Medic Claudiu Popescu, doctor �n ?tiin?e medicale, art-emis

 Dragi români din Norvegia,

Munciți mult, cu dedicație și cu pricepere în Norvegia și sunteți răsplătiți pentru munca dumneavoastră așa cum se cuvine. Vă admir sacrificiile pe care le faceți pentru un trai decent și îmi cer iertare că noi, cei râmași în țară, nu numai că nu v-am creat mediul propice pentru dezvoltare, dar v-am și alungat printre străini. Acești norvegieni pe care îi tratați, ale căror softuri le programați, ale căror mașini le manevrați, ale căror case le îngrijiți, au păstrat esența vikingilor și în modul în care se raportează la copii și la statutul de părinte. Acești norvegieni a căror societate o construiți răpesc fără milă copii din sânul familiei. Au fost orbiți de corectitudinea politică și de deschiderea exagerată a minții încât au ajuns să creadă că dezbinând familii aduc un beneficiu societății. Ce român întreg la minte ar răpi sugari din brațele mamei? Ce instituție a statului român ar năvăli ca Barnevernet în casa Bodnariu să ridice copiii ca într-o misiune de salvare din închisoare? De altfel, cuvântul „familie” pentru ei și-a pierdut înțelesul adânc, pe care spre exemplu un român, un grec, un italian îl mai experimentează în fiecare zi. Societatea lor perfectă este o formă de comunism descentralizat, în care nebun este cel care nu a înnebunit ca restul. Modul în care destramă familii arată frustrările interioare ale unor lideri sociali care în mod patologic nu au înțeles dragostea părinților lor manifestată în anii copilăriei.

Protestați! Luați-vă copii și întoarceți-vă în România! Aici măcar puteți să vă creșteți copiii cu înțelepciune părintească. Norvegienii nu-și iubesc copiii și din acest motiv nu le dau o palmă la fund când sunt neascultători. Dumneavoastră vă iubiți copiii, vreți să îi vedeți crescând frumos, nefumători, cu orientare sexuală normală, neintoxicați cu droguri, alcool, televizor și pornografie. Dumneavoastră vă iubiți copiii și nu vreți să iasă din mâinile dumneavoastră niște autiști hedoniști, ci niște fii iubitori, care la bătrânețe nu vă vor trimite în aziluri cu geriatrii și asistenți norvegieni, ci se vor îngriji de neputința dumneavoastră așa cum și dumneavoastră v-ați îngrijit de neputința lor. Dumneavoastră, ca niște părinți iubitori, vreți să creșteți oameni și persoane, nu indivizi și plătitori de taxe, dar în Norvegia nu puteți face acest lucru, pentru că fie vi se contaminează copiii de duhul sec norvegian, fie dă buzna Barnevernet cu mascații și vă arestează.

 

Acest mesaj este un protest individual determinat de cazul Bodnariu. Dacă din întâmplare este citit și de norvegieni, să știe că sunt bine veniți în România pentru a învăța arta creșterii copiilor. Însă cei care vin aici să abuzeze sexual copiii noștri și cei care consideră că genomul copiilor noștri este îngrășământ pentru societatea lor anti-natalistă și recesivă să nu îndrăznească să vină.

 Dr. Claudiu Popescu, Doctor în Ştiinţe Medicale

 București, februarie 2016

 Call to Romanians from Norway regarding the Bodnariu-Barnevernet incident

 

Dear Romanians from Norway,

You work hard, with dedication and skillfully in Norway and you are accordingly rewarded for your work. I admire the sacrifices you make for a decent life and I apologize that we, the ones who remained in Romania, did not create the favorable environment for your development and that we pushed you away among foreigners. The Norwegians you treat, the Norwegians whose software you develop, whose cars you drive, whose houses you clean up, these Norwegians have inherited the Viking concepts of offspring and family. These Norwegians whose society you help build kidnap children from their homes. They have been blinded by political correctness and by exaggerated open-mindedness in such a manner in which they think that destroying a family brings benefit to society. What Romanian in his sound mind would kidnap toddlers from their mother’s arms? What Romanian institution would pounce in like Barnevernet in the Bodnariu house to abduct their children as if on a search and destroy guerilla mission? Besides, to them the word „family” has lost its deep meaning which is felt daily by a Romanian, a Greek or an Italian. Their perfect society is a form of decentralized communism, in which insane is the one who has not lost his mind like the others. The way they attack and dismember families reveals the inner frustration of their social leaders who have pathologically misunderstood their parent’s love from their childhoods.

 

Protest! Take your children and come back to Romania! Here at least you can raise them with parentally wisdom. Norwegians do not love their children and therefore do not spank them when they are disobedient. You love your children and you want them to grow up properly, to be nonsmoking, with a normal sexual orientation, free of drugs, alcohol, television and pornography. You love your children and you do not want them to become hedonistic autistics, but loving sons and daughters who will not send you away to hospices with Norwegian doctors and nurses when you get old, and who will take care of your helplessness and infirmity just as you took care of theirs when they were little. As loving parents, you want to raise persons, not tax paying individuals, but it seems this is impossible in Norway since Barnevernet attacks your home and arrests you and if this does not happen, your children who you luckily still keep will become contaminated by this barren Norwegian spirit.

 

This message is an individual protest to the Bodnariu case. If Norwegians read it I want them to know that I welcome them in Romania to learn the art of parenting. But I strongly advise those who want to come here to sexually abuse Romanian children and those who think that the genome of our children might be a fertilizer for their anti-natalist and recessive society not to dare to come.

 

Claudiu Popescu - PhD in Medical Sciences

 

Bucharest, February 2016