Ju88, IAR80, Me109, art-emisÎncheierea războiului şi bucuria păcii au adus însă, şi frământări cu privire la ziua de mâine a luptătorilor aerieni, la situaţia din ţară şi la starea tehnicii militare aflate la dispoziţie. Până la urmă grija cu privire la avioanele din dotare, a acaparat gândurile aviatorilor care cu toată lipsa pieselor de schimb, nu puteau concepe întoarcerea în ţară cu avioanele îmbarcate pe vagoane de cale ferată şi transformarea acestora într-un inutil cimitir al aeronauticii. Multe, puţine, vlăguite sau nu, avioanele erau ale lor şi ţineau foarte mult la acestea. Cea mai mare ambiţie era ca echipajele să ajungă în ţară cu propriile avioane pe calea aerului şi, de ce nu, eşalonul rulant pe propriile roţi. Această decizie a echivalat cu o misiune de luptă şi a însemnat o largă mobilizare a inteligenţei, ingeniozităţii şi efortului comun. Concentrarea eforturilor în scopul realizării acestei ultime misiuni, a fost o reuşită pentru că până la urmă întreaga tehnică a fost pusă în stare de funcţionare şi reparată temeinic pentru zborul cel mare spre ţară. Influenţa germană asupra aeronauticii române în cel de-Al Doilea Război Mondial a fost evidentă. Ea a schimbat fundamental concepţia de organizare şi de funcţionare, modalităţile de pregătire şi execuţie a misiunilor de luptă, pornind de la doctrina Douhet, la care s-au adăugat principiile războiului de mişcare având la bază binomul tanc - avion[1] ale cunoscutului Blitzkrieg. O atenţie deosebită se acorda conducerii centralizate şi execuţiei descentralizate, care să permită folosirea aviaţiei în teatrul extern de acţiuni militare, dar şi în spaţiul aerian al României. De aici şi nevoia de constituire a trei corpuri aeriene române, niciodată în funcţiune în acelaşi timp toate trei, din cauza lipsei materialului aeronautic. Aşadar, au activat concomitent cel mult două corpuri aeriene, care au funcţionat ca mari unităţi operative integrate, având în principiu, unul misiuni în afara teritoriului naţional, celălalt în misiuni interne.

Având în vedere starea de facto a activităţii Corpului 1 Aerian Român, pe data de 11 mai 1945, Statul Major al Aerului a ordonat prin Directiva de Instrucţie nr. 743/11 mai 1945[2] pentru perioada 10 mai-1 iulie 1945 în care se prevedea ca în această perioadă să se lucreze pentru: „realizarea şi întărirea unei discipline perfecte; dezvoltarea devotamentului necondiţionat şi dragostei nemărginite faţă de Patrie şi Dinastie; cimentarea unor relaţii de strânsă apropiere sufletească între personalul cadre şi trupă; încrederea sinceră şi totală faţă de aliaţii care ne-au dus la biruinţă; pregătirea tehnică profesională; exaltarea sentimentului de mândrie şi încredere în şefi; ridicarea la cel mai înalt coeficient de disponibilitate a materialului. Orele de program: 8-12 şi 16-19 zilnic în afară de zilele de miercuri şi sâmbătă post-meridian. (când se executa program administrativ - n.n.). Procentajul de instrucţie fiind: educaţie fizică 25%, instrucţie tehnică militară 30%, instrucţie pregătire de luptă 10%, instrucţia tragerii 5%, instrucţie de specialitate 20%, diverse 10%"[3].

La 12 mai 1945 s-a primit de la Armata 40 Sovietică, ordinul telefonic prin care se confirma că inamicul se supunea fără nici o rezistenţă condiţiilor de capitulare, dar Corpul 1 Aerian Român avea misiunea de a continua sprijinul Armatei 40 Sovietice şi 4 Române şi de a controla prin zbor respectarea condiţiilor de capitulare prin supraveghere continuă a circulaţiei, fiind gata a sprijini cu foc trupele terestre, în caz de reacţie inamică şi de atac a acestora asupra transporturilor importante de retragere[4]. De aceea, s-au mai efectuat zilnic recunoaşteri cu avioane Ju 88 şi apărarea aerodromului cu celule de alarmă ale aviaţiei de vânătoare. La 18 mai 1945, se aprecia de către sovietici că inamicul este învins total, operaţiunile au luat sfârşit[5], iar unităţile aeronautice române puteau trece la executarea integrală a directivei nr. 743/11 mai 1945 (cu privire locaţiile şi componenţa comandamentelor şi a unităţilor Corpului 1 Aerian Român vezi Anexa 1[6]). Generalul colonel Gorionov, comandantul Armatei 5 Aeriene Sovietice, a adresat oaspeţilor reprezentanţi ai Corpului 1 Aerian Român la festivitatea de la Târnava din ziua de 19 mai 1945, prilejuită de aniversarea a trei ani de la înfiinţarea Armatei 5 Aeriene Sovietice, cele mai alese cuvinte de apreciere faţă de personalul marii unităţi aeriene române, urmat de cuvântul de răspuns al generalului Burduloiu[7].

La 26 mai 1945, întreg personalul de rezervă a fost deconcentrat total, conform ordinului nr. 9361 al Statului Major al Aerului[8] şi a început întoarcerea acasă. A urmat, apoi deconcentrarea trupei contingentelor 1940-1926 prin ordinul nr. 9535/30 mai 1945 al Statului Major al Aerului[9] şi egalizarea efectivelor între unităţi. Executarea acestui ordin a fost îndeplinită în funcţie de predarea gestiunilor fiecărui militar în parte. Generalul Selesniov, şeful de stat major al Armatei 5 Aeriene Sovietice a ordonat ca în data de 1 iunie 1945 să fie pregătite pentru zbor câte un avion: Me 109, I.A.R. 80, Ju 87, Hs 129, S 79, Ju 88, He 111, pentru a fi prezentate pe aerodromul Vainori-Bratislava[10]. Aici s-a organizat un miting aerian româno-sovietic, în care au zburat toate tipurile de avioane ce s-au folosit pe front, mai mult decât atât sovieticii au prezentat în zbor şi ultimul model de avion de vânătoare sovietic de tip I.A.K. realizat la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Un alt miting aerian, de data aceasta de amploare, a avut loc în iunie 1945 la Wiener Neustadt, în Austria. În afara avioanelor proprii, comandanţii, piloţii şi constructorii aliaţi, buni cunoscători ai armei aerului erau curioşi să vadă în zbor şi avioanele învinşilor, cele germane. Pentru a le vedea în zbor, aliaţii mai importanţi şi mai puţin importanţi concentraţi pe cunoscutul aerodrom austriac, organizatorii îşi aduc aminte că prea modeştii aliaţi români aveau în dotare, în majoritate, tehnică germană. Aşa ajung de la Piestany, de la unităţile române, la acest miting aerian, câte un avion Ju 88, He 111, Me 109 G-6 (fabricat şi la I.A.R. Braşov), Hs 129 B2, Fieseler fi 156, FW 58, Me 108, Ju 52, Ju 34, Ju 87. Această misiune de onoare a fost încununată de faptul că pilotul avionului de vânătoare, locotenentul Tudor Greceanu a fost rugat de organizatori să piloteze şi avionul cu reacţie Me 262, deoarece un pilot german nu putea lua parte la un asemenea mare eveniment. Cu sprijinul pilotului german şi datorită asemănării cabinei de comandă cu cea a avionului Me 109, pilotul român a făcut un zbor de acomodare şi apoi un zbor demonstrativ cu avionul reactiv Me 262, fiecare de câte aproximativ cincisprezece minute[11], consemnându-se primul zbor al unui aviator român pe avionul reactiv de luptă. Executarea cu bine a acestor două zboruri a însemnat un succes de mare prestigiu pentru aviaţia română, deoarece oricât de asemănătoare erau cabinele de comandă ale celor două avioane, tehnica pilotajului diferă între tipuri de avioane, nemaivorbind de faptul că era vorba de un avion cu reacţie care să zboare cu totul altfel decât un avion clasic.

Anexa 1
Evidenţa amplasamentelor comandamentelor şi a unităţilor Corpului 1 Aerian Român la data de 1 iulie 1945
A) Aviaţia
1) Comandamente
Corpul 1 Aerian Român - subordonat Statului Major al Aerului Piestany
Comanda aviaţiei de vânătoare - subordonată Corpului 1 Aerian Român. Piestany
Comanda aviaţiei de bombardament - subordonată Corpului 1 Aerian Român Trentschin
2) Unităţi şi subunităţi de aviaţie
a) Grupuri de aviaţie
Grupul 2 Observaţie - subordonat Armatei 4 Române Trentschin
Grupul 1 Vânătoare - subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany
Grupul 2 Vânătoare - subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany
Grupul 9 Vânătoare - subordonat Corpului 1 Aerian Român. Piestany
Grupul 1 Bombardament – subordonat Corpului 1 Aerian Român Trentschin
Grupul 8 Asalt - subordonat Corpului 1 Aerian Român. Piestany
c) Escadrile de aviaţie
Escadrila 13 Observaţie - subordonată Grupului 2 Observaţie Piestany
Escadrila 2 Recunoaştere - subordonată Corpului 1 Aerian Român. Piestany
Escadrila 113 Legătură - subordonată Armatei 4 Române Miskolc
Escadrila 114 Legătură – subordonată Corpului 1 Aerian Român Piestany
Escadrila mixtă de transport aero– subordonată Corpului 1 Aerian Român Piestany
d) Baze de aviaţie
B) Artilerie antiaeriană
1) Divizioanele de artilerie antiaeriană
Divizionul 17 Artilerie Antiaeriană subordonat Regimentul 5 Artilerie Antiaeriană Piestany
Divizionul 18 Artilerie Antiaeriană subordonat Regimentul 15 Art. Antia. Trentschin/Miskolc
C) Geniu aeronautic
1) Transmisiuni aero
Batalionul 2 Transmisiuni Aero subordonat Corpul 1 Aerian Român Piestany
D) Servicii aeronautice
1) Baze înaintate
Baza Înaintată nr.1 subordonată Corpului 1 Aerian Român Nove Meste
2) Unităţi şi subunităţi de terenuri
Batalionul 1 Terenuri subordonat Corpului 1 Aerian Român Trentschin
3) Subunităţi de pază
Compania 6 Pază subordonată Corpului 1 Aerian Român Piestany
4) Detaşamente
a) de aerodrom
Detaşamentul de Aerodrom nr.1 subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany
Detaşamentul de Aerodrom nr.2 subordonat Corpului 1 Aerian Român Trentschin
b) de zonă
Detaşamentul de Zonă nr.1 subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany
5) Ateliere şi autoateliere de reparaţii
Atelier de reparaţii 88. subordonat Corpului 1 Aerian Român Miskolc
Autoatelier reparaţii nr. 1 subordonat Corpului 1 Aerian Român Miskolc
Autoatelier reparaţii nr. 4 subordonat Corpului 1 Aerian Român Miskolc
Autoatelier reparaţii auto nr. 5 subordonat Corpului 1 Aerian Român Nove Meste
6) Formaţii de transport auto
Compania 10 Autotransport subordonată Corpului 1 Aerian Român Piestany
7) Trenuri
Comanda companiei 7 tren C.F. subordonată Corpului 1 Aerian Român Nove Meste
Trenul atelier C.F. nr. 1 subordonat . Corpului 1 Aerian Român Trentschin
Trenul atelier C.F. nr. 2 subordonat Corpului 1 Aerian Român Nove Meste
Trenul atelier C.F. nr. 3 subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestasny
Trenul atelier C.F. nr. 4 subordonat . Corpului 1 Aerian Român în ţară
Trenul de muniţie aviaţie nr.1 subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany
Trenul de muniţie aviaţie nr.3 subordonat Corpului 1 Aerian Român Melcite
Trenul de muniţie aviaţie nr.5 subordonat Corpului 1 Aerian Român Lucenec
Trenul de muniţie aviaţie nr.6 subordonat Corpului 1 Aerian Român în ţară
Trenul de muniţie nr.9 subordonat Corpului 1 Aerian Român.în ţară
Trenul de muniţie antiaeriană nr.4 subordonat Corpului 1 Aerian Român.
Trenul de carburanţi nr. 101 subordonat Corpului 1 Aerian Român în ţară.
Trenul de carburanţi nr. 102 subordonat Corpului 1 Aerian Român în ţară
Trenul de carburanţi nr. 103 subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany
Trenul de carburanţi nr. 105 subordonat Corpului 1 Aerian Român în ţară
Trenul de carburanţi nr. 106 subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany
Trenul de carburanţi nr. 109 subordonat Corpului 1 Aerian Român în ţară
8) Brutării de campanie
Brutăria de campanie nr 100 subordonată Corpului 1 Aerian Român Piestany
9) Diverse formaţiuni aero
Oficiul poştal nr 15 subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany
Secţia foto nr.5 subordonată Corpului 1 Aerian Român. Piestany
Serviciul cultural al corpului aerian subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany
Serviciul tezaur al corpului aerian subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany
Ambulanţa aero nr. 1 subordonată Corpului 1 Aerian Român Piestany
10) Depozita sanitare
Depozit sanitar nr.1 subordonat Corpului 1 Aerian Român Piestany[12].

Notă: Textul face parte din comunicarea expusă în cadrul Sesiunii de Comunicări ŞTIINŢA, ISTORIA, ARMATA şi SERVICIILE SPECIALE ÎN APĂRAREA ROMÂNIEI organizată de Societatea ART-EMIS, A.C.M.R.R. din S.R.I. - Sucursala Vâlcea şi Primăria Prundeni, 12-14 iunie 2015.
- Va urma -

Grafica - Ion Măldărescu
-----------------------------------------------------------
[1] Comandor av. Alexandru Sahini, Arma aerului in arta militară, Bucureşti, 1943, passim, pp. 54-58.
[2] Arhivele Militare Române (A.M.R.), Fond 359, Dosar 19/1944, f. 126-27.
[3] Ibidem, f. 127.
[4] Ibidem, Dosar 20/1944, f. 128.
[5] Ibidem, f. 133.
[6] A.M.R., Fond 359, Dosar 20/1944, p. 159.
[7] A.M.R., Fond Statul Major al Aerului (S.M.A.), Dosar 872, f. 24.
[8] A.M.R., Bucureşti, Fond 359, Dosar 20/1944, f. 137.
[9] Ibidem, f. 138.
[10] Ibidem, f. 139.
[11] Ibidem
[12] A.M.R., Fond 359, Dosar 20/1944, f. 144-149.