Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nichifor Crainic-Zile albe zile negre MemoriiManuscrisul acestor memorii - o capodopera a genului memorialistic -, scrise în anii 1945-1946, când Nichifor Crainic a fost sub mască - pribeag în ţara sa (se ascundea de autorităţile prosovietice la Mănăstirea Sâmbăta de Sus - protejat de stareţul Arsenie Boca - şi prin satele ardelene), a fost salvat şi păstrat cu grijă de către Părintele Arsenie Boca (1910-1989), într-o perioadă (1947-1962) când puteai fi trimis în temniţă sau la Canalul Dunăre-Marea Neagră dacă deţineai scrieri de-ale lui Nichifor Crainic. De exemplu, ginerele lui Crainic, Alexandru Cojan, a fost trimis în temniţă (1951)...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Serv.SSI 2Aspecte ale războiul politic desfăşurat în România de către serviciile britanice. Acţiuni de influenţă, propagandă, contrapropagandă şi încercări de schimbare a ordinii politice

„British Council"- un paravan pentru agenți

Comunitatea britanică din Bucureştiul interbelic număra circa 400 de persoane, constituind un important element de legătură între Anglia şi România. Serviciile secrete britanice au iniţiat şi susţinut ideea cultivării unor relaţii active în mediile politice, economice, militare, universitare, ale cercurilor de afaceri ori ale industriaşilor. „British Council" a înfiinţat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dosar FB 3639 - 2„Istoria se repetă. Prima dată ca tragedie, a doua oară, ca farsă" (Karl Marx)

Din nefericire, când contextul extern s-a schimbat, iar uitarea s-a așezat peste învățăturile oferite de „lecția maghiară", imaginea internă și externă a regimului de la București a început să se degradeze accelerat. După mai bine de treizeci de ani de la Revoluția maghiară, situația internă a României semăna, în anul 1989, în multe locuri cu cea a Ungariei din toamna anului 1956. Se explică astfel, de ce, în august 1989, generalul colonel Iulian Vlad studia cu atenție tocmai traducerea din maghiară a lucrării...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

S.S.I. 1, art-emisInteresul Angliei față de spațiul românesc, în contextul politicii regatului în sud-estul Europei, datează cel puţin de câteva secole, mai exact din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), deci anterior proclamarii Regatului Marii Britanii (Legea Uniunii din anul 1707). În anul 1694, în timpul domniei regelui William al III-lea și a reginei Maria a II-a, emisarul englez Georg Philipp Schreyer a fost primit la Curtea Domnească, primirea fiind precedată de precauţii pentru a nu fi reperată de iscoadele turceşti. În anul 1702, Constantin Brâncoveanu avea să-l primească, pe lordul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Dosar FB 3639 - 1Învățături desprinse și efectele lor în politica internă și externă a României

„Istoria nu dă rețete pentru viața practică. Ea face sufletul celor care se pătrund de învățămintele ei. Ea dă simțul realității lucrurilor și ajută cu judecăți drepte"[1]. Acestea erau primele cuvinte adresate de Nicolae Iorga, la primul său curs, elevilor de la Școala de Război din București, în anul 1911. Despre importanța lecțiilor pe care le oferă Istoria, au vorbit de-a lungul timpului majoritatea istoricilor mari și chiar cei mărunți. Dar dacă istoricii au căzut de acord că aceste lecții nu trebuie...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Mareşal Ion AntonescuRomânia Mare, desăvârșită în urma participării Armatei Române la Primul Război Mondial avea să fie grav destrămată în vara anului 1940. Patriot şi luptător înflăcărat pentru cauza românismului, generalul Ion Antonescu, odată adus la cârma țării (6 septembrie 1940), și-a asumat drept unic țel al jertfei sale reîntregirea granițelor și refacerea României Mari, samavolnic mutilată de vecinii hrăpăreți și lacomi în vara anului 1940. În loc să fie întărit în 1940, în loc „să fie consolidate în granițele lui și substanța lui etnică să fie înțeleasă și sprijinită iar nu redusă, poporul roman a fost...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Foametea din 1946În fiecare an, la finele lunii noiembrie, în Ucraina se desfăşoară acţiuni de comemorare a victimelor foametei din anii 1932-1933, care a secerat milioane de vieţi omeneşti. Ţinutul nostru n-a fost supus acestei mari tragedii, organizate de către liderii fostului imperiu sovietic. Regiunea Cernăuţi a trecut prin foametea din anii 1946-1947, care a rămas ca o rană veşnic sângerândă în istoria meleagului mioritic de la poalele Carpaţilor. Care au fost premizele acestei tragedii? De la bun început e necesar de menţionat faptul că la 1 ianuarie 1941, numărul populaţiei din actuala regiune...

Aspecte ale foametei din anii 1946-1947 - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Acad. Dinu C. Giurescu, art-emisIstoria s-a scris și se rescrie

Participarea poporului român la fazele semnificative ale istoriei şi civilizaţiei europene reprezintă o trăsătură definitorie a dezvoltării noastre. Ne aducem contribuţia - prin recunoscute opere şi făptuiri, prin legături multiple cu celelalte popoare - la construcţia şi înaintarea acestei civilizaţii. Din multitudinea evenimentelor, personalităţilor, a realizărilor materiale şi spirituale, rămân realităţi care, în perspectiva Europei întregi, şi-au păstrat, până astăzi, însemnătatea şi înţelesurile. Construcţia Europei, începută în secolul al V-lea, se...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

SSI-Cristescu-Lissievici-Moruzov, art-emisGeneralul Racoviţă a ordonat col. Lissievici să refacă şi legătura radio cu rezidentul S.S.I. Decebal Celea de la Istanbul. În acest sens, Lissievici s-a întâlnit de câteva ori cu Gibson şi au convenit un sistem de codificare, transmisia urmând să se facă cu aparatura S.S.I. ce urma să fie instalată în localul Şcolii superioare de război. Mesajele proveneau de la gen. Racoviţă, iar Celea, după recepţia lor la Istanbul, urma să le predea col. Castelaine[47]. Se pare că această soluţie a eşuat.La sfârşitul lunii noiembrie, col. Lissievici a înaintat ministrului subsecretar de stat pentru armata...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Carol al II-lea şi Ion AntonescuIntre cele două mari personalități ale perioadei interbelice - Regele Carol al II-lea și generalul Ion Antonescu, relațiile nu au fost, din păcate, dintre cele mai bune. Mobilul unei permanente animozități manifestate fățiș sau prin intrigi țesute cu multă minuțiozitate, atât în unele cercuri politice cât și în cele intime de la Palatul Regal. Ion Antonescu, apreciat de majoritatea contemporanilor, pentru calitățile militare deosebite, dar mai ales pentru reputația de care se bucura peste hotare, în cercurile militare și diplomatice din țările occidentale, era, totodată, un caracter integru...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

S.S.I.Pus la curent cu ordinul conducerii armatei, colonelul Lissievici a ordonat continuarea lucrărilor la proiect, antrenând în această activitate şi pe col. Palius Vasile, fost comandant al Agenturii Frontului de Est şi bun cunoscător al problemelor ruseşti. Redactat în câteva variante, proiectul Grupei Speciale a fost finalizat pe 28 septembrie şi prezentat sub formă de Notă generalului Racoviţă care l-a aprobat. În expunerea de motive se specifică faptul că „atât organele informative ale armatei sovietice cât şi organele Partidului Comunist şi ale N.K.D.V.-ului centralei din Moscova aflate pe...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Casa Poporului RomânConstrucţia monumentală considerată de incompetenţii şi „interesaţii" anilor imediat următori catastrofei naţionale din decembrie 1989 o monstruozitate arhitectonică s-a dovedit a fi o veritabilă şi grandioasă operă de artă fără egal în lume, neterminată nici după 27 de ani de „democraţie capitalistă". Relătările arhitectei făcute în urmă cu trei ani de zile sunt mai mult decât revelatorii şi nimeni nu le poate contesta. (Redacţia)

Anca Petrescu, arhitecta Casei Poporului Român - Destăinuiri înainte de plecarea din viaţă

Totul a început cu un concurs oficial. În presa din 1977 s-a dat anunţul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

SSIConducerea S.S.I. solicita Ministerului de Război „să precizeze ce trebuie să spună Serviciul asupra activităţii sale atunci când va fi întrebat, întrucât credem că este imoral să divulgăm şi să expunem, de exemplu, pe agenţii români sau străini care au acceptat să lucreze în folosul statului român şi care azi, schimbându-se situaţia, nu mai activează. Aceştia trebuie de asemenea protejaţi, nelăsându-i să fie traşi la răspundere şi considerându-i întocmai ca pe ostaşii de pe front care au luptat până în momentul când s-a ordonat încetarea luptei"[1].

...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

sua-irakÎn dimineaţa zilei de 25 decembrie 2011 a avut loc pe aeroportul militar de la Andrews Air Force Base din Maryland o ceremonie în cadrul căreia s-a celebrat sfârşitul războiului din Irak şi întoarcerea trupelor americane sub comandamentul generalului Lloyd Austin. Cu acordul tacit al preşedintelui actual, generalul Austin a declarat: „Ceea ce au realizat trupele noastre în Irak în aproape nouă ani este cu adevărat remarcabil. Ele au reuşit împreună cu aliaţii noştri şi mulţi civili hotărâţi să alunge de la putere un dictator brutal şi să redea libertatea poporului irakian". Nici...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Petre Turlea - Romanii si unguriiTrăind în exil în Occident din 1925 - în urma aventurii cu Elena Lupescu, aventură folosită de prim-ministrul I.I.C. Brătianu pentru a-l înlătura de la succesiunea la Tron -, prinţul Carol aspira, după moartea tatălui său, Ferdinand, în 1927, să vină pe Tronul României, detronându-şi fiul minor, Mihai. Pentru a-şi atinge scopul a încercat o mulţime de metode, unele imorale, altele de-a dreptul aventuriste, şi nu s-a dat înlături chiar de la trădarea intereselor României. Dovedea astfel, din nou, că pune mai presus de interesele României, propriile interese, aşa cum făcuse în 1918, 1919, 1925...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Carol ICarol a citit următorul text: „Războiul european s-a declarat. În fața acestei situații periculoase, simt nevoia să mă consult cu bărbații de stat ai țării mele, care m-au susținut cu sfaturile lor binevenite în cursul domniei mele, pentru a cunoaște părerea lor în aceste momente grele. Înainte de a vă expune situația așa cum o văd eu, fac apel la discreția Dumneavoastră pentru a-mi ușura greaua sarcină și imensa responsabilitate ce apasă asupra mea, astăzi mai ales, când România se găsește în fața unei hotărâri care va decide viitorul său. O politică de sentiment îmi pare inadmisibilă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Salut marinărescPremieră mondială, românească

Admiratorilor bătrânelor corăbii ce mai străbat, încă, nesfârșitele întinderi albastre ale mărilor și oceanelor, le este îndeobște cunoscută superba imagine a unui velier manevrând pentru a căuta și aborda gura de intrare în port. Și cum mai toate aceste corăbii sunt, astăzi, doar nave școală necesare instruirii tinerilor cadeți aflați în marșul lor către devenirea profesională, este lesne de înțeles că la bordul unei asemenea nave nu poate trona decât spiritul de aventură al celor ce, poate, nici n-au împlinit, încă, douăzeci de ani. Ei, bine, pe o asemenea navă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Hilde KrügerSeducţia ca armă de spionaj

Hilde Krüger a visat la o cariera în cinematografie, dar rolul jucat de in viata reală a fost de femeie fatale. Ca spion, a manipulat pe cel mai bogat om din America, dar şi pe numeroşi politicieni, devenind astfel unul dintre agenţii de top al celui de-Al Treilea Reich în străinătate.

Pe data 9 februarie 1941, un automobil oprea la punctul de graniţă Nuevo Laredo, la frontiera dintre S.U.A. şi Mexic. Printre călători se afla şi o femeie blondă foarte fumoasă, care s-a legitimat ca fiind cetăţean american. A arătat o scrisoare de recomandare semnată de Jean Paul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Statul-national-legionar-Cadrul legislativDacă tot se vorbeşte despre un „Proiect de ţară", ar fi de dorit ca cel puţin şeful statului - dacă nu toţi cei implicaţi - să citească discursul Generalului Ion Antonescu din 7 septembrie 1940. Desigur, păstrând raportul timp-spaţiu şi adaptarea la secolul al XXI-lea. Eventual să ia notiţe. Pentru a supravieţui ca naţiune, de Ţara de care vorbea atunci Ion Antonescu avem nevoie, nu de corupţie, politiciamisme de tavernă şi cotele de migratori (nu refugiaţi, cum se minte cu neruşinare). In colonia de la hotarul de răsărit al U.E. se fură ca-n codrul Vlăsiei. România este din nou în poziţia de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Senat SUAIn anul 1991 S.U.A. au recunoscut dreptul Reunificării Moldovei cu România!

La 28 Iunie 1991 Senatul S.U.A. a emis rezoluţia 148, prin care hotărăşte că Guvernul S.U.A. trebuie să susţină eforturile Moldovei de negociere a reunificării României cu Moldova. După 25 de ani, în 2016, ambasadorii S.U.A. ignoră Rezoluţia 148/1991 a Senatului, emiţând declaraţii potrivnice intereselor României, partener strategic al ţării lor. (Redacţia ART-EMIS).

Rezoluţia 148 din 28 iunie 1991 - Documentul ascuns opiniei publice de politicienii din România şi Republica Moldova[1]

„CONGRESUL...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

General Mr. (r) Ilie GorjanIntrarea României în război a fost decisă la Consiliul de Coroană din 14 august, ţinut la Palatul Cotroceni, unde s-a desfăşurat o dezbatere dramatică, situată, prin măreţia ei, la înălţimea momentului istoric, între partizanii celor două orientări: securitate naţională şi unitate naţională. Petre Carp, adeptul securităţii naţionale, a rostit cuvinte coborâte parcă din tragedia unui mare scriitor din Grecia veche: „Am trei fii, îi dau Maiestăţii voastre să se bată şi să moară. Iar eu mă voi ruga lui Dumnezeu ca armata română să fie bătută căci numai astfel România va putea fi scăpată". La...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Primul război mondial - consideraţii generale

David PraporgescuGermenii primului război mondial s-au ivit încă din anul 1882 când s-a constituit Tripla Alianţă din Germania, Austro-Ungaria şi Italia, alianţă militară formată, așadar, pe de o parte, din Imperiul Austro-Ungar (constituit la rându-i în anul 1867) ce stăpânea teritorii întinse din centrul şi sud-estul Europei, şi, de pe altă parte, din Germania, un stat revanșard, cu tendinţe expansioniste, care, sub conducerea autoritară a ,,cancelarului de fier", Otto von Bismarck, reuşise să se unifice în 1871 în jurul Prusiei, câştigătoarea de faimă a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Tricolor-unireFragment din cartea de amintiri, semnată de autorul textului Declarației de Independență a Republicii Moldova, domnul ambasador, dr. Aurel Preda: „Memoriile unui diplomat oarecare", Editura Victor, București, 2009, p.276-296.

La o lună şi ceva de la acea întâlnire, la început de decembrie 1991, primesc din nou un telefon de la domnul Nedelciuc, care îmi solicita o nouă întâlnire în acelaşi loc, la Bordei. Este însoţit de acelaşi companion. Este decembrie şi e început de vifor. O pală a vântului face ca paltonul însoţitorului lui Nedelciuc să se deschidă. O clipă e suficient să-mi dau seama...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Tricolor RODe ce n-a avut loc re-Unirea acum 25 de ani și de ce Republica Moldova n-a devenit independentă nici după 25 de ani?

Fragment din cartea de amintiri, semnată de autorul textului Declarației de Independență a Republicii Moldova, domnul ambasador, dr. Aurel Preda: „Memoriile unui diplomat oarecare", Editura Victor, București, 2009, p.276-296.

„Analiştii politici" de la Bucureşti au întors pe toate feţele acest eveniment şi - în loc de a cataliza poporul pentru a forţa conducătorii ţării, ezitanţi sau, mai rău, contaminaţi de nostalgia imensităţii Estului - s-au apucat să emită idei...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

RomâniaDe ce n-a avut loc re-Unirea acum 25 de ani și de ce Republica Moldova n-a devenit independentă nici după 25 de ani?

În ziua când s-au împlinit 20 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a R. Moldova, am publicat un interviu cu ambasadorul Aurel Preda, autorul principal al acestui document[1], în care s-a explicat cine și cum a scris proiectul Declarației de Independență a R. Moldova. Numai că și azi, V. Matei, se tot laudă din răsputeri că anume el este autorul. Mai mult, după doi ani de la acel interviu, la o conferință omagială în preajma Zilei Independenței, la Institutul de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Avioane Ro WW2În cel de-Al Doilea Război Mondial Forţele Aeriene Regale Române au purtat un război aerian dur, cu grele „Bătălii aeriene pentru România", uneori chiar mai dure decât „Bătălia Angliei". Acestea s-au desfăşurat pe cele două fronturi:
- în Campania din Est (împotriva aviaţiei Aliate între 22 iunie 1941 şi 23 august 1944;
- în Campania din Vest (împotriva aviaţiei Axei, între 9 septembrie 1944 şi 12 mai 1945.

Campania din Est

- Bătălia aeriană purtată în cadrul Operaţiei Barbarossa (22 iunie 1941 - 31 decembrie 1941;
- Participarea Forţelor Aeriene Regale Române la ofensiva aeriană strategică a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ion I. C. BrătianuLa 28 august 2016, când oficialităţile de la Bucureşti au marcarcat 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, s-a difuzat o apreciere neconformă cu realitatea istorică. La festivitatea din Parcul Carol, preşedintele Iohannis a declarat: „Onorăm astăzi curajul şi determinarea regelui Ferdinand, rămas în istoria naţională drept întregitorul, dar şi contribuţia reginei Maria, care prin stăruinţă şi diplomaţie, a jucat un rol important în recunoaşterea internaţională a victoriei în Marele Război". Sunt singurele nume evocate de preşedintele României în discursul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Conferinţa de la Chişinău 31 mai 2016„O nație nu poate să prospere dacă nu este sănătoasă și bine hrănită". Acesta era crezul Mareșalului Ion Antonescu, exprimat în Declarația făcută la Bălți în ziua de 11 aprilie 1942 în urma inspecțiunilor făcute în Basarabia în zilele de 7-11 aprilie[1]. Acest corolar enunțat de General, relevă esența politicii promovate în Basarabia și ne impune o cercetare mai aprofundată a rolului pe care l-a avut în redresarea sistemului sanitar din regiune. Demersului înaintat va contribui la revizuirea unor evenimente și fapte puțin analizate în literatura de specialitate, cum ar fi starea sanitară a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

General (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Președinte de Onoare al A.O.Ş.R., art-emisReînființarea Academiei de Științe din România sub numele de Asociația Oamenilor de Știință din România - context istoric, inițiatori

Proclamarea Republicii Populare Române la 30 decembrie 1947, naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport la 11 iunie 1948, reforma învățământului de toate gradele au pus bazele unor transformări profunde în structura economică, socială și politică în țara noastră. În urma transformării Academiei Române în Academia Republicii Populare Române în anul 1948 (sursa: Monitorul Oficial), în perioada 1949-1968...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Intrarea României in primul Război Mondial-presaÎn august 2016 s-au organizat mai multe sesiuni ştiinţifice, dezbateri, expoziţii, adunări festive (comemorative) prilejuite a împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, care pentru români a avut o semnificaţie cu totul deosebită[1].

Pentru guvernanţii de la Bucureşti, pentru Armată, pentru unele muzee, dar mai ales pentru mass-media, data intrării României în Război a fost 27 sau 28 august 1916. Astfel, în ziua de 27 august 2016 a avut loc festivitatea desfăşurată în Parcul Carol din Bucureşti, la Mormântul Eroului Necunoscut, la care a luat cuvântul Klaus...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.