Melbourne-AustraliaStimaţi cititori,
„Anul Centenarului" este un prilej dea ne reaminti că suntem : „Neam părăsit la răscrucea furtunilor care bat aici din veac în veac şi vor bate totdeauna în aceste locuri de ispititor belşug şi de trecere a oştilor... Apţi pentru cea mai înaltă civilizaţie şi siliţi de a trăi de la o bejenie la alta ... " (Nicolae Iorga).
În spiritul a ceea ce ar trebui să simtă fiecare român, dăm citire chemării a doi trăitori „peste mări şi ţări" la mii de kilometri de locurile natale. Mesaje simple dar nobile, izvorâte din trăirea interioară şi din dorul după meleagurile natale. O dovadă în plus că „Tot ce-i românesc, nu piere !". Unor astfel de oameni le datorăm Respect. (Redacţia ART-EMIS)

Dragi români de pretutindeni, ce se întâmplă de nu mai dați pe-acasă?

Țara are nevoie de dumneavoastră, de noi, de talentul nostru și de experiența acumulată în Vest pentru a intra în rândurile economiei mondiale, a celor cu bună-stare, dar și cu viață bună. În zadar avem bani, degeaba avem trai, dacă nu avem viață. Viața nu este doar conviețuire, ci este adevărată trăire, este vie, doar ea este completă. Banii nu ne strâng în brațe şi nici nu ne mângâie la dor şi durere. Ce viață e aceea pe care n-o împărtăşeşti cu pământul tău, cu jocul şi hora din vatra străbună?

Gospodarul român, România, „floricuța-floricuțelor", bucătăria şi grădina grădinilor... Cine le vorbeşte munților, câmpiilor cu flori, ca unor ființe dragi, îmbătându-se cu parfumul lor îmbietor, mir divin mereu proaspăt şi plin de simfonia vieții? Să aibă şi ei, dar mai ales urmaşii-urmaşilor, o limbă vie şi eco-sănătoasă, cu adevărat omenească şi românească, între hotarele părinteşti şi de poveşti cu Feți-Frumoşi și Ilene Cosânzene, cu mioare şi ciobănei-păstori-Iisus, cu duh de adevăr şi duh de viață, coloană Brâncuşi nesfârşită de voievozi corifei!. Aici frate, suflet din sufletul poporului este, şi unde suflet şi omenie e, cum doar la noi în patria Eminescului, şi limba română e.

Atâta timp cât simțim românește şi ne este dor, să nu ne fie ruşine de cei de acasă că le suntem fii! Am strașnică speranță că încă mai putem face ceva pentru neamul moșilor și strămoșilor noștri, al mamei care ne-a hrănit la sânul său cu iubire necondiționată.

Cu mândrie frățească, mândrie de român, vă îmbrățişez,
Ben Todică,
Radio Tv Producer, Melbourne, Australia

Dragi fraţi români,

Românul are o personalitate aleasă și frumoasă, un caracter înclinat spre bună înțelegere, spre hărnicie, spre simmplitate, fiind iubitor de societatea omenească în care trăiește, indiferent de prezența altor suflete de altă origine națională. Românul nu iubește simțul discriminării rasiale ori religioase, dar ține mult la credința și sfânta lui tradiție avută din părinți și străbuni!

Noi Românii din Australia dorim unire și iubire între toate comunitățile românești trăitoare pe această Stea-Pământul, fiind Casa Mare, dăruită de Dumnezeu tuturor Neamurilor Creației Sale. Iubim Lumea precum și casa, masa și familia noastră Românească! Și, bineînțeles, așteptăm și noi aceleași simțăminte frățești de la lumea din jur!

Doamne ajută!
Ioan Miclău al Gepiului şi Cringilei,
Biblioteca „Mihai Eminescu", Australia.