Germanii cer, românii refuză!

La cererea Legaţiei germane din Bucureşti de a i se pune la dispoziţie, în clearing, prin Banca Naţională, suma de 400.000.000 lei pentru acordarea ajutoarelor de concentrare familiilor sărace ale voluntarilor etnici germani din România înrolaţi în Wehrmacht, în baza Convenţiei din 12 mai 1943, Mareșalul Ion Antonescu decide: „Nu se dă nimic. Să se stabilească cu precizie situaţia. Nu se pot crea în stat cetăţeni minoritari privilegiaţi. Nicio deosebire între ei şi români. Chiar în aceste condiţii nu se vor plăti ajutoarele decât în baza unei cooperări stabilite prin convenţie. Convenţia o va încheia dl. Mihai Antonescu”.

Generalul Alexandru Gavrilescu, şeful Secţiei 3 operaţii, atrage atenția asupra necesităţii sporirii rolului Marelui Cartier General român, precizând: „După căderea Odessei - 16 octombrie 1941 - toate forţele noastre care au mai acţionat la est de Bug, fie că au fost sau nu grupate în corpuri de armată sau armate, au operat exclusiv sub comandamente germane. De asemenea, nici Marele Cartier General, atât timp cât a fost deplasat la Rostov, n-a comandat trupele noastre aflate la est de Bug decât din punct de vedere disciplinar, instrucţie, dotare etc. Cu toate acestea, comandamentul român, cunoscând foarte bine valoarea combativă a forţelor proprii şi având întotdeauna informaţiuni juste asupra inamicului, a prezentat continuu comandamentelor germane, numeroase propuneri şi sugestii, care tindeau să îmbunătăţească situaţia materială şi operativă a marilor noastre unităţi. Comandamentele germane însă nu şi-au însuşit aproape niciodată propunerile şi sugestiile noastre de ordin operativ, deşi desfăşurarea evenimentelor ne-a dat totdeauna dreptate”.

Cu alt prilej, şeful Secţiei operaţii mai aprecia: ,,Rolul Marelui Stat Major nu este numai de a da forțe, ci mai ales de a îngriji de soarta şi existența acestora, ferindu-le să fie angajate în operații în care sunt expuse să fie distruse. Altfel ne vom încărca cu o răspundere apăsătoare atât în fața conştiinței noastre şi mai ales în fața națiunii şi armatei însăşi, iar urmaşii ne vor judeca cu toată asprimea”.

Pe alte fronturi:

- După îndelungi încercări de a obţine aprobarea de a părăsi Londra, Charles de Gaulle aterizează la Alger, unde avea să se întâlnească cu Henri Giraud pentru a discuta modul de constituire şi funcţionare a Comitetului Naţional Francez.

- Trupele americane finalizează luptele din insula Attu (arhipeleagul Alleutine). Americanii au

- Guvernul sovietic şi guvernul cehoslovac din emigraţie încheie un Acord pentru dotarea şi întreţinerea de U.R.S.S. a unităţilor cehoslovace constituite pe teritoriul său.

- În Iugoslavia este parașutată grupa de observatori britanici, condusă de maiorul W. Dicksen (atașată pe lângă Statul Major General al lui I.B. Tito).