Ion Gigurtu, deţinutUnul dintre meschinele demersuri ale - pe atunci - regele Mihai de a-l înlătura pe Mareșalul Antonescu de la guvernare a reieşit, printre altele şi din interogatoriul luat de doi ofiţeri de Securitate fostului prim-ministru al României - deţinutului Gigurtu Ion -, la 29 august 1953. Prin amabilitatea neobositului cercetător Mircea Vâlcu-Mehedinţi suntem în măsură să vă prezentăm textul procesului-verbal rezultat în urma interogatoriului menţionat. Documentul va fi publicat în volumul încă în lucru, „Memoria Istoriei", al cărui autor este. (Redacţia ART-EMIS)

Proces Verbal de Interogatoriu. 29 August 1953. Sighet[1]
Rezoluție: Prezentul Proces-Verbal de interogatoriu este identic cu originalul.
Arestatul Gigurtu Ion, născut la 24 Iunie 1886 în orașul Turnu Severin, fiul lui Petre și Olga, fost demnitar, cu ultimul domiciliu legal în Buc. str. Latină Nr.10.
Întrebare: Ce propuneri ţi s-au făcut dumnitale în preajma lui 23 August 1944, privitor la formarea unui guvern?
Răspuns: Prin luna Iunie 1944, în timp ce mă aflam la Predeal, am fost invitat de dl. general Mihail la vila sa dela Sinaia pentru a discuta cu mine din partea regelui Mihai. Răspunzănd imediat la invitație, m'am dus la vila dlui general Mihail dela Sinaia care mi-a comunicat dorinţa regelui ca eu să formez un guvern sub președinția mea, guvern care să-l înlocuiască pe cel al lui Antonescu. Dl. general Mihail mi-a spus că îmi comunică numii dorinţa regelui, dar că propunerea din partea acestuia mi-o va face efectiv, dl general Sănătescu. A doua sau a treia zi venind în Bucureşti, am fost vizitat la biroul meu dela Soc. „Mica" de către dl. general Sănătescu, care mi-a transmis propunerea regelui de a forma un guvern sub preşedinţla mea. Generalii Mihail și Sănătescu nu mi-au spus precis de ce regele găsea util și posibil un guvern sub președinția mea, dar am înțeles că eram vizat de rege ca persoana ce mă bucuram de încrederea nemţilor, încă din 1940 când am prezidat guvernul dinaintea celui al lui Antonescu cu care prilej avusesem întrevederi cu Hitler și Musolini și că deci, puteam fi acceptat de nemți în locul lui Antonescu mai uşor decât alte persoane care puteau fi respinse.
Întrebare: Ce ai întreprins dumneata în vederea realităţii acestei propuneri?
Răspuns: Imediat a doua sau a treia zi l-am rugat pe Mihail Priboianu (fost Ministru armamentului în guvernul din 1940 de sub președinția mea să organizeze o masă la el acasă în cartierul Jianu cu care prilej să mă întâlnesc cu Neubacher și Clodius (reprezentanţi oficiali politici germani) cari se aflau în trecere prin București spre Germania. La această masă am discutat cu Neubacher și Clodius problema unui guvern sub președinţia mea. Aceștia mi-au promis că vor discuta aceasta cu guvernul Germaniei. Cam pe la sfârșitul lunei Iulie sau începutul lunei August 1944, am fost invitat de Clodius la vila ce-i fusese pusă la dispoziţie de Antonescu la Snagov. Clodius se înapoiase recent din Germania. Mi-a comunicat cu acel prilej că un guvern sub preșdinţia mea este acceptabil de Germania. După această comunicare, m-am întâlnit cu generalul Sănătescu la Palatul Regal. După ce i-am relatat convorbirea ce o avusesem cu Clodius, mi-a răspuns că nu se mai poate face nimic fiind târziu de acum pentru un asemenea guvern.

După ce am citit cuvânt cu cuvânt prezentul proces-verbal de interogatoriu și am constatat că este întocmai cu cele declarate de mine, îl susţin și semnez.

Anchetatori:
Lt. col. de Securitate, (ss) I. Soltuțiu
Lt. Maj. de Securitate (ss) V. Vânătoru
Arestat: (ss) Ion Gigurtu

Notă: Ion Gigurtu (n. 24 iunie 1886, Turnu Severin - d. iulie 1959, Râmnicu Sărat), fost om politic și prim-ministru al României în anul 1940.
------------------------------------------
[1] Fond C.C. al P.C.R.,Colecția 147, Dosar 14