Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nem autonomia 2018Se cuvine să se amintească un trist episod: „Când a murit regretatul George Pop de Băseşti (Badea Gheorghe), ungurii aflând această veste, şi, cum linia frontului trecea la câteva sute de metri de sat, au găsit de cuviinţă să tragă cu mitraliera în convoiul mortuar", în 26 februarie 1919. Ura și sălbăticia acestui neam urma să se reafirme și pe parcursul celui de al doilea război mondial. Cu toate acestea românii nu au răspuns cu aceeași măsură nici pe timp de război și nici pe timp de pace.

Dintr-o altă documentare s-au cules mulțime de sălbăticii ungare și secuiești. Articolul se limitează...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prizonieri sovietici in Romania WW2În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, armata română a capturat, între 22 iunie 1941 și 23 august 1944, 91.060 militari sovietici, dintre care au fost internați în România 82.057, în 12 lagăre (Slobozia, Vlădeni-Brașov, Corbeni-Argeș, Crăciunești-Deva, Independența-Covurlui, Maia, Vaslui, Dornești-Rădăuți, Bolgrad, Tighina, Tiraspol și Odessa). Dintre aceștia, 13.682 au fost eliberați (în special cei de origine română din Basarabia și partea de nord a Bucovinei), 5.223 au decedat și 3.331 au evadat. La 23 august 1944 în lagăre se aflau 59.856 prizonieri, dintre care 2.794 ofițeri (15...

Evaluare utilizator: 1 / 5

Steluță activăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

15 martie Nem autonomia„Ca principală metodă de protest împotriva unirii Transilvaniei cu România, conducătorii maghiari şi secui au folosit asasinatul. Fie că erau de stânga sau de dreapta, aceştia au folosit această practică. Mai mult, pentru a-şi atinge scopul comun, liderii maghiari de stânga şi de dreapta colaborau în acţiunile antiromâneşti. Acest aspect - doar aparent curioscut - era bine marcat în epocă, fiind chiar subliniat de presa de peste Atlantic. „The New York Times", în 1919, menţiona: „Toţi aceşti «granzi», aceşti «Măria Sa» de unguri sunt unul ca şi celălalt. Nici mai buni nici mai răi. Dacă...

Teroarea ungurească din zonele Transilvaniei încă neocupate de armata română (1) - 1.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

18481848 este unul din acele momente în care „Poporul Ȋmpărat" îşi cere şi-şi apară dreptul la libertate, demnitate şi suveranitate în pământul lui multi milenar.

Revoluția Română de la 1848 a fost parte a revoluției europene din același an și expresie a procesului de afirmare a națiunii române și a conștiinței naționale. Un factor deosebit de important l-a constituit Revoluția Franceză din februarie 1848 care a avut repercusiuni asupra întregii Europe. Deoarece Franța era un stat național unitar, revoluția de aici a avut un predominant caracter social, pe când în celelalte țări a luat diferite...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

General Petre DumitrescuAnchete, acuzații și răspunsuri!

Pus la dispoziția Ministerului de Război (29 august 1944), generalul Petre Dumitrescu, comandant al Armatei 3 române în timpul Campaniei din Est (1941-1944), a fost inclus de generalul Mihail Racoviță, ministru de Război, pe lista generalilor susceptibili de a fi anchetați „de anumite deficiențe morale din care cauză armata noastră a suferit pierderi dezastruoase", reproșându-i-se și faptul că nu au avut curajul să se opună la „executarea unor operațiuni ce ieșeau din cadrul posibilităților noastre".

Fostul subordonat al generalului Petre Dumitrescu ignora...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Slt. Gheorghe NastaseGheorghe Năstase - Istoric, geograf, poet și deputat în Sfatul Țării

Gheorghe Năstase s-a născut la 16 februarie 1896 în satul Hristici, județul Soroca, Basarabia, într-o familie de țărani gospodari. A copilărit în locuri frumoase, cu grădini și livezi. Și-a făcut studiile gimnaziale la Soroca, și nimeni atunci nu a presupus că în băiețelul Gheorghe, cu privirea dârză, nevinovată de la țară, se ascunde un mare patriot român, un viitor poet, profesor de istorie și geografie. Mai târziu și-a continuat studiile într-o localitate plină de istorie din sud-estul Basarabiei, numită Cetatea-Albă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

General Constantin BrăescuComandant de Mare unitate în Primul Război Mondial, a contribuit la fondarea Armatei Naționale Moldovenești şi a sprijinit Unirea cu România

Constantin Brăescu s-a născut la 21 ianuarie 1873 în satul Corbul, județul Soroca, în familia lui Petru Brăescu, moșier cu trei mii de desetine de pământ, fost mareșal al nobilimii din partea de nord a Basarabiei. El a mai deținut funcția de tutore al "magaziilor de cereale", rezervele de stat ale județului Hotin și Soroca, strict supravegheate de autoritățile Imperiului Rus, folosite de armată în campaniile militare[1]. După studiile școlare și-a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Sfatul Tarii-27 martie 1918-2Între 26-28 noiembrie au loc alegeri pentru Constituanta[14] rusă. În condițiile haosului din Basarabia, au participat la vot și mase de dezertori ruși de pe frontul româno-rus, care se aflau în drum spre provinciile lor din Imperiu, care au provocat grave tulburări agrare. La alegeri a obținut majoritatea Partidul Social Revoluționar Rus. Constituanta rusă s-a întrunit la 5 ianuarie 1918 și a funcționat doar două zile, din cauza evenimentelor care au urmat . Disoluția Constituantei ruse a provocat o mare decepție pentru intelectualii și țăranii din Basarabia. Au dispărut intențiile de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Stalingrad 1942Istorie retrăită după 70 de ani de la bătălia de la Cotul Donului. Iosif Niculescu alias Iosif Dumitrescu vs Vasile Șoimaru. „Măcar unul dintre cei căzuţi, acolo, la Cotul Donului, îşi are moaştele de sfânt !"

Vasile Şoimaru : Acolo, la Cotul Donului, în Stepa Calmucă şi la Stalingrad s-au prăpădit circa 150 de mii de ostași români și, 70 de ani, cred eu, n-a fost nimeni acolo (dacă nu luăm în considerare vizita din anul 1949 în U.R.S.S., inclusiv cu escală pe bulevardul Stalin din oraşul Stalingrad, a lui Zaharia Stancu, preşedintele de atunci al U.S.R., care n-a ajuns şi n-a călcat şi pe...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cotul Donului„Măcar unul dintre cei căzuţi, acolo, la Cotul Donului, îşi are moaştele de sfânt !"

Iosif Niculescu, s-a născut la 27 septembrie 1914, la București. Între 1921 și 1924 învață la Școala „Dora D'Istria" de pe lângă Biserica Silvestru, la fel ca tatăl și bunicul său. În 1932 a absolvit Liceul „Cantemir Vodă". Între 1932 și 1938 studiază la Facultatea de Medicină din București. În 1941 este mobilizat și trimis pe front în Basarabia. Servește la Spitalul 4 de Campanie din Odesa și ca medic de batalion la Regimentul 22 Infanterie - Târgoviște. În perioada mai-septembrie 1942 parcurge pe jos...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

12 invazii ruseşti în RomâniaRăpirea Basarabiei ar fi trebuit să-i înveţe pe români că dacă există vreun pericol pentru existenţa lor ca naţiune acesta va veni de la nord. Dacă este vreun element adevărat duşman al elementului român este acel rusesc, care nu din întâmplare, din neîngrijire pune în pericol existenţa noastră, ci lucrează cu conştiinţă la distrugerea ei. Acest pericol l-au simţit toţi românii, acei ce şi-au iubit întradevăr poporul şi care au binemeritat de patria lor. Toată dezvoltarea noastră naţională este datorită luptei neîmpăcate în contra acestui element cotropitor, luptă în mare parte susţinută cu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Sfatul Tarii-27 martie 1918-1Unirea Moldovei dintre Prut și Nistru cu țara și cu neamul din care făcea parte, în urmă cu 100 de ani, reprezintă un fapt istoric de cea mai mare însemnătate și valoare pentru poporul român. Aceasta cu atât mai mult cu cât regimul totalitar comunist instaurat în Moldova dintre cele două ape, a interzis categoric o tratare obiectivă a problemei, permițând existența doar a unei singure interpretări, în cele mai multe cazuri antiștiințifice, trunchiate, tendențioase. „Robia și sărăcia comunistă" exercitată nu numai asupra Basarabiei ci asupra tuturor popoarelor U.R.S.S. - scria în recent...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Volumul „Din istoria secretă a celui de-Al Doilea Război Mondial", reprezentând cel de-al 30-lea tom al colecţiei „Românii în istoria universală", a apărut după şapte ani de la editarea celui dintâi şi care s-a bucurat de un mare succes. Nu avem în vedere numai aprecierile unor reputaţi istorici români şi străini, ci şi faptul că lucrarea a fost receptată mai mult decât încurajator de către publicul cititor, astfel că tirajul de aproximativ 200.000 de exemplare (?!) s-a epuizat chiar în primele săptămâni după apariţie. Succesul s-a datorat, dacă nu ne înşelăm, faptului că el a putut oferi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Gh. I. Bratianu-Cuvinte către români„Graniţele României lui Ferdinand I nu sunt creaţiunea unei clipe, nici rezultatul unor hotărâri nesocotite. Temeiul lor se adânceşte în raţiunile înseşi de existenţă ale naţiunii noastre, ca şi în trecutul nostru cel mai îndepărtat. Deşi împărţit între mai multe stăpâniri, poporul român a avut din zilele începuturilor sale instinctul, dacă nu chiar conştiinţa deplină a obârşiei sale comune şi a unităţii sale fireşti, ce numai în cuprinsul acestor hotare se putea desăvârşi. Sentimentul acesta s-a desvoltat în urma neîncetatelor războaie pe cari strămoşii noştri le-au purtat împotriva...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Miscarea Legionara vs. Ion AntonescuPare paradoxal, dar cea mai puternică opoziţie la adresa Conducătorului Statului şi a regimului instaurat la 17 septembrie s-a înregistra din partea aliatului la guvernare - Garda de Fier, devenită cel mai interesant şi dinamic segment al opoziţiei, mai cu seamă în perioada noiembrie 1940 - ianuarie 1941, pentru simplul motiv că Garda de Fier a fost în acelaşi timp şi factor de exercitare a puterii şi factor de opoziţie; a fost şi pe poziţii convergente cu Antonescu, cu puterea de stat şi pe poziţii divergente, chiar opozante faţă de putere şi faţă de generalul Ion Antonescu, ca şef suprem al...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Mareşalul patriot Ion AntonescuUna dintre cele mai controversate personalități ale istoriei României în secolul al XX-lea, este, fără îndoială, mareșalul Ion Antonescu. „Adulat, contestat, condamnat, trecut sub tăcere, din nou elogiat și, se pare, din nou blamat, mareșalul Ion Antonescu continuă să suscite interesul istoricilor și al publicului larg. Din păcate, de peste 70 de ani de la asasinarea sa, Ion Antonescu, personalitatea acestuia se află încă odată, sub incidența factorului politic"[1]. Recent, mi-a căzut în mână și am revăzut unele materiale referitoare la vizitele întreprinse de generalul Ion Antonescu la Roma și...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Tiberiu Tănase-Feţele monedei. Miscarea Legionara 1941-1948-2

Represiunea împotriva Mişcării legionare după 23 August 1944. „Guvernul şi armata" constituite de legionari în exil la Viena și măsurile represive împotriva legionarilor după 6 martie 1945.

Represiunea împotriva M.L., a continuat după 9 martie 1945,când a cunoscut formele cele mai acute de manifestare împotriva membri săi, care fuseseră eliberaţi în 1945, în urma aşa-zisului pact al legionarilor cu comunştii s-au luat măsuri represive extreme. Acţiunile represive cum a fost cea din noaptea de 14/15 mai 1948, a fost urmată şi altele care vor urma confirmau continuitatea represiunii declanşate...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dr. Gabriel UngureanuMânăstirea şi Biserica Hurezi

În anul 1660, Principele Constantin Brâncoveanu hotărăşte zidirea mânăstirii de la Horezu cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena ca loc de închinare şi apoi necropolă pentru principele muntean şi familia sa. Această biserică este importantă în demersul nostru de evidenţiere, datorită faptului că păstrează în frescele şi izvoarele ei multe imagini document despre elementele de zidărie operativă şi de construcţie, dar şi despre zidarii operativi ai acelui timp; din punct de vedere arhitectural biserica mânăstirii Horezu are multe asemănări cu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Mircea cel Bătrân„Apărător al dreptei credințe și ctitor de lăcașuri sfinte, Voievodul Mircea cel Bătrân a întărit unitatea de neam și de credință a românilor. El va rămâne în istoria poporului român drept un apărător al identității naționale și un model de conducător de stat". (Î.P.S. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului).

Omagiu adus lui Mircea cel Bătrân cu ocazia comemorării a 600 de ani de la trecerea în eternitate

Fiind creștini ai Arhiepiscopiei Ramnicului, sub păstorirea vrednicului om de cultură Varsanufie Gogescu, am căutat să pătrundem în profunzimea subiectului legat de Cozia Veche, știind că aceste...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, ChişinăuCenzura - Directive:

1. Nu se vor admite a fi date publicităţii chestiunile şi discuţiunile cu tendenţiuni subversive în jurul Coroanei.
2. Nu se vor admite atacurile aduse contra armatei, Comandamentelor şi diferitelor instituţiuni militare.
3. Nu se vor permite publicarea ştirilor relative la dislocări de trupe, ordine de bătaie şi operaţiuni.
4. Nu se vor admite atacurile contra autorităţilor publice şi administrative şi contra conducătorilor acestor autorităţi.
5. Nu se vor admite discuţiuni şi polemici, care să atace biserica.
6. Nu se vor admite articole cu tendinţe subversive şi polemici care...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Braţara şi lupul dacic„...Adevărul este că în realitate nu existã un domeniu profan care s-ar opune într-o oarecare manieră, domeniului sacru. Există doar un punct de vedere profan, care nu este propriu-zis nimic altceva decât punctul de vedere al ignoranţei". (René Guénon „Criza lumii moderne)

Arta zidirii la începuturile vremii noastre

Printre alte ctitorii „civile", cum ar fi palatele de reşedinţă, locuinţele populaţiei, locaţiile utilitare sau administrative ori cele ridicate cu scop militar (cetăţile de apărare, castelele şi fortificaţiile), poporul pelasgo-dacoromân a ridicat de-a lungul timpului şi foarte...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Pogromul de la Abator-editia 2018Mă, nesimțiților! Mă, nerușinaților! Oameni în toată firea, mulți dintre voi cu nepoți și cu părul cărunt, cum vă puteți întâlni cu sutele la un loc ca să comemorați și să deplângeți un masacru pe care voi, adică părinții voștri, l-au inventat! L-ați inventat, pe masacru, masacrul de la Abator, ca să învinuiți cu el niște oameni nevinovați! Nu vă dați seama că în fapt, pentru că nu ați putut învinui pe nimeni în persoană, ați învinuit astfel un popor întreg, făcut vinovat de o crimă oribilă, dezgustătoare, abjectă, crimă pe care numai mintea bolnavă a unor dezaxați o putea...

„Pogromul de la Abator” - episodul „carne cusher”! - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, ChişinăuRespectându-se întru totul individualitatea și drepturile Bisericii din Basarabia, prin adoptarea Legii și Statutului de Organizare a Bisericii Ortodoxe Române, votată de Corpurile legiuitoare la 24 martie 1925, în Senat, și la 3 aprilie același an în Camera Deputaților, Biserica Ortodoxă Română a fost organizată din punct de vedere canonic-administrativ în cinci Mitropolii, cuprinzând inclusiv Mitropolia Basarabiei, cu două eparhii: Arhiepiscopia Chișinăului și Episcopia Cetății Albe-Ismail[126]. În 1928 a fost înființată Mitropolia Basarabiei, în cadrul căreia au fost incluse 3 eparhii...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Tiberiu Tanase-Fetele-monedei-miscarea-legionara1941-1948-1De la Rebeliune (22 ianuarie 1941) la Represiune (după actul de la 23 august 1944)

Într-o serie de lucrări şi studii cu caracter istoric, ce au analizat contextul politic intern şi extern în care s-a desfăşurat rebeliunea legionară s-au demonstrat în baza unor documente incontestabile amestecul serviciilor secrete germane Gestapo, S.S., S.D.[1], dar s-a trecut sub tăcere amestecul sovieticilor fie direct prin acţiunile serviciilor secrete[2] fie prin agenţii acestor servicii din Partidul Comunist[3]. Serviciile secrete ale Kremlinului acţionaseră în România încă din perioada interbelică...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu3. Literatura.

Referindu-se la condițiile în care evoluase literatura basarabeană până la 1918, Ștefan Ciobanu afirma că, spre deosebire de Ardeal, care lăsase o urmă adâncă în istoria literaturii românești, și de Bucovina, care deși nu avea o contribuție în aceeași măsură, satisfăcuse cel puțin cerințele sufletești ale românilor de acolo, „Basarabia, în lunga noapte de înstrăinare (1812-1918.- n.n.) a rămas stearpă pe ogorul literar". Istoricul literar basarabean găsea nu o literatură, ci doar câțiva scriitori izolați și depista singura notă specific basarabeană în influența literaturii...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Declaraţia Sfatului ŢăriiPe data de 24 ianuarie 2018 se împlinesc 100 de ani de la proclamarea Independenţei de Stat a Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabiei) faţă de Rusia. Având la bază Procesele verbale ale Legislativului basarabean[1], sarcina acestei scurte comunicări este expunerea condiţiilor istorice, în care Sfatul Ţării (Parlamentul Basarabiei de atunci) a declarat Independenţa de Stat a Basarabiei. Astfel, în şedinţa în plen a Sfatului Ţării din 16 ianuarie 1918 (Procesul verbal nr. 33), deputatul Anatolii Crigan, student, a declarat că deputaţii trebuie să fie mai uniţi ca altădată, asta pentru că...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Conversations-lexicon-18121-1024În Manuscrisul 2.255 de la Biblioteca Academiei Române se găsește o scrisoare semnată „F.A. Brockhaus" și adresată „Domnului bibliotecar M. Eminescu la Iași". Scrisoarea a fost expediată din Leipzig, la 12 iulie 1875. A fost publicată în revista „Manuscriptum", nr. 1, 1983, de către Mariana Petrescu-Popa. Semnătura are altă grafie decât textul (scris foarte clar, în gotic). A fost scrisă cu altă peniță și altă cerneală. Semnatarul are două intervenții pe fila 331 recto (subliniază un „dumneavoastră" și introduce un „însă"). El se referă la o scrisoare a lui Eminescu din 27 februarie 1875 și...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Basarabia 19182. Știința.

După 1918, atât direcțiile cât și, mai ales, conținutul cercetărilor științifice realizate de oamenii de știință din Basarabia, s-au modificat radical. Știința basarabeană a devenit parte integrantă a științei românești, a patrimoniului cultural și civilizațional românesc. În contrast pozitiv cu perioada țaristă, când cele mai talentate cadre științifice naționale activau în diferite centre din cadrul Imperiului țarist (Odesa, Kiev, Sankt Petersburg, Moscova), în anii ce au urmat unirii Basarabiei cu România au fost create primele centre de cercetări științifice de talie...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. univ.dr. hab. Enciu Nicolae, ChişinăuRenașterea spirituală a Basarabiei interbelice

„România Mare nu este numai un apogeu politic și militar, ci și o mare impulsiune dată energiei românești. Această impulsiune se va resimți în curând. Toate puterile de muncă, în toate direcțiile, se vor intensifica. Va fi o încordare uriașă, încordarea unui neam întreg, căruia i s-au dărâmat zăgazurile. Forțele descătușate vor năvăli tumultuoase pe toate tărâmurile de activitate. Pretutindeni vom vedea energia românească extinzându-și manifestarea. În viața economică, precum și în cea financiară, în viața politică sau culturală vom întâlni puterile...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Gheorghe Gheorghiu-Dej 1964Ne despart 64 de ani de la consumarea evenimentelor prezentate de Dr. Liviu Ţăranu. Ar fi deosebit de interesantă alăturarea stenogramelor de atunci stenogramelor şedinţelor guvernelor postdecembriste. Lăsând la o parte caracteristicile perioadelor comparate şi a nenorocirilor aduse de regimul pro-sovietic, contemporanii noştri ar fi uimiţi de contrastul negativ actual şi lipsa de responsabilitate a conducerii României încorporată în lagărul concentraţionar al noii Uniuni Sovietice, de condamnabila atitudine a celor care au adus ţara la dezastru faţă de perioada dificilă postbelică în care se...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.