Limba romana-Proteste-UcrainaCriminalul Tratat România-Ucraina, negociat, semnat şi parafat pentru partea română în anul 1997 de trioul condamnabil Emil Constantinescu, Petre Roman şi Adrian Severin în calitate de oficiali ai statului român, prevedea renunţa „pe veci" la teritoriile româneşti strămoşeşti ale nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa încorporate în Ucraina. Crima gratuită a celor trei a rămas nemodificată şi nepedepsită până azi, deşi, după trecerea a zece ani de la intrarea în funcţie a prevederilor tratatului, România avea posibilitatea să reclame gratuitatea vânzării românilor aflaţi pe treitoriul Ucrainei. Prima măsură antiromânească a fost luată de actualul şef de stat al Ucrainei, imediat după Euromaidanul şi lovitura de stat din 2013-2014 prin suprimarea limbii române ca limbă regională. Preşedintele României, în vizita sa fulger de după instalarea ca şef de stat nici nu a vrut să-i vadă pe români. L-a felicitat pe omologul său ucrainean şi... dus a fost.

Recent, sub patronajul şi încuviinţarea autorităţilor, extremiştii ucraineni, ameninţă şi atacă verbal, (până acum) protestele paşnice ale românilor, cetăţeni ucraineni care cer respectarea reglementărilor internaţionale. Deocamdată, mult lăudata Uniune Europeană tărăgănează aducerea la normalitate, joacă doar „bătuta pe loc", drepturile românilor nefiind pe agenda urgenţelor ei. Dacă nici după acest apel reacţia Bruxelles-ului nu va fi corectă, întrebăm: la ce şi cui foloseşte U.E. ?

Apelul pe care vi-l prezentăm este un apel disperat de supravieţuire a limbii române în comunităţile româneşti aflate sub cizma Kievului şi a fost supus aprobării de către domnul Vasile Tărâţeanu şi adoptat în plenul lucrărilor Congresului al XXI-lea al Spiritualităţii Româneşti. (Ion Măldărescu).

APEL pentru susţinerea educaţiei în limba română în Ucraina

Excelenţei Sale Domnului Preşedinte al Ucrainei, Petro Oleksiyovici Poroşenko,
Excelenţei Sale, Preşedintelui României Klaus Wernwer Iohannis,
Excelenţele Voastre Doamnelor şi Domnilor Membri ai Curţii Constituţionale din Ucraina şi ai Comisiilor Uniunii Europene

Noi, participanţii la Congresul al XXI-lea al Spiritualităţii Româneşti, veniţi din peste 30 de ţări şi zone de românitate din întreaga lume, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu adoptarea de către Rada Supremă de la Kiev, în data de 5 septembrie a.c., a Legii Educaţiei şi cu implementarea ei după promulgarea de către Preşedintele Poroşenko. Congresul Spiritualităţii Româneşti, care şi-a ţinut lucrările între 28 noiembrie şi 1 decembrie 2017 la Alba Iulia şi Zlatna, protestează vehement contra implementării acestei legi, ce urmăreşte dispariţia unei minorităţi naţionale care locuieşte pe vatra milenară a moşilor şi strămoşilor săi şi îndeamnă autorităţile din Ucraina la raţiune.

În opinia noastră scopul real al acestei legi nu este reforma sistemului de învăţământ în Ucraina, ci lichidarea învăţământului în limbile minorităţilor naţionale: română, maghiară, polonă, rusă ş.a. Un asemenea scop conduce la o situaţie fără precedent în secolul al XXI-lea, când o ţară din Centrul Europei, care se proclamă democratică şi civilizată, aspirantă la integrarea în Uniunea Europeană, recurge la desfiinţarea sistemului de educaţie în limba maternă a minorităţilor naţionale. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât românii constituie o minoritate autohtonă, ei trăind de secole în Bucovina, Ţinutul Herţei, Hotin, Transnistria, Transcarpatia, Maramureştul Istoric sau Sudul Basarabiei sau zona Odesa, constituind, până la colonizarea acestor ţinuturi după ocupaţie, o etnie majoritară. De-a lungul timpului, timp de peste 300 de ani, sub diverse regimuri străine - austriac, rusesc, sovietic -, şcoala românească s-a păstrat şi dezvoltat în toate zonele cu populaţie românească, fără să fi fost supusă unei asemnea presiuni de deznaţionalizare şi asimilare.

Articolul 7 al Legii Educaţiei (din Ucraina - n.r.) încalcă drepturile minorităţilor naţionale din Ucraina, acordate prin articolele 10, 20, 22 şi 53 ale Constituţiei Ucrainei, precum şi articolul 26 al Legii Minorităţilor Naţionale din Ucraina, prin care statul ucrainean „garantează tuturor minorităţilor naţionale dreptul la autonomie naţional-culturală: folosirea şi educaţia în limba maternă".

Limba este coloana verticală a unui popor. Poporul e limba, iar limba este poporul

Prevederile Legii sunt profund antidemocratice şi antieuropene, menţiunile privind permisiunea studierii în limbile materne doar parţial şi numai în învăţământul primar - deci fără perspectivă pentru elevi, care urmează cursurile gimnaziale şi liceale numai în limba ucraineană, ceea ce îi determină pe părinţi să renunţe la acest „drept" pentru a le asigura copiilor lor şansa la desăvârşirea studiilor–, fiind menite să mascheze adevăratele intenţii de deznaţionalizare şi asimilare a minorităţilor. Prin noua Lege a Educaţiei se încalcă de asemeni şi prevederile Articolului 13 al Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, din 1997. Vă rugăm, domnilor preşedinţi, să găsiţi soluţiile pentru ca noua Lege adoptată de Rada Supremă a Ucrainei să respecte Constituţia acestei ţări, ţinând cont de faptul că statul român sprijină demersul european al Ucrainei.

În cazul în care nu se va reveni asupra acestor măsuri care practic desfiinţează învăţământul în limba maternă, solicităm statului român să anuleze Tratatul de Bază dintre România şi Ucraina şi să retragă susţinrea pentru Ucraina, în vederea aderării sale le U.E.Solicităm concursul Comisiilor Uniunii Europene şi al Curţii Constituţionale din Ucraina acţiuni concrete şi coerente pentru anularea acestei legi care încalcă flagrant drepturile universale ale omului.

Adoptată în unanimitate, în Plenul Congresului Spiritualităţii Româneşti, Alba Iulia-Zlatna, 30 noiembrie 2017