Joi, 11 septembrie 1941. A 82-a zi de război!

Întrebat de Franklin Mott Gunther, ministrul plenipotenţiar american la Bucureşti, dacă guvernul român ia în calcul ,,o extindere românească peste Nistru, compensând drepturile la apus şi calmând raporturile româno-ungare”, Mihai Antonescu precizează: ,,Nu se poate să existe nicio compensaţie între drepturile de la Răsărit şi între drepturile de la Apus. Poporul român nu poate considera nicio ipoteză de discuţie măcar în această privinţă, drepturile noastre asupra Ardealului fiind temelia politicii noastre externe”.

Deşi înfrânte în zona Niprului, trupele sovietice continuă să bombardeze cu aviația şi să execute trageri de artilerie asupra pozițiilor de luptă deținute de trupele române pe malul vestic al fluviului.

Pe frontul Odessei bătălia ia amploare, ,,ambele părţi” luptând cu îndârjire pentru stăpânirea acestei poziţii-cheie la Marea Neagră.

Războiul continuă să afecteze standardul de viaţă al românilor, Ministerul Propagandei căutând să obişnuiască cetăţenii cu multiplele restricţii, mai ales alimentare: ,,Cetăţenii Capitalei au simţit cât de importantă este această problemă care azi se traduce practic prin distribuirea lunară a 250 grame de carne de persoană şi a unui kilogram de slănină de familie”.

Pe alte fronturi:

- La Washington, se semnează un Acord de credit între S.U.A. şi U.R.S.S. în valoare de 100.000.000 de dolari.

Vineri, 11 septembrie 1942. A 447-a zi de război!

- Informat că trupele germane şi italiene care urmau să fie schimbate de Armata 3 română nu se aflau pe Don, că inamicul pătrunsese la sud de fluviu, într-un cap de pod larg de 70 km şi adânc de 25 km, generalul Ilie Şteflea raportează lui Ion Antonescu situaţia dificilă a trupelor române din Cotul Donului. Mareșalul avea să ceară să se intervină la Grupul german de armate ,,B” şi la O.K.H. cu propunerea de a se acţiona ofensiv pentru reducerea capului de pod, folosindu-se în acest scop şi trupele române.
- Aflat în drum spre front, Regimentul 7 artilerie intră în subzistenţă germană. „Primim alimente şi furaje de la ei. Mult lăudata mâncare germană nu prea ne place. La prânz un fel consistent, însă seara ne dau ceai cu surogat de cafea cu salam, unt şi două ouă. Ce-i bucură mai mult pe soldaţi este faptul că se distribuie zilnic tutun şi ţigări” (locotenent Gheorghe Tănăsescu)
- În Caucaz, Divizia 9 cavalerie participă la ocuparea oraşului Novorosiisk şi a zonei înconjurătoare.
- Generalul Vasile Davidescu, secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale, reaminteşte ţinuta ofiţerilor care acţionau la vest de Nistru:
„În oraş - cu sabie pentru toţi ofiţerii activi şi cei de rezervă;
În cazarmă, la instrucţie şi exerciţii cu trupa în afara cazărmii cu centură pentru toţi ofiţerii activi şi de rezervă; c
În drum spre casă, la cazarmă sau invers, numai cu sabie, respectiv baionetă”.

Sâmbătă, 11 septembrie 1943. A 812-a zi de război!

- Generalul Erik Hansen face cunoscut autorităţilor române că ,,în urma actelor de trădare de la Roma, chiar și cuvântul de onoare al unui colonel Bodini nu poate fi considerat de către armata germană ca o garanție suficientă”.
- La două zile după ce feldmareşalul Ewald von Kleist a comunicat generalului Petre Dumitrescu că datorită evoluției situației generale a frontului capul de pod din Kuban urma să fie evacuat, mareşalul Ion Antonescu recomanda „calm în spirite şi energie în execuție din partea ofițerilor” şi îşi exprimă credința că, atât comandanții cât şi trupa, „vor păstra neştirbită disciplina, încrederea în şefi şi voința de a învinge nu numai pe duşmani ci şi toate greutățile ce se pot ivi în luptă”.
- Sovieticii continuă atacurile, la Leninski, dar infanteriştii Diviziei 10 au restabilit frontul de fiecare dată. Pentru modul în care s-au comportat în luptă, unitățile române au fost felicitate de comandantul Corpului 44 armată german.

Aranjament grafic – I.M.