„Alte neamuri, mai mari şi mai puternice, au pus în luptă în acest efort comun de zdrobire a inamicului avioane, tancuri şi tunuri grele; iar noi, neavând asemenea materiale, am pus braţe puternice şi suflete încălzite de dragul unei Patrii mai mari şi mai bune”. (General Gheorghe Mihail)

Gheorghe Tătărescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul Afacerilor Străine, elogiază lupta şi jertfa militarilor români pe câmpurile de luptă: ,,Să ne îndreptăm, în acest ceas de mulţumire, gândul nostru către soldaţii neamului, care au luptat şi s-au jertfit pe Mureş, pe văile Tisei şi Dunării, şi din care mulţi dorm somnul de veci sub paza crucilor albe ce se înşiră până în Munţii Tatra, după ce şi-au dat viaţa pentru graniţele Transilvaniei şi pentru libertatea lumii.

Să ridicăm gândul nostru la înălţimea jertfelor cerute de destinul neamului nostru. Să ne ridicăm apoi gândul către toţi câţi şi-au închis ochii cu credinţa că în urma lor va răsări o Românie cu rânduiri mai bune şi mai drepte. Slavă şi recunoştinţă ofiţerilor şi soldaţilor neamului nostru, care s-au trudit şi au pătimit pentru sfărâmarea opresiunii hitleriste! Slavă şi recunoştinţă şi celor morţi şi celor vii - tuturor celor ce şi-au împlinit datoria către pământul şi neamul românesc”.

„Alte neamuri, mai mari şi mai puternice - precizează şi generalul Gheorghe Mihail, inspectorul general al Infanteriei, într-un ordin adresat infanteriştilor –, au pus în luptă în acest efort comun de zdrobire a inamicului avioane, tancuri şi tunuri grele; iar noi, neavând asemenea materiale, am pus braţe puternice şi suflete încălzite de dragul unei Patrii mai mari şi mai bune. Aceste braţe şi suflete, cele mai puternice şi mai curate dintre ale românilor, le-aţi dat voi, dragi infanterişti. Regele şi ţara sunt mândri de voi. Copiii voştri vor învăţa noua epopee, pe care Patria v-o datorează”.

Pe front, diviziile armatelor 1 şi 4 continuă urmărirea pe direcția Brno-Praga. Obosite, trupele înaintează cu greutate. În zona Boskovice, detașamentele înaintate ale Diviziei 21 infanterie capturează numeroși prizonieri germani. Divizia 1 cavalerie înfrânge rezistențele inamice de la vest Doubravice.

Pe alte fronturi:

- În Franţa, garnizoana germană din portul Lorient (24 850 de militari) se predă.
- În Norvegia, luptătorii din Rezistenţă capturează pe Vidkun Quisling şi pe alți membri ai partidului său.
- Trupele germane din Kurlanda (peste 200.000 de militari) capituează.
- Feldmareşalul Heinz Guderian se predă trupelor americane.