Стариков. Россия должна быть среди победителей Первой мировой войны www.nstarikov.ru/blog/28688
[50] Ibidem.
[51] www.nvspb.ru/tops/rossiya-zashishchala-rezultaty-svoey-mnogovekovoy-istorii-52488 (9 octombrie 2013).
[52] Ibidem.
[53] Путин обвинил большевиков в национальном предательстве www.izvestia.ru/news/528739 (27 iunie 2012).
[54] Ibidem.
[55] Путин утвердил день памяти ветеранов Первой мировой www.rusedin.ru/2013/01/09/putin-utverdil-den-pamyati-pervoj-mirovoj (31 decembrie 2012).