Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Alexandru Ioan Cuza - Carol Popp de SzathmáryDin toamna anului 1857, lupta pentru unire se amplifică și capătă forme concrete. S-au desfășurat, în ambele principate ședințele divanurilor ad-hoc care au votat în unanimitate unirea principatelor dar au abordat și problematica situației țărănimii. Rezoluțiile divanurilor ad-hoc au fost apoi prezentate Conferinței de la Paris a puterilor garante din lunile mai-august 1858. În convenția încheiată de puterile garante nu este satisfăcută cererea de Unire a Moldovei și Țării Românești într-un singur stat, hotărându-se numai formarea unei uniuni a celor două provincii sub numele de Principate Unite...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Rebeliunea Legionara-1941, art-emisÎn mod firesc şi necesar, după 1989, istoriografia românească s-a orientat spre abordarea unor teme de cercetare cenzurate sau distorsionate de ideologia perioadei anterioare. Printre aceste teme se numără istoria Mişcării Legionare şi, în mod special, rebeliunea din ianuarie 1941. Între documetele publicate cu referiri la evoluţia Mişcării după rebeliunea legionară sunt de menţinonat cele două volume de documente dedicate rebeliuni legionare, intitulate „Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane şi române"[1] şi „Rebeliunea Legionară în documente străine" (germane, maghiare şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Alexandru-Ioan-Cuza-1859-mica-unire„În zadar veți îngenunchea și vă veți ruga pe la porțile împăraților, pe la ușile miniștrilor lor. Ei nu vă vor da nimic căci nici nu vor, nici nu pot. Fiți gata, dar, a o lua voi, fiindcă împărații, domnii și boierii pământului nu dau fără numai aceia ce le smulg popoarele. Fiți gata, dar, a vă lupta bărbătește, căci prin lucrare și jertfire, prin sângele vărsat, poporul dobândește conștiința drepturilor și datoriilor sale". (Nicolae Bălcescu).

Pe fondul profundelor transformări structurale ce caracterizau secolul al XIX-lea european drept „secolul revoluțiilor", „secolul reformelor" sau...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Gh. Buzatu - Antonescu, Hitler, Stalin-6Relevăm că negocierile anglo-sovieto privind „zonele de interese" în Europa-Centrală, antamate începând cu 29 aprilie 1944, au fost „aprofundate" în octombrie 1944, la Moscova, în cadrul întâlnirilor Churchill-Stalin (ibidem, p. 305 şi urm., unde am tipărit, în traducere, pentru prima dată în istoriografia mondială, textul complet al stenogramelor britanice ale convorbirilor Stalin-Churchill din 9-10 octombrie 1944, p. 316-323). Textul în limba engleză l-am editat anterior (cf. Gh. Buzatu, ed., „Românii în istoria universală", II/2, Iaşi, 1987, p. 194-210). Între timp, la Moscova, s-au...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Gh. Buzatu - Antonescu, Hitler, Stalin 5Ajungem la literatura de specialitate de factură biografică privind epoca celui de-Al Doilea Război Mondial. Din investigaţiile personale în unele din marile bibliotecii ale lumii (din Iaşi şi Bucureşti, Moscova şi Sankt Petersburg, München şi Freiburg im Breisgau, Roma, Paris şi Strasbourg, Londra şi Oxford, New York, Princeton, Houston, Washington şi Palo Alto/Stanford University) am desprins că, sub raporturile calitativ şi cantitativ, predomină, în ordine, biografiile[72] închinate lui Adolf Hitler, I. V. Stalin, Franklin Delano Roosevelt, Winston S. Churchill, Benito Mussolini, Dwight D...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Garda Maghiară 6Ungaria (93.030 kmp) a deţinut în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918), pe lângă importante teritorii locuite de slovaci, sârbi, croaţi, sloveni, şi teritoriul de peste 101.000 kmp al Transilvaniei. Bogăţiile solului - terenurile arabile din Podişul Transil¬vaniei, Câmpia de vest şi Banat, densa reţea hidrografică, pădurile etc. - şi subsolului transilvan - gazele naturale din judeţele Mureş şi Sibiu (în primul rând, gazul metan, unul dintre cele mai pure din lume - concentraţia de metan ajunge la 99%), cărbunele (brun în judeţele Braşov, Cluj, Hunedoara, Sălaj; huila în judeţul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

DecebalLa Roma, la baza colinei Quirinale din nordul vechiului Forum roman, tronează Columna care prezintă războaiele de cotropire ale împăratului roman, Traian, în Dacia. Pe coloană este sculptată și înfățișarea regelui dac Decebal. Pentru români poate fi acolo un moment de mândră reculegere. In sânul niciunei alte seminții de oameni contemporane lui nu a mai răsărit un asemenea conducător cu asemenea destin tragic. A înfruntat plin de curaj cea mai puternică împărăție a vremii. A făcut totul pentru a-şi ocroti poporul. A sfidat înfrângerea la fel de curajos ca spartanii, iar moartea sa amintește...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

General Br. (r) Aurel I. Rogojan, art-emisConcluzii

Această succintă incursiune în istoria mai veche sau mai nouă a serviciilor secrete ungare, subordonate, cum este normal şi firesc, factorilor de putere de la Budapesta – prea puţin cunoscută publicului larg şi intenţionat ignorată de cvasitotalitatea guvernanţilor noştri - a urmărit un scop: de a atrage atenţia asupra statorniciei şi îndelungatei perseverenţe cu care aceste structuri atacă fundamentele statului român. Nu mai este cazul să observăm, în acest sens, cvasi-indentitatea dintre programul comuniştilor maghiari din Transilvania de Nord (1944) şi cel al Uniunii Populare...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Col. (r) Prof. univ. dr. Ion Dragoman, art-emisInstanța de recurs, completul de 9 judecători ai C.S.M., a respins recursurile formulate de inculpați și de partea responsabilă civilmente M.A.N., stabilind prin Decizia nr.8 din 25 februarie 2000 aprecieri relevante în legătură cu susținerile conform cărora culpabilizarea armatei prin condamnarea militarilor poate avea consecințe grave, că militarii nu pot fi ținuți responsabili de executarea unor ordine emise de puterea politică căreia îi revine răspunderea în întregime, că timorarea instituțiilor de forță publică le fac inoperante în situații de criză, că tragerea la răspundere a armatei...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

General Br. Aurel, art-emisFrontul neorevizionist din România

La 25 decembrie 1989, în plină desfăşurare a evenimentelor asociate afirmării unei noi puteri, a fost anunţată constituirea Uniunii Democratice a Maghiarilor din România. Era prima expresie a dreptului la liberă asociere, exercitat după abolirea puterii totalitare a Partidului Comunist. Noua formaţiune politică, în fapt un „front al mai multor orientări ideologice"[2], nu a apărut pe un teren nepregătit. Szűrös Mátyás, fondatorul doctrinei panma¬ghiare, avusese contacte cu Domokos Géza, primul preşedinte al U.D.M.R. şi cu alte figuri reprezentative ale...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Gh. Buzatu - Antonescu, Hitler, Stalin - 4În contextul în care în istoriografia universală contemporană se observă, cum s-a remarcat[54], un interes excepţional pentru epoca conflagraţiei mondiale din 1939-1945, reflectat printr-o producţie de cărţi şi materiale enormă, nemaicunoscută altcândva pentru vreo altă problemă a trecutului[55], „Antonescu Hitler, Stalin" reprezintă, după cum este lesne de bănuit, un studiu deopotrivă biografic şi monografic, cu accent pe rolul şi locul României antonesciene implicată în războiul general şi total. Departe de-a fi un studiu complet, ci mai degrabă un stadiu către obiectivul respectiv...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

1989Alături de factorii politici, economici și sociali, cei militari au o relevanță deosebită în declanșarea, desfășurarea și judecarea evenimentelor revoluționare. Deși există și revoluții de „catifea", schimbările revoluționare presupun cel mai adesea utilizarea forței pentru transformarea regimului politic, fiind astfel calificate ca adevărate lovituri de stat[1] date în situații excepționale[2]. Această particularitate a stărilor de criză ale societății face ca forțele armate să se afle, în întregul lor ori numai prin elemente ale acestora, de o parte sau de alta a taberelor care se confruntă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Garda MaghiarăNeorevizionismul extremis maghiar sub stindardele N.A.T.O. şi Uniunii Europene

După aderarea Ungariei şi a României la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi integrarea în Uniunea Europeană, neorevizioniştii au operat adaptări de strategie şi tactică, transferând partea de acţiune, în contradicţie vădită cu ideea europeană, pe seama unora dintre organizaţiile revizioniste extremiste ori cu caracter paramilitar, dintre care pot fi menţionate: „Garda Maghiară", „Noua Gardă Maghiară", „Legiunea Secuiască", „Descălecarea 2000", „Mişcarea de Ungaria a Tineretului", „Tinerii Maghiari Uniţi"...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Col. (r) Dr. Tiberiu Tănase, art-emisÎn timpul primei conflagraţii a secolului al XX-lea, din structurile informative ale statului român făceau parte Structurile Informative din Ministerul de Interne - Siguranţa Generală a Statului, Structura Informativă a Ministerului Apărării Naţionale - Serviciul de Informaţii al Armatei, dar şi alte structuri informative Serviciul de Informaţii şi Contrainformaţii româno-rus, Serviciul de Informaţii şi Siguranţă al Deltei, şi Biroul de Informaţii al Secţiei Militare din Transilvania. Organizarea unui serviciu secret de informaţii militar în România a întâmpinat mari greutăţi. După cum atestă...

Biroul de Informaţii al Secţiei Militare din Transilvania şi rolul său în campania pentru apărarea României Mari - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Gh. Buzatu-Antonescu Hitler Stalin - 3Dintre capitolele marcante ale epocii 1939-1945 în ansamblu s-au aflat în atenţia istoricilor români şi străini: originile şi izbucnirea războiului în Europa la 1 septembrie 1939[43], rolul şi locul României în context, neutralitatea României în conflict (1939-1940), rostul şi semnificaţia Pactului Hitler-Stalin din 23 august 1939, extinderea ostilităţilor în Europa, relaţiile României cu Marile Puteri[44], prăbuşirea României Mari şi a regimului Regelui Carol al II-lea, instaurarea regimului legionaro-antonescian, caracterul regimului, rebeliunea legionară din ianuarie 1941, regimul lui Ion...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Gh.Buzatu - Antonescu, Hitler, Stalin - 2Orice investigaţie, oricât de vastă, profundă şi sistematică, a istoriografiei celui de-Al Doilea Război Mondial nu poate, prin forţa lucrurilor, să fie decât incompletă, parţială. Şi aceasta în ciuda faptului că, astăzi, istoricul beneficiind la maximum de avantajele proslăvitei „ere informaţionale", totuşi nu poate depăşi imposibilul decât cu aproximaţiile de rigoare. Mai precis, avem în vedere, în primul rând, un element decisiv. Faptul că, după cum s-a constatat adeseori în ultimul sfert de secol, conflagraţia mondială din 1939-1945 în ansamblu sau în detaliu reprezintă, incontestabil...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Traian Valentin Poncea & Aurel Rogojan - Spionajul ungar in România 2Organizaţii paramilitare folosite de serviciile de spionaj şi contraspionaj ungare

A. Organizaţii revizionist-şovine şi extremist-teroriste create în România premergător şi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

În perioada de după Diktatul de la Viena (post 30 august 1940) au acţionat, atât în Ardealul de Nord cedat Ungariei horthyste, cât şi la sud de linia de demarcaţie, şi alte structuri extremist-teroriste şi naţionalist-revizioniste ungare. Acţiunea unora dintre ele s-a menţinut pe întreaga perioadă a războiului, chiar dacă România şi Ungaria făceau parte din aceeaşi alianţă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Gheorghe Buzatu - Antonescu, Hitler, StalinIstoricii, războiul şi dictatorii

În prezent, după decenii de la sfârşitul războiului mondial din 1939-1945, controversele pe tema celei mai mari conflagraţii din istorie continuă, dacă nu cumva s-au amplificat. Există şi serioase temeiuri, de vreme în dezbaterea problemelor, de exemplu, s-a implicat însuşi preşedintele S.U.A., cu o declaraţie categorică de blamare şi repudiere a nefastului Pact Hitler-Stalin din 23 august 1939, iar, la aniversarea încheierii ostilităţilor în Europa, în mai 1945, unele capitale, Moscova în rândul întâi, s-au angajat în organizarea unor serbări care s-au...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Victor Suvorov - Sprgătorul de gheaţăLa această întrebare se răspunde în fel şi chip. Nu există o părere unică. Conducerea sovietică, de pildă, şi-a schimbat părerea în această problema de mai multe ori. La 18 septembrie 1939, guvernul sovietic comunica într-o notă oficială că vinovată de izbucnirea războiului este Polonia. La 30 noiembrie 1939, în ziarul Pravda, Stalin mai numea nişte „vinovaţi": „Anglia şi Franţa au năvălit asupra Germaniei, luând asupra lor răspunderea pentru actualul război". La 5 mai 1941, într-o cuvântare secretă, ţinută în faţă absolvenţilor Academiei militare, Stalin numea încă un vinovat: Germania. După...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Traian Valentin Poncea & Aurel Rogojan - Spionajul ungar în România 1Organizaţii paramilitare folosite de serviciile de spionaj şi contraspionaj ungare în perioada interbelică

Terorismul revizionist ungar a fost conceptualizat înainte de încheierea formală a primului război mondial. După venirea la putere, în Germania, a lui Adolf Hitler – politica externă a guvernului de la Budapesta s-a raliat deschis revizionismului militarist-revanşard promovat de noul regim politic instalat la Berlin. Odată cu nominalizarea în fruntea guvernului ungar a liderului fascist Gyula Gömbös de Jafka, revizionismul pe seama României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei a devenit politică...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Bucovina, Declaratie 1918„Congresul General al Bucovinei întrunit azi, joi în 15/28 noiembrie 1918 în sala sinodală din Cernăuţi, consideră că: de la fundarea Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea parte din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca stat; că în cuprinsul hotarelor acestei ţări se găseşte vechiul scaun de domnie de la Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi Suceviţa, precum şi multe alte urme şi amintiri scumpe din trecutul Moldovei; că fii acestei ţări, umăr la umăr cu fraţii lor din Moldova şi sub conducerea aceloraşi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nicolae Iorga, art-emisIorga a ridicat istoria şi cultura românească în registrul valoric al istoriei şi culturii universale

Trupul neînsufleţit ce zăcea, în noaptea de 27-28 noiembrie 1940, pe marginea unui şanţ în preajma localităţii Stejnic, în apropierea Ploieştiului, străpuns de gloanţe, descărcate de o „echipă a morţii" aparţinând Gărzii de Fier era al celui ce fusese mintea cea mai luminată a ţării sale, savantul Nicolae Iorga (1871-1940)[1]. La 75 de ani de la trecerea în veşnicie a reputatului istoric, Nicolae Iorga, când conştiinţa istorică ne cheamă şi ne îndeamnă să ne plecăm frunţile în memoria...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Asasinatele de la Jilava,Snagov şi StrejniculNoaptea de 26/27 noiembrie şi din ziua de 27 noiembrie 1940

„În zi de crudă foamete,/ Fiindu-li lehamite/ In margenea ţării întregi/ Au vrut s'ucidă pe moşnegi". (Nicolae Iorga, „Oameni de prisos").

În noaptea de 26 spre 27 noiembrie , apoi în ziua de 27 noiembrie au fost asasinate 70 persoane, lideri politice şi militari , membri ai structurilor informative, de ordine şi sigurantă , justiţie din care 64 de persoane se aflau arestate în închisoarea miltară Jilava, celelalte fiind asasinate la prefectura Poliţiei Capitalei, iar în pădurea Snagov şi Streajnic au fost asasinaţi cunoscutul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Trianon, 1920-Viena, 1940 - 3Evenimentele din iunie 1940 au dus la declanșarea unei puternice crize politice în țară. Nemulțumirea marii majorități a populației față de hotărârea de cedare în fața samavolniciei sovietice risca să se acutizeze, în timp ce în plan extern se intensificau acțiunile ostile și revizioniste ale Ungariei și Bulgariei, cu acordul U.R.S.S. și Germaniei fasciste. În aceste condiții, Carol al II-lea socotind că singura soluție de salvare a statului român dar și a tronului rămânea obținerea de garanții din partea Germaniei, numărul unu în Europa la acea vreme, l-a convocat pe ambasadorul german la...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Victor suvorov - Spargătorul de gheaţăLa 23 august 1939, după semnarea pactului Molotov-Ribbentrop, Stalin striga fericit: L-am înşelat pe Hitler! Într-adevar, Stalin l-a înşelat pe Hitler aşa cum nimeni n-a mai fost înşelat în întreg secolul al XX-lea: peste doar o săptămînă şi jumătate, Hitler lupta pe două fronturi, altfel spus, chiar de la începutul războiului, Germania era in situaţia de ţară învinsă. (Victor Suvorov). Nenumăratele documente la care unul dintre agenţii de frunte ai G.R.U. (spionajul militar sovietic) a avut acces, mărturiile combatanţilor, analiza minuţioasă a desfăşurării de luptă, a tehnicii militare utilizate...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Trianon, 1920 - Viena,1940 - 2În momentul izbucnirii războiului prin agresiunea nazistă contra Poloniei, edificiul politico-diplomatic al Europei, în conexiune cu care se elaborase și sistemul românesc de alianțe externe, se prăbușise[11]. Aplicabilitatea clauzelor alianțelor politico-militare ale României era anulată prin acțiunea factorilor externi. Centrul și sud-estul Europei devenise spațiu spre care erau dirijate planurile expansioniste ale puterilor fasciste. În acest spațiu țara noastră va încerca în continuare, prin mijloace din ce în c mai precare însă, să-și păstreze ființa națională și integritatea teritorială...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Trianon, 1920 - Viena, 194075 de ani de la dezmembrarea României Mari

Visul multisecular al românilor de pretutindeni de a se uni într-un singur stat, a căpătat contur și s-a înfăptuit prin participarea armatei române la primul război mondial (1916-1919) și desăvârșirea statului național unitar român, ca rezultat al hotărârilor plebiscitare ale populațiilor românești din provinciile aflate sub dominație străină de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia, din anul de glorie 1918[1]. Desăvârșirea unității național-statale avea să fie consfințită în plan internațional, prin istoricele hotărâri ale Conferinței de Pace de la...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea, art-emisÎn ultimele decenii ale secolului al XX-lea, de care ne-am despărţit de curând, renumitul politilog Alwin Toffler afirma că, între instrumentele puterii cele mai importante sunt: forţa, banii sau puterea financiară şi informaţia. Majoritatea celorlalte resurse ale puterii derivă din acestea.
Forţa, folosită în primul rând pentru a pedepsi, este cea mai puţin versatilă sursă de putere.
Banii sau puterea financiară pot fi folosiţi atât pentru a răsplăti cât şi pentru a pedepsi, putând fi convertite în multe alte surse, sunt un instrument al puterii mult mai flexibil.
Informaţia - este...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Şerban Săndulescu - Decembrie 1989De ce ni se ascunde acest „detaliu"? Cu cine s-a întâlnit Ceaușescu și ce au discutat?

La câteva luni după desfășurarea mascaradei pe care unii încă o mai numesc revoluție, am avut ocazia să discut cu un martor ocular al celor petrecute în curtea Ministerului Apărării Naționale în dimineața zilei de 23 decembrie 1989. Mărturia respectivă a sunat cam așa, în rezumat: „În dimineața zilei de 23 decembrie mai multe zeci de ofițeri și subofițeri am fost desfășurați în lanț de trăgatori în curtea ministerului, cu spatele la clădirea centrală, spunându-ni-se că atunci când vom primi comanda, să privim...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Pactul Ribbentrop-Molotov, 23 august 1939, art-emisAspectele morale ale semnării Tratatului de neagresiune sovieto-german din 23 august 1939

Un bun cunoscător al istoriei politicii externe a fostei Uniuni Sovietice, specialist în domeniul relaţiilor sovieto-americane, Victor Furaev (1921-1999), într-un foarte instructiv studiu apărut în 1992 în revista „Istoria modernă şi contemporană" («Новая и новейшая история»), - „Cu privire la studierea relaţiilor internaţionale şi a politicii externe a U.R.S.S."[1], - se referă inclusiv la avatarurile elaborării şi editării cunoscutei serii „Documente de politică externă a U.R.S.S.". Menţionează că, în...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.