Urgenţa 0Stimaţi cititori, vă prezentăm astăzi două luări de poziţie menite să corecteze „inabilităţile" guvernanţilor. Sunt cereri de bun simţ şi de interes naţional, dar guvernanţii, senatorii şi deputaţii, preşedintele Ţării au alte viziuni. Deloc în interesul viitorului României. Sănătatea fizică şi intelectuală a cetăţenilor Ţării trebuie poziţionată mult deasupra oficialilor contemporani, insă de o bună bucată de vreme, cel puţin două personaje malefice tulbură permanent apele României - a se citi Klaus Werner Iohannis şi Liviu Dragnea. România se află în permanent scandal, iar neprietenii României stau în balcoanele sălii de spectacol, se bucură şi profită. Nu trebuie uitat că interesul naţional se află deasupra ceaunului în care fierb meschinăriile unor personaje pe care Istoria le va îngropa, bătătorind pământul deasupra lor. România are nevoie de educaţie şi sănătate, nu de saltimbancii algoritmului politic. (Ion Măldărescu).

Doctorul Florin Chirculescu, șeful șecției de Chirurgie Toracică de la Spitalul Universitar București, a trimis o scrisoare deschisă premierului Mihai Tudose prin care îl avertizeazăcă schimbările din sistemul medical va genera un nou val de plecări ale medicilor din România.

Scrisoare deschisă adresată Prim-ministrului României

„Domnule Prim-Ministru Mihai Tudose,
Știți că sunteți pe cale să patronați un nou exod al medicilor? Știți că medicilor li se pregătește un program de lucru de 48 de ore/săptămână, contrar Codului Muncii și Directivei Europene a Timpului de Lucru? Asta înseamnă că medicii vor reveni la programul de dinainte de 1989, cu diferența că PCR prevedea, totuși, o sâmbătă liberă pe lună - era faimosul S.R.L. socialist. Domnule Prim-Ministru, vă întreb respectuos: ați extinde acest program de muncă asupra tuturor cetățenilor României? Dacă nu, de ce doar medicii trebuie să lucreze în acest fel? De unde această discriminare?
Răspunsul vi-l dau eu, pentru că subordonații dumneavoastră sunt preocupați să vă raporteze că în țară e liniște și că ei, unii, își fac datoria. Ei, bine, prin acest proiect se includ mai multe gărzi în programul obligatoriu, astfel încât gărzile să nu mai fie plătite conform statului lor legal de ore suplimentare. Asta înseamnă pentru noi, medicii, o scădere majoră a veniturilor.

Domnule Prim-Ministru, mai știți că subordonații domniei-voastre au anulat „de facto" sporurile din Sănătate? Anularea cu pricina se va vedea pe fluturașe doar de la 1 ianuarie 2018 - să fie aceasta manevra prin care angajații din Sănătate vor fi puși în fața unui fapt împlinit după ce Guvernul se va adăposti îndărătul unei legi explicate deficitar? Așa s-ar părea, drept pentru care vă mai pun o întrebare: vi se pare firesc să vă respectați promisiunile doar pe hârtie, în timp ce veniturile reale din Sănătate vor scădea?
Îmi permit să vă inoportunez în virtutea unei vechi cutume românești: jalba-n proțap. Românii s-au tot întrebat, în trecut, dacă « șeful » știe ce fac subordonații săi. „Oare Mareșalul știe?" se întreba lumea în anii războiului. « Oare Ceaușescu știe? » se întrebau unii în comunism. În consecință, vă întreb și eu: « Dumneavoastră știți, domnule Prim-Ministru? ».

Nu e liniște în Sănătate, iar dacă miniștrii și consilierii spun altceva, vă amintesc că domniile-lor ne-au asigurat că, citez: « avem prea mare nevoie de personalul din Sănătate ca să nu-l plătim corect ». Calculele, însă, ne arată că veniturile vor scădea, ceea ce reprezintă atât abandonul principiilor expuse la început de mandat, cât și abdicarea de la doctrina social-democrată, cea de la care vă reclamați. În context, ce garanții ne dați, domnule Prim-Ministru? Ce-i de făcut, astfel încât creșterea salarială de pe hârtie să nu fie totuna cu scăderea veniturilor?

Domnule Prim-Ministru, nu vreau să închei prin a aduce vorba de mișcările revendicative ale personalului din Sănătate, de care, sunt sigur, subordonații domniei-voastre v-au avertizat. Nu mă pot împiedica, însă, să nu amintesc de « greva prin emigrație », începută pe vremea Prim-Ministrului Boc - sunteți sigur că doriți ca și numele dumneavoastră să fie asociat cu această « grevă » neobișnuită?
Cu stimă,
Dr. Florin Chirculescu"

Scrisoarea deschisă adresată Ministrului Educaţiei Naţionale de Patronatul Naţional Român - Filiala Arad

„Domnule Ministru,
Prin prezenta Patronatul Național Român - Filiala Arad, vă facem cunoscut următoarele:
La data de 04.10.2017 am solicitat organizarea unei dezbateri publice cu privire la legea manualului şcolar. Aşa cum rezultă din chiar accepţiunea proiectului de lege, manualul şcolar ar trebui să facă obiectul tuturor instituţiilor de interes public. Cu toate acestea, până această dată nu am primit un răspuns din partea Ministerul Educaţiei Naţionale cu privire la solicitarea noastră de a organiza această dezbatere publică cu privire la un subiect de un real interes naţional.

Trebuie să aveţi în vedere că Patronatul Național Român - Filiala Arad, în calitatea sa de organizaţie care administrează şi utilizează capitalul, în scopul obţinerii de profit şi care angajează muncă salariată, este direct interesat de calitatea şi modalitatea de educare a generaţiilor viitoare, din care îşi va recruta cu siguranţă noii angajaţi, având în vedere necesitatea stopării fenomenului migraţiei forţei de muncă. În acest context în care rolul educaţiei în societatea românească trebuie să capete dimensiunea sa reală, conştientizând importanţa educaţiei instituţionalizate, Constantin Noica spunea: „De învăţat înveţi multe şi de la toţi, dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi".

Domnule Ministru, înţelepciunea populară spune adesea că banii nu aduc învăţătură, dar învăţătura aduce bani. Având în vedere aceste considerente, trebuie să motivăm realul interes pe care Patronatul Național Român - Filiala Arad îl are pentru viitorul educaţiei din România şi pentru viitorul generaţiilor tinere. Dacă vom citi la secțiunea a 3-a din expunere de motive, observăm că acestă lege a manualului nu are impact nici asupra mediului de afaceri nici asupra mediului social și nu are nici impact macro-economic.
Am rămas uluit cum o problemă care ține de educația generației de mâine nu are impact asupra acestor medii. Cred că această expunere de motive este făcută „copy paste" din alte legii astfel nu îmi explic cum poate un angajat al ministerului să nu își dea seama de impactul deosebit a acestei legii asupra tuturor mediilor.

Printre propunerile adresate pentru dezbatere publică pe marginea legii manualului au fost următoarele:
- Obligativitatea tipăririi tuturor manualelor școlare în editura proprie a ministerului, în speță Editura Didactică și Pedagocică.
- Termenul maxim pentru tipărirea și distribuția manualelor în școli trebuie să fie de cel mult 6 luni înainte de începerea anului.
- Este necesară o reglementare a asigurării manualelor indiferent că este lege distinctă sau parte a unei legi. În raport cu proiectul la care vă referiți, care este încă în termeni prea generali, ar trebui abordate în următoarele articole precise:
a) răspunderile - în așa fel încât să poată fi nominalizați de fiecare dată responsabilii;
b) criterii de calitate mai operaționalizate pentru manuale, încât să se evite eterogenitatea actuală;
c) acreditările - încât să se prevină scăderea calității și abuzurile actuale;
d) termenele - încât manualele să fie asigurate la fiecare început de an școlar. Atât manualele școlare, cât și cursurile universitare ar trebui scoase din marginalizarea în care au fost împinse odată cu deteriorarea generală a educației din România ultimelor decenii.
Domnule Ministru noi nu vă cerem demisia, dar vă rugăm să evaluați personalul ministerului care se ocupă de aceaste probleme, numite dialog social, deoarece sunt lucruri de o mare însemnătate națională cu impact asupra viitorului acestei țării.
Ciprian Demeter"