În data de11 iulie 2020, Adunarea Generală care a avut loc în Bucureşti, la Teatrul de vară din Parcul Herăstrău, Consiliul Director al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, a configurat structura de conducere pentru următorii patru ani:
Președinte: Doru Dinu Glăvan;
Vicepreședinți: Roxana Istudor şi Sorin Stanciu;
Secretar general: Mădălina Corina Diaconu;
Membri: Dumitru Manea (Miron Manega), Nicolae Băciuț, Daniela Gîfu, Gheorghe Văduva, Iuliana Gorea Costin, Claudius Dociu;
Trezorier: Onesa Răzvan.
Membrii supleanți: Milca Mihai, Cornel Cepariu, Mircea Pospai.

Alte hotărâri importante

- A fost constituit Consiliul Național Consultativ, alcătuit din toți președinții și coordonatorii de Filiale, care va avea sesiuni anuale, sau ori de câte ori este necesat. Adunarea a hotărât continuarea cu perseverență  a demersurilor pentru declararea legală a zilei de 28 iunie  Ziua Ziaristului Român. De asemenea, s-a hotărât ca, începând cu anul 2021, cotizația anuală să fie de 200 de lei, care include și cele 4 numere din revista U.Z.P.R.
- S-a hotărât ca, în perioada următoare, Consiliul Director să analizeze și să găsească forma optimă pentru instituirea unui jurământ al jurnalistului sau a unui angajament profesional pe care să-l semneze toți cei care doresc să fie membri ai Uniunii, cu responsabilitatea prestării unei activități deontologice, responsabile.
- A fost aprobată propunrea ca, la nivelul Filialelor, să se organizeze la fiecare patru ani alegeri ale organelor de conducere, care își vor desemna reprezentanții pentru Adunarea Generală de Alegeri.
- Adunarea a aprobat ca jurnalista Elena Chiriță, specializată pe zona Americii Latine și de Sud să fie reprezentanta U.Z.P.R.  în relația cu organizațiile profesionale de breaslă, din regiunea respectivă. 
- Adunarea Generală a acceptat propunerea ca să se obțină donații pentru Uniune și din partea membrilor noștri care doresc să susțină financiar  organizația, pentru desfășurarea numeroaselor activități de utilitate publică.

În cadrul Adunării Generale și de Alegeri au fost aprobate următoarele organisme:

Comisia de Atestare Profesională - Constantin Dan, Valentin Uban, Viorel Popescu, Teodora Marin. Ovidiu Zanfir.
Juriul de onoare, disciplină și arbitraj - Gheorghe Coandă, Șerban Cionoff, Firiță Carp, Valentin Țigău, Viorica Nicolescu, Ioan David, Ion Cucu.
Comisia de cenzori: Ilie Cristescu, Gianina Iuga, Mariana Rotaru.

Departamentul de comunicare al U.Z.P.R.