BP Hasdeu-Chisinau 2017Anul trecut, la 31 mai 2016, pentru prima dată în istoria românilor la Chișinău a avut loc Prima Conferință Științifică „Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie" la care au fost prezentate comunicări ale oamenilor de știință din Republica Moldova și România. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale, „B.P.Haşdeu" și a fost organizat de un colectiv alcătuit din: prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, doamna Elena Șendrea - bibliotecar principal la Biblioteca Centrală, dr. Daniela Vacarciuc și dr. Viorica Olaru-Cemârtan sub coordonarea istoricului Alexandru Moraru. Manifestarea a fost dedicată împlinirii a 135 de ani de la naşterea celebrului militar şi Conducător al statului român. Pe marginea conferinței nominalizate au apărut câteva articole în mass media și câteva filme documentare despre premiera acestei reuniuni științifice de la Chișinău, prilej cu care a fost realizat şi filmul manifestării[1].

Anul acesta, la 29 mai 2017 tot din inițiativa aceluiași istoric, preocupat de personalitatea Mareșalului, a fost editată o culegere de materiale și documente, respectiv, textele comunicărilor susținute la Conferința Științifică din anul precedent. Despre acest eveniment poate fi accesat articolul „Bazorelieful Mareșalului Antonescu la Chișinău: pro și contra"[2], material publicat la 5 iunie 2017, căruia i se poate adăuga, şi filmarea evenimentului, realizată de acelaşi Alexandru Moraru[3]. Cu acelaşi prilej, domnia sa a lansat o inițiativă de străngere a unor fonduri bănești pe baza cărora să poată fi comandată oamenilor de artă conceperea şi realizarea unui bazorelief reprezentându-l pe celebrul militar și patriot român. Pentru scopul anunţat, au fost prezentate celor prezenți câteva schițe de bazorelief executate de cunoscutul pictor și sculptor Eugen Sterpu, dimensiunile acestor bazoreliefuri fiin de dimensiunea unui format A3 cu o grosime de 15 mm. Iniţiativa a fost viu dezbătută, având mulţi aderenţi, dar şi opozanţi ; o parte a celor prezenți au primit cu bucurie, accept sau aprobare, alții cu dubii și neîncredere, că acest lucru se va putea realiza, dezbaterea subiectului putând fi urmărită în secvenţa publicată pe You Tube[4].

Au fost aduse mulţumiri domnului Efim Efros, om de afaceri și Asociaţiei „Tighina" din Bucureşti (preşedinte, medicul Alexei Paluţă) şi inimosului şi patriotului Alexei Creţu pentru contribuţia esenţială în apariţia celor 2 ediţii ale „Materialelor Conferinţei ştiinţifice". În ciuda celor care au fost împotrivă și a celor nehotărâți sau chiar lași, vă comunicăm cu bucurie și satisfacţia misiunii pe jumătate împlinite, că datorită oamenilor neînfricați, patrioți adevărați, (nu a celor carețipă tare și rup hainele de pe ei, ca să înțelegem noi cât sunt ei de români!) cu voia lui Dumnezeu și dorința noastră, a fost realizat un bazorelief - placă comemorativă, cu bustul Mareșalului Antonescu turnat din bronz, fixat pe o placă solidă de granit roșu. Sub chipul din bronz al militarului sunt două inscripții: Mareșalul Ion Antonescu - Dezrobitorul Basarabiei.

Din motive uşor de înţeles, dar şi regretabil, artistul plastic, care a executat această minunată lucrare a preferat să-şi păstreze anonimatul, motiv pentru care respectăm confidențialitatea, cu menţiunea că nu este vorba despre autorul primelor schițe propuse, ci alt om de creație. Nu ne rămâne decât să mulțumim Asociației „Tighina" din București și președintele ei domnul Alexei Paluță, pentru efortul financiar considerabil și susținerea totală a proiectului nominalizat și realizat. Mai este un Om, care merită tot respectul nostru alături de cunoscutul medic Alexei Paluță, este vorba despre profesorul universitar Alexei Crețu, care a avut un rol important în realizarea inițiativelor partiotice ale noastre.
Mai dă Doamne Oameni, ca cei menționați la finele acestui articol! Fapte, nu vorbe!

Notă: Text preluat: „Secretele Istoriei" - Chişinău[5].
---------------------------------------------------
[1] Prima Conferință Științifică „Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie", 31 mai 2016 -