Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Decembrie 1989Aspecte puţin cunoscute despre activitatea unor generali în timpul evenimentelor din decembrie 1989
 
Implicarea militarilor în evenimentele din decembrie 1989 reperezintă probabil cea mai neagră perioadă din istoria Armatei Române. Militarii s-au confruntat în această perioadă cu o gravă problemă de conştiinţă. Juraseră credinţă poporului român, dar şi să execute întocmai ordinele comandantului suprem. Poporul se revoltase împotriva conducătorului „mult iubit”, iar acesta a ordonat armatei, ca şi forţelor Ministerului de Interne şi Gărzilor Patriotice, să acţioneze cu fermitate pentru...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Tăbliţele cerate de la Roşia MontanăMuntele Cetate din Roşia Montană.
Lucrări miniere daco-romane făcute cu foc sau apă, distruse prin exploatare, începând cu anul 1970.
File de istorie dacică ignorate

Roşia Montană este o comoară de aur nu doar pentru spaţiul românesc, dar şi pentru istoria Europei. Atât de puţin mediatizate, tăbliţele cerate găsite întâmplator în galeriile minelor reprezintă o pagină de istorie care răstoarnă teoriile ilogice ale celor care susţin că dacii nu exploatau aurul, că nu ştiau să-l prelucreze, deci nici un tezaur scos la lumina de-a lungul timpului, nici măcar faimoasele braţări de aur, nu pot fi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, art-emisIstorie şi actualitate

Legea U.R.S.S. „Cu privire la formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti” din 2 august 1940 reflecta deja o nouă viziune a Kremlinului asupra configuraţiei celei de-a 13-ea republici unionale, stipulând „reunirea populaţiei moldoveneşti din Basarabia cu populaţia moldovenească din RASS Moldovenească”. Într-o atare formulă, în componenţa R.S.S. Moldoveneşti rămâneau doar oraşele Tiraspol şi Grigoriopol, raioanele Dubăsari, Camenca, Râbniţa, Slobozia şi Tiraspol ale Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti şi oraşul Chişinău şi judeţele Bălţi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
VConf. univ. dr. G. D. Iscru, art-emisenind din mileniile Străvechimii ca patrie originară a arienilor/pelasgilor - poporul primordial al Europei şi strămoşii noştri cei mai îndepărtaţi, ai căror înţelepţi au receptat, primii, Creaţia lumii pământene şi dreapta credinţă monoteistă cu legile ei divine pe care dreptcredincioşii le-au respectat cu fidelitate -, Dacia - supranumită, în Antichitate, „Ţara Zeilor” şi „Ţara Soarelui”, cu poporul ei de urmaşi ai arienilor (daci, geţi, traci, arimi, arimini, ramani, rumuni, rumâni, valahi şi multe alte comunităţi umane, de acelaşi neam însă, cu aceeaşi limbă şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
General Ioan Şerb În luna septembrie 1971, generalul-locotenent Ion Şerb a fost prins în flagrant delict de către ofiţerii Direcţiei a IV-a (contrainformaţii militare) a Consiliului Securităţii Statului şi arestat, după care a fost condamnat la şapte ani de închisoare de un tribunal militar deoarece a deţinut ilegal, la domiciliul său, mai multe documente (printre care sau aflat două hărţi cu însemnări) şi a divulgat secrete de stat (spionaj în favoarea Uniunii Sovietice). Din condamnarea primită, generalul Şerb a efectuat doar patru ani de închisoare - probabil datorită dorinţei lui Nicolae Ceauşescu de a nu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. hab. Enciu Nicolae, art-emisIstorie şi actualitate
 
Deşi unirea Basarabiei cu România s-a realizat prin respectarea tuturor formelor legale, inclusiv prin recunoaşterea internaţională a acestui act, totuşi, în perioada istorică ce a urmat, până la cel de-al doilea război mondial, Rusia (iar din 30 decembrie 1922- Uniunea Sovietică), urmând fidel politica imperialistă a ţarilor, va acţiona în relaţiile sale cu România numai de pe poziţii de ameninţare, de forţă şi de revanşă, aşa cum o dictau „interesele” sale de mare putere nemulţumită de rezultatele primului război mondial, plasându-se prin aceasta în tabăra...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, art-emisIstorie şi actualitate
În ziua de 4 noiembrie 1940, preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Mihail Kalinin, a semnat la Moscova decretul „Cu privire la stabilirea graniţei între Republica Sovietică Socialistă Ucraineană şi Republica Sovietică Socialistă Moldovenească”. Conform prevederilor acelui decret, judeţele Hotin, Cetatea Albă şi Ismail ale Basarabiei istorice erau atribuite, într-un mod inexplicabil, Ucrainei sovietice. Cu toate că decretul respectiv făcea trimitere la nişte „propuneri” ale comisiei Prezidiului Sovietului Suprem al Ucrainei şi celei a R.S.S...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Mareşal Ion AntonescuMarele Român - Mareşalul Ion Antonescu
 
Un personaj cheie al istoriei noastre recente rămâne Mareşalul Ion Antonescu. Din păcate, până în ziua de azi, încă nu a fost făcută o analiză pertinentă, obiectivă, asupra rolului acestuia, a personalităţii sale, a acţiunilor şi deciziilor sale, dar nu oricum, ci în lumina contextului geopolitic al perioadei extrem de tulburi în care acesta a ajuns la putere şi a condus ţara pe un anumit drum. Hulit de istoriografia oficială, comunistă, până în 1990, după această dată se identifică două curente majore: unul care continuă să-l învinovăţească exclusiv...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Cotul Donului, 1942 - Ediţia a II-aPână se va risipi năluca rătăcitoare din capetele unor sus-puşi.
 Generaţiile ajunse la ecuatorul vieţii ori trecute de acesta, ţin bine minte cum îşi începeau, o lucrare scrisă în 1848, doi dintre primii „revoluţionari de profesie”, Karl Marx şi Friedrich Engels: „O nălucă rătăceşte prin Europa”.Acea nălucă, trebuie să precizăm pentru cei mai tineri, nu era alt ceva decât comunismul. Iar pentru tineri şi adulţi mai este necesar să menţionăm că fatidica nălucă mai rătăceşte şi astăzi. Şi nu numai în Europa, dar şi pe alte continente. Atâta doar că, între timp, şi-a schimbat întru câtva...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Tricolorul României 7În marile confruntări ale Războiului de reîntregire a neamului, din 1916-1919, la trecătorile Carpaţilor, pe pământul Dobrogei, la Cerna şi la Jiu, pe Neajlov şi Argeş, apoi la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, românii au luptat sub drapelele tricolore[278] încredinţate lor de regele Ferdinand I. La 10 mai 1915, acesta a încredinţat primele drapele următoarelor corpuri: Regimentul 2 Grăniceri, 8 Călăraşi, 1 Artilerie de asediu, Divizionului de artilerie de munte Divizionului de obuziere grele al artileriei uşoare.[279] Cu acest prilej a avut loc ceremonia ţintuirii drapelelor. „M . S. Ferdinand a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. dr. Gică Manole, art-emisMai mult decât o „veghe a armelor”, perioada de până la atacul preventiv al Germaniei din 22 iunie 1941 poate fi apreciată una de pândă reciprocă. Ambele părţi au apelat la cele mai sofisticate metode de inducere în eroare a celeilalte părţi cu privire la planurile avute în vedere în viitorul apropiat. În acest domeniu, sovieticii au demonstrat o abilitate incredibilă în a-şi camufla intenţiile. Într-un secret absolut - căci armatele de invazie sovietice (vorbesc de armate deoarece în primăvara lui 1941 Stalin crease deja 30 de Armate) călătoreau doar noaptea şi cu trenuri de marfă, rupte total...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. dr. Gică Manole, art-emisDupă ce Hitler a îngenuncheat Vestul, cu excepţia Angliei, într-un interval de timp neverosimil de scurt, planurile de atac asupra României şi Germaniei au trebuit regândite. Căci Stalin, dându-i mână liberă Germaniei în Vest, sconta pe un război de durată. Reţineţi expresia lui Stalin de dinaintea războiului după care capitaliştii luptându-se între ei „ca şi câinii” se vor uza reciproc, epuizându-şi, aşadar, forţele. Spre surprinderea tuturor, în primul rând a lui Stalin, democraţiile occidentale n-au reuşit să-i reziste lui Hitler decât câteva săptămâni, dovedind că, temporar, din punct de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu(+), art-emisCedarea Basarabiei s-a petrecut din cauza unei dezinformări a membrilor Consiliului de Coroană?
 
O perspectivă asupra evenimentelor care au avut loc în zilele destrămării României Mari a fost avansată de către istoricul Gheorghe Buzatu în lucrarea Hitler, Stalin, Antonescu. Istoricul se întreabă de ce şeful Marelui Stat Major, generalul Florea Ţenescu, a prezentat în Consiliul de Coroană din 27 iunie cifre exagerate ale forțelor adverse, deși instituția pe care o conducea estimase corect, cu alte ocazii, în rapoarte interne, capacitatea de luptă a sovieticilor. Un alt aspect analizat în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. dr. Gică Manole, art-emisDe câteva decenii, îndeosebi după ce mass-media video a devenit precumpănitoare în a „informa” şi „forma” opinia publică şi cu privire la evenimentele legate de Al Doilea Război Mondial, pe posturile de televiziune cu profil istoric sunt programate/reprogramate cu obstinaţie diverse episoade dintr-un serial extrem de folositor, serial numit „Apocalipsa după Hitler”. Nu încape nicio îndoială că serialul în cauză pune accentul acolo unde trebuie, subliniind responsabilitatea/vinovăţia Germaniei lui Adolf Hitler în declanşarea catastrofei reprezentată de ultimul război mondial. Serialul de care...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Tricolorul româniei - 6Pentru a fi recunoscut în dreptul internaţional, ca simbol al independenţei şi al unităţii depline a naţiunii, tricolorul românesc mai avea de parcurs două etape decisive: participarea României la războiul ruso-turc din 1877-1878, în urma căruia Congresul de pace de la Berlin a recunoscut independenţa de Stat şi unirea Dobrogei, străvechi pământ românesc, cu patria mamă precum şi înfăptuirea Marii Uniri din 1918, care a însemnat desăvârşirea unităţii politice a naţiunii române. Până la războiul de Independenţă, armata română a avut drapele model 1872. La 6 aprilie 1877, armata română a fost...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Drapelul României-5În 1857, preşedintele Comisiei europene de informare, baronul Talleyrand de Perigord, trimis de Puterile Garante la Bucureşti pentru a constata, conform Tratatului de la Paris, dacă românii vor sau nu Unirea, scria contelui Walewski, ministrul de externe al Franţei, că în drumul său spre Iaşi a fost întâmpinat, la intrarea în Bacău, de 300 de moldoveni. I-au fost deshămaţi caii de la trăsură şi în loc s-au înhămat oameni care aveau şleahurile hamurilor împletite în tricolorul naţional al unirii. De asemenea, la Iaşi, mitropolitul, episcopii şi cei 90 de preoţi care l-au întâmpinat purtau brâie...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Ora 25, Ard malurile Nistrului, Pactul Molotov-Ribbentrop,1939Interogatoriile asupra prizonierilor au încercat să lămurească cauza scufundării distrugătorului Moskva, dar puține lucruri s-au putut afla de la supraviețuitori. Ei erau la posturile lor de luptă, a urmat explozia și s-au trezit în apa plină de păcură. În acest context, mai toți și-au arogat meritele, inclusiv germanii de la bateria de coastă Tirpitz de 280 mm care trăseseră circa 53 de lovituri. Dar conform mărturiilor de pe navele românești, precum și a locotenentului de marină Nicolae Tudor, aflat în observatorul bateriei germane, explozia navei Moskva s-a produs între salvele germane...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr ioan ScurtuArhivele Statului au luat fiinţǎ în mai 1831 în Ţara Româneascǎ (Muntenia) şi în ianuarie 1832 în Moldova. Dupǎ Unirea Principatelor, în 1859, a urmat un proces de constituire a  instituţiilor unice, la nivelul întregii ţǎri.  În acest proces s-au integrat şi cele douǎ instituţii de arhivǎ, care s-au unit în octombrie 1862, conducerea lor fiind asiguratǎ de Direcţia Generalǎ a Arhivelor Statului cu sediul în Bucureşti. Dupǎ Marea Unire din 1918 s-au constituit Direcţii Regionale ale Arhivelor Statului la Cluj (1920), Cernǎuţi (1924), Chişinǎu (1925), Craiova (1931), Timişoara (1936), Nǎsǎud...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Tricolorul României - 4Oficializarea tricolorului românesc în contextul revoluţionar paşoptist
 
Anul revoluţionar 1848 a prilejuit, din nou, exprimarea voinţei suverane a românilor şi pentru cele trei „culori naţionale”: roşu-galben-albastru. Prima dată tricolorul românesc a fost înfăţişat public ca simbol vexilologic naţional în contextul acestui an revoluţionar, după 25 februarie, la Paris (biruind revoluţia, la data menţionată se proclamase a Il-a Republică în Franţa), când o delegaţie de tineri români dintre cei mai avântaţi (l-am putea numi printre ei pe Catalogul colecţiilor, I p. 11-12. St. Metzulescu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Urmările bombardamentului sovietic de la Constanţa - 1941Unii comandanți sovietici au urmat ordinele inițiale și au acționat conform acestora. Iar aceste ordine nu erau de apărare, ci de atac. Să vedem cum s-a manifestat asta pe frontul nostru.

Bombardarea și atacul Constanței

 

Ce faci când ești atacat prin surprindere, ești în poziție de atac și ești nevoit brusc să te aperi? Cum poți dacă nu evita dezastrul, măcar să-l ameliorezi, ca să poți continua lupta? Cel mai logic ar fi să te repliezi cât mai rapid, să te retragi să să salvezi ce mai poate fi salvat, oameni, materiale, muniții, vehicule, tancuri, camioane, combustibil și subzistență...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Regele Mihai şi rătăcirile tinereţiiRegele Mihai I, pe când era un Mihăiţă, a dat „de pădure şi s-a rătăcit” sub directa îndrumare a experimentatului său tătic Carol al II-lea. Aventurile erotice ale tatălui său, mai ales „frumoasa” relaţie cu Duduia Lupescu,  au fost adevărate pilde morale pentru puberul prinţ.  O mare iubire a fost Yvonica, menţionată în jurnalul regelui Carol al II-lea. Este posibil să fi fost chiar prima relaţie sentimentală. Relatia acestora, consemnata in jurnalul regelui Carol al II-lea, s-a consumat intre anii 1937-1939 si s-a incheiat abrupt, in iulie 1939. Deh, dragoste de adolescent fără minte… Relaţia cu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu, art-emis15 Octombrie 1947 - Mesajul bolşevic al regelui Mihai I
 
„Naţiunea reprezintă pentru individ izvorul vieţii şi garanţia eternităţii sale. Nimenea nu va putea explica prin raţionament de ce un individ îşi jertfeşte cu drag viaţa pentru naţiunea sa, dar întrebând sentimentul, această jertfă ni se va părea naturală şi necesară.” (Filosoful creştin Traian Brăileanu)
[…] În cazul nostru „drumul” monarhului Mihai I a convertit linia neamului la procesul de comunizare, care a devenit „starea de normalitate”.
Istoria are adesea izvoare ştiute doar de cei care, din motive mult prea „omeneşti”...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Mihai cu jeep-ul, pe scările palatuluiSă încercăm depăşirea momentului 23 august, chiar dacă el a fost detonatorul exploziei şi a instaurării comunismului în România. La Sinaia, unde regele Mihai se retrăsese, încă nu ajunseseră undele cutremurului. Era linişte, aer curat şi o atmosferă relaxantă, ca după terminarea unei lucrări bine făcute. La Bucureşti se instalase un guvern nou, condus de generalul Rădescu, care încerca să lupte cu mijloace modeste împotriva infiltrării elementelor pro-sovietice în structurile de conducere. Când ruşii au simţit rezistenţa l-au trimis imediat pe A.I.Vîşinski, „procurorul lui Stalin”. El a început...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Barbarossa-1941Hitler i-a luat-o lui Stalin înainte cu câteva zile

Am văzut cum autonumita pașnica U.R.S.S. pregătea o ofensivă devastatoare împotriva întregii Europe în 1940. Pentru asta i-a dezlegat mâinile Stalin lui Hitler la 23 august 1939 prin pactul Ribbentrop-Molotov, asigurându-i liniște în est cât timp el se va ocupa de vestul Europei, de Franța și Marea Britanie. Dar în 1941 problema era rezolvată, și ambele mari puteri europene rămase stăteau față în față, ambele gata de atac. Atâta doar că Hitler a fost primul care a atacat, iar Armata Roșie a fost bătută, cel puțin primul eșalon strategic...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Drapelul RomânieiIstoria Tricolorului Naţional

În numeroase cazuri, originea drapelului naţional se află în tradiţiile poporului respectiv, parcurgând mai multe etape până a devenit însemn naţional. La fel s-a întâmplat şi în cazul tricolorului românesc, care, până în momentul afirmării sale ca simbol vexilologic naţional, a străbătut mai multe perioade, prima fiind aceea a opţiunii pentru cele trei culori: roşu, galben şi albastru. Această perioadă nu este motivată documentar, presupunându-se că tricolorul are origine populară.

Conform ştiinţei heraldice[157], semnificaţia celor trei culori este...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
TurtucaiaSold. Istrate Tudor - 30 ani, plugar, căsătorit, 2 copii, dispărut la Turtucaia;
Sold. Ion Andronache - 41 ani, plugar, căsătorit, 3 copii, dispărut la Turtucaia;
Sold. Savu Badea - 40 ani, plugar, căsătorit, 6 copii, dispărut la Turtucaia;
Sold. Neacşu Tudor - 32 ani, plugar, căsătorit, 3 copii, dispărut la Turtucaia;
Sold. Lich Iulius - 27 ani, plugar, căsătorit, 1 copil, dispărut la Turtucaia;
Sold. Tucserer Wendel – 27 ani, plugar, căsătorit, 2 copii, dispărut la Turtucaia;
Sold. Ramazan Eip - 26 ani, plugar, căsătorit, 3 copii, dispărut la Turtucaia;
Sold. Saledin Amefi - 37 ani...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Larry Watts - Romanian InterkitAcest text a fost scris în data de 25 iulie 2013, înainte de interviul pe care Ion Mihai Pacepa i l-a acordat jurnalistului Andrei Bădin.

Operaţiunile anti-evreieşti.
 
In toata opera sa Pacepa face un portret al complicităţii strânse si entuziaste a României în operaţiunile de spionaj anti-americane, anti-Israel si anti-evreieşti sponsorizate de către sovietici. Lucrarea sa nu admite nicio sugestie privind vreun autentic conflict de interese sau vreo fricţiune serioasă intre Bucureşti si Moscova. El continuă aceeaşi linie in Dezinformarea (co-autor Ronald J. Rychlak), astfel infuzând...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, art-emisLupta împotriva alcoolismului

Se ştie destul de puţin despre iniţiative şi acţiuni ale unor personalităţi româneşti pentru lupta împotriva alcoolismului, viciu prezent mai ales în satele româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Ne referim, în primul rând, la A.D. Xenopol şi la Spiru Haret. Istoricul ieşean s-a implicat activ în orice acţiune de combatere a alcoolismului. În  14 martie 1897 el este ales preşedinte al Ligii antialcoolice, calitate în care lansează un apel către membrii Ligii şi redactează statutele acesteia. În Introducere, la Carte contra beţiei (culegere întocmită de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Drapelul RomânieiCele mai vechi steaguri care s-au păstrat sau a căror imagine s-a transmis sub formă de integrală sunt acelea din perioada domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504). Imaginea unui steag folosit de acesta s-a păstrat într-o gravură în Cronica lui loan Thuroczi (ediţia 1488). Aceasta prezintă o scenă din bătălia de la Baia din 1467[1]: de o parte, oastea ungară, în armuri, purtând cele două steme ale regatului; de cealaltă parte, domnul Ştefan înconjurat de pedestraşi moldoveni, purtând în mâna dreaptă un steag cu flamura lungă şi îngustă. Pânza este vărgată paralel cu lancea, ceea ce ar presupune...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Mihai I dă mâna cu inamicul Prima „mişcare” a noii puteri, în frunte cu regele, a fost predarea Mareşalului gărzilor comuniste organizate de agentul sovietic Emil Bodnăraş. Ţinut sub arest, Mareşalul este aruncat în braţele bolşevicilor la 31 august 1944. V-a fi dus în U.R.S.S. şi declarat prizonier de război. Ce ironie! Armata Roşie capturase un mareşal, şef de stat, dar nu prin luptă ci datorită trădării de către regele ţării inamice… Nici renumiţii „vânători de nazişti” nu-şi imaginau asemenea „plocon”. Practic regele Mihai, prin actul dela 23 august, şi-a donat propriul guvern inamicului. Halal patriotism...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Ziaristi Online
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.