Florar înlăcrimat

În luna mai 1942, autorităţile staliniste au dispus extinderea lagărelor de muncă corecţională din regiunea Sverdlovsk şi a Lagărului bolşevic de la staţia de cale ferată Basianovskaia. Deţinuţii din aceste blestemate lagăre comuniste erau intens folosiţi la exploatările de turbă. Aflându-se în condiţii de viaţă inumane, până la finele anului 1942, jumătate din cei prezenţi în lagărele indicate au murit din cauza distrofiei sau hipotermiei. Muncitorul Mihai al lui  Gheorghe Greul, născut la 1889, în frumosul şi istoricul oraş de pe malul Prutului, a fost încătuşat de către iscoadele sovietice în ziua de 28 iunie 1941, fiind acuzat de „agutaţie antisovietică”. Porneşte pe drumul suferinţelor spre regiunea Sverdlovsk a Federaţiei Ruse, unde se va stinge steaua destinului său pe data de 1 mai 1942, în straşnica închisoare nr. 2 din Turinul de Jos.

În aceeaşi regiune Sverdlovsk a închis ochii pentru totdeauna şi ţăranul Vasile al lui Petru Lutic, apărut în această lume la 1891, în satul-martir Carapciu din mândra Bucovină. Fiind arestat de reprezentanţii regimului totalitar în ziua de 25 aprilie 1941 şi învinut de faptul că în perioada interbelică a fost „membru al unui partid contrarevoluţionar” din România, bucovineanul va fi condamnat, pe data de 28 februarie 1942, la 8 ani de detenţie într-un lagăr sovietic de muncă silnică. Supus unor chinuri insuportabile, românul se stinge din viaţă la 5 mai, acelaşi an. S-a îndreptat către Domnul „cel strămutat în mari pustietăţi uitate”.

În ziua următoare, într-un lagăr din regiunea Sverdlovsk s-a înălţat la ceruri muncitorul Ştefan al lui  Vasile Buga, născut în satul Lozova din fostul judeţ Chişinău al Basarabiei, la 1905, ferecat în lanţuri de reprezentanţii regimului totalitar în ziua de 1 martie 1941 „pentru trecerea ilegală a frontierei de stat”. Românul, în perioada interbelică, se stabilise cu traiul în vechea capitală a Bucovinei istorice şi se întorcea acasă din interiorul României. Nimereşte în mâinile grănicerilor sovietici din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S., fiind dus în împărăţia munţilor Ural, unde au apărut „atâta-amar de mici Moldave”.

Tot la 6 mai, în Republica Komi a Federaţiei Ruse, „cât prinde Nordul ger în nesfârşire”, a încetat să bată sărmana şi îndurerata inimă a ţăranului Dumitru al lui  Teodor Dumici, care a văzut pentru prima dată lumina soarelui în localitatea Vilaucea (Korytne), în 1876. Inclus de către autorităţile staliniste în categoria „elementelor care prezintă un pericol social” pentru orânduirea socialistă, în straşnica zi de 13 iunie 1941, va fi despărţit de soţie şi copii, arestat de iscoadele bolşevice şi întemniţat într-un lagăr sovietic de exterminare. Scumpa lui soţie, Zamfira, născută la 1875, împreună cu trei feciori: Clementie, născut la 1924; Emilian, născut la 1919, şi Orest, născut la 1922, apucă drumul spre taigalele siberiene, fiindcă au devenit „duşmani ai poporului”. „În lutul bocnă, sub un strat de-o palmă”, în îndepărtata regiune Tiumen, a rămas să zacă fiul Clementie, mezinul, trecut în lumea celor drepţi la 1956.

Când martirii neamului mureau cu dorul de Ţară în inimi, autorităţile staliniste condamnau la ani grei de temniţă alţi români, arestaţi în primul an de instaurare a puterii sovietice în ţinutul mioritic de la poalele Carpaţilor seculari. În aceeaşi zi îndoliată de 6 mai 1942 au fost lipsiţi de libertate cinci urmaşi ai Daciei străbune. Teodor al lui Ion Cuciureanu s-a născut la 1903, în actuala localitate Ciudei din Bucovina istorică. Pe data de 4 februarie 1941, dorind să scape de odiosul regim bolşevic, se îndreaptă către hotarul instalat de veniţii de la Răsărit. Nimereşte în mâinile grănicerilor comunişti şi primeşte 8 ani de lagăr. Tot pe data de 4 februarie 1941, spre graniţă porneşte, cu acelaşi dor de Patrie şi alt bucovinean, Aurel al lui Vasile Ciuriuc din Mihalcea, născut la 1916. N-a avut noroc să treacă blestemata linie de demarcaţie şi va fi condamnat la 8 ani de detenţie.

Tot la 6 mai este privat de libertate pentru 8 ani şi consăteanul Vasile al lui Dumitru Ciuriuc, care a văzut lumina soarelui în 1882, fiind acuzat de „activitate de spionaj” în favoarea României. Al patrulea român, osândit la 8 ani de suferinţă a devenit ţăranul, cu studii medii incomplete, Constantin al lui Ştefan Pavel, născut la 1902, în satul Pătrăuţii de Jos, învinuit de „agitaţie antisovietică”. Numai al cincilea deţinut politic a supravieţuit în Gulagul sovietic. Nicolae al lui Nicolae Saranciuc, născut la 1922, în pitorescul sat Lunca din Valea Prutului, a primit 3 ani de temniţă „pentru violarea frontierei sovietice”, întorcându-se, „în zori cu rouă”, la baştină, unde-l aştepta bătrâna-i mamă, „care plânge la fereastră”.

Negustorul Gheorghe al lui Constantin Cuciureanu a apărut în această frumoasă lume la 1888. A deschis pentru prima dată ochii săi într-un sat mare din preajma Siretului. În această mândră localitate a întâlnit-o pe viitoarea sa soţie, Marcela. Din adevărata lor dragoste s-au născut cinci copii români. Pe data de 28 mai 1941, autorităţile staliniste îl arestează pe capul familiei, învinuindu-l de „activitate trădătoare”. Peste o lună, în ziua de 28 iunie, zi proslăvită în cântece şi poezii de către acei „cu chipul prefăcut”, bucovineanul din Pătrăuţii de Sus va fi împuşcat în închisoarea nr. 1 din Cernăuţi, conform indicaţiilor călăului Meşyk, Comisarul Poporului pentru Securitatea de Stat al Ucrainei Sovietice. În aceeaşi zi „glorioasă” de 28 iunie 1941, în aceeaşi groaznică temniţă din centrul regional, va cădea şi tânărul Ilarion al lui Gheorghe Cuciureanu, scumpul său fiu, născut la 1920, secerat de gloanţele „eliberatorilor”. Al doilea fiu, Valeriu, care a văzut lumina soarelui la 1922, în neuitata zi de început de Priei, porneşte cu dorul libertăţii în suflet spre Patria străbună. Bolşevicii au oprit convoiul martirilor neamului cu foc de mitralieră. Intră în mâinile călăilor lui Stalin şi apucă drumul Siberiei. Al treilea fiu, Constantin, este arestat pe data de 2 aprilie 1941. Ca participant al evenimentului sângeros de la Varniţa, va fi dus în blestemata regiune Sverdlovsk, împânzită de numeroase lagăre ale morţii, unde îşi va găsi sfârşitul vieţii sale în ziua de 12 mai 1942. A pornit către Domnul la vârsta de 27 de ani. Scumpa lui soţie şi draga lor mamă, cu inima sfâşiată de durere, împreună cu fiicele: Livia, născută la 1927, şi Elena, născută în 1930, conform hotărârii din 20 mai 1941 a „troicei operative” a Direcţiei Regionale Cernăuţi a Comisariatului Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S., se îndreaptă spre stepele pustii ale Kazahstanului, ca să-i plângă pe acei ucişi mişeleşte. Şi „ochii plini de lacrime uscate spală până azi nălţimile cazace”, fiindcă „gemetele lor sumbre izvorau din cripte moldovene”.

În aceeaşi zi de primăvară cu „voci flămânde” şi „cu libertatea atârnată-n jalbă”, în acelaşi lagăr bolşevic „de dincolo de sârmă”, a trecut în veşnicie ţăranul Gherasim al lui Nicolae Nicolaevici, născut la 1900, tot în Pătrăuţii de Sus. La 1 aprilie 1941, cu „ţăranii ce-au plecat în rând” spre Patria îmbrăcată „în straiele credinţei geto-dace”, a dorit, „cu visele de-o viaţă” să ajungă în Ţara demnităţii. Încape în mâinile grănicerilor stalinişti din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. şi apucă drumul, în vagoane zăvorâte, către Siberia, ce „se-nchide în taiga”. În regiunea Sverdlovsk s-au închis pentru totdeauna ochii românului. Acolo „sunt morţii din Fântâna Albă”.

Istratie al lui Gheorghe Opaiţ a venit pe lume la 1892, în localitatea Cireş din istorica Bucovină. Este arestat de reprezentanţii Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. în ziua de 1 august 1940. Românul va fi inclus în lista „elementelor care prezintă un pericol social”, fiindcă în perioada interbelică a fost poliţist şi „a luptat împotriva mişcării revoluţionare din ţinut”. Primeşte 5 ani de detenţie şi moare într-un lagăr stalinist din regiunea Sverdlovsk a Federaţiei Ruse. Pe data de 15 mai 1942 a încetat să bată îndurerata sa inimă. „Martirul ne priveşte din uitare”.

Tot în acei zi sângerândă de mai, în unul din groaznicele lagăre bolşevice din regiunea Sverdlovsk, s-a înălţat la ceruri Gheorghe al lui Ion Ostafe, care a văzut lumina soarelui la 1909, în frumosul sat Godineşti din strămoşescul Ţinut al Herţei. Acuzat de „agitaţie antisovietică”, pe data de 29 decembrie 1940, va fi ferecat în lanţuri de către „eliberatori”. Avea 33 de ani, când s-a rupt firul vieţii sale. Au rămas fără mângâierea tatei doi copii. A rămas cu inima sfâşiată de durere tânăra-i soţie, Agripina. „Au rămas cu dorul dezgropat în gând”.

La finele Cireşarului 1940, în Ţinutul Herţa, baştina cărturarilor Gheorghe Asachi, Vasile Bogrea, Gheorghe Sion, va fi instaurată groaznica dictatură stalinistă. În fruntea localităţilor româneşti sunt numiţi activişti sovietici, aduşi special din Ucraina Răsăriteană şi din fosta Republică Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, ajutaţi de către foştii participanţi la mişcarea ilegalistă din nordul Bucovinei în perioada interbelică. Astfel, preşedinte al Consiliului Sătesc Lunca devine ucraineanul Oleksandr Lanivski, născut în 1910, în localitatea Jucika, azi o suburbie a oraşului Cernăuţi, membru al Partidului Comunist Român din anul 1931. Fostul ilegalist, care pentru activitatea sa subversivă, îndreptată împotriva statului român, a stat 2 ani şi 7 luni la răcoare, hotărăşte să se răfuiască pentru obida din trecut. Prima victimă devine ţăranul Vasile al lui Ion Ciubotaru, născut la 1893, cu două clase primare, tatăl a doi copii minori. Lanivski înaintează organelor staliniste de represalii un denunţ, care conţine informaţii false, referitoare la adresa lui Ciubotaru. Românul este învinuit de faptul că, chipurile, în perioada interbelică a fost „agent secret al jandarmeriei române”, având misiunea să descopere „elementele revoluţionare”. Reacţia organelor bolşevice de urmărire nu s-a lăsat mult aşteptată. În ziua de 3 martie 1941, când în satul din Valea Prutului a coborât primăvara şi primele firicele de iarbă se îndreptau către soarele dătător de viaţă, în uşa casei lui Vasile Ciubotaru au bătut cu putere copoii regimului totalitar. Mâinile românului sunt ferecate în lanţuri. Rămân copiii cu ochii scăldaţi în lacrimi. Îşi rupe părul de jale scumpa-i soţie. Încep interogatoriile, diversele metode de tortură, nopţile de nesomn, chinurile infernale. Călăii doresc mărturii false. Odată cu declanşarea operaţiunilor militare între România şi fosta Uniune Sovietică, deţinutul din Lunca va fi scos din închisoarea cernăuţeană şi transferat în oraşul Sverdlovsk al Federaţiei Ruse, unde batjocura comunistă va dura un an de zile. Pe data de 16 mai 1942, ajuns la capătul răbdării, vinovatul fără de vină şi-a dat sufletul. A murit plin de boli şi chinuri grele. În îndepărtatul Univers s-a stins steaua destinului său zbuciumat şi doar urmaşii îl vor plânge.

Ion al lui Lazăr Moraru, care a venit pe lume la 1899, în satul Cupca din Bucovina, este încătuşat de reprezentanţii regimului stalinist în ziua de 15 aprilie 1941. Ţăranul român, cu studii medii, în suflet cu dorul libertăţii, porneşte spre Patria strămoşilor săi, la începutul lunii lui Prier. Bolşevicii au oprit coloana numeroasă de oameni paşnici cu foc de mitralieră. Cupceanul reuşeşte să se ascundă în pădurea din apropiere, însă va fi hăituit de către copoii sovietici timp de 15 zile. Ferecat în lanţuri, se îndreaptă, în vagoane zăbrelite, în direcţia Siberiei, unde va închide ochii pentru totdeauna pe data de 20 mai 1942. În lagărul de muncă corecţională din regiunea Sverdlovsk au fost ultimele suspine ale martirului, pornind pe calea veşniciei.

Pe data de 11 iunie 1941, „troika operativă” a Direcţiei Regionale Cernăuţi a Comisariatului Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. adoptă hotărârea referitoare la deportarea în locurile îndepărtate şi pline de suferinţă ale fostei Uniuni Sovietice a familiei numeroase Diaconu din Godineştii Herţei. Drept motiv pentru ridicarea acestor români a servit faptul că, chipurile, ei „erau rude cu un trădător al patriei” socialiste. Capul familiei, Alexandru al lui Toader Diaconu, a văzut pentru prima dată lumina soarelui în 1893. Soţia sa, Agripina, s-a născut la 1894, în aceeaşi mândră localitate din judeţul Dorohoi al României. În acel însângerat Cireşar, împreună cu părinţii, vor urca în vagonul pentru vite al „eliberatorilor” cinci copii. Fiica Victoria avea 16 ani. A doua fiică, Anica, era de 13 ani. Fiul Toader împlinise 12 ani. Al doilea fiu, Vasile, avea 10 ani. Mezinul, Ilie, împlinise 7 anişori. Trenul morţii, care a pornit din gara feroviară din Noua Suliţă, în ziua de 14 iunie 1941, a parcurs săptămâni în şir, ducându-i în blestemata Siberie, care „trece în taiga”. În regiunea Tiumen a Federaţiei Ruse, departe de glia străbună, au rămas rămăşiţele pământeşti ale mamei, Agripina a lui Vasile Diaconu. Ea a trecut în lumea celor drepţi pe data de 14 noiembrie 1944. Tot în acele ţinuturi blestemate au murit fiii Ilie şi Vasile. Primul s-a înălţat la ceruri în ziua de 24 mai 1942, iar al doilea a părăsit această lume la 1 mai 1948.

Peste două zile, la 26 mai 1942, în Republica Komi, se stinge din viaţă Frăsina a lui Petru Mosorică din satul-martir Mahala. Ea a văzut primul răsărit de soare la 1896. Pe data de 26 aprilie 1941, Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. adoptă hotărârea privind deportarea ei, fiind acuzată de faptul că era şi ea „rudă cu un trădător al patriei”. Din celulele comuniste ale ţinutului îngheţului veşnic, plină de boli şi chinuri grele, a pornit mândra bucovineancă spre zările albastre ale Universului, suspinând pe drumul nemuririi în limba mamei, limba mamei izvorâtă din pământuri moldovene.

Tot în aceeaşi zi plină de suferinţe, alt român, Gheorghe al lui Iordache Loghin, născut la 1890, în frumoasa localitate Igeşti, trecea în împărăţia cerului. Arestat de către iscoadele sovietice pe data de 5 aprilie 1941, este învinuit de „agitaţie antisovietică” şi transferat în lagărul morţii din regiunea Sverdlovsk, unde şi-a găsit mormântul. „Pomeneşte, Doamne,  în marea Ta îndurare pe robii Tăi, deportaţi în pustii Siberii!”.

Nichita al lui Nicolae Coroamă s-a născut în 1878, în localitatea Vicovu de Sus, acolo, în munţi, unde oamenii primii întâlnesc frumosul răsărit de soare, spălându-şi faţa cu roua dimineţii. Muntenii nu se tem de nimeni, ei se tem numai ca cerul să nu cadă peste ei. În vara lui 1940, la 18 august, românul s-a îndreptat către Cernăuţi, fiindcă în acest pitoresc oraş de pe malul istoricului Prut şi-a ridicat o mândră casă, stabilindu-se cu traiul în perioada interbelică. Dorea să ajungă la casa sa, plină cu iz de busuioc şi cu „luceferi coborâţi în glastre”. Trece hotarul instalat în Cireşar şi nimereşte în mâinile grănicerilor sovietici. Le lămureşte scopul intrării în regiunea „elibarată”, dar staliniştii nu doresc să-l înţeleagă. Munteanul va fi ferecat în lanţuri şi dus în alte ţinuturi, îndepărtate, unde, după interogatorii feroce de luni de zile, este condamnat, la 17 ianuarie 1942, de către Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S., la 5 ani de detenţie „pentru trecerea ilegală a frontierei de stat”. Îndurând chinuri cristice, pe data de 27 mai 1942, martirul a pornit spre zări albastre, părăsind pentru totdeauna celulele comuniste. A murit în lagărul bolşevic de muncă corecţională din regiunea Karaganda a Kazahstanului.

La evenimentul sângeros de la Varniţa a participat şi tânărul Gheorghe al lui Teodor Magas, care a venit pe lume în mândra localitate Trestiana (Dimca), la 1913. A doua zi, pe data de 2 aprilie 1941, este arestat de reprezentanţii regimului totalitar stalinist şi acuzat de „tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat”. Porneşte, în vagoane zăvorâte, spre regiunea Sverdlovsk a Federaţiei Ruse, unde se stinge din viaţă la 28 mai 1942. Rudele sale vor fi aspru pedepsite de către „eliberatori”. Tatăl, Teodor al lui Nicolae Magas, născut la 1881, se îndreaptă, împreună cu soţia, Leontina, născută la 1892, şi copiii: Aurora, născută la 1930; Vasile, născut la 1920; Viorica, născută la 1932; Dumitru, născut la 1927; Dochiţa, născută la 1923; Leontie, născut la 1928; Mircea, născut la 1934, spre stepele pustii şi fără margini ale Kazahstanului, fiindcă toţi aveau relaţii de rudenie cu „un trădător al patriei”. În blestemata regiune Aktiubinsk au rămas osemintele tatălui şi a fratelui Vasile. Ei au plecat în împărăţia cerului, spre locul de odihnă veşnică, în noiembrie 1943.

Tot în aceeaşi zi de sfârşit de primăvară, la 28 mai, în acelaşi blestemat lagăr din Sverdlovsk, şi-a luat rămas bun de le lume ţăranul Dumitru al lui Gavril Opaiţ, care a văzut pentru prima dată lumina soarelui în satul-martir Carapciu din Valea Siretului. Fiind încătuşat de zbirii stalinişti în iunie 1941, românul va fi supus la cele mai groaznice chinuri timp de 11 luni. Când martirul, „cu graiul blând”, „strămutat în mari pustietăţi uitate”, se afla în „groapa lui”, „sub greii bulgări reci”, Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S., în ziua de 1 iulie 1942, îl condamnă la 3 ani de închisoare „pentru trădarea patriei”.

La 29 mai 1942, reprezentanţii Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îl arestează pe Gheorghe la lui Grigore Cuşnir, născut în 1882, în satul Dinăuţi din Basarabia, acuzându-l de „activitate antisovietică”. Interogatoriile au durat 7 ani. Pe data de 20 mai 1949, Direcţia Regională Cernăuţi a Ministerului Securităţii de Stat al U.R.S.S. a adoptat hotărârea, conform căreia deţinutul politic va fi pus în libertate, fiindcă n-a săvârşit nicio crimă faţă de statul sovietic. Şapte ani a zăcut românul în cazematele bolşevice, aşteptând sentinţa. „Şi peste ziduri negre de-nchisoare domneau nopţile cu stele sângerânde”.

- Va urma -

Nota Redacției

- Vom trăi vremurile când cineva va scrie un asemenea „răboj” despre românii abandonați de Țara-Mamă aflați la discreția saltimbancului Zelenski și a naziștilor ucraineni ? Despre românii rămași sub ocupație, costumați cu de-a sila în salopete militare cu însemnele unui stat artificial neprieten al românilor, despre conaționalii noștri transformați în carne de tun într-un război care nu-i al nostru ?
- Vom trăi vremurile când cineva va scrie despre trădătorii de neam și țară alogeni de la București care i-au abandonat pe românii din nordul Bucovinei, din Ținutul Herța și din zonele Basarabiei ciuntite ?
- Vom trăi vremurile când cineva va scrie despre cum sunt umiliți preoții ortodocși care slujesc în limba română în bisericile din Ucraina ?
- Vom trăi vremurile când cineva va scrie despre cum sunt protejați „refugiații” ucraineni în România și cum sunt umiliți românii săraci din România ?
- Vom trăi vremurile când cineva va scrie despre „Marea Trădarea Națională” a slugilor prea-plecate Înaltelor Porți ale iadului globalist și despre un adevărat Tribunal al Poporului Român?
- Vom trăi vremurile când, pentru  a salva neamul de la pieire românii vor cere: RO-EXIT ?
- Încă nu-i prea târziu !