Aprilie cu răni adânci

În ziua de 3 martie 1941, Gheorghe al lui Alexandru Dumitraşchevici, născut la 1914, şi Ion al lui Leontie Dumitraşchevici, născut la 1912; ambii din satul Ciudei, fostul raion Storojineţ, vor fi arestaţi de către grănicerii sovietici din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. Pe data de 21 mai, acelaşi an, Tribunalul Militar al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îi condamnă pe aceşti doi muncitori la câte 10 ani de detenţie fiecare „pentru trădarea patriei”. În prima zi de Priei, în lagărul bolşevic de muncă corecţională din regiunea Sverdlovsk a Federaţiei Ruse, a murit românul Gheorghe Dumitraşchevici. Ruda lor, Domnica a lui Ion Dumitraşchevici, care a venit pe lume la 1915, conform hotărârii „troicei oprative” a Comisariatului Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S., va apuca drumul suferinţelor spre stepele pustii ale Kazahstanului.

Pe data de 2 aprilie 1942, în straşnica închisoare nr 2 din Turinul de Jos, regiunea Sverdlovsk a Federaţiei Ruse, s-a stins din viaţă Gheorghe al lui Alexandru Moţoc, născut la 1911, în localitatea Pătrăuţii de Sus din Bucovina. Ţăranul, fiind inclus de către „eliberatori” în categoria „elementelor care prezintă un pericol social”, a fost arestat de către reprezentanţii autorităţilor staliniste în ziua de 25 iunie 1941. Nevinovatul s-a înălţat la ceruri rugându-se „să-l cinstească-n praznic gospodarii” din satul său natal.

Ion al lui Alexandru Durnescu a văzut pentru prima dată lumina zilei la 1906, în judeţul Orhei al Basarabiei. În perioada interbelică se stabileşte cu traiul în oraşul Cernăuţi din frumoasa Bucovină. Reprezentanţii Comisariatului Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. îl pun în lanţuri pe data de 22 iunie 1941, când au început operaţiunile militare între România şi fostul imperiu bolşevic. Acuzat de „agitaţie antisovietică”, este transferat în regiunea Sverdlovsk din Fedraţia Rusă, unde va închide ochii pentru totdeauna la 2 aprilie 1942. Şi-a găsit sfârşitul vieţii sale în groaznica închisoare nr. 2 din Turinul de Jos. Atunci, în Ţara Fagilor, a răsunat „un bocet de bucium prelung”.

În ziua următoare, 3 aprilie 1942, tot în regiunea Sverdlovsk a Federaţiei Ruse, a trecut la cele veşnice ţăranul Andrei al lui Vasile Gaşciuc, născut la 1909, în satul Molodova (Molodove) din fostul judeţ Hotin al Basarabiei. A nimerit în mâinile grănicerilor sovietici din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. pe data de 28 decembrie 1940, fiind acuzat de faptul că a trecut ilegal hotarul instalat de bolşevici la finele Cireşarului istoric.

Pintilei al lui Vasile Văcăraşu a văzut lumina zilei la 1915, în localitatea Pasat din Ţinutul Herţei, situată lângă Codrii legendari ai Cosminului, plini de glorie moldavă. În primăvara anului 1940 este mobilizat în rândurile Armatei Române. În ziua de 30 martie 1941, primind concediu de scurtă durată, porneşte spre baştina natală, unde-l aşteptau scumpele sale rude. Va fi arestat de grănicerii sovietici din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. Interogatoriile staliniste au durat 12 luni. Pe data de 3 aprilie 1942, Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îl condamnă la 3 ani de detenţie într-un lagăr bolşevic de muncă corecţională „pentru trecerea ilegală a frontierei de stat”. A rămas departe pământul Ţării Fagilor, cu sufletul ei, „cu voinţa, credinţa şi traiul”.

În luna aprilie a anului 1942, crâncena moarte a început să secere fără cruţare rândurile osândiţilor români din lagărele bolşevice de muncă silnică. În zilele de 6 şi 8 aprilie au părăsit această lume a durerii şase martiri. La 6 aprilie 1942 s-a stins din viaţă Porfira a lui Gheorghe Sprânceanu, o româncă de 74 de ani, născută în localitatea Movila din Ţinutul pitoresc al Herţei. Acuzată de autorităţile staliniste de faptul că „era rudă cu un trădăror al patriei”, va fi ridicată de către sovietici şi dusă în inima Siberiei, găsindu-şi mormântul în regiunea Tiumen a Federaţiei Ruse.

Tot în aceeaşi zi de primăvară, în aceeaşi regiune Tiumen din îndepărtata Siberie, luând cu el „sufletul Ţării Fagilor”, a trecut la cele veşnice ţăranul Gherasim al lui Samoilă Dolgan din satul-martir Mahala, care a văzut lumina zilei la 1872. Acuzat şi el că „era rudă cu un trădător al patriei” socialiste, este deportat pe data de 6 iunie 1941, conform deciziei „troicei operative” a Comisariatului Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. Împreună cu el, a pornit spre pământul îngheţului veşnic soţia, Maria, şi fiica Elena. Fiul Constantin a participat la evenimentul sângeros de la Lunca, din februarie 1941, fiind condamnat la 10 ani de detenţie într-un lagăr comunist de muncă corecţională.

Pe data de 20 mai 1941, „troika operativă” a Comisariatului Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. adoptă hotărârea privind deportarea românului Dumitru al lui Ştefan Bejan, născut la 1878, în satul Budeniţ din frumoasa Bucovină. Ţăranul este acuzat de regimul totalitar stalinist de faptul că „era tatăl al unui membru al unui partid contrarevoluţionar” din România. Împreună cu capul familiei, apucă drumul suferinţelor spre ţinutul Krasnoiarsk din Federaţia Rusă scumpa lui soţie, Elena, născută la 1891, şi copiii: Aurora, născută la 1913; Leofilina, care a venit pe lume tot în acelaşi an; Olvian, născut la 1928. În pământul îngheţului veşnic al Siberiei, cu numeroasele lui lagăre staliniste de nimicire a martirilor neamului, a rămas să-şi doarmă somnul de veci Dumitru Bejan. El a închis ochii pentru totdeauna în ziua de 6 aprilie 1942. Fiica Leofilina a murit în octombrie, acelaşi an, iar fiul Olvian a trecut la cele veşnice în aprilie 1943.

       - Va urma -

În ziua de 1 februarie 1941, Vasile al lui Manole Bruja, născut la 1923, în pitoreasca localitate Crasna de la poalele Carpaţilor, nimereşte în mâinile grănicerilor sovietici din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. Pe data de 28 iunie, acelaşi an, românul, fiind acuzat de „trecere ilegală a frontierei de stat”, va fi împuşcat în localul închisorii nr. 1 din Cernăuţi, conform indicaţiilor călăului Meşyk, fostul Comisar al Poporului pentru Securitatea de Stat al R.S.S. Ucrainene. Tatăl său, Manole al lui Porfirie Bruja, care a venit în această lume la 1893, este arestat de către reprezentanţii regimului totalitar stalinist în ziua de 10 februarie 1941 şi acuzat de „trădare de patrie”. Apucă drumul suferinţelor spre groaznica regiune Sverdlovsk, unde se stinge din viaţă la 8 aprilie 1942. A rănas Crasna fără vrednicii săi fii.

În aceeaşi zi de 8 aprilie, când crăsneanul Manole Bruja a murit în lagărul bolşevic din Sverdlovsk, alt român, Gheorghe al lui Gheorghe Petrescu, născut la 1886, în judeţul Brăila din România, locuitor al fostei capitale a Bucovinei istorice, era condamnat de către Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. la 10 ani de detenţie. Muncitorul de la uzina „Industria” este învinuit de faptul că în perioada interbelică, chipurile, a dus „o luptă aprigă împotriva mişcării revoluţionare din ţinut”. Îl aşteptau cerberii stalinişti în groaznicul Gulag sovietic.

Pe data de 9 iunie 1941, „troika operativă” a Direcţiei Regionale Cernăuţi a Comisariatului Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. adoptă hotărârea privind deportarea ţăranului Ilie al lui Ilie Chiriac, născut la 1898, în pitorescul sat Horbova din istoricul Ţinut al Herţei. Românul este acuzat de autorităţile staliniste de faptul că „era rudă cu un trădător al patriei” sovietice. Împreună cu el, porneşte spre îndepărtata Siberie soţia, Maria, care a văzut lumina zilei la 1893, în aceeaşi localitate herţeană. În regiunea Tiumen a Federaţiei Ruse, în ziua de 10 aprilie 1942, a trecut la cele veşnice Ilie Chiriac. A rămas scumpa lui soţie „cu lacrima de sânge în suflet”.

Fostul secretar al Primăriei comunei Mahala, Vasile al lui Ion Antonescu, care a venit pe lume la 1898, este arestat de reprezentanţii regimului totalitar bolşevic în ziua de 21 iulie 1940. Interogatoriile staliniste au durat până în toamnă. Pe data de 5 noiembrie, acelaşi an, Judecătoria Regională Cernăuţi îl condamnă la 6 ani de detenţie, acuzându-l de faptul că era „un element care prezintă un pericol social”. Românul se stinge din viaţă la 11 aprilie 1942, într-un lagăr sovietic de muncă corecţională. A luat cu el „Crucea Ţării Fagilor”.

Ţăranul Ion al lui Vasile Iavorschi, născut la 1910, în frumoasa localitate Cuciurul Mare din Bucovina, este încătuşat de către reprezentanţii Comisariatului Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. în ziua de 22 mai 1941, fiind acuzat de „activitate trădătoare”. Va fi scos din închisoarea cernăuţeană şi transferat în regiunea Sverdlovsk a Federaţiei Ruse. Acolo, în neagra străinătate, supus interogatoriilor feroce staliniste, românul porneşte spre înaltul cerului la 13 aprilie 1942. Părinţii săi, Vasile şi Elena Iavorschi, împreună cu fiicele lor, Ana şi Paraschiva, vor apuca drumul greu al deportaţilor, fiindcă „erau rude cu trădătorul patriei sovietice”. A rămas „atârnat în cârje, vechi picior de plai”.

Iosif al lui Ion Ţighera, născut la 1900, în localitatea Tereblecea din Bucovina, a fost arestat de către grănicerii sovietici din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. în ziua de 4 iunie 1941 şi acuzat de faptul că şi-a „trădat patria”. Apucă drumul suferinţelor spre regiunea Sverdlovsk, unde se stinge din viaţă pe data de 14 aprilie 1942. Departe a rămas Ţara lui mândră, „Ţara primăverii”, ca să-l plângă.

Tot în aceeaşi zi de primăvară, în aceeaşi regiune îndepărtată Sverdlovsk, unde „scrâşnesc sub zări Golgotele durerii”, s-a înălţat la ceruri ţăranca Saveta a lui Mitrofan Mocreniuc, care a văzut lumina zilei la 1898, în pitoreasca localitate Crasna de la poalele Carpaţilor legendari. Românca a fost arestată de către autorităţile comuniste sovietice pe data de 5 mai 1941 şi acuzată de „trecere ilegală a frontierei de stat”. La 20 iunie 1942, când munteanca dormea în pământul străin al Siberiei, Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. o condamnă la 5 ani de închisoare.

Fiind inclus de către autorităţile staliniste în categoria „elementelor care prezintă un pericol social”, Constantin al lui Nicolae Gafu, născut la 1891, în satul Molniţa, fostul judeţ Dorohoi al României, este arestat de reprezentanţii Direcţiei Regionale Cernăuţi a Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. în ziua de 27 iulie 1940 şi întemniţat în straşnica închisoare enkavedistă cernăuţeană, unde au început interogatoriile bestiale. Odată cu declanşarea operaţiunilor militare, va fi transferat în regiunea Sverdlovsk, împânzită cu o largă reţea de lagăre sovietice de exterminare, unde a închis ochii pentru totdeauna pe data de 16 aprilie 1942. A rămas să-şi doarmă somnul de veci în pământ străin, departe de glia străbună, „cu văi cu doine şi turme de mioare”.

Românul Radu al lui Constantin Hotinceanu a apărut în această lume la 1922, în frumosul oraş Cernăuţi de pe malul istoricului Prut. Cu dorul de libertate permanent aprins în piept, tânărul porneşte spre frontiera de la Lunca, dorind să treacă în Patria istorică. Va fi arestat de grănicerii sovietici în ziua de 28 ianuarie 1941. Tribunalul Militar al Armatei a 12-a a Districtului Militar Special Kiev, în şedinţa de judecată, ţinută în localul închisorii cernăuţene, în zilele de 28-31 martie 1941, îl condamnă la 10 ani de detenţie. Apucă drumul suferinţelor spre blestemata regiune Sverdlovsk a Federaţiei Ruse, unde moare la 16 aprilie 1942. A părăsit pentru totdeauna „meleagul său de cântece şi dor”.

Tot spre Lunca a pornit şi ţăranul Nicolae al lui  Nichita Polişciuc, născut la 1900, în satul-martir Mahala. Nimereşte şi el în mâinile grănicerilor stalinişti, în dimineaţa zilei de 28 ianuarie 1941. Acelaşi tribunal militar sovietic îl condamnă şi pe acest mândru mahalean, dornic de libertate, la 10 ani de lagăr. În aceeaşi zi de 16 aprilie 1942, în aceeaşi regiune Sverdlovsk din groaznica Siberie, porneşte spre împărăţia cerului românul, lăsând în urma sa amintirea-i veşnică.

Leonora a lui Gheorghe Cuciureanu s-a născut la 1924, în istoricul sat Horbova din Valea Prutului, încadrat la acea vreme în fostul judeţ Dorohoi al României. La începutul lunii august 1940, tânăra româncă, aflându-se la muncă în interiorul Patriei istorice, a hotărât să pornească spre localitatea natală, unde a văzut pentru prima dată lumina soarelui, pentru a-şi vizita rudele. Încercând să treacă hotarul instalat de sovietici, nimereşte în mâinile grănicerilor comunişri din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. Este arestată în ziua de 6 august. După interogatorii drastice şi îndelungate, care au durat până la 18 aprilie 1942, autorităţile staliniste o condamnă la 3 ani de lagăr, fiind acuzată de „trecere ilegală a frontierei de stat”. A pornit spre Siberii de gheaţă, ducând cu ea în suflet „icoana sfântă a vetrei strămoşeşti”.

Tot la 18 aprilie 1942, Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îl condamnă pe ţăranul Todor al lui Gheorghe Avăcăriţei, născut la 1890, în localitatea Târnauca din Ţinutul Herţei, la 3 ani de detenţie într-un lagăr stalinist de muncă corecţională. Românul a fost arestat de autorităţile sovietice în ziua de 11 august 1940 şi acuzat de „complicitate la trecerea ilegală a frontierei de stat”. Apucă şi el drumul calvarului spre locurile îndepărtate ale fostului imperiu bolşevic, unde „e traiul plâns în fiecare zi”.

În aceeaşi zi de 18 aprilie, aceeaşi comisie specială de pe lângă acelaşi comisar sovietic, îl aruncă după gratii pe muncitorul Nichita al lui Ion Lupăşteac din satul Băhrineşti al mândrei Bucovine. Românul a apărut în această lume la 1922 şi a fost încătuşat de către zbirii regimului totalitar comunist pe data de 25 iulie 1940. Interogatoriile au durat 22 de luni. Tânărul primeşte 3 ani de închisoare „pentru trecerea ilegală a frontierei de stat”. Se întorcea acasă de la muncă din interiorul României. „Şi peste ziduri negre de-nchisoare/ Se-nalţă cântec sfânt de tinereţe”.

La 18 aprilie 1942, Domnica a lui Vasile Ciornei, născută la 1904, în localitatea Molniţa din Ţinutul Herţei, locuitoare a satului Horbova din acelaşi frumos ţinut al României, este privată de libertate pe un termen de 3 ani „pentru trecerea ilegală a frontierei de stat”. A nimerit în mâinile grănicerilor sovietici în ziua de 6 august 1940. Rudele sale: Aniţa a lui Ion Ciornei, născută la 1895; Toader al lui Ion Ciornei, născut tot în anul 1895; Ion al lui Toader Ciornei, născut la 1930, şi Militina a lui Toader Ciornei, născută în 1925, au apucat calea deportărilor staliniste. În regiunea Tiumen a Federaţiei Ruse a murit, în 1942, Aniţa Ciornei. Toader Ciornei a închis ochii pentru totdeauna în ziua de 19 august 1948, în aceeaşi blestemată regiune din Siberia. În Horbova lor dragă până astăzi „înserarea plânge”.

18 aprilie a devenit pentru deţinuţii de origine română din lagărele staliniste cea mai dureroasă zi din această lună de primăvară. Suferinţele îngrozitoare au năvălit asupra martirilor neamului ca un şuvoi vulcanic. Sub securea fărădelegilor bolşevice cade fostul primar al comunei Budineţ din mândra Bucovină, Dumitru al lui Pintilei Loghin, născut la 1875, arestat de către autorităţile sovietice pe data de 18 august 1940. Este acuzat de faptul că era „un element care prezintă un pericol social” pentru orânduirea socialistă. După 20 de luni de chinuri feroce şi interogatorii drastice în localurile cazematelor comuniste, bucovineanul primeşte 5 ani de închisoare. Va păşi mai departe, „rănit şi desculţ”, peste „spinii din calea terorii bolşevice”.

În ziua de 18 aprilie 1942, ţăranul Grigore al lui Toader Cuşnir-Tomaş, născut la 1897, în localitatea Colincăuţi din frumoasa Basarabie, a fost condamnat de către Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. la 3 ani de detenţie într-un lagăr stalinist de muncă corecţională „pentru trecerea ilegală a frontierei de stat”. A căzut în mâinile grănicerilor sovietici pe data de 5 februarie 1941. A „trecut prin furtuni”, care au aruncat în el „cu săgeţi”, îndurând chinul închisorilor comuniste ca un martir.

 În aceeaşi zi de primăvară îndoliată, muncitorul Ieremia al lui Ion Adam, născut în 1901, în localitatea Buhaniţa, judeţul Piatra Neamţ al României, „pentru trecerea ilegală a frontierei de stat”, este condamnat la 3 ani de închisoare. În perioada interbelică s-a stabilit cu traiul în vechea capitală a Bucovinei istorice. Autorităţile staliniste l-au ferecat în lanţuri pe data de 27 octombrie 1940. Lumina obscură a temniţelor comuniste a continuat să-i mângâie „chipul umbrit de zăbrele”.

Tânărul Lucian al lui Ion Eşanu, care a văzut lumina zilei la 1922, în istoricul oraş Botoşani, este arestat de către grănicerii stalinişti din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. în ziua de 19 iulie 1940. Interogatoriile feroce au durat 21 de luni. Pe data de 18 aprilie 1942, regimul totalitar bolşevic îl condamnă la 3 ani de detenţie.  A trecut ilegal linia sovietică de demarcaţie a hotarului stalinist. Se întorcea la Cernăuţi, unde se stabilise cu traiul în perioada interbelică. N-a ajuns până la apa Prutului. A apucat drumul calvarului spre fioroasele lagăre comuniste de muncă corecţională.

Nicolae al lui Vasile Morăraş, născut la 1913, în vechea capitală a Bucovinei istorice, este arestat de către „eliberatori” în ziua de 7 iulie 1940. Timp de 21 de luni a trecut prin întreaga gamă a anchetelor staliniste, îndurând toate metodele de tortură sovietică. La 18 aprilie 1942, Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îl condamnă la 8 ani de detenţie într-un lagăr bolşevic de muncă corecţională.  Va fi acuzat de faptul că în perioada interbelică a fost poliţist şi „a dus o luptă aprigă împotriva mişcării revoluţionare din Ţinut”. Sentinţa pronunţată a devenit „chemarea de jertfă”, care răzbate ca un ecou, ca o „taină amară” în Siberia fără sfârşit.

Alt român, Vasile al lui Timotei Popescu a văzut lumina zilei în localitatea Rud, judeţul Soroca al Basarabiei, la 1923. Destinul l-a adus pe tânăr în oraşul de pe malul Prutului, unde la finele Cireşarului istoric va fi instaurată dictatura stalinistă. Îngrozit de teroarea dezlănţuită pe meleagurile voievodale de către regimul totalitar bolşevic, pe data de 6 august 1940, porneşte spre frontiera sovieto-română cu gândul să treacă în Patria strămoşilor săi şi să caute adăpost în interiorul României. Nimereşte în mâinile grănicerilor sovietici, fiind privat de libertate pe un termen de 3 ani. Srntinţa a fost anunţată tot la 18 aprilie 1942. Şi acest martir al neamului, crescut într-un mediu sacru al tradiţiei, între obiceiurile şi datinile străbune, cu dragoste de Dumnezeu, de Patrie, apucă drumul prigoanei comuniste.

Gheorghe al lui Emilian Rojoc a apărut în această frumoasă lume la 1912, în mândra localitate Trestiana (Dimca) din Bucovina. Partipicând la manevrele Armatei Române, este lăsat la vatră şi, în ziua de 14 noiembrie 1940, porneşte spre baştina natală. N-a avut norocul să ajungă acasă. Este arestat de grănicerii sovietici. Pe data de 18 aprilie 1942, Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îl condamnă la 3 ani de lagăr „pentru trecerea ilegală a frontierei de stat”. Nedreptatea cuibărită în sufletul soldatului „se-nalţă-n vecie ca vers de psaltire”.

În anul 1913, în istoricul oraş Botoşani din România, a văzut pentru prima dată lumina soarelui Nicolae al lui Constantin Ungureanu. În perioada interbelică va ocupa unele posturi de răspundere în cadrul Inspectoratului de Jandarmi din Cernăuţi. N-a dovedit să se refugieze în interiorul Patriei. Primele victime, care au căzut în mâinile „eliberatorilor”, au fost poliţiştii şi jandarmii, lăsaţi de autorităţile româneşti pentru paza ordinii publice. Va fi arestat la 9 iulie 1940, fiindcă devenise pentru puterea stalinistă „un element care prezintă un pericol social”. După 21 de luni de chinuri cristice, pe data de 18 aprilie 1942, regimul totalitar bolşevic îl condamnă la 5 ani de lagăr. Şi-a urmat drumul Golgotei cu „bătăile inimii însingurate”.

Mihai al lui Ion Ţepeş s-a născut în localitatea Secu din judeţul Piatra Neamţ, la 1904. Fiind lucrător la căile ferate, va fi transferat în vechea capitală a Bucovinei istorice, unde au venit „eliberatorii” cu cântecul „Internaţionalei” în inimi şi cu teroarea cuibărită în suflete. Persecuţiile comuniste au început chiar din primele zile ale instaurării dictaturii sovietice. În toamna anului 1940, sub securea dezmăţului bolşevic a căzut şi acest român. Fiind arestat pe data de 27 octombrie, este dus în interiorul imperiului stalinist şi condamnat la 3 ani de închisoare. Sentinţa a fost pronunţată la 18 aprilie 1942. Au rămas căile ferate în aşteptarea martirului.

În localitatea Cotelna din actuala Republică Moldova a apărut, la 1908, Mihai al lui Grigore Şvarco. Autorităţile sovietice, care au ocupat Basarabia, îl pun în cătuşe în ziua de 12 septembrie 1940. Pe data de 18 aprilie 1942, Comisia Specială de pe lâmgă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îl lipseşte de libertate pentru 8 ani, fiind acuzat de „agitaţie antisovietică”. A continuat „cota de suferinţă”, care a început în vara anului 1940.

Nicolae al lui Dumitru Chificeac, apărut în această frumoasă Bucovină la 1900, într-o familie de vrednici răzeşi din localitatea Mahala, n-a putut să se împace cu teroarea instaurată pe meleagurile voievodale de „eliberatorii” cu steluţe roşii la chipiu. A pornit în acei noapte geroasă de iarnă, cu viscole aspre şi cu dorul libertăţii permanent aprins în piept, spre Patria strămoşilor săi. Este arestat la Lunca, în dimineaţa sângeroasei zile de 28 ianuarie 1941. Tribunalul Militar al Armatei a 12-a a Districtului Militar Special Kiev îl condamnă la 10 ani de suferinţă. Apucă drumul calvarului în direcţia regiunii Sverdlovsk din Federaţia Rusă. În acel infern, în toamna anului 1942, îşi va găsi sfârşitul vieţii sale. Soţia, Eugenia, născută la 1905, cu trei copii: Veronica, Dumitru şi Elena, conform deciziei Comisiei Speciale de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. din 7 mai 1941, se îndreaptă către Republica Komi. În pământul îngheţului veşnic a rămas să-şi doarmă somnul de veci draga lui soţie. A murit în ziua de 21 aprilie 1942. S-au dus scumpii părinţi, lăsând în urma lor sufletele îndurerate ale copiilor orfani, singuri în pustietatea Nordului îndepărtat.

La începutul anului 1942, în economia fostei Uniuni Sovietice a apărut o lipsă acută a forţei de muncă. La baza acestei probleme a stat ampla mobilizare în rândurile Armatei Roşii a bărbaţilor în primele luni ale declanşării operaţiunilor militare. Totodată, teritorii întinse şi dens populate din partea europeană a imperiului bolşevic vor fi ocupate de către trupele germane şi spre estul U.R.S.S. sunt nevoite să pornească numeroase întreprinderi sovietice. În mâinile inamicului încape Bazinul carbonifer Donbas, fiind blocate şi căile de acces terestre către Caucaz. Astfel, au loc mari pierderi ale unor zone de interes strategic pentru sectorul energetic. Împrejurările în cauză determină unele schimbări în atitudinea autorităţilor staliniste faţă de deţinuţii din lagărele comuniste. Se planifică folosirea lor ca mână de lucru la minele din Bazinul carbonifer Karaganda şi la minele de nichel de la Kimpersai. Al treilea mare şantier pentru deţinuţi a fost organizat la exploatările forestiere din regiunea Gorki a Federaţiei Ruse.

Lipsa unor condiţii elementare de viaţă în lagărele de muncă corecţională, insuficienţa produselor alimentare şi ziua de muncă istovitoare au dus la deteriorarea stării fizice şi la creşterea ratei mortalităţii în rândul deţinuţilor. O situaţie îngrozitoare domnea în lagărele de la Monetnaia şi Losinîi, regiunea Sverdlovsk, în care condamnaţii erau concentraţi la exploatările de turbă din cadrul Comisariatului Poporului pentru Staţiile Electrice. În unul din aceste blestemate lagăre de muncă forţată a închis ochii pentru totdeauna, pe data de 22 aprilie 1942, românul Ion al lui Dumitru Toderenciuc din Cuciurul Mare, născut la 1897, arestat de reprezentanţii regimului totalitar bolşevic în ziua de 28 noiembrie 1940 şi acuzat de „activitate trădătoare”. Fiul său, Vasile al lui Ion Toderenciuc, născut la 1920, inclus în licta „elementelor care prezintă un pericol social”, va fi ferecat în lanţuri de către călăii stalinişti pe data de 23 aprilie 1941 şi întemniţat pentru nimicire tot în lagărele comuniste din regiunea Sverdlovsk, unde a murit şi scumpul lui părinte.

Martirii neamului, arestaţi de autorităţile staliniste în 1940 şi în prima jumătate a anului 1941, au nimerit în lagărele bolşevice de la Temnikov, Elabuga, Spasski-Zavod, Aktiubinsk, Sverdlovsk, Oranki şi în reţeaua de lagăre de muncă corecţională din R.A.S.S. Mari şi Republica Komi. În 1941 şi în cele patru luni ale lui 1942, în aceste temniţe sovietice, au murit şi deţinuţi de origine română. Ţăranul Mihai al lui Iordache Huţănaşu, care a văzut lumina zilei la 1897, în mândra localitate Pilipăuţi din istoricul Ţinut al Herţei, a intrat în numărul acestor martiri. Fiind arestat de către grănicerii comunişti din Detaşamentul nr. 97 al Comisariatului Poporului pntru Afaceri Interne al U.R.S.S. în ziua de 24 iulie 1940 şi condamnat la 5 ani de detenţie „pentru trecerea ilegală a frontierei de stat”, s-a stins din viaţă pe data de 30 aprilie 1942, într-un lagăr din regiunea Sverdlovsk a Federaţiei Ruse.

O situaţie asemănătoare exista şi în locurile de exilare a românilor. Trei locuitori ai satului-martir Mahala, arestaţi de către reprezentanţii regimului totalitar sovietic în lunile aprilie, mai şi iulie 1941, fiind acuzaţi de faptul că „erau rude cu unii trădători ai patriei”, vor fi duşi în îndepărtatul ţinut Krasnoiarsk al Federaţiei Ruse, unde îşi vor găsi sfârşitul vieţii lor. În taigaua siberiană a rămas să-şi doarmă somnul de veci Gheorghe al lui Todor Grigorciuc, născut la 1883, neştiutor de carte. Tot în luna aprilie a anului 1942 a închis ochii pentru totdeauna şi Ştefan al lui Ion Grigorciuc, născut la 1895, cu studii medii incomplete. Al treilea martir a devenit Dumitru al lui Ion Guzun, născut la 1892, în aceeaşi mândră localitate din Valea Prutului.

În aceeaşi lună de dureroasă primăvară, în regiunea Tiumen, a trecut la cele veşnice farmacistul Gheorghe al lui Ion Popescu, apărut în această frumoasă lume la 1884, în satul Pomârla din fostul judeţ Dorohoi al României. „Troika operativă” a Direcţiei Regionale Cernăuţi a Comisariatului Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S., pe data de 10 iunie 1941, îl include în lista „elementelor care prezintă un pericol social”. În îndepărtata Siberie au răsărit pe cer, în luna lui Prier, „luceferii de sânge” ai românilor ucişi de „groaznicii călăi ai hoardei leniniste”.

- Va urma -

Nota Redacției

- Vom trăi vremurile când cineva va scrie un asemenea „răboj” despre românii abandonați de Țara-Mamă aflați la discreția saltimbancului Zelenski și a naziștilor ucraineni ? Despre românii rămași sub ocupație, costumați cu de-a sila în salopete militare cu însemnele unui stat artificial neprieten al românilor, despre conaționalii noștri transformați în carne de tun într-un război care nu-i al nostru ?
- Vom trăi vremurile când cineva va scrie despre trădătorii de neam și țară alogeni de la București care i-au abandonat pe românii din nordul Bucovinei, din Ținutul Herța și din zonele Basarabiei ciuntite ?
- Vom trăi vremurile când cineva va scrie despre cum sunt umiliți preoții ortodocși care slujesc în limba română în bisericile din Ucraina ?
- Vom trăi vremurile când cineva va scrie despre cum sunt protejați „refugiații” ucraineni în România și cum sunt umiliți românii săraci din România ?
- Vom trăi vremurile când cineva va scrie despre „Marea Trădarea Națională” a slugilor prea-plecate Înaltelor Porți ale iadului globalist și despre un adevărat Tribunal al Poporului Român?
- Vom trăi vremurile când, pentru  a salva neamul de la pieire românii vor cere: RO-EXIT ?
- Încă nu-i prea târziu !