Societatea Cultural-Patriotică Pro Maramureş „Dragoş Vodă” din România a aflat din presă despre faptul că Guvernul Dăncilă, în urma unei întrevederi Viorica Dăncilă-președintele U.D.M.R., Kelemen Hunor,  a adoptat, printr-o ordonanţă de urgenţă, Codul Administrativ al României, în varianta propusă de U.D.M.R., act normativ care, nu demult (toamna anului 2018), a fost considerat neconstituţional de către Curtea Constituţională a României. Considerăm de la bun început că acest fapt este o decizie de stat înfrânt, pe timp de pace, şi responsabilitatea îi revine Guvernului Dăncilă care a pus astfel statul naţional român şi Constituţia României într-o situaţie înjositoare şi lipsită de demnitate naţională. Practic, prin acest Cod administrativ se ignoră şi se nesocotesc prevederile Legii fundamentale a ţării noastre - Constituţia României, în care se spune clar că limba română este limba oficială a României şi că doar  „în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică”, conform art. 120 alin. (2) din Constituţie.

Este deosebit de ruşinos pentru un guvern ca să adopte, constrâns în urma unei întrevederi, în regim de urgenţă, un act legislativ care loveşte în Constituţia României şi în demnitatea cetăţenilor acestei ţări, constrânşi prin acest act să înveţe toate limbile minorităţilor naţionale pentru a putea accede într-un post în administraţie şi pentru a relaţiona cu un funcţionar administrativ în limba română, dacă acesta este minoritar şi solicită să i se adreseze în cealaltă limbă oficială, nu în româneşte. S-au pus astfel bazele, legale de acum, ale unui cadru conflictual interetnic în România, de adâncire a separatismului lingvistic, cultural, pe planul relaţiilor umane, pe plan teritorial administrativ, şi, evident, s-au pus bazele disoluţiei autorităţii statului român în unele zone ale ţării.

Nesocotirea pragului de 20% şi pulverizarea acestuia la procente arbitrare cât de mici este anume gândită în detrimentul limbii oficiale a României - limba română. Constituţia prevede clar că folosirea limbilor materne ale minorităţilor naţionale în pondere semnificativă să se aplice, limitativ, doar în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale, însă Codul administrativ adoptat de guvernul Dăncilă impune această prevedere  şi instituţiilor publice aflate în subordinea ministerelor, organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, precum şi prefecturilor. Limba română ajunge astfel să devină cerşetoare în propria ţară, la discreţia şi arbitrariul organelor deliberative sau chiar a unei singure persoane în cadrul instituţiilor sau autorităţilor cu conducere unipersonală.Se cunoaşte faptul că U.D.M.R. urmărește introducerea formularelor bilingve în administraţie, fapt ce determină deteriorarea statutului de limbă oficială al limbii române. Apoi, formularele bilingve se vor extinde şi în cazul celorlalte minorităţi naţionale. Se fac presiuni de către U.D.M.R. şi pentru introducerea caracterului obligatoriu al limbii maghiare în instituţiile prefectului şi în serviciile publice deconcentrate ale ministerelor.

Dat fiind faptul că Guvernul Dăncilă a dovedit în acest caz că, pe timp de pace, în loc să apere Constituţia României şi limba oficială a ţării, a implicat statul român întru-o poziţie de stat înfrânt, care transferă interesul național al României în interesul unei/unor puteri străine şi al unor persoane și organizații care militează pentru dezmembrarea statului naţional român, solicităm retragerea acestui act politic nedemn, anticonstituţional şi contrar intereselor mari, pe termen mediu şi lung, ale ţării noastre[1].

Preşedinte,  Vasile Iuga

Consilier ştiinţific,  Dr. Vasile Lechinţan

-----------------------------------------

[1] http://mesageruldecovasna.ro/societatea-cultural-patriotica-pro-maramures-dragos-voda-din-romania-comunicat-de-presa-in-privinta-codului-administrativ/