Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Papa Ioan Paul al II-leaPapa Ioan - Paul al II-lea

Conlucrarea perfectă dintre C.I.A. şi Vatican continuă şi în timpul mandatului Papei Ioan Paul al II-lea. Astfel, în lucrarea „Sfiinţia sa Papa Ioan Paul al II-lea şi istoria ascunsă a timpurilor noastre", apărută în 1996 la New York, se fac ample referiri la relaţia cu totul specială dintre C.I.A. şi Vatican. Mai exact, autorii lucrării, Carl Bernstein – cunoscut analist al cazului „Watergate" - şi ziaristul italian Marco Politi susţin cu date clare că „preşedintele Ronald Reagan şi William Casey, şeful C.I.A. au făcut schimb de informaţii cu Papa" deoarece...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Papa Paul al VI-leaPapa Paul al VI-lea

James Jesus Angleton - viitorul şef al contraspionajului american al anilor '60-'70 numit în anul 1944, şeful filialei de contraspionaj a O.S.S. de la Roma, avea să realizeze una dintre cele mai spectaculoase recrutări din istoria serviciilor secrete americane. Această recrutare s-a numit Giovanni Batista Montini. În 1920 Montini a intrat în Administrația Statului Vatican. În 1937 devine subsecretar de stat pentru Afaceri Curente, fiind cotat drept unul dintre conducătorii importanţi din ierarhia Vaticanului. Datorită relaţiilor sale întinse în rândul diplomaţilor şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Pentru Patrie! 1916-1919Tunurile bubuiau neîncetat, vărsând asupra muntelui Cărbunaru mii de proiectile. La poalele muntelui, o trupă de viteji, ultimele rămășițe ale Regimentului 42 Infanterie, 1 Grăniceri și 1 Vânători, așteptau cu încordare încetarea focului artileriei pentru a porni la atac asupra trupelor bavareze, pe care, în ajun, deși superioare ca număr și dotate cu armament, le respinsesem cu mari pierderi. După ce și-a consumat șarja, artileria încetase focul. În întunericul nopții trei umbre alergau dintr-o parte în alta a frontului nostru, verificând sectoarele de atac și dând ultimele ordine...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

General Gheorghe AvramescuArestarea generalului.

La 2 martie 1945, în timp ce comanda Armata 4 română pe frontul din Cehoslovacia, generalul Gheorghe Avramescu a fost chemat (ora 13.00) la comandamentul Grupului de armate „general Jmacenko", la Divin, în compunerea căruia lupta marea sa unitate. A plecat la ora 15.00 spre postul de comandă al amintitului grup de armate, însoţit de gardă și de câțiva ofițeri, unde a sosit la ora 17.45, fiind primit de generalul F.F. Jmacenko. De atunci nimeni nu a mai știut de el. La același general sovietic a fost adus (de generalul Serștiuk) și generalul Nicolae Dragomir, șeful de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Operation-Autonomous-With-SOE-in-Wartime-Rumania-Ivor-PorterIuliu Maniu în războiul politic dus de „Special Executive Operations” pentru eliminarea mareșalului Ion Antonescu

După ce a plecat din România, de Castelain a revenit sub o identitate falsă, la începutul anului 1941, pentru a-i face mai activi pe Maniu şi Mihalache. Aceasta, deoarece se spera ca „Iuliu Maniu să ia conducerea activităţilor subversive"[15]. Dar, după cum reţine Elisabeth Barker, Maniu „nu a intenţionat nici un moment să provoace o revoltă în România împotriva Germaniei şi nu avea vreo încredere în sabotaje sau activităţi subterane"[16]. Prin preşedintele Benes, aflat în exil...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Monumentul eroilor americani in Cișmigiu - Foto: Dr. Claudiu PopescuPopulaţia civilă şi autorităţile române au avut faţă de prizonierii aviatori americani şi englezi o comportare corectă la care aceştia nu se aşteptau. Cu mici excepţii, majoritatea au declarat că după paraşutare, imediat ce au aflat că sunt americani şi nu ruşi, sătenii „au încetat orice acţiune de molestare", i-au dus în case unde „s-au aşezat la masă, le-au dat să mănânce, să bea, au stat de vorbă cu ei, le-au dat o mică provizie de merinde, după care au anunţat jandarmii şi i-au predat". Singurele nemulţumiri, menţionează documentele vremii, au provenit din faptul că în unele locuri...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

British Council, I.MAspecte ale războiul politic desfăşurat în România de către serviciile britanice. Acţiuni de influenţă, propagandă, contrapropagandă şi încercări de schimbare a ordinii politice

„British Council"- un paravan pentru agenți

Comunitatea britanică din Bucureştiul interbelic număra circa 400 de persoane, constituind un important element de legătură între Anglia şi România. Serviciile secrete britanice au iniţiat şi susţinut ideea cultivării unor relaţii active în mediile politice, economice, militare, universitare, ale cercurilor de afaceri ori ale industriaşilor. „British Council" a înfiinţat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

MI6 - Marea BritanieInteresul Angliei față de spațiul românesc, în contextul politicii regatului în sud-estul Europei, datează cel puţin de câteva secole, mai exact din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), deci anterior proclamarii Regatului Marii Britanii (Legea Uniunii din anul 1707). În anul 1694 , în timpul domniei regelui William al III-lea și a reginei Maria a II-a, emisarul englez Georg Philipp Schreyer a fost primit la Curtea Domnească, primirea fiind precedată de precauţii pentru a nu fi reperată de iscoadele turceşti. În anul 1702, Constantin Brâncoveanu avea să-l primească, pe lordul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dinastia RomanovÎn aparenţă, la începutul declanşării Primului Război Mondial, Rusia ţaristă se afla într-o situaţie din cele mai favorabile. Încă de la sfârşitul Evului Mediu, într-un elan cu caracter de unicat în istorie, început iniţial prin recuceriri articulate în jurul Marelui Cnezat al Moscovei şi îndreptat împotriva ocupaţiei mongole, de religie musulmană, Rusia s-a simţit chemată deopotrivă să stabilească un imperiu în serviciul „adevăratei credinţe" ortodoxe, pretinzând statutul celei de „a treia Rome" [1]. Sub lunga domnie a Romanovilor (1613-1917), mânată de o lăcomie insaţiabilă pentru...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

V.I.Lenin - 1917Revoluționarul Vladimir Ilici Lenin - agent al serviciilor secrete germane

S-a născut în anul 1870 în Simbirsk. În perioada studenţiei ia contact cu mişcarea muncitorească, iar în 1893 se stabileşte la Petersburg, unde va deveni liderul marxiştilor. Va fi arestat, închis şi deportat în Siberia (1897-1900), după care emigrează în Elveţia (1900-1905). După înfrângerea primei revoluţii din Rusia se stabileşte în Elveţia (1906-1917). Din această ultimă perioadă va începe şi colaborarea sa cu serviciile secrete germane. Recrutarea lui Lenin de către colonelul Walter Nicolai...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ciorna-Churchill-cap-CanarisCazul amiralului Canaris. Un dușman al lui Hitler în slujba lui Hitler. Un nesperat ajutor pentru englezi. De ce nu a dorit Anglia ca războiul să se încheie mai devreme? Churchil a negociat pe tarabă destinul postbelic a milioane de oameni

Un succes aparte repurtat de serviciile secrete britanice l-a constituit „cazul amiralului Canaris". Amiralul Wilhelm Canaris (1887-1945) a fost şeful serviciului de spionaj şi contraspionaj al armatei germane („Abwehr") între anii 1935-1944. El provine dintr-o familie de industriaşi bogaţi, iar aspiraţiile sale sunt legate de evoluţiile spre o Europă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Arcul de triumf din BucureștiÎn București fost ridicate mai multe Arcuri de Triumf, cu existență temporară, în 1846 - în onoarea vizitei domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza, în 1877 în onoarea regelui Carol I întors de pe câmpul de luptă, în 1878 - pentru a marca victoria României în Războiul de Independenţă, în 1906 - la jubileul celor 40 ani de domnie ai regelui Carol I şi în 1918, la revenirea familiei regale române din exilul de la Iaşi. In 1922, în contextul încoronării regelui Ferdinand I şi a reginei Maria ca suverani ai României Mari, comisia pentru organizarea serbărilor încoronării a apelat la serviciile...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Rudolf HessPrim locțiitorul lui Hitler, defector la britanici?

Utilizându-se inclusiv ocultismul şi credulitatea în preziceri, Rudolf Hess primul locţiitor al lui Hitler în partid a fost atras în Marea Britanie, ceea ce a constituit o mare victorie a serviciului secret. Un rol deosebit de important în conceperea şi derularea operaţiunii, inclusiv în alegerea şi aplicarea mijloacelor cât şi în selectarea lui Rudolf Hess, l-a avut scriitorul Ian Fleming[34]. Pe planul propagandei, acest succes nu a fost, însă, valorificat, guvernul englez sperând cu adevărat într-un armistiţiu cu Germania, care era, de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Col. (r) Dr. Tiberiu Tanase, art-emisPrimele organizaţii de tip statal au apărut în Orientul Apropiat, aceasta fiind, în multe privinţe, şi leagănul culturii şi civilizaţiei umane. Egiptul antic, Mesopotamia, Asiria şi Persia, precum şi Imperiul Hitit au lăsat o bogată moştenire, atât în domeniul politic, cât şi în cel cultural.În toate aceste ţări s-a dezvoltat conceptul de monarhie absolută ereditară, care a fost asociat cu divinitatea, Egiptul adoptând principiul regalităţii divine şi propovăduind chiar şi un cult religios în onoarea monarhului. A fost conceput şi s-a încercat să se realizeze, pentru prima dată în istoria...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

1989Gentlemen's agreementul de la Malta

Agenda conferinţei bilaterale a preşedinţilor Statelor Unite ale Americii, George Herbert Walter Bush şi Uniunii Sovietice, Mihail Sergheevici Gorbaciov a fost axată pe actualizarea şi adaptarea la noul context a „Declaraţiei asupra Europei eliberate", ale cărei echivocuri au permis Uniunii Sovietice să-şi impună regimul politic totalitar în toate tările eliberate de Armata Roşie de sub ocupaţia statelor Axei Berlin-Roma-Tokio. Preşedintele Bush în discursul său din 30 mai 1989, de la Mainz, a enunţat cele trei cerinţe ale reconcilierii istorice care urma...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

DocumentDocumentele pe care nu le-aţi văzut niciodată

Ciclurile istorice au, în general, o durată de 30 de ani sau sunt un multiplu al acestei cifre. Suntem acum la închiderea unui asemenea ciclu, început prin deciziile de enormă importanţă luate în septembrie 1989, în Malta, de liderii de atunci ai celor două superputeri, George Bush şi Mihail Gorbaciov, dar şi în perioada de pregătire a momentului respectiv.

De ce este esenţial să ne reamintim acest moment?

Deoarece, din punctul meu de vedere, acum se închide o buclă istorică şi, din tote punctele de vedere, pe toate planurile de discuţie şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Crucea de pe CaraimanMonumentul Crucea Eroilor Neamului a fost construit la iniţiativa Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand I al României, între anii 1926 şi 1928, pentru a cinsti memoria eroilor căzuţi la datorie în Primul Război Mondial. Crucea a fost înălţată, cu scopul de a fi văzută de la o distanţă cât mai mare, pe Vârful Caraiman la altitudinea de 2291 m, chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă. Monumentul este unic în lume atât prin altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni: crucea propriu-zisă are o înălțime de 28 m şi două brațe de câte 7 m fiecare. Crucea de pe Caraiman este cel mai valoros...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cinghiz Abdulaev-Stanculescu VictorAdevărurile lui Cinghiz Abdulaev despre „răscoala din decembrie 1989"

Cinghiz Abdullaev este unul dintre mai mulții „scriitori" din fosta Uniune Sovietică, aflați în misiune la București, ca ofițeri ai K.G.B./G.R.U., în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Generalul Cinghiz Abdullaev reprofilat ca romancier este autorul volumului „Beznă sub soare", recenzat de genearalul Victor Atanasie Stănculescu, care l-a propus și ca martor în procesul său. Avocatul generalului Stănculescu declara: „În dosar există materialul dat de generalul G.R.U., Cinghiz Abdullaev - un general sovietic care în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dr. Veronica Boldişor, ChişinăuAn de an, amintirea celui de-Al Doilea Război Mondial isterizează lumea de la Est de Nistru. Mai ales în preajma zilei de 9 mai. Mai ales pe ruși. Privesc reportajele de pe canalele TV rusești și mă îngrozesc. Propaganda rusească nu se dezminte: mistifică, falsifică, ocultează ce nu-i convine și, ceea ce-i mai dramatic, îi isterizează și-i fanatizează pe cetățenii propriei țări. Qui prodest?, apare fireasca întrebare. Răspunsul este univoc: nimănui, cu excepția clasei politice, aflate la cârma Rusiei. Doar fanatizând poporul Kremlinul își poate oarecum justifica exorbitantele cheltuieli de înarmare...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Maria Antonescu, art-emisDate fiind preocupările mai mult sau mai puțin avizate ale societății civile românești în legătură cu problema instituției primei doamne adusă în prim plan prin comportamentul abuziv și iresponsabil al consoartei locatarului actual al Cotroceniului, dispunând de câteva material memorialistice pe această temă, am socotit că nu ar fi lipsit de interes, cel puțin în ceea ce o privește pe prima doamnă a României, să publicăm câteva date din documente de arhivă aflate în posesia noastră. Iată un exemplu de ceea ce ar putea însemna această instituție din istoria noastră contemporană. Nu am să vă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Sofia 1989Sofia - un complot al vârfurilor nomenclaturii comuniste realizat cu binecuvântarea Kremlinului

Prima lovitură pentru Todor Jivkov, aflat la putere de 33 de ani, a venit din partea Turciei, care a suspendat deschiderea graniţei pentru emigranţii turcofoni care părăseau Bulgaria. Imediat au intrat în scenă , devenind şi foarte active, două mişcări ecologiste „Ecoforum" şi „Ekoglasnost", astfel încât spre sfârşitul lunii august era vehiculată ideea unei iminente lovituri de palat. În spatele complotului se aflau generalul K.G.B. Sarapov, noul ambasador al Uniunii Sovietice la Sofia, ministrul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ion Constantin, Dr. în Istorie, art-emisLa 12 octombrie 2016, Centrul de Studii Ruse și Sovietice „Florin Constantiniu" de la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului - Academia Română, a găzduit dezbaterea cu tema Liderii emigraţiei ruse şi ucrainene din România interbelică în lumina seriei Afaceri Orientale, ocazionată de lansarea volumelor:

1. „Anchetat de Smerş: Asul S.S.I. şi liderul emigraţiei ucrainene din România în dosarele Serviciului de Securitate al Ucrainei (S.B.U.), 1944-1947" (Enquired by SMERSH: The Ace of the S.S.I. and the Leader of Ukrainian Emigration in Romania in the S.B.U. files, 1944-1947), Vadim...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

24 ianuarie 1859Unirea Pricipatelor Române la 24 ianuarie 1859 și impunerea titulaturii oficiale de „România" care a devenit numele oficial al statului român la 24 ianuarie 1862

Guvernarea celor două Principate Române unite prin persoana Domnitorului Alexandru Ioan Cuza a impus crearea unui aparat de stat modern, cu instituţii care să contribuie la menţinerea şi afirmarea autonomiei, la organizarea internă, la înlăturarea amestecului Puterilor Garante, la prevenirea conflictelor sociale îndeosebi din cauza problemei rurale şi la reglementarea statutului supuşilor străini existenţi pe teritoriul său, la...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Praga 1989Revoluția de catifea a Kremlinului în „Toamna de la Praga"

Ramura locală a K.G.B.-ului din cadrul Securității Statului - S.T.B. a încercat readucerea in actualitate a unora dintre protagonistii „Primaverii de la Praga", brutal reprimată de intervenția militară a Forțelor Armate ale tratatului de la Varșovia (fără participarea României). Alexander Dubcek şi fostul sau ministru, Zdenek Mlymar, au fost contactați la Viena, dar aceștia, sub amintirea încă vie a evenimentelor din august 1968, refuză orice angajament. Alţii, însă, se vor constitui într-un grup, care s-a grăbit să ajungă la Moscova...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Conferinta de pace de la Paris 18 ianuarie 1919Au fost vremuri când oamenii politici români promovau interesele naționale ale României, cu demnitate și competență, neacceptând să se supună deciziilor luate de marile puteri. Un astfel de lider politic a fost Ion I. C. Brătianu, șeful delegației României la Conferința de pace de la Paris, întrunită după încheierea Primului Război Mondial. Acest război a fost declanșat la 28 iulie 1914, prin atacarea Serbiei de către Austro-Ungaria. După doi ani de neutralitate, țara noastră a intrat în luptă alături de Antanta, care - prin Convenția politică din 4/17 august 1916 - s-a angajat să recunoască...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Act-abdicare-1947Abstract

After 1944 the monarchy was maintained as an institution of strategic considerations, given its tradition and symbolic meanings. Romania was the only country in the region that preserved the institution of the monarchy, and King Michael was considered an obstacle to the Communist party full Communisation the country. Petru Groza, then chairman of the Council of Ministers and asked the king - at December 29, 1947 - to receive it the next day audience. It mentioned that this meeting took place on 30 December 1947 at the Elisabeta Palace in Bucharest. Following this meeting, the king...

Actul abdicării de la 30 decembrie 1947 - puncte de vedere - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Document 1 - ANRMZilele trecute, răscolind prin hârtiile mele, am dat de o xerocopie a unui document foarte important, cred eu, fiindcă acesta este încă o confirmare, că în Basarabia și Transnistria n-a avut loc așa numitul holocaust. Acest document, este depistat din fondul arhivistic al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova. Este o scrisoare oficială semnată de Împuternicitul Sovietului pentru culte religioase de pe lângă Consiliul de Miniștri a U.R.S.S. pentru R.S.S. Moldovenească tov. S. Deseatnicov adresată șefilor de la Moscova, și anume tov. Poleanschii I.V., președinte al Sovietului pentru cultele...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

G.Bush Sr-M.Gorbaciov-Papa Ioan Paul IIÎnaintea de schimbarea lumii, președinții George Herbert Walter Bush și Mihail Sergheevici Gorbaciov au fost primiți în audiență de Papa Ioan Paul al II-lea

În prima zi a lunii decembrie 1989, cu o zi înaitea întâlnirii cu președintele american George Herbert Walter Bush de la Malta, liderul sovietic Mihail Sergheevici Gorbaciov a avut o convorbire de 76 de minute cu Papa Ioan Paul al II-lea, durata audienței fiind apreciată ca extraodinară, ceea ce a stârnit și curiozități pe măsură în legătură cu problemele abordate. La un deceniu după întâlnire, „New Catolic Service" a făcut publică o...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Serv.SSI 4Aspecte ale războiului economic dus de „Special Executive Operations" în România

În anul venirii lui Hitler la putere, Germania importa din România circa o treime din necesităţile sale de petrol, ceea ce a conştientizat Wermahtul că „viaţa Axei depinde de câmpurile petrolifere din România"..., motiv pentru care serviciile secrete ale puterilor aliate, în mod aparte cel britanic, vor iniţia sabotarea aprovizionării Germaniei cu resurse strategice. O primă direcţie a războiului economic dus de serviciile speciale britanice în România a constat în deturnarea petrolului destinat Reichului. În...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Congresul III 1965În anii postbelici, lupta împotriva regimului sovietic a continuat inclusiv după consolidarea structurilor acestuia în re-creata R.S.S. Moldovenească, manifestându-se, în special, în forma revendicării drepturilor legitime ale populaţiei băştinaşe, a rezistenţei opuse politicilor de rusificare şi deznaţionalizare, a pledoariei pentru valorile culturii şi tradiţiilor naţionale. Astfel, după mai multe discuţii controversate în mediul scriitorilor din R.S.S.M. asupra reconsiderării moştenirii clasice, din 1956 au început a fi editaţi clasicii literaturii române şi a se accepta aplicarea unor...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.