Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Eugen Laurian

Influența reanexării Crimeei de către Rusia asupra limitelor zonelor economice exclusive ale statelor riverane Mării Negre - Scurtă retrospectivă istorică asupra apartenenței țărmurilor Mării Negre între principalii actori locali

După destrămarea Uniunii Sovietice și apariția Ucrainei ca stat independent și încheierea în iunie 1997 a Tratatului de bună vecinătate dintre România și Ucraina (Tratatul Trădării Naționale semnat de Președintele Emil Constantinescu și Ministrul de Externe Adrian Severin - n.r)  negocierile pentru delimitare au durat aproape opt ani deși printr-un document...

Reanexarea Crimeei de către Rusia (2) - 4.8 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Laurian Eugen

Influența reanexării Crimeei de către Rusia asupra limitelor zonelor economice exclusive ale statelor riverane Mării Negre - Scurtă retrospectivă istorică asupra apartenenței țărmurilor Mării Negre între principalii actori locali

Dacă în perioada antichității toate țărmurile din jurul Mării Negre au fost sub controlul și influența cetăților grecești apărute încă de timpuriu pe locațiile actuale ale principalelor orașe din apropierea litotarului, la sfârșitul mileniului întâi țărmurile din sud aparțineau Imperiului Bizantin iar cele din nord diferitelor structuri non statale...

Reanexarea Crimeei de către Rusia (1) - 4.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Frontul de Est 1941

Karpova - august 1941.

„Gara Karpova, cantoanele de cale ferată şi carierele de piatră Karpova sunt rase până la pământ, copacii despuiaţi de crengi, stâlpii de telegraf sfârtecaţi de obuze şi toate organizaţiile inamicului sunt o răscolire de pământ amestecat cu schije în părţi egale… Construiseră bolşevicii în acestă regiune întărituri care să-i protejeje aici pentru veşnicie: şanţ anticar cu reţele de sârmă întinsă pe pari din stâlpi de telegraf, mine şi curse precedau reţelele, intervalele şi câmpul erau presărate cu cai de friză sudaţi din şine de cale ferată, galeriile carierelor de...

Jurnal de pe Frontul de Est (33) - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
SSI-

Serviciul Secret de Informaţii al Armatei Române

După 1920, Serviciul de Siguranţă al Dobrogei a rămas în structura Ministerului de Interne. În anul 1924, Serviciul a fost trecut la Marele Stat Major, sub denumirea de „Serviciul Secret de Informaţii al Armatei Române”, fiind totodată reorganizat, în special pe linie contrainformativă. Reorganizarea Serviciului Secret ar putea să fi fost determinată şi de situaţia internă şi internaţională a momentului. În acel an, aproape jumătate din teritoriul ţării se afla sub stare de asediu, situaţie ce se datora ştirilor alarmante care veneau de pe...

Activitatea serviciilor de informații și contrainformații românești (3) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Gheorghe Cristache

S-au împlinit în acest an 200 de ani de la naşterea uneia dintre cele mai de seamă personalităţi ale istoriei noastre naţionale - Alexandru Ioan Cuza, Domnul Unirii şi al Reformelor. Născut la 20 martie 1820 la Bârlad, cu studii făcute la Iaşi şi la Paris, participant la mişcarea revoluţionară din Moldova din martie 1848, pârcălab de Galaţi şi hatman al Moldovei, Alexandru Ioan Cuza s-a aflat în primele rânduri ale luptei pentru Unirea Principatelor. Activitatea sa l-a făcut cunoscut şi apreciat atât de popor cât şi de diriguitorii vremii, fapt ce a contribuit la alegerea sa, la 5 ianuarie...

Politica externă și diplomația românească în timpul lui Alexandru Ioan Cuza - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Cristian Troncotă

Conform „Instrucţiunilor”, corespondenţa privată a militarilor, indiferent de grad, trebuia făcută doar pe cărţi poştale militare. O astfel de corespondenţă era supusă cenzurii militare, de către comandanţii de companie, escadron, baterie, serviciu sau formaţiuni de etape, pe propria lor răspundere şi era transportată în saci speciali. „Instrucţiunile” interziceau militarilor să scrie prin corespondenţa privată date despre „chestiuni în legătură cu armata, ca mişcări de trupe, localităţi ocupate, aprecieri de situaţie etc.”. De asemenea, nu se putea întrebuinţa corespondenţa cifrată şi nici...

Activitatea serviciilor de informații și contrainformații românești (2) - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Cristian Troncotă

A trecut mai bine de un secol și jumătate de la apariţia primei structuri instituţionalizate de informaţii române. Iată şi motivul pentru care, la acest moment aniversar, se cuvine a face o scurtă retrospectivă istorică asupra evoluţiei acestor structuri, mai numite generic şi servicii secrete de informaţii. Ea ne dezvăluie, înainte de toate, un adevăr de necontestat, şi anume că, de la fondarea statului român modern şi până astăzi, există o continuitate a preocupărilor de adaptare permanentă a instituţiilor statale, inclusiv a serviciilor secrete de informaţii, la necesităţile impuse de...

Activitatea serviciilor de informații și contrainformații românești (1) - 5.0 out of 5 based on 6 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Revista Sentinela-Camarazi in lupta

Detașamentele de legătură româno germane - repere

Un rol important în cadrul relaţiilor de comandament româno-germane l-au avut detaşamentele de legătură a căror constituire a început încă înainte de declanşarea războiului. Primele au fost trimise pe lângă marile unităţi române din Moldova, la 4 mai 1941, cu misiunea de a se informa ,,la faţa locului asupra situaţiei, terenului, lucrărilor existente şi în curs de execuţie, în scopul de a fi în măsură, într-un caz real de cooperare, să-şi poată executa misiunea de legătură în cele mai bune condiţiuni între comandamentele şi trupele române şi...

Jurnal de pe Frontul de Est (32) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
N.Titulescu-Tezaur Moscova

La 10 iulie 1917, în urma unei remanieri guvernamentale, Nicolae Titulescu a intrat în guvernul liberal condus de Ion I. C. Brătianu, devenind titularul  Ministerului de Finanţe. În acel moment, România se găsea într-o situaţie dificilă: două treimi din teritoriul său era ocupat de armatele Puterilor Centrale, o bună parte a populaţiei se retrăsese în Moldova unde trăia în condiţii precare, oraşul Iaşi ajunsese capitala vremelnică a ţării, feldmareşalul Mackensen se pregătea pentru o luptă decisivă, vizând înfrângerea armatei române şi continuarea ofensivei germane împotriva Rusiei, în...

Nicolae Titulescu şi Tezaurul României transferat la Moscova - 4.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Cazematele Stalin

17-19 iulie 1941. Vânătorii de munte printre cazematele liniei fortificate „Stalin”

În dimineața zilei de 18 iulie 1941, o formație blindată inamică, însoțită de infanterie, a atacat în sectoarele batalioanelor 3, 4 și 23 vânători de munte din Brigada 1 mixtă munte, în interiorul liniei fortificate ,,Stalin", producând un început de panică. Situația avea să fie restabilită curând, dar cu mari eforturi şi pierderi umane.

În momentul în care sovieticii au ajuns la circa 400 m de postul de comandă al Batalionului 1, locotenent-colonelul Constantin Ionescu-Breaza a pornit „cu bastonul în mână...

Jurnal de pe Frontul de Est (31) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Iulie 1941 Fortarea Nistrului

17 -19 iulie 1941. Forțarea Nistrului

În timp ce Armata 4 română continua eliberarea părţii de sud a Basarabiei, armatele 3 română (general Petre Dumitrescu) şi 11 germană (general Eugen von Schobert) au forţat Nistrul (începând cu 17 iulie 1941, cu unitățile Corpului 11 armată german, între Visoca și Moghilev, cu corpurile de munte, la Koslov, şi de cavalerie române, la Liasevci, şi cu Corpul 30 armată german, în zona Soroca. Ulterior, Nistrul avea să fie trecut şi de Corpul 54 armată german şi de Armata 4 română, ultima fiind angajată în bătălia de la Odessa.

Luptele au fost...

Jurnal de pe Frontul de Est (30) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Alesandru Dutu-Armata Romna de la Prut la Stalingrad 1941-1944

Adevărata faţă a războiului: luptă, suferinţă... şi moarte!

La 15 iulie, Divizia 5 infanterie română a manevrat masivul păduros de la sud de Orhei, acționând pe la est cu regimentele 8 și 32 dorobanți și pe la vest cu Regimentul 9 dorobanți. A respins trupele inamice din pădurea Doriniaca și a cucerit, succesiv, localitățile Hârtopul (17 iulie), Zahaicani (18 iulie), Movila Spânzuraților și Izbiceni (19 iulie).

La Zahaicani, Regimentul 9 dorobanţi a înscris o altă „înălțătoare pagină de jertfă și vitejie”, atacurile unităţii fiind urmate de mai multe ori de contraatacuri ale...

Jurnal de pe Frontul de Est (29) - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
C & D Ionitescu-Noi nu suntem cumani nici urmasii Romei

Basarabii nu sunt cumani, ei se trag din sarabii lui Decebal

Azi, când citești despre oraşul Râmnicu Vâlcea, nu poți să nu rămâi impresionat de dacii noștri localizați în toate împrejurimile, începând de pa Valea Oltului, cuprinzând actualul Stolniceni și până la dealurile molcome ale Buridavei dacice, bogate în sarea pământului. Fără sare nu se poate trăi. Vedem şi azi cum popoarele lumii se zbat să aibă sare, bineînțeles, cu mijloace moderne. Artera de circulație, Oltul, a favorizat dezvoltarea economică şi socială a localității. Regii timpului erau slăviți şi respectați pentru a păstra...

Voievodul Radu Negru, de neam basarabesc - între mit și realitate - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Unirea Principatelor Române

Unirea Principatelor române la 24 ianuarie 1859 şi formarea statului naţional modern moment hotărâtor în lupta românilor pentru independenţă şi unitate, pentru progres economic, social-politic şi cultural

În urmă cu 162 de ani, în circumstanțe internaționale complexe în care consecințele Războiului Crimeei (1853-1856)între cele mai puternice state ale Europei au modificat sensibil echilibrul geopolitic al regiunii, afectând direct şi evoluţia Principatelor dunărene autonome Moldova şi Muntenia (Valahia) - aflate încă sub suzeranitatea Imperiului otoman, românii au înscris definitiv în...

24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române şi formarea statului naţional modern - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
1941 - Falciu-Tiganca

Adevărata faţă a războiului: luptă, suferinţă... şi moarte!

Iulie 1941. Greşeli de comandament!

Numeroasele pierderi umane înregistrate de Divizia 1 gardă la începutul lunii iulie 1941, în luptele pentru constituirea capului de pod de la sud-est de Fălciu, în zona Ţiganca, nu s-au datorat numai rezistenţei trupelor sovietice, ci şi unor greşeli de comandament proprii şi insuficientei pregătiri de luptă a cadrelor şi trupelor în perioada de pace. Ele au fost constatate şi relevate la scurt timp de unele comandamente, îndreptate, în măsura în care s-a mai putut şi s-a vrut, sau ignorate şi...

Jurnal de pe Frontul de Est (28) - 3.7 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Gheorghe Marin-Istoria cavaleriei romane

Armă din compunerea trupelor de uscat, Cavaleria era reprezentată, în 1941, în momentul intrării României în război, de Corpul de cavalerie, cu brigăzile 1, 5, 6, 7, 8 şi 9 cavalerie, care aveau în subordine regimentele 1-12 roşiori, 1-13 călăraşi (regimentele de roşiori şi regimentele 2, 3, 5, 9, 11 şi 13 călăraşi intrau în compunere celor şase brigăzi de cavalerie, iar regimentele 1, 4, 6, 7, 8, 10 şi 12 călăraşi au constituit grupurile de cercetare afectate corpurilor de armată şi diviziilor de diferite arme). Unele regimente de cavalerie erau „purtate”, altele „călare”.

- În prima...

Armata Română în al Doilea Război Mondial (1941-1945). Cavaleria - Repere - 4.3 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Ioan Scurtu

În volumul „Ioan Scurtu în slujba istoriei”, îngrijit de prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu şi dr. Ioan Lăcătuşu, Editura Eurocarpatica Sfântu Gheorghe şi Editura Ştefadina Bucureşti, 2020, 482 p. - am publicat un masiv studiu (pp. 43-328), intitulat „Din istoria Arhivelor Statului/ Naţionale ale României. O experienţă personală (1991 -1996)”. În capitolul al V-lea am prezentat, pe bază de documente, „Înfiinţarea Facultăţii de Arhivistică”, iar în capitolul al XIV-lea (ultimul)  - „Continuitate şi afirmare - ruptură şi decădere” - m-am referit la eforturile făcute de directorii...

Facultatea de arhivistică - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Constantin Moșincat

„Preoții şi-au făcut mai mult decât datoria şi este o cinste pentru cler, care, alături de ostași, a dat mai mult decât i-am cerut noi pentru Țară şi Neam”. (General Constantin Prezan)

Serviciul religios în armata română are rădăcini din timpul domniei lui Cuza, a luat parte activă în războiul de independență și campania din 1913, însoțind în special, Crucea Roșie. În 15 mai 1915 a fost adoptată şi o decizie a Sfântului Sinod referitoare la preoţii de/pentru armată, care cerea tuturor Episcopiilor şi Mitropoliilor să dea „preoţi trebuincioşi pe timp de pace şi de război, titraţi în teologie...

Altarul de sub cerul liber - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Abdicarea lui Mihai 1947-2020-73 ani

Abdicarea de la 30 decembrie 1947 rămâne unul dintre punctele de cotitură ale istoriei recente a României, pe a cărei scenă - ca și astăzi - unii actori au luptat şi s-au sacrificat pentru Ţară, iar alţii au trădat. Pentru cunoaşterea adevărului - fie el şi parţial -, rrezentarea adevărului în toată gama sa de cenuşiu de la alb la negru este obligatorie. Înainte de lectură, invităm cititorul să „uite" pentru câteva minute că trăieşte la capătul „virusatului” an 2020 şi să accepte „teleportarea" temporară în atmosfera anului 1947. O întoarcere cu 73 de ani în urmă. Poate astfel, „Sine ira et...

Abdicarea lui Mihai - „așa cum a fost” - 5.0 out of 5 based on 7 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Nicolae Iuga

După cum se știe, în noaptea de 21 spre 22 iunie 1941 Germania nazistă și aliații ei au atacat U.R.S.S. fără o declarație formală de război, cu o armată uriașă, peste 3 milioane de soldați, pe un front lung de 2.900 km, de la Marea Baltică la Marea Neagră, dispunând de 7.000 de piese de artilerie, 3.600 tancuri și 2.700 de avioane, cea mai mare campanie de invazie din istoria omenirii[1]. Cauza războiului, formulată în retorica ideologiei naziste, era nevoia de „spațiu vital” (Lebensraum), concept care acoperea un război de cotropire și jaf, încercarea Germaniei de atunci de a ocupa prin...

De la retorica nazistă împotriva U.R.S.S. la retorica rusofobă de azi (1) - 4.1 out of 5 based on 9 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Petru Grior

În ianuarie 1941, comitetul regional Cernăuţi al Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei va  primi numeroase informaţii din partea diverselor structuri ale organelor staliniste,  existente în  ţinutul „eliberat”. Aceste informaţii vor cuprinde date referitoare la munca depusă de către structurile în cauză în direcţia instaurării şi consolidării puterii sovietice. Fiecare structură bolşevică se va strădui să aducă la cunoştinţa „scumpului partid leninist” acele „realizări considerabile”, obţinute pe parcursul celor şase luni de „activitate intensă şi rodnică”, sub...

28 iunie 1940 în destinul românilor din actuala regiune Cernăuţi - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
B24 Liberator-Ju 87-Stukas
Inițial, teritoriul României a fost bombardat (în vara anului 1941) de aviația sovietică, pierderile materiale şi umane fiind reduse. Peste un an, la 12 iunie 1942 (după ce S.U.A. declaraseră război României, la 6 iunie), aviația americană a executat, cu „Detaşamentul Halpro” (13 bombardiere, care decolaseră de pe aerodromul Şcolii militare britanice de antrenament de la marginea localităţii egiptene Fayid din apropierea canalului Suez) comandat de colonelul Harry A. Halverson, primul raid asupra asupra României (și primul în Europa), zona vizată fiind cea petroliferă de la Ploiești...

Bombardamente aeriene asupra României - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
C.Mosincat-Cu dragoste de Tara

De la Oarba de Mureș la Satu Mare și Carei (3). Spre borna de hotar

Trupele fiind istovite de marş şi acţiunile din timpul nopţii, divizia şi-a constituit o avangardă formată din batalionul I/Regimentul 19 Infanterie, compania 11 Pionierii şi o baterie de tunuri care a fost dirijată pe direcţia Oarţa de Jos, Soconzel, Socond. In flancgardă a operat batalionul II/Regimentul 2 Dorobanţi, pe direcţia Ulciug, Băseşti, Salişte, Vârful Supurului, în dreapta diviziei. Pe direcţia principală, în faţa avangărzii, Grupul 11 Cercetare pentru a semnala prezenţa inamicului. Acesta a acţionat cu foc de...

Jurnal de pe Frontul de Vest (4) - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Sfinx Bucegi 2

În anul 1575 şi călătorul polonez M. Strijkowski a consemnat că a trecut prin Ţara Românească şi a văzut locul unde s-a dat lupta de la Posada dintre Carol Robert de Anjou şi Basarab I, la două zile distanţă de oraşul transilvănean Sibiu iar pe locul bătăliei Basarab a ridicat o biserică și trei stâlpi de piatră. De menționat că la Istanbul unde fusese în misiune diplomatică a întâlnit în locurile istorice multe coloane de marmură cu înscrisuri latine şi greceşti, iar aici, în zona Titeştiului, spune că a văzut alături de o biserică trei stâlpi de piatră.

Prezența crucii tipice de...

Sfinxul din Bucegi și urmașii lui Basarabi (2) - 3.7 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
1989-Malta-Targoviste

Întâlnirea la vârf între Mihail Gorbaciov și George W. Bush

Au avut loc convorbiri între președinții S.U.A. și U.R.S.S., mai întâi la bordul unei nave sovietice, apoi a uneia americane. Discuțiile au avut loc atât în plenul delegațiilor, cât și între patru ochi. Ele s-au referit la problemele dezarmării, cooperării bilaterale, situației internaționale.

Din materialele publicate nu rezultă că s-ar fi discutat în mod concret situația din România și politica lui Ceaușescu. În stenograma întâlnirii apare doar o singură mențiune, aparținând lui Bush: „Noi suntem pentru autodeterminare și pentru...

Remember: Malta, 2-3 decembrie 1989 - 4.4 out of 5 based on 7 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Sfinxul din Bucegi

Sfinxul din Bucegi este încoronarea zeilor păzind intrările în templul muntelui și ar reprezenta pe zeul suprem al locuitoilor dinainte de potop, după cum spun cercetătorii Daniel Ruza, Stan Goochi, Oana Raluca Ghiocel despre civilizația dispărută după potop în „Misterul Sfinxului din Carpați. El a fost preluat de civilizația pelasgo-daco-traco-frigiană, dovadă fiind figurinele de lut de pe Valea Dunării (Cultura Gumelnița), Oltenița (Sultana-Malul Roșu) și Vidra, vechi de 7000 de ani și care au ca simbol căciula pelasgo-daco-traco-frigiană.

Vechimea rasei pelasge. Încă înainte de...

Sfinxul din Bucegi și urmașii lui Basarabi (1) - 3.7 out of 5 based on 3 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Brigada 7 cavalerie.  Comandanți: coloneii Gheorghe Săvoiu (10 ianuarie - 25 iulie 1941), Cristu Cantuniar (25 iulie - 5 aug. 1941), Mihail Râmniceanu (5 august - 14 oct. 1941), Gheorghe Munteanu (14 octombrie 1941 - 15 martie 1942). Compunere: regimentele 9 călăraşi, 11 roşiori purtat, 12 roşiori, 5 artilerie călăreață. La 22 iun. 1941 se afla în subordinea Corpului 2 armată, în Dobrogea, în curs de concentrare în zona Basarabi, Cobadin, Bărăganul. La începutul lunii iulie a fost introdusă pe frontul din Basarabia, în subordinea Corpului 3 armată, în zona Sărățeni, Troița Nouă, cu misiunea de a pune stăpânire pe pădurea de la S de Hârtoape şi de a trimite recunoaşteri spre Tigheci, Cimişlia, Grădiştea, Zloți etc. După ce a declanşat atacul spre Sud, pe direcția Sărățeni - pădurea S Hârtoape, a fost oprită (16 iulie) de puternice rezistențe inamice pe aliniamentul Bulgărica, Bestemac.  Contraatacată puternic dinspre Sălişte şi bombardată continuu de artileria inamică, brigada a fost obligată să se retragă spre Mingir, antrenând şi trupele Diviziei 1 grăniceri aflate între Manucbeevka şi Sărățica Nouă. După eliberarea Basarabiei a primit misiune de apărare pe cursul inferior al Nistrului şi de supraveghere a litoralului Mării Negre. La sfârşitul lunii august a fost deplasată în zona de acțiuni militare de la Vest de Dalnik, pe frontul Odessei, fiind introdusă în luptă la 2 septembrie 1941, între Iosefsthal şi Tătarka. In noaptea de 14 spre 15 septembrie a trecut la urmărirea inamicului, ajungând, la 17 septembrie, pe litoralul Mării Negre, în zona lacului Suhoi. După bătălia de la Odessa a revenit în țară, fiind reorganizată şi transformată în Divizia 7 cavalerie (15 martie 1942). Brigada 6 cavalerie.  Comandanți: generalul Aurel Racoviță (22 iunie - 24 iul. 1941), coloneii Gheorghe Munteanu (24 iulie - 4 aug. 1941), Ion Codreanu (4 august 1941 - 10 febr. 1942; în perioada 21 decembrie 1941 - 10 februarie 1942 când a fost în concediu a fost înlocuit de colonelul Dumitru Popescu), Cristu Cantuniar (10 februarie 1942 - 15 mart. 1942). Compunere: regimentele 5 călăraşi, 9 roşiori, 10 roşiori purtat, 4 artilerie călăreață. Efective şi armament: 232 ofițeri, 225 subofițeri, 5 613 trupă; 5 610 puşti, 147 puşti-mitralieră, 44 mitraliere, 10 aruncătoare de mine, 90 tunuri; 4 248 cai, 351 căruțe, 170 autovehicule.  La 22 iunuarie 1941 se afla în Moldova, între Santa Maria şi Cârniceni, în subordinea Corpului 30 armată german, care i-a ordonat să constituie capul de pod de la Bădărăi pe care l-a menținut până la 25 iunie 1941. A participat apoi la formarea capetelor de pod de la Ripiceni, Movila Ruptă şi Şerbeni (2-3 iulie 1941), după care a luptat la Dumeni, Cuconeştii Noi, Cuconeştii Vechi şi Corpaci (3-4 iulie) şi a urmărit inamicul spre Nistru (6-8 iulie 1941). La 17 iulie 1941 a forțat fluviul în zona Moghilev, luptând la Liasevți şi în pădurea Vili (17-20 iulie), apoi la Aleksandrovka (22 iulie), Odaia (23 iulie), Mihailovka, Nemirovka, Ghenzilovo şi Mazurovo (4 august) şi Krivoe Ozero (5 august 1941).  La 21 august 1941 a trecut Bugul şi a înaintat spre Nipru, unde a ocupat un dispozitiv defensiv, între Gavrilovka şi Gruşevka, pe care l-a păstrat în pofida atacurilor puternice executate de inamic la începutul lunii sept. 1941, în timpul bătăliei de pe Nipru. Cele mai grele lupte au fost date la Gavrilovka, Zolotaia Balka şi Mihailovka, când brigada a făcut față celor 28 de încercări inamice de trecere a Niprului şi a executat şapte contraatacuri.  După şapte zile de marş prin Stepa Nogai, a luptat în apărare, la N de Marea Azov, la Izvestia şi Adamovista (26 septembrie - 3 octombrie 1941), executând alte şapte contraatacuri, apoi la Saltiskia şi Obitocinaia, la Nord-Est de Melitopol (8-10 octombrie). În perioada noiembrie 1941 - martie 1942 a primit misiune de siguranță pe litoralul Mării Azov, între Mariupol şi vărsarea Niprului.  Pentru modul în care s-au comportat în lupte, regimentele 5 călăraşi și 4 artilerie călăreață au fost decorate cu ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a (1942), iar regimentele 9 roşiori şi 10 roşiori purtat, cu ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a II-a (1942). Comandamentul Brigăzii 6 cavalerie a primit ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a şi stindardul de comandament (1942). La 15 mart. 1942 a fost reorganizată şi transformată în Divizia 6 cavalerie. Brigada 5 cavalerie Comandant: colonelul Vasile Măinescu (27 ianuarie 1941 - 15 martie 1942). Compunere: regimentele 6, 7, 8 roşiori, 2 artilerie călăreață. Efective şi armament: 234 ofițeri, 187 subofițeri, 6 696 trupă; 3.764 puşti, 201 puşti mitralieră, 48 mitraliere, 18 aruncătoare, 19 tunuri anticar, 6 tunuri antiaeriene; 4.512 cai, 185 autovehicule, 442 căruțe.  La 22 iun. 1941 se afla pe frontul din Nordul Bucovinei, executând incursiuni spre Dealul Bourului, Dealul Bobeica şi localitatea Vancicăuții Mari. Apoi, s-a deplasat (30 iunnie) în zona Zahoreni-Borolea, trecând Prutul, la 4 iulie 1941, cu Detaşamentul „colonel Korne” (pe la Ripiceni), după care a atacat pe direcția Edineț-Lipnic, ajungând pe Nistru (7 iulie), unde a intrat în dispozitiv de acoperire, între Otaci şi Voloşcova, respingând incursiunile executate de trupele sovietice.  După ce a constituit (cu majoritatea forțelor) Detaşamentul „colonel Măinescu” (Regimentul 3 călăraşi-purtat, Regimentul 6 roşiori-purtat, şase divizioane de artilerie călăreață, o companie pionieri din Batalionul 58 pionieri, o baterie de artilerie grea, 45 punți de asalt, 20 vase de echipaj) a forțat Nistrul, la 17 iulie 1941, în sectorul Liasevți, constituind, după lupte grele, un cap de pod adânc de 1,5 - 2 km pe care l-a lărgit în zilele de 18 şi 19 iul. Imediat a trecut la urmărire spre Kuneva, ajungând, în seara zilei de 20 iulie, la Obodovka (cu Detaşamentul „colonel Korne”).  Până la 4 august 1941 s-a deplasat spre Bug, în rezerva Corpului de cavalerie. A reluat lupta la 5 august, cucerind a doua zi gara Sirovo şi cooperând cu Detaşamentul german „Lindemman” la alungarea inamicului din Vradievka.  La 8 august 1941 a schimbat direcția de atac spre Filimonovka-Veseloe, respingând trupele sovietice din Novo Pavlovka şi (a doua zi) din halta Bobric şi din Mukejevo. După ce a ajuns pe Nipru a fost subordonată Corpului 30 armată german, între limanul Niprului şi Kol. Kaiserthal, la flancul drept al dispozitivului de luptă germano-român, cu misiunea de a supraveghea litoralul Mării Azov spre Kirilovka şi a bara direcția Melitopol-Akimovka.  Atacul puternic executat de forțele sovietice la 26 septembrie 1941 (cu circa două divizii) a reuşit să disloce temporar apărarea brigăzii. Cu mari eforturi, marea unitate a reuşit să facă față situației şi chiar să contraatace în zilele următoare. După înfrângerea grupării principale de trupe sovietice care contraatacase, Brigada 5 cavalerie trecut (7 octombrie) la urmărire pe direcția Akimovka-Melitopol-Berdiansk, respingând trupele sovietice de la Kol. Zarizina.  La 10 octombrie 1941 a intrat în dispozitiv de acoperire a litoralului de Nord al Mării Azov, între Berdiansk şi Sud de Melitopol, până la 17 octombrie, când a fost înlocuită cu trupe de vânători de munte şi trecută în rezervă. Subordonată Grupării blindate germane comandate de generalul Ewald von Kleist (6 decembrie 1941) a primit misiune de luptă între Mariupol şi limanul Miusokoi. La 6 ianuarie 1942 a fost subordonată Corpului 11 armată german, până la 23 ian. 1942 când a fost pusă la dispoziția Grupării „von Forster”. Pentru modul în care s-au comportat în lupte, regimentele 6 roşiori purtat, 7 şi 8 roşiori și 2 artilerie călăreață au fost decorate cu ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a (1942), iar comandamentul brigăzii a primit ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a (1942) şi stindardul de comandament. La 15 mart. 1942 a fost reorganizată şi transformată în Divizia 5 cavalerie. Notă: denumirile localităţilor sunt cele din documentele vremii! Bibliografie: Alesandru Duţu, Florica Dobre, Leonida Loghin, Armata română în al Doilea Război Mondial, 1941-1945. Dicţionar, Editura Encicopedică, Bucureşti, 2017.

Brigada 7 Cavalerie.

Comandanți: coloneii Gheorghe Săvoiu (10 ianuarie - 25 iulie 1941), Cristu Cantuniar (25 iulie - 5 aug. 1941), Mihail Râmniceanu (5 august - 14 oct. 1941), Gheorghe Munteanu (14 octombrie 1941 - 15 martie 1942).

Compunere: regimentele 9 călăraşi, 11 roşiori purtat, 12 roşiori, 5 artilerie călăreață.

La 22 iun. 1941 se afla în subordinea Corpului 2 armată, în Dobrogea, în curs de concentrare în zona Basarabi, Cobadin, Bărăganul. La începutul lunii iulie a fost introdusă pe frontul din Basarabia, în subordinea Corpului 3 armată, în zona Sărățeni, Troița Nouă, cu...

Jurnal de pe Frontul de Est (27) - Repere - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
C.Mosimncat-Cronica de mars

De la Oarba de Mureș la Satu Mare și Carei (2)

Divizia 11 Infanterie, după înlocuire, s-a concentrat, după executarea marşului, în raionul Moara de Sus, Silvaş, Spalnaca în rezerva Corpului 2 Armată. Din prezentarea acestor aspecte ale epopeii de la Oarba de Mureş, ar fi firesc să evocăm şi câteva fapte de eroism. Întrucât succesiunea evenimentelor a făcut din fiecare ostaş un erou, vom recurge doar la o pildă, ea înglobându-le prin simbol pe toate. Faptele de vitejie, virtuţile şi slăbiciunile sunt strânse în mănunchi în fapta căpitanului de rezervă Gheorghe Pănoiu, sublocotenentul şi...

Jurnal de pe Frontul de Vest (3) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Paratrup Ro

Prima companie de paraşutişti din compunerea Armatei Române a fost înfiinţată la 10 iunie 1941, cu personal recrutat pe bază de voluntariat din rândul militarilor din Aeronautică (la 20 octombrie aceasta a devedit sarcină de mobilizare a Flotilei 1 aerostație).

Pentru a fi admişi, candidații trebuiau să îndeplinească următoarele condiții: să fie cetățeni români, să aibă între 18 şi 24 de ani, să nu fie căsătoriți, să fie perfect sănătoşi etc. Cei admişi erau angajați pe un termen de trei ani. Prima serie a fost compusă din 15 ofițeri, 13 subofițeri şi 180 soldați. După ce au fost instruiți...

Parașutiștii militari români în Al Doilea Război Mondial - Repere - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
PCdR 3

România Mare - „un stat tipic cu multe națiuni”?

Ceea ce a contribuit cel mai mult la imaginea străină a P.C.d.R., făcându-l extrem de vulnerabil pe scena vieții politice românești din perioada interbelică, au fost directivele cu caracter militar ale Kominternului în „problema națională”, care constituiau un atac fățiș la integritatea României. Deja la congresul de constituire al P.C.d.R. din 1921, „problema națională” a figurat pe ordinea de zi, însă arestările operate de jandarmi și polițiști în ziua de 12 mai au zădărnicit examinarea chestiunii în cauză. La congresul II al P.C.d.R. ținut...

Partidul Comunist din România - un corp străin pe scena vieții politice românești din perioada interbelică (3) - 5.0 out of 5 based on 2 votes
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.