Iulian Vlad-Confesiuni pentru istorieIstorie, analiză geopolitică, relaţii internaţionale, memorii, dezvăluiri ISBN 978-606-8139-79-4 Editura Proema 2017, 818p. Ediţie cartonată şi supracopertată

Acad. Dinu C. Giurescu

Descriere: Arhitectonic - cartea este structurată în 31 de capitole, un cuvânt din „partea autorului" intitulat „Un destin istoric între judecăţile istoriei" şi 14 anexe. În fapt, volumul este transcriptul dialogului audio-video dintre generalul Iulian N. Vlad, fost ministru secretar de stat şi şef al Departamentului Securităţii Statului şi generalul Aurel I. Rogojan, într-o vreme şef de cabinet al generalului Vlad. [...] Prin natura muncii sale depozitar al multor informaţii, Iulian N. Vlad povesteşte cu echilibru şi măsură, „sine ira et studio", cele petrecute de-a lungul vremii, în momente, nu de puţine ori, de cumpănă din evoluţia României [...]. Se cuvine a fi remarcat rolul decisiv jucat de generalul Iulian Vlad în evenimentele din decembrie 1989, când prin ordinul dat a evitat o baie de sânge, pentru ca ulterior să fie judecat, condamnat şi închis. Oare pe cine a deranjat într-atâta gestul generalului?! Timpul ca şi istoria cu meandrele sale aşează întotdeauna lucrurile în matca cuvenită.

General Br. (r) Aurel I Rogojan

Pentru generalul Iulian N. Vlad, ca om de informații care a descoperit sau intuit din vreme semnele evenimentelor viitoare, marea greutate nu a constat în relevarea adevărului, ci în rostirea lui fără a genera ură și vrajbă, fără a stârni valurile unor noi furtuni. Informațiile dezvăluite nu ar fi scăpat valorificării în scopuri politice, ori în balanța echilibrului intern și a alianțelor externe nu trebuie puse acele lucruri care, ascunse fiind, produc un rău mult mai mic, decât dacă ar fi etalate public. Am considerat necesară această precizare pentru a face înțelese dificultățile de abordare a generalului Vlad ca interlocutor într-un demers cu finalitate publicistică.

Ambasador Dumitru Chican

La răscrucea dintre două veacuri şi dintre două milenii, Iulian N.Vlad a stat, totdeodată, la răspântia dintre două epoci istorice ale neamului românesc, iar la cumpăna dintre acestea şi-a arătat, cu patriotism şi bravură, iubirea de neam şi de țară, împiedicând să fie soloboziți câinii sfâşietori ai ființei acestui neam şi acestei țări. Dacă ne pregătim să ne scriem pe tricolor centenarul unității şi integrității noastre naționale şi teritoriale, aceasta se datorează şi Omului patriot - cuvânt care este progenitură a Patriei - Iulian N.Vlad - şi capacității sale de a înțelege în profunzime şi cu luciditate sensul istoriei şi de a pune stavilă lunecării acesteia pe panta sisifică a destrămării voite de alții.

General col (r) Iulian N. Vlad

„Las urmașilor mei faptele, așa cum au fost ele, să le judece ei, să le aprecieze, să le cântărească și să dea verdictul, pentru că fără îndoială, un verdict până la urmă va prevala [...]. În ce mă priveşte, tot ceea ce am făcut, am făcut gândindu-mă la popor şi la țară. Pentru acest motiv, pot privi în ochii oricui [...]. Peste un număr de ani, îşi va da verdictul şi Istoria, care va fi scrisă fără ură şi părtinire, cu privire la evenimentele din decembrie 1989 şi la rolul pe care l-am avut şi eu, şi institutia pe care o conduceam atunci, în acel moment de răscruce al destinelor țării noastre. De aceea, vă solicit un singur lucru: sentința pe care o veți da dumneavoastră să coincidă cu verdictul Istoriei, pentru ca să nu fie infirmată de aceasta. Vă mulțumesc".