Arhiva-SIPAScrisoare deschisă adresată Președintelui României, Prim ministrului, Ministrului Justiției și Procurorului general

Desființarea Serviciului de Informații și Protecție Anticorupție al Ministerului Justiției (S.I.P.A.) este ilegală, iar consecințele generate favorizează înalta corupție politică transpartinică și rețelele criminalității organizate transfrontaliere. Serviciul de Informații și Protecție Anticorupție al Ministerului Justiției a fost conceput ca parte a sistemului securității naționale, iar desființarea acestuia constituie un atentat care a generat și continuă a genera vulnerabilități și pericole majore pentru ordinea de drept.

Starea de drept

Art. 6 și art. 9 din Legea nr. 51 /1991 privind securitatea națională a României, republicată, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190, din 18 martie 2014, stipulează:
Art. 6
(1) Organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale sunt: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, precum şi Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei, prin structuri interne specializate.
(2) Activitatea pentru realizarea securităţii naţionale este organizată şi coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
Art. 9
(1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiției își organizează structuri de informații cu atribuții specifice domeniilor lor de activitate.
(2) Activitatea de informaţii a acestor organe se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentei legi şi este controlată de Parlament.

Starea de fapt

În contradicție cu dispozițiile legale mai sus menționate, din arhitectura sistemului instituțional al securității naționale lipsește structura departamentală de informații a Ministerului Justiției, aceasta fiind desființată abuziv și ilegal printr-un act juridic nul de drept, deoarece o hotărâre de guvern sau un ordin al ministrului nu pot desființa dispozițiile unei legi organice. Or, potrivit Constituției României, sistemul securității naționale și organizarea administrației publice sunt reglementate prin legi organice. Luând act de declarațiile publice ale ministrului Justiției în funcție la data desființării Serviciului de Informații și Protecție Anticorupție al Ministerului Justiției, doamna Monica Macovei, potrivit cărora ar fi luat decizia respectivă la liberul-arbitru al Domniei Sale, considerăm că, în respectul Constituției României, al supremației legii și al interesului public, autoritățile vizate de această scrisoare deschisă să intervină neîntârziat și necondiționat pentru restabilirea legalității și stabilirea răspunderilor juridice, precum și a măsurilor legale în legătură cu toți miniștrii și prim-miniștrii vinovați de crearea și menținerea stării de fapt menționate și a consecințelor conflictuale care au inflamat agenda publică.

Scandalul premeditat indus în legătură cu arhiva Serviciului de Informații și Protecție Anticorupție al Ministerului Justiției este expresia victoriei corupției asupra Justiției. Starea de lucruri generată de desființarea abuzivă și ilegală a respectivului serviciu era foarte bine cunoscută, dar nicio autoritate publică în drept nu și-a asumat atribuțiile legale pentru restabilirea ordinii legale și de drept grav perturbate. Trebuie să realizăm că mult mai grave, faţă de chestiunea arhivei, sunt consecințele destructurării sistemului instituțional al securității naționale, faptul că atribuțiile Ministerului Justiției în acest domeniu, cu suport în Legea Securității Naționale, au fost obstrucționate până la completa lor anulare.

Informația secretă este o radiografie a unei realități

Este necesar a realiza din partea autorităților publice competente o informare corectă în legătură cu situația creată, deoarece spațiul comunicării publice este agresat informațional, fiind induse mesaje și teme prin care, pe de o parte, se vizează escamotarea unor acte de mare corupție la nivelurile superioare ale puterilor statului, identificate prin cercetarea de informații din mediul penitenciarelor, iar pe de altă parte, exonerarea de răspundere a celor care au suprimat activitatea legală de informații stabilită de Legea Securității Naționale în competența Ministerului Justiției. Tema informațiilor sau a dosarelor compromițătoare este totalmente falsă. Informația secretă este o radiografie a unei realități. Compromițătoare pot fi actele de conduită incompatibile cu un anumit statut profesional, iar relevarea sau ascunderea acestora se cuantifică după cum dispune legea.

Suntem nevoiți a reține atenția și asupra faptului că activitatea de informații desfășurată de Serviciul de Informații și Protecție Anticorupție, precum și arhiva acestuia, intră sub incidența art. 10 și, respectiv, art. 28 din Legea Securității Naționale a României, rațiune pentru care orice declarații publice în legătură cu declasificarea și destinația arhivei ar trebui să fie făcute numai și numai după o atentă cercetare a legii.