Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Corneliu Zelea CodreanuAstăzi, mai ales în zilele noastre, s-a reimpus cu obstinaţie teza cominternistă, stalinistă din anii '50 ai secolului al XX-lea, când România se afla deja de ani buni ocupată de imperiul ruso-sovietic, sloganul conform căruia Mişcarea Legionară, fondatorul ei Corneliu Zelea Codreanu, n-a fost altceva decât expresia politică a unui clan de crimă politică organizată. Cei care au susţinut şi impus ca „adevăr istoric", aberaţia de mai sus au fost tocmai aceia care au adus regimul comunist în România. Tovarăşii stalinişti, precum Ana Pauker, Boris Grünberg, Vasile Luca, A. Toma, V. Tesmeniţiki...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Teodor-M-Popescu-MilitarTeodor M. Popescu a documentat Masacrul de la Viniţa împreună cu Visarion Puiu, Nichifor Crainic şi medicul Alexandru Birkle. Trimis de Ion Antonescu şi la Katyn şi Tatarca

În dosarul penal al profesorului Teodor M. Popescu există un manuscris[1], cu un exemplar dactilografiat[2] despre un caz aproape necunoscut, am putea spune, şi anume masacrul de la Viniţa (vestul Ucrainei), săvârşit de poliţia politică sovietică. Prezenţa acestor documente se explică prin faptul că au fost ridicate la percheziţia făcută la Securitate, imediat după arestarea profesorului[3] şi mai târziu aveau să...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dan Antoniu, art-emisDescopăr în continuare, cu cu mare îngrijorare, multe articole ce fac referire la activitatea Fabricii I.A.R. din Brașov, inclusiv după dislocarea la Caransebeş în urma bombardamtelor din aprilie-mai 1944. Marea majoritatea a acestora nu au obiceiul de a cerceta arhivele oficiale (mă refer la: Arhivele Militare Naţionale, Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Arhivele muzeelor şi recunosc aproape imosibil la aceasta dată, Arhivele Private). Se scriu articole inspirate din diverse lucrări apărute anterior, ale unor autori care fără excepţie au ocolit arhivele menţionate, mai grav este că sunt...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

General Traian MoșoiuÎntâlnirea noastră cu generalul erou Traian Moşoiu s-a produs atunci când am citit pe placa din holul primăriei că un general român a intrat triumfal în Oradea pe 20 Aprilie 1919, într-o atmosferă de entuziasm şi simpatie populară mai degrabă specifică unor biruitori decât unor cuceritori. Şi mai şocant ne-a părut caracterizarea-pecete pe care savantul Nicolae Iorga i-a placat-o: un ardelean cumplit la înfăţişare şi atitudine, pentru ca să continue că nu ştie ce s-a întâmplat dar adevărata unire a tuturor românilor atunci (20 Aprilie 1919 - n.n.) şi acolo (la Oradea - n.n.) s-a făcut. Am fost...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Războiul de Independență 1877-1878Unirea Principatelor Române a constituit nu numai prima etapă pe drumul înfăptuirii statului unitar român, dar şi prologul necesar al cuceririi independenţei. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, prin noile structuri moderne cu care a fost dotat statul naţional, prin măsurile de organizare şi de dezvoltare a armatei, ca şi prin acţiunile de politică externă ce tindeau să afirme pe plan internaţional Principatele Unite Române şi prin reformele înfăptuite a reprezentat un preludiu al schimbării statutului unui stat al cărui stadiu de evoluţie ajunsese într-o evidentă incompatibilitate cu menţinerea...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Regele Ferdinand - ArmataArmata noastră şi-a adus o contribuţie decisivă pentru realizarea unităţii naţionale a Neamului Românesc. Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. În condiţiile în care mai mult de jumătate din pământul şi neamul nostru se găseau sub jug străin, autorităţile române având convingerea că evenimentele începute în anul 1914 constituie un moment istoric cum nu se întâlnesc multe în cursul veacurilor, că ele sunt menite să schimbe faţa lumii, soluţionând cele mai arzătoare probleme internaţionale, toate acestea ne impuneau şi nouă datoria de a ne folosi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Richard SorgeIan Fleming, creatorul celebrului personaj James Bond, afirma că „Sorge este omul pe care îl consider cel mai formidabil spion din întreaga istorie". Generalul american Douglas McArthur îl considera „exemplul încarnat al covârşitoarei importanţe a spionajului". Generaţii de agenţi secreţi învaţă despre el şi i-au studiat metodele şi personalitatea. Dincolo de epitete şi toată gama de aprecieri imaginabile, Richard Sorge poate fi caracterizat perfect într-o singură expresie: spionul care a schimbat lumea!

Viitorul domn Ramsay

La data de 4 octombrie 1895, în mahalaua Sabunchi din Baku...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dan Antoniu, Istoric cercetătorUngaria. Aerodromul Miskolc 21 ianuarie 1945, aici se afla instalată Baza Corpului Aerian Român, organul de coordonare al activităţii Aeronauticei Militare Române pe frontul de vest. Tot aici erau cazate şi î-şi desfăşurau activitatea Grupul 2 vânătoare dotat cu avioane IAR-80 şi Me-109, Grupul 8 asalt-picaj cu avioane Hs-129 şi Ju-87, dar şi Escadrila 2 recunoaştere cu avioane IAR-39. Vreme mohorâtă, ceaţa instalată de câteva zile, refuza să se ridice aducând numai necazuri unităţilor aeronautice din zona Debrecen şi Miskolc. Comandamentul sovietic cerea permanent o activitate intensă, pentru...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Lt. av. Vasile Niculescu„- Cine sunt stăpânii aici, măi băiete?
- Românii, mă rog frumos, Dom'le."

În sprijinul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, Aeronautica română a executat mai multe misiuni de mare importanţă:
- Echipajul pilot Lt. av. Niculescu Vasile, însoţitor Cpt. Precup Victor (transilvănean), a executat o misiune de legătură cu Comitetul Naţional Român de la Blaj în ziua de 10/23 noiembrie 1918, cu un avion Farman 40 pe itinerariul: Bacău-Blaj-Bacău. La destinaţie au aruncat manifeste şi predat o geantă militară sigilată ce conţinea mesajul guvernului român pentru Adunarea de la Alba Iulia....

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Col. (r) Conf. univ. dr. ing. Anatol Munteanu, art-emisÎn acest an 2017 la 27 martie s-au împlinit 99 de ani de când Sfatul Țării - organ legislativ al Basarabiei - Republicii Democratice Moldovenești Independente, a votat Unirea cu România, realizând dreptul sacru al populației majoritare românești de peste Prut de a fi împreună cu frații din regat, într-un singur stat - România. Nici astăzi nu putem clar explica acest miracol al Unirii, de ce Basarabia a dat tonul nesperatului act de intregire națională a tuturor românilor, cât de greu au rupt și aruncat jugul imperiului rus care ne-a ocupat 108 ani. Cauze sunt multiple, dar noi istoricii și...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Sfatul Tarii 1918„Pentru noi, unirea Basarabiei cu celelalte părți românești este mai întâi de toate o chestie de existență a poporului nostru. Apoi, în al doilea rând, vine și chestia de dreptate. Trebuie să se șteargă fărădelegea făcută în anul 1812 de țarul rusesc Alexandru I. Poporul, crescut în împrejurări istorice, geografice și economice cu totul străine Rusiei, a fost cu toate acestea alipit la ea și silit cu biciul rusesc să ducă aceeași viață cu Rusia, dacă nu de fapt, apoi cel puțin de ochii lumii. În limba oficială rusească nu există pentru lumea europeană o Basarabie moldovenească, ci o gubernie...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Brandt WillyBiografiile paralele ale lui Willy Brandt

Cominternist, cancelar al R.F.Germania şi protector al spionilor din Est.

Anul electoral 1998 a adus în atenţia opiniei publice din Germania controversatele istorii de spionaj în care a fost şi ar mai putea fi implicat Partidul Social Democrat German.
Biografiile, oficială şi cea secretă, ale lui Willy Brandt, liderul social-democrat german cel mai proeminent al timpului său, oferă cititorului suficiente elemente pentru o judecată dreaptă a lucrurilor, în deplinătatea contextelor istorice.

Biografia oficială

S-a născut în 1913, în localitatea...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

M.S.GorbaciovMihail Sergheevici Gorbaciov

Activităţile de identificare, triere, de studiere, contactare (directă sau indirectă) a unor persoane de valoare, cu credibilitate şi şanse reale de a accede la putere în zone sau state ce prezintă interes, constituie o preocupare serioasă şi statornică a C.I.A. Un caz cu totul special, neîndoielnic cel mai spectaculos şi cel mai important din acest secol, este cel al lui Mihail Gorbaciov. Implicarea la un moment dat a serviciilor secrete sovietice în ascensiunea sa nu trebuie să surprindă întrucât persoanele cu calităţi reale pot fi uşor şi chiar firesc...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

C.A. RosettiConstantin A. Rosetti s-a născut în Bucureşti în 2 iunie 1816, fiind fiul spătarului Alexandru Rosetti, ce se născuse la Constantinopol. Va intra în armata naţională, cu gradul de proporgic, fiind numit apoi aghiotant al domnitorului Al. D. Ghica. Fire capricioasă, uneori ciudată, Rosetti a avut o tinereţe zăpăcită, excentrică. După ce îşi dă demisia din armată, în august 1836, devine în 1842, şef al Poliţiei la Piteşti, iar în Bucureşti va obţine preşedinţia Tribunlului comercial. Este unul dintre întemeietorii societăţii secrete „Frăţia" (1843) şi apoi a asociaţiei Literare (1845). În...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Papa Ioan Paul al II-leaPapa Ioan - Paul al II-lea

Conlucrarea perfectă dintre C.I.A. şi Vatican continuă şi în timpul mandatului Papei Ioan Paul al II-lea. Astfel, în lucrarea „Sfiinţia sa Papa Ioan Paul al II-lea şi istoria ascunsă a timpurilor noastre", apărută în 1996 la New York, se fac ample referiri la relaţia cu totul specială dintre C.I.A. şi Vatican. Mai exact, autorii lucrării, Carl Bernstein – cunoscut analist al cazului „Watergate" - şi ziaristul italian Marco Politi susţin cu date clare că „preşedintele Ronald Reagan şi William Casey, şeful C.I.A. au făcut schimb de informaţii cu Papa" deoarece...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Papa Paul al VI-leaPapa Paul al VI-lea

James Jesus Angleton - viitorul şef al contraspionajului american al anilor '60-'70 numit în anul 1944, şeful filialei de contraspionaj a O.S.S. de la Roma, avea să realizeze una dintre cele mai spectaculoase recrutări din istoria serviciilor secrete americane. Această recrutare s-a numit Giovanni Batista Montini. În 1920 Montini a intrat în Administrația Statului Vatican. În 1937 devine subsecretar de stat pentru Afaceri Curente, fiind cotat drept unul dintre conducătorii importanţi din ierarhia Vaticanului. Datorită relaţiilor sale întinse în rândul diplomaţilor şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Pentru Patrie! 1916-1919Tunurile bubuiau neîncetat, vărsând asupra muntelui Cărbunaru mii de proiectile. La poalele muntelui, o trupă de viteji, ultimele rămășițe ale Regimentului 42 Infanterie, 1 Grăniceri și 1 Vânători, așteptau cu încordare încetarea focului artileriei pentru a porni la atac asupra trupelor bavareze, pe care, în ajun, deși superioare ca număr și dotate cu armament, le respinsesem cu mari pierderi. După ce și-a consumat șarja, artileria încetase focul. În întunericul nopții trei umbre alergau dintr-o parte în alta a frontului nostru, verificând sectoarele de atac și dând ultimele ordine...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

General Gheorghe AvramescuArestarea generalului.

La 2 martie 1945, în timp ce comanda Armata 4 română pe frontul din Cehoslovacia, generalul Gheorghe Avramescu a fost chemat (ora 13.00) la comandamentul Grupului de armate „general Jmacenko", la Divin, în compunerea căruia lupta marea sa unitate. A plecat la ora 15.00 spre postul de comandă al amintitului grup de armate, însoţit de gardă și de câțiva ofițeri, unde a sosit la ora 17.45, fiind primit de generalul F.F. Jmacenko. De atunci nimeni nu a mai știut de el. La același general sovietic a fost adus (de generalul Serștiuk) și generalul Nicolae Dragomir, șeful de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Operation-Autonomous-With-SOE-in-Wartime-Rumania-Ivor-PorterIuliu Maniu în războiul politic dus de „Special Executive Operations” pentru eliminarea mareșalului Ion Antonescu

După ce a plecat din România, de Castelain a revenit sub o identitate falsă, la începutul anului 1941, pentru a-i face mai activi pe Maniu şi Mihalache. Aceasta, deoarece se spera ca „Iuliu Maniu să ia conducerea activităţilor subversive"[15]. Dar, după cum reţine Elisabeth Barker, Maniu „nu a intenţionat nici un moment să provoace o revoltă în România împotriva Germaniei şi nu avea vreo încredere în sabotaje sau activităţi subterane"[16]. Prin preşedintele Benes, aflat în exil...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Monumentul eroilor americani in Cișmigiu - Foto: Dr. Claudiu PopescuPopulaţia civilă şi autorităţile române au avut faţă de prizonierii aviatori americani şi englezi o comportare corectă la care aceştia nu se aşteptau. Cu mici excepţii, majoritatea au declarat că după paraşutare, imediat ce au aflat că sunt americani şi nu ruşi, sătenii „au încetat orice acţiune de molestare", i-au dus în case unde „s-au aşezat la masă, le-au dat să mănânce, să bea, au stat de vorbă cu ei, le-au dat o mică provizie de merinde, după care au anunţat jandarmii şi i-au predat". Singurele nemulţumiri, menţionează documentele vremii, au provenit din faptul că în unele locuri...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

British Council, I.MAspecte ale războiul politic desfăşurat în România de către serviciile britanice. Acţiuni de influenţă, propagandă, contrapropagandă şi încercări de schimbare a ordinii politice

„British Council"- un paravan pentru agenți

Comunitatea britanică din Bucureştiul interbelic număra circa 400 de persoane, constituind un important element de legătură între Anglia şi România. Serviciile secrete britanice au iniţiat şi susţinut ideea cultivării unor relaţii active în mediile politice, economice, militare, universitare, ale cercurilor de afaceri ori ale industriaşilor. „British Council" a înfiinţat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

MI6 - Marea BritanieInteresul Angliei față de spațiul românesc, în contextul politicii regatului în sud-estul Europei, datează cel puţin de câteva secole, mai exact din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), deci anterior proclamarii Regatului Marii Britanii (Legea Uniunii din anul 1707). În anul 1694 , în timpul domniei regelui William al III-lea și a reginei Maria a II-a, emisarul englez Georg Philipp Schreyer a fost primit la Curtea Domnească, primirea fiind precedată de precauţii pentru a nu fi reperată de iscoadele turceşti. În anul 1702, Constantin Brâncoveanu avea să-l primească, pe lordul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dinastia RomanovÎn aparenţă, la începutul declanşării Primului Război Mondial, Rusia ţaristă se afla într-o situaţie din cele mai favorabile. Încă de la sfârşitul Evului Mediu, într-un elan cu caracter de unicat în istorie, început iniţial prin recuceriri articulate în jurul Marelui Cnezat al Moscovei şi îndreptat împotriva ocupaţiei mongole, de religie musulmană, Rusia s-a simţit chemată deopotrivă să stabilească un imperiu în serviciul „adevăratei credinţe" ortodoxe, pretinzând statutul celei de „a treia Rome" [1]. Sub lunga domnie a Romanovilor (1613-1917), mânată de o lăcomie insaţiabilă pentru...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

V.I.Lenin - 1917Revoluționarul Vladimir Ilici Lenin - agent al serviciilor secrete germane

S-a născut în anul 1870 în Simbirsk. În perioada studenţiei ia contact cu mişcarea muncitorească, iar în 1893 se stabileşte la Petersburg, unde va deveni liderul marxiştilor. Va fi arestat, închis şi deportat în Siberia (1897-1900), după care emigrează în Elveţia (1900-1905). După înfrângerea primei revoluţii din Rusia se stabileşte în Elveţia (1906-1917). Din această ultimă perioadă va începe şi colaborarea sa cu serviciile secrete germane. Recrutarea lui Lenin de către colonelul Walter Nicolai...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ciorna-Churchill-cap-CanarisCazul amiralului Canaris. Un dușman al lui Hitler în slujba lui Hitler. Un nesperat ajutor pentru englezi. De ce nu a dorit Anglia ca războiul să se încheie mai devreme? Churchil a negociat pe tarabă destinul postbelic a milioane de oameni

Un succes aparte repurtat de serviciile secrete britanice l-a constituit „cazul amiralului Canaris". Amiralul Wilhelm Canaris (1887-1945) a fost şeful serviciului de spionaj şi contraspionaj al armatei germane („Abwehr") între anii 1935-1944. El provine dintr-o familie de industriaşi bogaţi, iar aspiraţiile sale sunt legate de evoluţiile spre o Europă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Arcul de triumf din BucureștiÎn București fost ridicate mai multe Arcuri de Triumf, cu existență temporară, în 1846 - în onoarea vizitei domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza, în 1877 în onoarea regelui Carol I întors de pe câmpul de luptă, în 1878 - pentru a marca victoria României în Războiul de Independenţă, în 1906 - la jubileul celor 40 ani de domnie ai regelui Carol I şi în 1918, la revenirea familiei regale române din exilul de la Iaşi. In 1922, în contextul încoronării regelui Ferdinand I şi a reginei Maria ca suverani ai României Mari, comisia pentru organizarea serbărilor încoronării a apelat la serviciile...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Rudolf HessPrim locțiitorul lui Hitler, defector la britanici?

Utilizându-se inclusiv ocultismul şi credulitatea în preziceri, Rudolf Hess primul locţiitor al lui Hitler în partid a fost atras în Marea Britanie, ceea ce a constituit o mare victorie a serviciului secret. Un rol deosebit de important în conceperea şi derularea operaţiunii, inclusiv în alegerea şi aplicarea mijloacelor cât şi în selectarea lui Rudolf Hess, l-a avut scriitorul Ian Fleming[34]. Pe planul propagandei, acest succes nu a fost, însă, valorificat, guvernul englez sperând cu adevărat într-un armistiţiu cu Germania, care era, de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Col. (r) Dr. Tiberiu Tanase, art-emisPrimele organizaţii de tip statal au apărut în Orientul Apropiat, aceasta fiind, în multe privinţe, şi leagănul culturii şi civilizaţiei umane. Egiptul antic, Mesopotamia, Asiria şi Persia, precum şi Imperiul Hitit au lăsat o bogată moştenire, atât în domeniul politic, cât şi în cel cultural.În toate aceste ţări s-a dezvoltat conceptul de monarhie absolută ereditară, care a fost asociat cu divinitatea, Egiptul adoptând principiul regalităţii divine şi propovăduind chiar şi un cult religios în onoarea monarhului. A fost conceput şi s-a încercat să se realizeze, pentru prima dată în istoria...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

1989Gentlemen's agreementul de la Malta

Agenda conferinţei bilaterale a preşedinţilor Statelor Unite ale Americii, George Herbert Walter Bush şi Uniunii Sovietice, Mihail Sergheevici Gorbaciov a fost axată pe actualizarea şi adaptarea la noul context a „Declaraţiei asupra Europei eliberate", ale cărei echivocuri au permis Uniunii Sovietice să-şi impună regimul politic totalitar în toate tările eliberate de Armata Roşie de sub ocupaţia statelor Axei Berlin-Roma-Tokio. Preşedintele Bush în discursul său din 30 mai 1989, de la Mainz, a enunţat cele trei cerinţe ale reconcilierii istorice care urma...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

DocumentDocumentele pe care nu le-aţi văzut niciodată

Ciclurile istorice au, în general, o durată de 30 de ani sau sunt un multiplu al acestei cifre. Suntem acum la închiderea unui asemenea ciclu, început prin deciziile de enormă importanţă luate în septembrie 1989, în Malta, de liderii de atunci ai celor două superputeri, George Bush şi Mihail Gorbaciov, dar şi în perioada de pregătire a momentului respectiv.

De ce este esenţial să ne reamintim acest moment?

Deoarece, din punctul meu de vedere, acum se închide o buclă istorică şi, din tote punctele de vedere, pe toate planurile de discuţie şi...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Ziaristi Online
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.