Conform directivelor primite de la „Înalta Poartă” de trădătorii Coloniei Corporatiste sub Ocupație Militară Străină, Armata României va avea angajați mercenari gen „Wagner”. Cineva întreba retoric pe internet: Numai Rusia și Franța să aibă „Legiunea străină”?  Mare eroare, „Legiunea Străină” este cu totul altceva decât trupele Wagner și, împlicit, ce se vrea și se pregătește în România.

Străini sub acoperire în unitățile militare din România. M.Ap.N. a dat drumul la angajări din afara țării

O procedură internă emisă de M.Ap.N., printr-un Ordin publicat în Monitorul Oficial, permite ocuparea posturilor în unitățile militare de către cetățeni ai altor țări din U.E. și din Spațiul Economic European. Recrutarea și selecția se vor face pentru posturi în afara organigramei, susține ministerul, în structurile care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile sau rambursabile și prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Pe lângă cei 5.000 de soldați N.A.T.O., număr în creștere de la o zi la alta, România va fi împânzită și de cetățeni ai statelor U.E., care vor fi angajați în unitățile militare ale M.Ap.N. Fără a explica motivul pentru care se recurge la o astfel de soluție extremă, Ministerul Apărării Naționale a decis să permită străinilor să ocupe inclusiv posturi de conducere în cadrul unităților militare din țara noastră.

Astfel, printr-o procedură internă de recrutare și selecție, în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei, în unitățile militare ale M.Ap.N. care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență, s-a introdus posibilitatea de participare și pentru cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (S.E.E.) sau ai Confederației Elvețiene. Potrivit Ordinului M.Ap.N., ocuparea unui post înființat în afara organigramei unei unități militare care derulează un proiect finanțat din fonduri europene se face prin concurs sau examen, organizat de unitatea militară în cauză. În cazul în care, la concursul organizat pentru ocuparea postului înființat în afara organigramei unei unități militare, se prezintă un singur candidat, încadrarea postului se face prin examen. Condițiile specifice de ocupare a unui post înființat în afara organigramei cuprind cerințe privind nivelul și domeniul studiilor absolvite, cerințe de expertiză/experiență specifică, acordul scris al candidatului cu privire la procedura de verificare și avizare pentru obținerea autorizației sau certificatului de acces la informații clasificate, precum și alte condiții prevăzute în fișa postului. Mai exact, cetățenii străini angajați la M.Ap.N. vor avea acces și la informații clasificate.

Limba română și nu prea

Pentru a ocupa un post înființat în afara organigramei M.Ap.N., persoana trebuie să îndeplinească anumite condiții generale, însă nu se specifică faptul că acestea trebuie să fie neapărat cumulative. Astfel, participanții la concurs trebuie să aibă cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (S.E.E.) sau cetățenia Confederației Elvețiene, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă capacitate de muncă, o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni săvârșite cu intenție contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, să nu execute o pedeapsă complementară prin care le-au fost interzise exercitarea dreptului de a ocupa funcția și să nu fi comis infracțiuni sexuale. Concursul pentru ocuparea unui post înființat în afara organigramei constă, în funcție de complexitatea postului, în selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică, în situația în care este necesară verificarea abilităților practice, și interviul. Pe de altă parte, Ordinul prevede că, în situația în care în fișa postului sunt prevăzute competențe lingvistice sau în domeniul tehnologiei informației, acestea se testează în cadrul probelor de concurs.

 

Stat în stat

Posturile din afara organigramei la M.Ap.N. par să facă parte dintr-o structură complexă, deși nu a fost comunicată nicio cifră a numărului total de viitori angajați ai ministerului. Dovada în acest sens este și faptul că vor fi scoase la concurs sau la examen, dacă există un singur candidat, după cum se tot repetă în Ordin, și posturi de conducere. Pentru acestea, la proba de interviu se vor testa capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum și capacitatea managerială[1].

Notă - În cazul în care românii se vor trezi și vor vrea să ia frâiele țării în propriile mâini, ce vor face mercenarii ? Răspunsul este unul singur: vor trage în plin.

--------------------------------------------------

[1] Sursa https://www.national.ro/social/straini-sub-acoperire-in-unitatile-militare-din-romania-mapn-a-dat-drumul-la-angajari-din-afara-tarii-797249.html - 22 iunie 2023.