Presiuni și amenințări externe!

Presiunile şi ameninţările statelor revizioniste la adresa integrităţii teritoriale a României s-au intensificat după ce Germania și Uniunea Sovietică au încheiat pactul de neagresiune din 23 august 1939, art. 3 al Protocolului secret prevăzând „interesul U.R.S.S. faţă de Basarabia”, respectiv „dezinteresul politic total faţă de aceste regiuni” din partea Germaniei. La scurt timp, diplomați germani și sovietici, dar și cei ai puterilor occidentale democratice, au făcut cunoscut (tot mai des) că nu vor interveni în sprijinul României. Doar simpla prezentare a evenimentelor este concludentă în acest sens!

- 19 septembrie 1939. Sub impactul agresiunii sovietice în Polonia, România decide concentrarea trupelor pe valea Siretului, Armand Călinescu consemnând: „Avansarea ruşilor schimbă situaţia. Pericolul german s-a îndepărtat. Acum pericolul rusesc este principal”.

- 30 septembrie 1939. Csáky István, ministrul ungar de Externe, cere lui Frederic Villani, ministrului ungar de la Roma, să-l informeze pe Galeazzo Ciano că în cazul în care România ar ceda Basarabia Uniunii Sovietice, producându-se haos şi destrămarea ţării, Ungaria nu ar rămâne neutră, intervenţia sa urmând a fi motivată pentru „pacificare”.

- 14 octombrie 1939. Regele Carol al II-lea continuă să se îmbete cu apă rece: „Astăzi, când Germania e încă puternică, ea poate fi, şi este, o pavăză a noastră contra U.R.S.S.”.

- 3 noiembrie 1939. Sir Reginal Hoare, ministrul Marii Britanii la București, informează pe Grigore Gafencu, ministrul român al Afacerilor Străine, că guvernele englez și francez nu credeau în ,,posibilitatea de a interveni activ în apărarea României împotriva Rusiei”.

- 4 decembrie 1939. Wilhelm Fabricius, ministrul german la București, declară lui Grigore Gafencu că „dacă războiul se va intensifica în Vest, Rusia Sovietică nu va putea fi împiedicată să-și realizeze anumite planuri”.

- 5 decembrie 1939. V.P. Potemkin, locțiitorul comisarului pentru Afaceri Externe, apreciază, într-o discuție cu ambasadorul Franței la Moscova, că Odessa era „un punct mort” de când a pierdut hinterlandul Basarabiei.

- 8 decembrie 1939. Grigore Gafencu declară lui Kokuliev, însărcinatul cu afaceri sovietic, că România era dispusă să întreţină raporturi directe cu Uniunea Sovietică pentru a înlătura „orice neînţelegeri”.
- 9 decembrie 1939. După ce Numan Rifaat Menemencioglu, secretar de stat în Ministerul de Externe al Turciei, spune lui Alexander Cadogan că „frontiera turcă” începe la granița cu Bulgaria, și nu cu România, diplomatul englez a concluzionat: „Turcii vor arunca România lupilor”.

- 13 decembrie 1939. Carl Clodius, însărcinatul economic al Reich-ului pentru sud-estul Europei, declară lui Ernest Urdăreanu, ministrul Palatului Regal, că Germania nu va apăra România „în momentul când Sovietele vor trece Nistru”. Informat, regele Carol al II-lea va consemna: „Aceasta ne arată că există o înţelegere germano-rusă”.

- 19 decembrie 1939. Consiliul Militar ungar discută (până la 22 decembrie) Planul de intervenţie militară în situaţiile în care: armata română s-ar destrăma şi în ţară ar izbucni revoluţia, minoritatea maghiară din Transilvania ar fi în primejdie, România ar face concesii teritoriale Ungariei şi Bulgariei.

- 1 ianuarie 1940. Antal Ullein-Reviczky, şeful presei ungare, declară că „politica externă a Ungariei are o singură problemă: Ardealul. Această problemă o rezolvăm în orice împrejurare şi cu orice preţ”.

- 5 ianuarie 1940. La Veneţia, Csáky István, ministrul de Externe al Ungariei, declară lui Galeazzo Ciano că guvernul ungar avea un program maximal (78.000 kmp) şi unul minimal (50.000 kmp) de revendicări teritoriale faţă de România.

- 2 - 4 februarie 1940. Cu prilejul sesiunii ordinare (şi ultima) a Consiliului Permanent al Înţelegerii Balcanice, desăfşurată la Belgrad, Grigore Gafencu respinge încercările miniştrilor de Externe ai Iugoslaviei şi Turciei de a-l determina să fie mai „înţelegător” faţă de pretenţiile teritoriale ale Ungariei şi Bulgariei.

- 7 martie 1940. Raoul Bossy, ministrul României la Roma, face cunoscut că ambasadorul german Hans Georg von Mackensen i-a declarat „cu titlu personal”: „Noi vrem pacea în sud-est și problema Basarabiei trebuie închisă. Acum câteva luni erați dispuși să stați de vorbă cu rușii, acum refuzați pentru că evenimentele din Finlanda vă încurajează la rezistență. Dar să știți că armata sovietică nu este de disprețuit. Dacă vă atacă, ce faceți?”. La răspunsul ministrului român („Vom face ca finlandezii. Dacă e să murim, vrem să murim frumos. Dar sunt sigur că nu vom pieri. În afară de rezistența noastră, cred că am fi ajutați de toți cei potrivnici penetrației sovietice în Balcani, în primul rând de Germania, care nu poate avea interese să i se taie drumul spre Strâmtori și Răsărit”), diplomatul german a replicat: „Nimeni nu vrea ca rușii să ajungă în Balcani, în primul rând Germania, care nu poate avea interes să i se taie drumul spre Strâmtori și Răsărit, dar, în general, se socotește că Balcanii încep la Prut” și a precizat: „Pentru Basarabia nu va lupta nimeni. De aceea, cred, personal, că ar trebui să vă înțelegeți cu rușii, dacă ridică chestiunea Basarabiei… Tocmai pentru că România este un element de mare valoare în bazinul dunărean trebuie evitat de a o lăsa să alunece într-o situație primejdioasă. Sau vă simțiți oare apărați de garanția britanică? Englezii vă vor sprijini prin campanii de presă, dar nu prin campanii militare”.

- 29 martie 1940. V.M. Molotov, comisarul sovietic al Afacerilor Străine, declară în ședința Sovietului Suprem al U.R.S.S.: „Printre țările meridionale vecine, pe care eu le-am citat, este una cu care noi nu avem un pact de neagesiune, România. Aceasta se explică prin existența unei chestiuni litigioase nerezolvate, aceea a Basarabiei, a cărei anexare de către România nu a fost niciodată recunoscută de Uniunea Sovietică, cu toate că aceasta nu a pus niciodată chestiunea înapoierii Basarabiei pe cale militară. Altfel, nu există niciun motiv de agravare a relațiilor sovieto-române”.

- 13 aprilie 1940. Pellegrino Ghigi, ministrul Italiei la Bucureşti, informează pe Galeazzo Ciano, că Wilhelm Fabricius a admis „posibilitatea unei acţiuni în Basarabia” din partea Uniunii Sovietice.

- 15 aprilie 1940. V.M. Molotov îl informează pe Friedrich Werner von Schulenburg, ministrul german la Moscova, că problema Basarabiei nu era închisă.

- 18 aprilie 1940. Armata 4 română primeşte ordin să execute recunoaşteri în vederea organizării de capete de pod la est de Ptrut pentru „a ajuta retragerea armatei”.

- 19 aprilie 1940. V.M. Molotov convoacă din nou pe Gheorghe Davidescu şi-l avertizează cu privire la incidentele de la frontiera sovieto-română, provocate, de fapt, de trupele sovietice.

- 4 mai 1940. Într-o discuţie avută cu Carl Clodius, împuternicitul german pentru sud-estul Europei, regele Boris al III-lea îşi exprimă convingerea că Bulgaria îşi poate îndeplini „obiectivele naţionale” numai alături de Germania şi speră „ca acest război să nu se termine fără ca Bulgaria să-şi fi realizat cel puţin una din aspiraţiile sale naţionale”. Această tendinţă fusese sesizată din timp de către analiştii militari români care au informat organele de decizie superioară că „nu este exclus ca Bulgaria să pună pe tapet chestiunea revendicărilor teritoriale asupra Dobrogei”.

- 20 mai 1940. Referindu-se la situaţia României în contextul internaţional al epocii, regele Carol al II-lea consemnează: „Primejdia pentru noi rămâne tot graniţa răsăriteană şi ne găsim în situaţia de a nu putea primi niciun ajutor de nicăieri, deci - dacă nu avem o atitudine binevoitpare din partea Germaniei - suntem complet în aer”.

- 22 mai 1940. Grigore Gafencu atrage atenţia lui Wilhelm Fabricius asupra masivelor concentrări de trupe sovietice de la graniţa cu România şi cere lămuriri cu privire la „politica orientală” a guvernului de la Berlin. Diplomatul german răspunde că ,,pacea şi liniştea României” depindeau în acel moment, într-o mare măsură de înţelegerea la care ar ajunge România cu vecinul său din est. Întrebat cum se va putea realiza acest lucru, acesta face cunoscut că Moscova invoca mereu faptul că Odessa era prea aproape de frontiera vestică a Uniunii Sovietice, după care adăugă cu subînţeles: „Cum nu se poate muta Odessa de la locul ei, s-ar putea muta Odessa ceva mai departe”.

- 23 mai 1940. Sesizând pericolul care plana asupra României, generalul Florea Ţenescu prezintă regelui Carol al II-lea un Memoriu în care apreciază: „Pactul ruso-german lasă Rusiei posibilitatea de a ataca Basarabia. Este ultimul moment ca guvernul să comunice Marelui Stat Major dacă Basarabia trebuie apărată sau evacuată. De această alternativă depinde pregătirea dispozitivului de apărare sau de evacuare în timp util a materialului militar şi bunurilor mobile. Răspunsul impune extremă urgenţă”.

- 28 mai 1940. Gheorghe Tătărescu, prim-ministrul român, îl roagă pe W. Fabricius să facă cunoscut guvernului german că „în interesul dezvoltării relaţiilor dintre cele două ţări, cât şi în interesul lor comun de a apăra pacea sud-estul Europei, prin asigurarea în această regiune a condiţiilor favorabile unei colaborări laborioase şi fructuoase, România se crede îndreptăţită, ca o dată cu reafirmarea dorinţei sale de pace, în cadrul independenţei şi unităţii ei naţionale, să semnaleze guvernului Reich-ului tulburarea pe care ar putea s-o provoace în această regiune măsurile militare care au fost luate la frontierele ei. În acelaşi timp, guvernul român ţine să-şi manifeste speranţa că în cadrul colaborării prieteneşti cu guvernului Reich-ului se va lărgi şi mai mult”. Pentru a înlesni schimbarea politicii externe, Grigore Gafencu îşi prezintă demisia.

- 29 mai 1940. În şedinţa Consiliului de Coroană restrîns, o parte din participanţi optează pentru înţelegerea cu Germania, altă parte pentru menţinerea vechii politici. În final, regele şi majoritatea se pronunţă pentru prima opinie.

- 2 iunie 1940. Guvernul german răspunde la Nota solemnă a prim-ministrului român, din 28 mai, printr-o Notă verbală, transmisă de W. Fabricius, prin care întreba „dacă şi în ce măsură guvernul român este dispus a trata privitor la o cerere de revizuire a vecinilor săi, ca de exemplu U.R.S.S. în chestiunea Basarabiei”.

- 23 iunie 1940. Deoarece sovieticii nu erau interesați de tratative, V.M. Molotov a făcut cunoscut lui Friedrich Werner von Schulenburg că „rezolvarea problemei basarabene nu mai suferă amânare”, că guvernul sovietic era hotărât „să folosească forţa în cazul în care guvernul român refuză o înţelegere paşnică”. Spre stupefacţia ambasadorului german şi apoi a lui Adolf Hitler, comisarul sovietic al Afacerilor Străine a adăugat că cererea sovietică se extindea şi asupra Bucovinei, care avea populație ucraineană. Pentru ca totul să fie clar şi să nu apară vreo surpriză din partea Berlinului, a mai precizat că Moscova „contează pe faptul că Germania nu va incomoda acţiunea sovietică, ci o va sprijini”. În schimb, Kremlinul va face totul pentru „a apăra interesele germane în România”. Arătându-se surprins, ambasadorul german a declarat că nu se aștepta la această decizie a guvernului sovietic, deși Germania era total de acord ca U.R.S.S. să mențină „cererile cu privire la Basarabia”, necontestate de germani, dar pentru realizarea lor nu trebuia să „dea ea însăși impulsul”. Reținerea sa nu era determinată de grija față de România, ci de teama că acțiunea sovietică ar fi putut „aduce prejudicii mari intereselor germane” în condițiile în care aceasta „ne livrează nouă materii prime, importante pentru război și pentru existență”. În aceeași zi, V.M. Molotov a transmis că așteaptă răspunsul german până la 25 iunie.

- 24 iunie 1940. Germania îşi face cunoscută poziția germană față de cererile sovietice: „a) În Basarabia nicio trecere peste sectorul Prut sau peste Dunărea de Jos, deoarece interesele noastre petroliere ar putea fi în consecință amenințate; b) promisiunea generală de protejare a intereselor Reich-ului german; c) promisiunea de protejare a intereselor populației germane în conformitate cu procedurile care se vor stabili ulterior; d) în cazul unui conflict asumat, protejarea regiunii petrolifere (niciun atac aerian)”.

- 25 iunie 1940. „Târgul” este încheiat rapid, Joackim von Ribbentrop confirmând acordul Germaniei faţă de cererile sovietice şi solicitându-i lui F.W. von Schulenburg să-i comunice lui V.M. Molotov că guvernul său nu manifesta „nici un interes” faţă de Basarabia, dar că în restul României Reich-ul avea interese economice „deosebit de importante”, care includeau „terenurile petrolifere, cât şi terenurile agricole”. Ministrul german de Externe a mai precizat că Germania era „deosebit de interesată să evite ca aceste regiuni să se transforme într-un teatru de război” şi a făcut cunoscut că guvernul sovietic trebuia „să acționeze în spiritul înțelegerilor de la Moscova și să facă tot ce-i stă în putință pentru a se ajunge la o soluționare pașnică a problemei basarabene împreună cu guvernul român”.

În final, a cerut lui F.W. von Schulenburg să-i expună „în mod clar” lui V.M. Molotov că Germania acordă „un interes deosebit faptului ca România să nu devină teatru de război”, că, după părerea Berlinului, o soluționare pașnică, în conformitate cu vederile rusești, era posibilă, mai ales dacă problema era abordată „cum se cuvine”. Ca urmare, la orele 21, F.W. von Schulenburg i-a transmis lui V.M. Molotov, comisarul sovietic al Afacerilor Străine, poziția guvernului german, exprimându-și mulțumirile pentru atitudinea înțelegătoare și pentru bunăvoința de a sprijini guvernul sovietic ,,să-și satisfacă revendicările”, precizând că problema era „extrem de urgentă și nu poate suferi nicio amânare”. F.W. von Schulenburg a mai sugerat că „o renunțare din partea sovietică la Bucovina, care nu a aparținut niciodată Rusiei țariste, ar ușura în mod substanțial o soluționare pașnică” a diferendului sovieto-român. În contradicție evidentă cu realitatea istorică, ministrul sovietic a replicat că „Bucovina constituie ultima parte care mai lipsește Ucrainei unificată și tocmai din această cauză guvernul sovietic trebuie să acorde importanța cuvenită rezolvării acestei probleme, în mod simultan cu problema Basarabiei”, dar că nu exclude „cu totul posibilitatea renunțării la Bucovina, în cursul negocierilor cu România”. În final, a precizat că „guvernul sovietic dorește să-și urmărească numai propriile interese și nu are intenția să încurajeze celelalte state (Ungaria, Bulgaria) să ceară anumite părți din teritoriul României”.