În foiletonul Când ignoranța e comică și nu prea, trimiteam la Jaspers și la spusa lui că omul se împlinește prin comunicare cu oamenii, comunicare animată de iubire. Dar se mai aude Jaspers în plin discurs al urii?Am spus om, deși vocabula asta e mereu înlocuită cu material uman. Ah, viziunea materialistă, re-descoperită de neomarxiști! Spune religia creștină să nu ucizi? Lovești în ea. Catedralele sunt golite, bisericile arse, se propune queer religion, sub steagul curcubeu în loc de cruce, ca etica nouă (în fapt, non-etica) să învingă.

Vintilă Horia (îmi aduce aminte Isabela Vasiliu-Scraba , în „Acolada”, nr.5, de mai 2022), într-o scrisoare către Mircea Eliade din an o mie nouă sute șaizeci și, spunea că omul involuează spre maimuță, cele „două planuri de umanitate”, suitor și coborâtor, formează un fel de cruce a Sf. Andrei. Cei care suie nu vor războaie, nu vor să ucidă, cei care coboară, da , le doresc, cer arme și arme.

Și tot Vintilă Horia (la fel Valéry, la fel Ortega y Gasset) întrezărea în controlul tehnicii asupra omului perspectiva unui nou val al barbariei. Or, arta dezumanizată de omul-mașină înseamnă moartea civilizațiilor. Baudrillard striga și el : „Vine Mașinul!” Hiperobiectul înlocuiește (sau vrea s-o facă) omul. Ținta este omul plat, post-religios, post-etic, post-etnic. Într-un cuvânt: dezrădăcinat.

Se vrea istorie fără memorie. „Istoria e un muzeu în care intri doar dacă vrei”, anunța un presar care se voia coloniza(n)t. Și câți influenceri nu sunt gata să prindă din mers trendul dezrădăcinării, al tăierii rădăcinilor. Trebuie, vrem nu vrem, să ne mankurtizăm, e-n trend. Cred că extrema urgență este reintroducerea orelor de istorie în școală.

Ce atâtea nații ? Cominternul (Internaționala Comunistă) a vrut distrugerea ideii de națiune, unind proletarii „din toate țările” într-una: „Măreața Uniune”. Ce atâtea limbi pe planeta asta? Se preconizează să vorbim în esperanto. E mai lesne de controlat noulimba (ca-n „narativul” - „narativa” lui Orwell), care să dețină un vocabular restrâns, idei simpliste, exprimare simplistă, cu alt cuvânt, non-limbă.

În ograda literaturii, între arme, muzele cam tac. Și nu-i pace sub măslinii criticii. De 30 de ani încoace, nu contenesc desființările culturale, literare... Ca ale domnului  Ghiță de la Craiova, care se ia de monumentala Istorie a lui Călinescu, crezând c-o poate face de două parale. Nu poate.

De acord că trebuie să fii lucid în afirmații, dar nu rău, nu cinic. Ni se tot repetă : Lăsați iluzia că avem cultură, noi n-avem cultură organică. Lăsați iluzia deșartă că avem literatură română. Lăsați iluzia că  avem o limbă expresivă. Păi n-avem, dacă facem tabula rasa din istorie și din istoria literaturii române. A fost declarată industria un morman de fiare vechi (cât s-o fi plătit pentru confuzia români-romani produsă de cel mai iubit dintre premieri și cât se plătește întreținerea acestei confuzii nu știm), de ce n-ar fi declarată astfel –morman de hârtie veche-  și literatura?

 Recentuț, un teleintelectual de TVR1, se arăta „inspirat” de limba maghiară. Limba română nu-l inspira la fel. „Din fericire, scrie prietenul literaturii române, regretatul Adam Puslojić, literatura română a fost, este și va rămâne o literatură formidabilă cu sau fără vreun Premiu Nobel”. Care va veni, garantează poetul Adam. Deocamdată, se contestă dreptul unei culturi mici (mică, dar nu minoră, repet), din periferia europeană, de a-și crea modele singură. Vorba lui Cornel Regman : „în stilul nimănui și-al tuturor”.

S-a început, după 1990, cu tehnica înlocuitorilor. Poet mare nu-i Eminescu. „Mie nu mi-a plăcut niciodată Eminescu”, declară ritos Nora Iuga. Eu m-am săturat de înlocuitori, încă din stalinism. Atunci, pe Eminescu îl înlocuia Al. Toma. Sau Naș (în rusă) Deșliu. Acum, înlocuitorul e Tzara sau Fundoianu. Nu mai vreau alții noi. Borges voia să ajungă mai repede bătrân ca să nu mai treacă prin „încercări neonorabile”. Eu am ajuns deja.

Cei care cred în forța modelatoare a operelor de valoare estetică, educativă în sens etic, activ, creator, sunt etichetați învechiți, epuizați. Dar o cultură neperformantă, neformatoare cui prodest? Scriitorul, sub dictatură, doar sugera adevăruri, mereu ambiguu, cu fereală. Acum, cei căzuți în doaga corectitudinii politice, oportuniștii care gândesc doar pentru sine și-și caută sinea atacând valoarea, sporesc fără istov confuzia nefirească privind valorile mari.

„Reacționarii” antiprogresiști (ca Eminescu) trebuie negați. Imaginarul conservator trebuie eliminat. La fel, cei încremeniți în canonul conservator, în  tiparul „tradiției” (pusă în  ghilimele). Și P.P.Carp, și Maiorescu au reprezentat liberalismul conservator al junimiștilor, gândind evoluționist cu măsură, însă  rezerva junimistă la „forme fără fond” e combătută ca reacțiune. Decupez dintr-un discurs parlamentar al lui Carp: „cu toată imitațiunea noastră servilă, nu putem ajunge la nicio înflorire”. Pentru că, mai zice Carp, „nu libertatea poate crea civilizațiunea, ci civilizațiunea o creează”.

  

Nu-i o variantă la lupta de clasă opoziția reacțiune-progres?

A scrie despre marii exilați, ca Eliade, Cioran, Vintilă Horia, Horia Stamatu, Ștefan Baciu, Aron Cotruș, Leonid Mămăligă reprezintă factor de risc. La fel, despre cei victimizați în închisori : Gyr, Crainic, Andrei Ciurunga, I.D. Sîrbu, Ion Vinea, Vladimir Streinu, Ernest Bernea, Sergiu Al-George, Ovidiu Papadima, Dinu Pillat, Traian Chelariu, Constant Tonegaru, Arșavir Acterian, Păstorel Teodoreanu, Marcel Petrișor, Alexandru Ivasiuc, Florin Constantin Pavlovici au fost supuși unor torturi inimaginabile, dar au așezat Peceți în cartea țării  (e titlul lui Ciurunga). V.Voiculescu, arestat la 74 de ani, închis la Jilava (Fort 13), Aiud (Zarca), s-a îmbolnăvit de TBC la coloana vertebrală. La dorința sa, a fost îmbrăcat cu hainele cu care ieșise din închisoare și înhumat la Bellu. Demnitate fără rest: „Ionică, mor, nu le dau nimic.” Se referea la manuscrise. În ce mă privește, aș introduce în manualele de română biografia doctorului. Biografia martirului ortodox ar trebui pusă sub ochii fiecărui elev, fiecărui student la Litere și nu numai. Fiecărui tânăr. Oare bulaii și florienii (iată , numele proprii au devenit substantive comune) știu că prin abatoarele numite Jilava, Sighet, Pitești, Aiud, Gherla, Periprava, Salcia, Capul Midia, etc., etc. au trecut (după numărătoarea lui Ion Lazu) 403 condeieri, că 53 au decedat în pușcării, că 28 au suferit câte două detenții?

Să-ți stea lângă inimă „estimea noastră”, cum o numește mult blamatul Noica, ar fi atitudine  depășită, conservatoare. Aud bulaii și florienii vocile disperate ale martirilor de subpământ: Gheorghe I. Brătianu, Monseniorul Ghika, Mircea Vulcănescu, Vasile Militaru, Barbu Slătineanu, Sandu Tudor? Ale martirilor care s-au sacrificat pentru demnitatea de a fi român, dar și pentru recunoașterea „părții noastre de cer”, cum îi spune tot Noica, printre popoarele lumii civilizate? Avem sfinți („cerul s-a umplut de sfinți”: Valeriu Gafencu, Arsenie Boca, Anton Golopenția, Dumitru Stăniloae,  avem și profeți (Iustin Pârvu, ca și alt deținut profet, Ioan Ianolide), de ce n-am fi popor ales? Ca și cum ar exista nații perfecte, numai a noastră nefiind una. Și nu, n-am fost în acord cu Ana Selejan (care ortografiază Stăniloaie, cu un i în plus), pusă pe acuze la adresa Părintelui, că a semnat în „Glasul Patriei” (publicația anilor 1955 -1972, organ al Comitetului român pentru repatriere, a apărut în 1955 în Berlinul de Est, apoi, din ’65-’72, când a devenit „Tribuna României”). Exilații știau bine ce se întâmpla într-o Românie FND (fără neam și Dumnezeu) și n-aș crede că s-a întors cineva în țară după ce a citit chemarea din „Glasul Patriei”. Respect numai cenzura profesională și-mi pasă că sunt supuse iarăși cenzurii cărți semnate, chipurile, de hitleriști și de fasciști. Nu-i deloc o cenzură soft, dacă e vorba de  Mircea Eliade ori Mircea Vulcănescu, de Țuțea ori Ernest Bernea. Și se mai folosește o  armă grea: „presupusul antisemitism al lui Goma” (mulțumesc, Flori Bălănescu!). Ne cam ronțăie conștiințele atitudinea corect politică. Din programa școlară (curriculă!) sunt eliminate adevăratele valori, o pulbere și nu de aur se așterne peste nume cu adevărat mari, dar încă ne putem recăpăta stima de sine. O dorește ministrul Învățământului? Nu mi se pare.

 Așa-zișii „racolați”: Vinea (1962-’72), Gyr (’63-’72), Crainic (’62-’72) au fost acuzați de staliniști;  acum, de demistaliniști. Tovarășul Dumnezeu și Tovarășa Fecioară Suzănica Gîdea sunt absolviți de vini ideologice. Dar știți vreun  aparatcik literar să-și fi făcut mea culpa? Crohmălniceanu, cumva? Individualitățile autohtonizante (Crainic, Țuțea, Noica, Ion Barbu, George Călinescu) primesc  lovituri de pedeapsă în Amintiri deghizate, răs-editată de Humanitas. Croh vede roșu contra lor. Și are placă în Galați. Comemorativă. Crainic este executat ca „abandon al demnității omenești”. Era, la Aiud, torturat prin foame și sete. „Mai vrei o porție, domnu ministru?”, îl întreba un torționar scăpat de la Auschwitz, după ce-și storcea ciorapii în oala cu ciorbă. Rupt de foame, Crainic mai voia încă un blid. Bacilul Croh, cum îl poreclise Ion Barbu, scria prin 1965, boxându-l pe Nichita Stănescu ca „evazionist”, că Blaga e „păcătos trupește”. Probabil după ce Moni își ținuse capul în poala Ninei Cassian, cum povestește „fata cu zestre” ilegalistă. Crohmălniceanu îl vedea pe Cioran „promotor al fascismului”, pe I.D.Sîrbu, denigrator al socialismului : „denigrează la modul cel mai grotesc întreaga noastră realitate”. Aha,  Călinescu primise flori roșii de la Gheorghiu-Dej, când era pe patul de moarte! După întâmplările din acel Decembrie, tabloul Profesorului  de pe peretele U.B. a fost întors cu spatele. Cred că Ovid a jubilat. Vorba lui Niculae Gheran:  „și unui critic major i s-a întâmplat să aibă o reacție minoră și, dimpotrivă, unuia minor o reacție majoră. Și Călinescu, și Lovinescu au putut greși, dar ochii i se scot doar lui Călinescu.” Un autor de „doi cărți”( și jumătate), Doru Scărlătescu, îl vede pe G. Călinescu „repede și comod pliat la comunismul postbelic”. I-o fi fost „comod” când studentul Vicu Mândra l-a eliminat din Universitate (lectorul  Mândra a fost făcut profesor „pe scurtătură”, trecut postdecembrist peste etapa conferențiar), când i-a luat locul la catedră dentistul Vitner, când era urmărit, la curs, de bodyguardul Ivașcu sau când era „concurat” de N. Moraru și Nestor Ignat, ca eminescologi, dar și de Crohmălniceanu, inginer? Ion Vitner scrisese în Pasiunea lui Pavel Corceaghin, Editura de Stat, 1949,  despre Eminescu : „intelectual în derută, neîncrezător în progres”, „un mistic cu cultul morții”, „un idealizant al trecutului”, „un idealist retrograd”. Acuzele vă sună cunoscut? Le-ați citit recent?

Dubla măsură se aplică tenace. E și cazul lui Miron Radu Paraschivescu versus Arghezi. Primul, „cobai” al doctrinei comuniste, așadar scuzabil, deși l-a scos din literatură pe Arghezi vreo doi luștri, al doilea, marele meșter al cuvântului, declarat postsocialist „Marele Zero”. Și nu-i singura enormitate a vremurilor noastre. Eliade e spulberat în numele lui Manea, Noica în numele lui Marino, Blaga în numele lui Beniuc, Călinescu în numele lui Lovinescu... Și ce mai facem? Reconsiderăm Bărăgan de Galan, Negura de Eusebiu Camilar, Drum fără pulbere de Petru Dumitriu, chiar și Mitrea Cocor. Cineva mă întreba , într-un interviu, care sunt cele 10 cărți rele pe care le-am citit. Am numit patru dintre ele.

Prozatorii își cam plimbau oglinda de-a lungul uliței, șoselei, societății multilateral ne-dezvoltate. Ce se reflecta acolo, în oglinda-oglinjoara lor, nu convenea puterii politice. Când îl aud  pe un cotoronț (de ce ar fi cotoroanța numai la feminin?), pe vreun Xantip  că romanul social e copilul epocii socialiste, că romanul de idei e și el copilul epocii socialiste și că și-a mâncat mălaiul, că romanul psihologic e „pisălogic” (cu trimitere la N. Breban), nu pot să nu mă revolt. Cele mai penibile invective au fost adresate lui Marin Preda, „venit de la coada vacii”sau a Bisisicăi și rămas „țărănizant ignorant”. Plecând de la „țăranii stricați”, Patapievici ajungea la „românii stricați” (și-i vorba de românii toți), de unde propunerea ca misera plebs să nu mai aibă decât drept de vot cenzitar. Să voteze doar intelighenția, boierii minții. Filosoful se orientase binișor, alegându-l pe Băsescu, președintele tinichigiilor, nu al filosofilor. Din directiva lui Băsescu- Petrov: „apreciez curajul de nu merge pe cultura de patrimoniu și a merge pe cultura modernă”( despre ICR, perioada Patapievici), apud Radu Portocală, O iubire imposibilă : el și ea, pag. 94),din volumul cenzurat Un președinte împotriva României, Blogograme, Cartier, 2015.

Theodor Codreanu numără cam 16 trăsături negative ale românilor , descalificante pentru U.E., găsite de Patapievici. Printre ele: românul  înjură, zbiară, se scobește în nas. Ce-i drept, am văzut un intelectual, ministru al Culturii, scobindu-se în nas la dezvelirea unei statui, dintr-un imbold de a batjocori patriotismul.

 Românul , „canalie de facto” după același autor, Patapievici, ar fi violent, dar și  laș, xenofob, intolerant. Ba prea tolerant, zic eu, cu astfel de generalizări. Lui H.-R.-Patapievici îi răspunde „cadavrul din debara”: „Nu cu fraze și măguliri, nu cu garde naționale, de florile mărului, se iubește și se crește nația adevărată. Noi o iubim așa cum este, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferințele seculare până în zilele noastre. O iubim sans phrases” (M. Eminescu ,Opere, X, Ed. Academiei, 1989, pag. 259-260).

„Sensibilitatea atentă la spiritul tradiției”( intră în atenție și cultivarea limbii) nu place. „Spectrul tradiției” înspăimântă. Cel mai blamat e „țărănismul conservator”. De la Kogălniceanu și Maiorescu la  Rădulescu –Motru și Iorga, nimeni n-a scăpat. Obtuză mai este negarea înaintașilor, vânați ca niște pokemoni. Pe mine m-a convins demonstrația lui Mircea Platon că ar trebui să se mai practice un pic de semănătorism, ca să nu rămână piatră de piatră, teren necultivat, neînsămânțat. Și asta pentru a contracara pe cât posibil cancel culture, cultura amânării.

Într-una dintre serile mele antitelevizate /antitelevizuale, plictisită de melița moderatoarelor, am deschis Zilele și umbra mea, jurnalul lui Traian Chelariu (1906-1966). O însemnare din 1935: „Toate graiurile noastre constau din două vorbe: din da și nu, iar vocabularele limbilor lumii gem de echivalenții, mai mult sau mai puțin complicați, ai acestor vorbe-atitudini. Din da și nu izvorăsc toate faptele noastre, și se revarsă în da și nu.Vorbele acestea sunt temelie pentru cele două filozofii omenești, pentru filozofia afirmării și pentru filozofia negării. Și din ele se țes toate iluziile și deziluziile noastre, și toate compromisurile”.

Într-un context cultural neprielnic, dramatic, tragi-comic , oricum, numai normal nu, ni se servește aberația: cultura e rea, provoacă traume, deteriorează creierul. Numai că asta se întâmplă când n-o ai. Cineva îl cita pe Apollinaire. „Înainte de toate, artiștii sunt oameni care vor să devină inumani”. Altcineva ieșea la înaintare cu Marinetti, futuristul îndemnând la violențe contra muzeelor, bibliotecilor, academiilor, la blasfemie: să scuipăm zilnic pe altarul artei.

În ce mă privește, cred în triada Adevăr- Bine- Frumos. Nu le consider concepte „ponosite”. Întoarcerea la rădăcini amprentate creștin mi se pare soluția. Nu mă up-datez contra vieții creștine, ortodoxiei, familiei tradiționale, refuz să ader la ideea că democrația, orientarea europeană ar fi știrbite de Biserică și că preoții și ierarhii trebuie culpabilizați la hurtă.

Urmez Calea Gutenberg cum impedimentibus, în traducere : cu arme și bagaje. Dacă am vreun motiv de panică, el este dispariția Căii Gutenberg, din cauza interneto(n)ților, rețelelor, iar frica o exorcizez prin lectură. La satircul irlandez Jonathan Swift, în Călătoriile lui Gulliver,yahoos erau lacomi, înapoiați, proști. Poate că asocierea e nedreaptă, dar mi-o asum. Fără carte, „orfani de carte”, am fi mai săraci cu o civilizație.

În nuvela Șanțurile, Mircea Eliade narează cum o generație după alta de români caută „comoara”. Mie îmi place să cred că această comoară e cultura. Românii o găsesc, apoi o pierd și o caută din nou, după o mie de ani. Nu-i așa mult.