Relaţii de comandament româno-germane pe frontul din Crimeea

Pentru a da curs cererilor comandamentelor române din Crimeea, generalul Ilie Şteflea intervine pe lângă Misiunea Militară Germană: „În operaţiunile care s-au desfăşurat în Crimeea o parte din unităţile române au fost angajate în luptă fără a se fi menţinut întotdeauna legăturile organice normale de comandament. Ca urmare, două comandamente de corp de armată (Corpul de munte şi Corpul 6 armată) au rămas temporar fără întrebuinţare operativă. Suntem de acord că adeseori nevoi operative imperioase pot duce la asemenea situaţiuni. Rugăm, totuşi, ca pe măsură ce împrejurările vor permite, marile unităţi române să fie utilizate păstrându-se legăturile de comandament. Credem că aceasta ar spori şi mai mult valoarea combativă a trupelor noastre, ceea ce este în interesul operaţiunilor comune. Comandamentele noastre ar putea urmări cu eficacitate şi îndeaproape reorganizarea unităţilor, completarea lipsurilor, ridicarea moralului trupelor etc. Altfel, se poate interpreta ca o lipsă de încredere – şi deci o pierdere de prestigiu în faţa trupelor proprii - pe depln nemeritată - deoarece în toate cazurile în care au activat au fost la înălţime”.

Cu același prilej, șeful Marelui Stat Major român reaminteşte că valoarea combativă a trupele române din Crimeea (aflate în operații de la începutul războiului) ,,nu putea fi menținută mult timp la nivel ridicat, din cauză că trupa este extenuată din lipsă de repaus și mai ales din cauza stării sanitare precare (cazuri de scabie, paraziți, degerături grave etc.)”.

Pentru menținerea valorii combative a trupelor ruga:
„ - Să ni se facă înlesniri pe căile ferate de la est de Nistru, pentru a putea transporta cu mai multă ușurință diverse materiale ca: echipamente de iarnă, piese de schimb, material de artilerie, material sanitar etc., mai ales în perioada când starea comunicațiilor nu permite circulația ușoară a autovehiculelor auto. Insistăm, în special, pentru transportul cu calea ferată prin Dnepropetrovsk.
-  Evacuarea răniților să se facă, pe cât posibil, în aceeași măsură ca și pentru răniții germani.
-  Muniția pentru trupele române să fie transportată la timp cu mijloace germane”.

Pentru a nu periclita colaborarea de luptă, Misiunea Militară Germană a dat asigurări privind „grija neîntreruptă” a Armatei 11 germane pentru a da repausul necesar trupelor române din zona ei de acțiune și a asigurat că acestea vor fi tratate la fel ca cele germane.

Pe alte fronturi:

- În Libia, Divizia 90 infanterie germană și Divizia italiană ,,Ariet” ocupă aerodromul Benghazi și localitatea Er-Regiuma, determinând trupele britanice (Divizia 4 indiană și Brigada 7) să se retragă (cu pierderi mari) spre Tengeder.
- Trupe japoneze debarcă în insula Rossel (arhipeleagul Noua Guinee), în apropierea Australiei.