Mărturisesc public că, citind darea de seamă, sau raportul, sau mai curând denunțul-sondă psiho-socială a asociației „Elie Wiesel” de mare puritate politico-ideologică perfect echidistantă față de minoritarii evrei (fie ei cu numele de la botezul cu briciul, fie, mai ales, cu nume românești, botezați la primării), și majoritarii români, văzându-mă citat în chip de antisemit, am făcut o criză de depresie bântuită de imagini de coșmar, țâșnite într-un vîrtej amețitor dintre coperțile volumelor mele ale căror titluri se răsuceau șerpește. Și o voce tăiată împrejur mă mitralia cu serii scurte de proiectile incendiare: titlurile acelor volume, „România ca o pradă” de-a valma cu „Nazismul Sionist”, într-un vârtej de fum percutat de explozii „a fost sau nu Holocaust”, „Mareșașul”; „Francmasoneria pro și contra”; „Învierea lui Iuda”; „Satana, coronavirusul și supermemorandumul de la Strassbourg”.

 Un vălătuc de fum violet țâșnea din acest volum, întrupându-se într-un fel de Arafat diform și scălâmb travestit în femeie decoltată indecent, pufăind dintr-o pipă, fumul ieșindu-i prin toate orificiile regulamentare prevăzute de natură.
Dumnezeule mare! Ortodox practicant fiind, am dat buzna la duhovnicul meu, rugându-l să-mi citească. Să alunge diavolul.
- Întâi mărturisește, mi-a spus.
- Cui să mărturisesc, părinte?
- Știi prea bine, fiule!…

Așa că, eliberat de coșmar, mărturisesc ție, mult informatule domn zis Alexandru Florian, că mărturisirea începe cu o solicitare/precizare: nu mă mai numi antisemit. Marii mei dascăli în fundamentalismul talmudic devenit extremism/naționalism sub numele de sionism, sunt mai multe feluri de evrei și kazari mozaici vechi raționaliști din Spania, fugiți de teroarea talmudiștilor în sudul Franței și al căror urmaș, Bernard Lazare, îmi este dascăl în problemele generatoare de antisemitism generalizat. Ți-l recomand călduroas, cu toată incompatibilitatea dintre un fost propagandist al proletcultismului bolșevic, trecut la travestiul neoliberalist al vechiului maoism leninist dogmatic, și un umanist-raționalist din stirpea evreilor din Spania califatului de la Cordoba: medici, astronomi, matematicieni, horticultori, care au tradus opera lui Averroes, i-au făcut cunoscuți pe filozofii greci lumii creștine, au avut metafizicienii lor, precum Gabriol, și alungați, precum am scris, în sudul Franței, au ajutat la dezvoltarea școlii de la Montpellier…

Ce dracu’, profesore? Te retrogradezi singur la rang de comisar politic proletcultist?… Despre pierderea mesianismului, suferită de iudaism în Evul Mediu timpuriu scris-am în „România ca o pradă”. De asemenea, despre rabinii mesianici contemporani care neagă sionismul cu vehemență. Ai studiat documentele Conferinței Centrale a Rabinilor Americani de la Montreal, din 1897, care critică lectura tribal-sionistă a Bibliei? L-ai citit pe celebrul rabin al acelei vremi, Isaac Meyer Wibe, care propunea (iar Conferința a notificat), citez: „…Noi dezaprobăm total orice inițiativă vizând crearea unui stat evreiesc. Tentativele de acest gen pun în evidență o concepție greșită a misiunii lui Israel… pe care au proclamat-o primii Profeți evrei… Noi afirmăm că scopul iudaismului nu este nici politic, nici național, ci spiritual. El țintește o epocă mesianică, în care toți oamenii vor recunoaște că aparțin unei singure mari comunități, pentru a stabili regatul lui Dumnezeu pe pământ”.

Paranteză. Domnule Alexandru Florian, cetățean român etnic evreu, asta nu este o discriminare huiduitoare. Ține de demografie. De istorie. Devine huiduitoare când manipulează politicul, administrativul, juridicul, economicul să anuleze majoritatea. Românii, Românitatea. Identitarul. Vom ajunge și acolo, cu toate că viteza de deplasare a blindatelor atinge acum în jur de 60 Km/oră. Este degradant pentru un profesor, chiar de neomarxism proletcultist, de lipitor de etichete politice duhnind carceral, înfloritor în vremea comandoului etnocidar al Anei Pauker.

Și ce dacă aș fi antisemit și aș dovedi justețea atitudinii mele cu argumente științifice? Dar nu e așa, iar tu produci un fals. Semiți au fost toți dascălii mei. O repet. Și-i nominalizez selectiv: Rabinii Issaac Meyer Wibe, Elmers Berger, savanții umaniști Israel Shahak, Roger Garaudy, scriitorii, gazetarii, publiciștii, universitarii care au semnat și poate mai semnează în presa din Israel și de aiurea. Un exemplu: Judas Magnes, primul președinte al Universității Ebraice din Ierusalim (1926), pe care a condus-o timp de 20 de ani. În 1946, în discursul de deschidere a Universității, a spus, printre altele: „Noua Voce iudaică vorbește prin gura puștilor… Acesta este un iudaism păgân, care a cucerit o mare parte din puternica diaspora. În timpul sionismului romantic, noi am gândit că Sion se va răscumpăra prin dreptate. Toți evreii din America poartă răspunderea acestei greșeli, a acestei mutații”

Vreau să spun, deci, că sunt antisionist, nu antisemit. Dacă recidivezi, te dau în judecată. Și așa mi-ai prejudiciat imaginea. Regret că duelul e interzis. Îți tăiam urechile cu spadina mea istorică!…

Închid paranteza, nu înainte de a ilustra citirea tribal-sionistă a Bibliei, incriminată de rabinul Isac Meyer Wibe. Îl citez pe tribal-sionistul general Moshe Dayan: „Dacă posedăm Biblia și ne considerăm popor al Bibliei, trebuie să stăpânim toate pământurile biblice”… După bătăiosul general, acestea ar fi de la Cipru la Eufrat și de la Iordan la izvoarele Nilului…

Las deocamdată analiza integrismului și a fundamentalismului sionist de tip nazist, pentru a pune în lucrare metodologia cercetării istorice. Puțin de la istorie la preistoria generatoare de fenomen socio-politic[1].

---------------------------------

[1] Articol apărut în „Certitudinea” Nr. 120