Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Corvin Lupu, art-emis
Reprimarea revoltei populare din Decembrie 1989, la Bucureşti
şi asasinarea generalului Vasile Milea (1)

Am citit în revista „Art-Emis" nr. 90/30 decembrie 2012, revistă devenită familiară multora dintre noi, un articol scris de domnul Nicolae Bucur, intitulat Gruparea Iliescu-Militaru-Brucan. Articolul mi-a catalizat dorinţa de a mă adresa cititorilor noştri cu câteva gânduri şi cu prezentarea unor fapte, percepute denaturat de o mare parte a opiniei publice.

Evenimentele din decembrie 1989 sunt dificil de înţeles datorită balastului de informaţii false care se devarsă de 23 de ani asupra...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Col (r). Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea, art-emis
Viaţa se poate schimba, dar nu are aripi ca să zboare. Speranţa poate dispărea, dar nu poate muri.
Adevărul poate fi ascuns, dar până la urmă va ieşi la suprafaţă".

(Shelley)
136 de ani de la sfârşitul marelui război de independenţă şi începutul relaţiilor diplomatice româno-ruse

Cu136 de ani în urmă, Regatul României îşi câştiga prin luptă şi jertfă, pe câmpurile de bătălie de la Plevna, Vidin, Griviţa şi Smârdan, dreptul legitim de a deveni o ţară independentă şi suverană între celelalte ţări europene. Tot atunci, în 1878, după războiul de independenţă au fost puse bazele relaţiilor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Dinu Poştarencu - Chişinău, art-emisAceastă latură a societăţii basarabene din perioada ţaristă a fost pusă în lumină doar în cadrul recensământului general al populaţiei din 1897, când s-a constatat că ştiutorii de carte reprezentau 15,6% din numărul total al populaţiei provinciei[1], în timp ce proporţia respectivă în întregul Imperiu Rus era de 21,1%, iar în guberniile europene ale Rusiei, luate în ansamblu, era puţin mai ridicată - 22,9%. Din acest punct de vedere Basarabia se situa pe poziţia a 45-a printre cele 50 de gubernii din partea europeană a Rusiei autocrate[2]. Recensământul a arătat că procentul locuitorilor din satele...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Maresalul Ion Antonescu
„Să ne ne toarcem din durere puterea, din exemplul strămoşilor unirea şi din credinţa în Dumnezeu şi Justiţie drumul viitorului" (Ion Antonescu 10 mai 1941)[1]

Dimensiunile faptelor şi fenomenelor survenite în România în prima jumătate a veacului al XX-lea nu pot fi surprinse dacă, dintre actorii scenei istorice, îl ignorăm pe Ion Antonescu. Mareşalul - strălucit militar şi om de stat, exemplu de curaj şi abnegaţie, militant neobosit, împotriva tuturor şi peste toate, al cauzei Unirii depline a Românilor, pentru Drepturile şi Dreptatea lor - a probat, în faţa Românilor, devotaţi de la...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Actul de deces al lui Nicolae Ceauşescu

Măgureanu şi Iliescu au decis execuţia lui Ceauşescu în 1985.


Un fost conjurat atras de Virgil Măgureanu în conspiraţia anti-Ceauşescu ţesută în zona Academiei P.C.R. „Ştefan Gheorghiu" încă din 1981 îşi reia un tir de acuzaţii la adresa primul şef al S.R.I. adăugând o nouă informaţie la mai vechile învinuri, şi anume că „execuţia lui Ceauşescu a fost decisă de Măgureanu cu Iliescu încă din 1985". Virgil Magureanu, primul şef al Serviciului Român de Informaţii, susţine însă că a ajuns la procesul lui Ceauşescu de la Târgovişte doar ca martor, trimis de Iliescu, Voican şi Brucan. Nici cel...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Moruzov-copertaPrimele forme de organizare şi activitate ale Serviciului Secret
„Nevoia de informaţii este cu atât mai mare cu cât ele trebuie să suplinească inferioritatea şi slăbiciunile de alt ordin. Informaţiile trebuie să fie invers proporţionale cu aceste slăbiciuni. Vreau să spun că un popor mai slab demografic şi cu armată mai puţin numeroasă trebuie să apeleze mai mult la iscu¬sinţa în conducere, la o mai completă şi sigură in¬formaţie şi la o mai rafi¬nată contrainformaţie". (General de divizie (r) Titus Gârbea)

„Un serviciu secret nu se poate improviza"

Autorităţile politice româneşti de la...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Actul de abdicare a regelui Mihai - 30 decembrie 1947
„Prin Graţia lui Dumnezeu şi voinţă naţională Rege al României
La toţi de faţă şi viitori sănătate !
În viaţa statului român s-au produs în ultimii ani adânci prefaceri politice, economice şi sociale, care au creat noi raporturi între principalii factori ai vieţii de stat. Aceste raporturi nu mai corespund astăzi condiţiunilor stabilite de pactul fundamental - Constitutia ţării - ele cerând o grabnică şi fundamentală schimbare. În faţa acestei situaţiuni, în deplină înţelegere cu factorii de răspundere ai ţării, conştient de răspunderea ce-mi revine, consider că instituţia monarhică nu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Ziarul Scânteia-Ediţia specială cu abdicarea regeluiProcesul odios organizat împotriva liderilor Partidului Naţional-Ţărănesc de către guvernul condus de dr. Petru Groza (în vara şi toamna anului 1947), arestarea cetăţenilor care se opuneau în diferite moduri noului regim, precum şi intervenţia brutală a autorităţilor de la Bucureşti în chestiunile religioase (prin reorganizarea impusă Bisericii Ortodoxe Române şi dizolvarea abuzivă a Bisericii Greco-Catolice din România) au constituit principalele motive pentru care reprezentanţii din România ai guvernelor Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii au depus memorii de protest la Ministerul român...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Iliescu, brucan
Scenariul grupării Iliescu din decembrie 89 prevedea și o posibilă intervenţie militară sovietică

Scenariul făcut de gruparea Iliescu-Militaru-Brucan pentru lovitura de stat din decembrie 1989 presupunea şi o posibilă intervenţie militară sovietică. Asta în cazul în care Securitatea l-ar fi susţinut pe Nicolae Ceauşescu şi ar fi ripostat. Planul complotiştilor kgb-işti, care, conform mărturiilor şi dovezilor adunate de-a lungul anilor, au beneficiat de sprijin logistic din partea sovieticilor, atât pe partea de război electronic, cât şi pe partea de diversiune tip gherilă, nu putea fi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Decembrie 1989Timp de 23 de ani, a existat un interes major din partea autorilor războiului secret, purtat prin operaţiuni sub acoperire pentru distrugerea cu orice preţ a socialismului la nivel global, de a-l ascunde, atât cât a fost posibil sau de a se confecţiona măcar o imagine idilică, de epopee, a câtorva aspecte esenţiale ale evenimentelor din decembrie 1989, considerate punctul zero al startului României spre democrație. Prin urmare, rămâne şi azi de actualitate menținerea poporului român şi a armatei sale în minciună".[1] Ar fi bine să reamintesc că pentru legitimarea aparentului proces...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Napoleon BonaparteTitlul nu este o ficţiune, ci un fapt real care s-a petrecut în timpul bătăliei de la Arcole, între 15 şi 17 noiembrie 1796. Bătălia de la Arcole s-a desfăşurat în timpul războiului napoleonian dintre Austria şi Franţa, între anii 1796 şi 1797, în timpul primei ofensive a lui Alvinzi. Pentru a releva importanţa acestei bătălii şi, de asemenea, a confruntării dintre viitorul împărat şi dârzul batalion de grăniceri năsăudeni care i s-a opus cu succes, va trebui să ne aplecăm puţin asupra contextului istoric al campaniei franceze din nordul Italiei. Cariera generalului Bonaparte, în vârstă de 25...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Rusofobia-romanilorDe ce am ajuns să îi urâm pe ruşi[1]

1878 este anul în care „cauza Rusiei în România a fost pierdută pentru totdeauna". Tensiunile au apărut când românii şi-au dat seama că „apărătorii ortodoxiei" voiau, de fapt, să-i transforme în gubernie Momentul zero al sentimentului de ostilitate pe care românii îl încearcă faţă de ruşi a fost, după toate probabilităţile, războiul dintre aceştia şi turci din 1806-1812, „şase ani în care pământul Principatelor avea să slujească din nou de câmp de bătălie. Şi dacă, în saloanele din Bucureşti şi din Iaşi, doamnele vor învăţa valsul, iar bărbaţii vistul şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Neagoe Basarab Anteu al panromânităţii şi ortodoxiei la 1512
Promotor al sinergiei Ţării Româneşti, Balcanilor şi Mediteranei

Revenind la opera de bazileu şi voievod-ctitor a lui Neagoe Basarab, se cuvine să afirmăm cu toată convingerea că el a promovat sinergia Ţării Româneşti, a Dunării şi Mediteranei într-un proiect vast şi statornic de construire şi susţinere a bisericilor ortodoxe şi a sfintelor mânăstiri. O demonstrează însăşi antrenarea de meşteri mari, calfe şi zidari, atât din Ţara Românească, dar şi din Transilvania, Veneţia, Elada, Armenia, Serbia şi Constantinopol, pentru construirea, în timp...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
SA-75-Dvina, S-75-M3 Volhov, art-emisÎn scopul înzestrării unităţilor de apărare antiaeriană cu mijloace de foc moderne, autorităţile de la Bucureşti au demarat încă din anul 1956 un program de dotare cu tunuri antiaeriene sovietice KS-19, calibru 100 mm, iar în anul 1957 au fost importate primele piese sovietice de artilerie antiaeriană KS-30, calibru 130 mm. Acestea au înlocuit modelele vest-europene de tunuri antiaeriene (calibru 20, 25, 40 mm „Bofors", 75 mm „Vickers" şi 88 mm „Krupp"), care au fost scoase din dotare în perioada 1958-1959. Concomitent, a fost achiziţionat sistemul sovietic de rachete antiaeriene S-75 „Dvina"...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Adina Berciu Drăghicescu-art-emisLa 24 februarie 1922, membrii Comitetului Societăţii Coloniei monahilor români din Sfântul Munte Athos, ieroschimonahul Gherasim Sperchez, schimonahul Ioachim Bărcănescu, schimonahul Ilarion Mârza şi ieromonahul Serafim Şoima, îi scriau episcopului de Argeş, Visarion Puiu, pe care-l rugau sa intervină pe lângă Ministerul Cultelor „temându-se şi de data asta că va rămâne cerinţa noastră fără rezultat,... că la formarea budgetului să se aibă în vedere umilita noastră cerere".[189] Din tabelul cu chiliile şi colibele româneşti athonite, membre ale Societăţii Coloniei rezultă că, în anul 1922, din...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Neagoe Basrab
Anteu al panromânităţii şi ortodoxiei la 1512

Contemporan cu Erasmus de Rotterdam, Nicollo Machiavelli şi Martin Luther – embleme ale unui ev deseori luciferic, sângeros, plin de o teribilă cruzime -, uriaşul Voievod-Filosof Neagoe Basarab reprezintă, cu strălucire europeană şi vocaţie irefragabilă, de o jumătate de mileniu, Lamura spiritului românesc tinzând spre Absolut.

Format la Bistriţa - sanctuar european

Viaţa şi opera sa, de o importanţă covârşitoare, sunt după chipul şi asemănarea Prea Bunului Dumnezeu. Chip şi asemănare întru Duhul Sfânt, care-şi găsise potir de aur şi biserică...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Ioan Ispas
Armata Română la Odesa şi Stalingrad în notiţele lui Vasili Grossman, corespondent de război al ziarului sovietic Krasnaia Zvezda

În lucrarea „A writer at war, Vasily Grossman, A soviet journalist with the Red Army 1941-1945", editată şi tradusă de Antony Beenor şi Liuba Vinogradova, editura Vintage, 2005, pe baza notiţelor rămase şi a articolelor din ziarul armatei sovietice, „Krasnaya Zvezda", la pag. 192, referitor la bătălia de la Stalingrad, descrie ce a văzut:

„Trupele române, îmbrăcate în uniforme maro şi căciuli din blană de oaie, nu aveau echipament modern, tunuri antitanc etc...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Adrrian Stroea & MarinGhinoiu, Din elita artilerieiCartea „Din elita artileriei" a fost scrisă din respect pentru înaintaşii noştri artilerişti, care au servit ţara cu credinţă, unii dintre ei dându-şi viaţa pentru binele ei, şi-au aşezat iubirea lor, arma ARTILERIEI, la loc de cinste în Armata Română, pe drept cuvânt Regele Carol I, el însusi artilerist, numind-o „podoaba mândrei Mele armate".

Aşa cum am mărturisit în Introducere, prin demersul nostru am dorit să nu lăsăm colbul uitării să se aştearnă peste numele corifeilor artileriei, al eroilor patrioţi, al celor ce au manifestat excelenţa profesională şi pentru care artileria a fost nu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
IAR 93-BDeoarece industria românească de apărare era insuficient dezvoltată la începutul anilor '70, iar armata română avea nevoie de armament, muniţie şi tehnică de luptă cu performanţe deosebite, autorităţile de la Bucureşti au încheiat acorduri guvernamentale bilaterale pentru colaborare în domeniul tehnicii militare şi, pe baza acestor acorduri, au fost dezvoltate programe militare comune cu alte state. Unul dintre cele mai cunoscute a fost programul româno-iugoslav de construire a avionului bimotor IAR-93 B, de vânătoare-bombardament. Primul act oficial al programului YUROM este acordul încheiat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu-art-emisLa 24 aprilie 1900, părintele Epifanie a prezentat în faţa membrilor Regulamentul Comunităţii Fraţilor Români din Sfântul Munte Athos, compus din şase capitole şi o condică de pedepse. Primul capitol cuprindea regulamentul consiliului spiritual şi al consiliului economic, avea 12 articole şi stabilea următoarele: consiliul spiritual se compunea din patru membri aleşi de superior; consiliul administrativ (economic) era compus din 12 membri, aleşi tot de superior; în ambele consilii, votul hotărâtor îl avea preşedintele, iar în lipsa acestuia, locţiitorul numit de el. Consiliul spiritual se ocupa...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Nabuo Fujita şi avionul săuIntrarea Statelor Unite ale Americii în cel de-Al Doilea Război Mondial s-a făcut în urma controversatului atac de la Pearl Harbour, socotit atunci de majoritatea absolută a americanilor o agresiune „incalificabila" dar considerată astăzi de tot mai mulţi istorici, care au studiat documentele secrete ale vremii, un „atac anunţat" şi chiar dorit de preşedintele Franklin Roosevelt, drept casus belli absolut necesar. Totuşi, acesta nu a fost singurul atac îndreptat împotriva teritoriului american de către japonezi. La 17 septembrie 1942, un temerar aviator nipon a atacat America la ea acasă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Mihail Moruzov-coperta, art-emisConcepţia despre intelligence

Con­cepţia lui Mihail Moruzov în pri­vinţa muncii de in­for­maţii şi contrainformaţii - fără a fi fost vreo­dată siste­mati­zată şi ex­pusă ca atare - era în acord cu ceea ce era mo­dern în epocă. Într‑o se­rie de ra­poarte, care ni s‑au păstrat cu sem­nătura lui olo­grafă, Moruzov atrăgea atenţia asupra ne­ce­si­tă­ţii preve­ni­rii eveni­men­te­lor ce puteau pune în pe­ri­col si­gu­ranţa na­ţi­o­nală. Pentru aceasta, statul tre­buia să dis­pună de in­for­maţii bune despre in­tenţiile po­si­bi­li­lor ina­mici şi să elabo­reze din timp va­ri­ante de apă­rare...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Muntele Athos
Chiliile româneşti de la Muntele Athos

Monahii români, prezenţi la Muntele Athos încă din secolul al XIV-lea, trăiau în cadrul aşezămintelor monahale existente, fără să-şi fi constituit lăcaşuri exclusiv româneşti. Din deceniul al treilea al secolului al XIX-lea au izbucnit la Muntele Athos conflicte cu caracter naţional. Rând pe rând, ruşii, apoi sârbii şi bulgarii au obţinut reprezentare în Chinotita de la Careia (ruşii - mânăstirea Rusicon, sârbii - mânăstirea Hilandar, bulgarii - mânăstirea Zografu). Călugărilor români athoniţi nu li s-a recunoscut de elementul grec majoritar dreptul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

1968-1989După cum s-a relatat, Mareşalul Antonescu a prevăzut deja în 1943, un an de cotitură al Războiului din Est în ansamblu şi pentru destinul României în special, că, vizavi de perspectiva sumbră a victoriei U.R.S.S. în conflagraţia din 1939-1945 şi a extinderii ocupaţiei staliniste asupra Europei Est-Centrale, nu excludea ca, după ce cu sprijinul Kremlinului se vor fi instalat la putere în Bucureşti, comuniştii vor cuteza, ei înşişi, cândva „să vorbească româneşte". Mareşalul - este adevărat - nu a precizat şi momentul, dar durităţile unei ocupaţii totale a U.R.S.S. i-au silit să acţioneze mai...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre Opriş
Cazul de spionaj al generalului Ioan Şerb, prezentat în presa americană
(februarie 1972)

În luna septembrie 1971, generalul-locotenent Ioan Şerb a fost prins în flagrant delict de către ofiţerii Direcţiei a IV-a (contrainformaţii militare) a Departamentului Securităţii Statului. Acesta a fost condamnat la şapte ani de închisoare de către un tribunal militar deoarece a deţinut ilegal, la domiciliul său, mai multe documente (printre care s-au aflat două hărţi cu însemnări) şi a divulgat secrete de stat (spionaj în favoarea Uniunii Sovietice). Din condamnarea respectivă, generalul Ion Şerb a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prof. Dr. Gică Manole, art-emisCând se apropie ziua naţională, îşi amintesc şi aşa-zişii conducători că au responsabilităţi şi în această direcţie. De obicei, se îmbracă elegant, dacă plouă, li se ţine umbrela, de către slugi, iar, dacă ninge, se feresc, cu străşnicie, să nu li se murdărească obrazul subţire cu zăpada patriei. Ţin cuvântări bine simţite, echilibrate, echidistante şi profunde, în care-şi dovedesc iubirea, recunoştinţa şi grija faţă de neamul lor!!! Ba, mai mult, dacă cumva se găsesc în locuri precum Mănăstirea Dealu, duşi de vreo aniversare, vorbesc, înainte de toate, de tatăl lor, şi-i zic cât de mare şi bun...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Ioan IspasAm fost sceptic că voi găsi ceva bun despre români în cartea lui Charles King, „Genius and Death in a City of Dreams: Odesa", editura W.W. Norton & Company, 2011, având în vedere că se trata istoria oraşului din perspectiva evreilor. Când am citit însă caracterizarea făcută de autor primarului Gherman Pântea, drept cel mai bun din întreaga administraţie românească din Transnistria, am ciulit urechile. Nu citisem nimic despre el, nu l-am găsit nici în dicţionarele enciclopedice româneşti, deşi l-am căutat şi sub forma de Pantea sau Pântea. Pe internet există însă informaţii biografice...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Eugen Cristescu & Amiral Wilhelm Canaris
Schimbul de informaţii şi cooperarea S.S.I. - Abwher

Imediat după actul de la 23 august 1944, comentatorii de presă, fie din interese politice, fie din neştiinţă, au confundat Serviciul Secret Român (S.S.I.) cu S.S.-ul german, iar Eugen Cristescu - considerat şeful „Gestapo-ului românesc" - era prezentat ca un „personaj odios", „total devotat intereselor germane". Documentele întocmite de „Tribunalul poporului" (atât rechizitoriul cât şi actul de acuzare) pentru procesul din mai 1946, au insistat pe colaborarea între S.S.I. şi Serviciile de Informaţii germane, pentru a se justifica...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dr. Petre Opiş-art-emisÎn anul 1974, autorităţile române au sprijinit Uniunea Naţională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.), acordându-i „un ajutor militar în valoare de 1.150.000 lei, format din armament, muniţii şi echipament pentru 200-300 luptători"[1]. Doi ani mai târziu, chiar în ultima zi a vizitei efectuate de Robert Mugabe la Bucureşti (19-22 decembrie 1976), şefii Secţiei Relaţii Externe a C.C. al P.C.R. şi Secţiei pentru Problemele Militare şi Justiţie a C.C. al P.C.R. au trimis lui Nicolae Ceauşescu un raport comun referitor la sprijinul militar şi economic nerambursabil pe care România îl putea acorda în anul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Mareşal Ion AntonescuÎncă de la începutul perioadei cât s-a aflat în fruntea României, Ion Antonescu a acordat o mare atenţie situaţiei românilor din Transilvania de Nord-Est, ocupată de Ungaria în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940; şi, în niciun moment nu a considerat că graniţa trasată de Italia şi Germania ar putea fi definitivă, viitorul Tratat de Pace urmând să redea României regiunea răpită - convingere împărtăşită deseori, inclusiv celor care impuseseră Dictatul. Din ordinul lui Antonescu, pe 8 septembrie 1940, s-au oficiat în toate bisericile din România slujbe dedicate tragediei naţionale a...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Ziaristi Online
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.