Program Saligny 2017160 de ani de Industrie petrolieră românească
2017 - Prahova, Capitala Mondială a petrolului

Abstract/Rezumat: The 4th event of the National Program „Romania 100" was dedicated to the unveiling on 20 July 2017 of the Commemorative Plaque „Ing. Anghel Saligny, designer of the first oil pipeline-1901 Buştenari-Băicoi-Ploieşti-Constanţa" at Telega-Prahova. Al IV-lea eveniment din cadrul Programului Național „România 100", a fost consacrat dezvelirii la 20 iulie 2017 a Placii Comemorative „Ing. Anghel Saligny, proiectantul primei conducte de transport a petrolului-1901 Buștenari-Băicoi-Ploiești-Constanța", la Telega - Prahova.

Al IV-lea eveniment din cadrul Programului Național „România 100", Proiectul „Prahova 2017-Capitală Mondială a Petrolului" a fost dedicat seminarului „Ing. Anghel Saligny, proiectantul primei conducte de transport a petrolului-1901 Buștenari-Băicoi-Ploiești-Constanța", organizat la 20 iulie 2017 la Căminul cultural Telega - Prahova, de Universitatea de Petrol Gaze, Societatea cultural-istorică Mihai Viteazul din Ploiești și Consiluil județean Prahova, în colaborare cu Primăria comunei Telega și a S.C. Conpet S.A. Ploiești.

Manifestarea a fost onorată de participarea domnului primar al comunei Telega, Gheorghe Ilie, a domnului conf.univ.dr.ing. Dragoș Gabriel Zisopol președintele Uniunii Elene din România, membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaților, a doamnei Rodica Paraschiv, membra Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputaților, a domnului Viorel Sorin Ciutureanu- director general al S.C. Oil-Terminal Constanța, a domnului ing. Liviu Ilaşi - director general al S.C. Conpet S.A. Ploiești, a domnului dr.ing.Virgil Metea- director general al S.C. Romgaz S.A. Mediaş Mediaș, a domnului Mircea Cosma - președintele Societatății Cultural-Istorice Mihai Viteazul, a domnului prof.univ.dr.ing Mihai Albulescu și a domnului profesor doctor în istorie Gheorghe Calcan, ambii de la U.P.G. Ploiești, a numeroși reprezentanți de firme private și de stat și specialiști petro-gaziști.

Acțiunea a fost coordonată de prorectorul Universitatății Petrol-Gaze din Ploiești, domnul prof.univ.dr.ing. Mihail Minescu- președintele Comitetului de Organizare Proiectul „Prahova 2017-Capitală Mondială a Petrolului" care a făcut o scurtă prezentare a celorlalte trei acțiuni anterioare, respectiv „Prima rafinărie din lume" construită la Râfov-Prahova de către frații Theodor și Marin Mehedințeanu(21 mai 2017), „București 1857- primul oraș din lume iluminat cu petrol lampant"(31 mai 2017) , „1904-Portul Constanța. Primul export de produse petroliere din România."(29 iunie 2017) și continuat cu rolul deosebit de important pe care l-a avut în proiectarea( 1901) și construirea primei conducte de transport produse petroliere Buștenari-Program Saligny 2Băicoi-Ploiești-Constanța port în anul 1904, inginerul Anghel Saligny, eminent constructor, director general al C.F.R., profesor universitar, academician și ministru, cel care a proiectat și construit și celebrul pod de peste Dunăre Fetești-Cernavodă(1895).

Au luat cuvântul și au scos în evidență personalitatea și eforturile depuse de ing. Anghel Saligny pentru determinarea autorităților române de la începutul anilor 1900 de a se proiecta și construi prima conductă de transport produse petroliere Buștenari-Băicoi-Ploiești-Constanța, primarul comunei Telega-Prahova, domnul Ilie Gheorghe, domnul conf.univ.dr.ing. Dragoș Gabriel Zisopol, domnul conf.univ.dr.ing.ec. Mircea Aurel Niţă, reprezentanul S.C. Conpet S.A. Ploiești și domnul Mircea Cosma președintele Societatății Cultural-Istorice „Mihai Viteazul".

Lucrările seminarului de la Telega au continuat cu prezentarea de către domnul prof. univ. dr. in istorie Gheorghe Calcan dela U.P.G. Ploiești a unui Program Saligny 3documentar de excepție: Anghel Saligny - „Raport asupra transportului petrolului prin conducte, 1899". Vorbitorul a evidențiat câteva repere biografice despre studiile, activitatea și viața inginerului, directorului, profesorului universitar, matematicianului, ministrului, academicianului și omului Anghel Saligny cel care, cu dăruire, pasiune, patriotism și perseverență specifică geniilor, a lăsat generațiilor de după, construcții și opere de artă și azi funcționale, printre care a amintit: calea ferată Ploiești-Predeal, podurile c.f. Adjud-Târgu Ocna, Bârlad-Vaslui, podul dublu (rutier și c.f.) de peste Siret de la Cosmești, silozurile și porturile fluviale Brăila și Galați, gara din Vaslui, și multe altele.

Distinsul dascăl ploieștean a punctat, cu imagini pps inedite, o parte din capodopera lui A. Saligny: podul dublu de peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă(1895), proiectarea (în anul 1901) și construcția primei conducte de transport produse petroliere Buștenari-Băicoi-Ploiești-Fetești- Constanța Port(1904- un veritabil act de naștere al actualei S.C. Conpet S.A. Ploiești), organizarea sub președinția sa a celui de-al III-lea Congres Mondial al Petrolului la București(1907) etc., etc. A fost înmânată Placheta Omagială (realizată cu acest prilej), personalităților care au fost prezente la eveniment. Acțiunea a continuat cu dezvelirea Plăcii comemorative „Ing. Anghel Saligny - Proiectantul primei conducte de transport a petrolului- 1901- Buștenari- Băicoi- Ploiești- Constanța", amplasată pe fațada Căminului Cultural din centrul comunei Telega.

Cu ocazia seminarului de la Telega în sala de festivități a Căminului Cultural Telega au rulat în prezența unui numeros public, două filme documentare de excepție: U.P.G. - „Educație-Cercetare-Cultură" și S.C. Conpet S.A. Ploieşti- „Tradiție-Suflet-Energie". Aș recomanda conducerilor celor două importante instituții ploieștene/prahovene să caute soluții de popularizare pe canalele media locale și naționale a celor două filme documentare mai sus-menționate, iar organizatorilor Programului Naţional „România 100" să invite la următoarele activități ce vor avea loc la Câmpina (august) și Ploiești (septembrie și octombrie), atât televiziunea română cât și posturile locale tv.
Ploiești - 24 iulie 2017