Doamna Maria BrâncoveanuMaria Brâncoveanu se trage din familia lui Bogdan din Popeşti. Acest boier moldovean este bine portretizat în viaţa Sf. Nifon. El este omul de bază al lui Radu cel Mare, cumnat al său, şi duşmanul craioveştilor şi al Sf. Nifon. Probabil e pretendent moldovean fiindcă el este căsătorit automat în Valahia cu o doamnă din familia domnească, Caplea. Urmaşii săi sunt boierii din Popeşti şi Doiceşti.

Antonie Vodă din Popeşti, urmaş direct al lui Bogdan din Popeşti, ajunge domn în Valahia. Ceea ce este cel mai interesant este interacţiunea dintre Bogdan din Popeşti şi Sf. Nifon. Contestarea lui Bogdan de către Nifon constituie un lobby care îi servea intereselor politice ale lui Bogdan al III-lea din Moldova, care era căsătorit cu fata lui Mihnea cel Rău, din ramura Mihneştilor.

Petru Rareş va face ample danii la Dionisiu. Să fi fost soţia moldoveană a lui Bogdan din Popeşti, cea apărată de Nifon, din neamul mamei lui Petru Rareş? Altfel nu putem explica daniile la Dionisiu. Mai există o filieră referitoare la Elena Brankovic, sora Miliţei, care şi ea în calitate de donatoare la Dionisiu ca soţ al lui Neagoe a putut aduce un asemenea patronaj. Oricum, probabil că boierii din Popeşti, urmaşi ai lui Bogdan, au păstrat conştiinţa unei identităţi voievodale, şi au putut domni în Valahia.

Maria Brâncoveanu numeşte pe unul dintre fii săi Ştefan. Urmaşii familiei ajung prin căsătoria Kerei, fiica lui Hrizan din Bărbăteşti cu Frujina, fiica lui Hrizea din Doiceşti, cu Ştefan Ciohodarul, în posesiunea satului Negoeşti, care trece la fiul lui Ştefan, Paraschiv, cu posteritate până azi, el fiind căsătorit cu o Sărăţeancă. Mai există o înrudire a unui Sărăţeanu cu o Doicească. Se conturează un clan prahovean dominat de această familie. Familia deţinea moşie în centrul Bucureştiului. Bisericile Colţii, Enii şi Dintr-o Zi sunt zidite de membri din această familie. Urmaşi mai există şi între Bălăceni (căci al doilea soţ al Cherei a fost Pătrasco Bălăcean), şi în toţi urmaşii acestuia printre care si urmasii lui Grigore Izvoranu. Interesant că şi moşnenii Cătuneni din Năeni s-au înrudit cu Ciohodarii, dar la Năeni familia Doicescu avea moşie tot printr-o înrudire cu aceşti Cătuneni. Se văd înrudirile multiple de clan. Contrastul ce se degajă e cel dintre ramura centrală de la Bucureşti şi ramura rămasă în zona Prahova-Buzău.

Ceea ce e important este că familia doamnei Maria pogora din mari boieri moldoveni, probabil inruditi cu Ion Sturdza, din cauza unor danii comune si a boierilor Popesti-Doiceşti si a Sturdzeştilor la Vatopedi. Antonie Vodă din Popeşti este primul domn ce reia după Radu cel Mare (influenţat de Bogdan) şirul daniilor la Vatopedi. Nu ştiu dacă Brâncoveanu sau doamna sa au avut legături directe cu Vatopedul, dar dacă au avut, astfel se explică.