Premiile și Conferința Academiei Oamenilor de Știință din România, sub semnul calității și performanței academice

În data de 10 iunie 2021, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare, au avut loc trei evenimente sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România: Adunarea Generală, Ceremonia de decernare a premiilor pentruanul 2019și Conferința Națională de Primăvară a A.O.S.R. Ordinea de zi a Adunării Generale a cuprins următoarele puncte:
- prezentarea raportului de activitate a A.O.S.R. pe anul 2020;
- prezentarea situației financiare a A.O.S.R. pe 2020 și a proiecției pe2021;
- aprobarea modificărilor la Statutul A.O.S.R., primiri și avansări de noI membri în cadrul A.O.S.R.

Precizămcă, din anul 2020, prin decizie politică, A.O.S.R. a pierdut sprijinul financiar de la bugetul de stat, fundamental pentru funcționarea instituției. Chiar dacă trece prin momente dificile, A.O.S.R. își continuă activitatea prineforturile conjugate alemembrilor săi. Academia Oamenilor de Știință din România, înființată ca Academia de Științe din România la 29 martie 1935 de către Dr. ConstantinAngelescu, politician demarcă, ministru al Instrucțiunii Publice, medic deprestigiu, rămâne fidelă misiunii sale, de a fi un for academic al științei și al cunoașterii, și, înacest spirit, își duce mai departe menirea înciuda tuturor vicisitudinilor.

 Încadrul manifestării, au fost decernate Premiile A.O.S.R. pentruanul 2019. Premiile au fosturmătoarele:

Sectia I - Științe matematice
Premiul „Nicolae Titulescu”, Gheorghe Morosanu: Functional analysis for the apllied sciences. Universitext. Springer, Cham, 2019;

Secția III - Științe chimice
Premiul „Mircea Banciu”, Surpateanu Gheorghe, Ghiorghita Gogu: Syntone chemistry and prebiotic stage. Lap Lambert Academic Publishing, Berlin, 2019;

Secția VI - Științe tehnice
Premiul „Herman Oberth”, Mircea Liviu Negrut: Project management concepts in construction industry, Editura Politehnica, 2019;
Premiul „Martin Bercovici”, Octavian Cornea, Dan Hulea, Nicolae Muntean: Convertoare de curent continuu hibride, Editura Politehnica, 2019;
Premiul „Gogu Constantinescu”, Sorin Ionescu, Management pentru industria 4.0, Editura Electra, 2019;

Sectia VII - Științe agricole, silvice si medicina veterinara
Adresa: strada Ilfov, nr. 3, sector 5, Bucureşti, ROMANIA, Cod Fiscal: 5091859Tel. 00-4021/314.74.91; Fax. 00-4021/314.75.39, Web-site: www.aosr.ro, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Premiul „Virgil Gligor”, Ioan Hutu, Gary Onan: Alternative Swine Management Systems, Academic Press, Elsevier, Londra, 2019;
Premiul „Vasile Ghetie”, Cornel Igna: Surgical clinic and clinical lectures on Species, Editura Agroprint, Timisoara, 2019;

Secția VIII - Științe medicale
Premiul „Carol Davila”, Silviu Constantinoiu, Ioan Cordos, Constantin Ciuce, Viorel Scripcariu: Surgery of the esophagus, Editura Academiei Romane, 2019;

Sectia IX - Științe economice, juridice și sociologice
Premiul „Anghel Rugină”, Gheorghe Ionascu: Problematica zonelor montane, Editura Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, 2019;
Ppemiul „Tudor Popescu”; Adrian Victor Vevera: Reglementari legislative cu privirela securitatea cibernetică;

Sectia X - Filosofie, teologie, psihologie
Premiul „Constantin Noica”, Gheorghe Dănişor, Însingurare - O filosofie despre istoria eşuată a umanităţii, Editura Universul Juridic, 2019;

 Secția XI - Ştiinţe istorice şi arheologice
Premiul „Aurel Sacerdoțeanu”, Cornel Popescu, Cornel Ţucă, Campania armatei române în Ungaria, vol. I-II, Brăila, Editura Istros, 2019;
Premiul „Dimitrie Cantemir”, Dr. Doru Bădără, Din istoria cărţii şi a tiparului românesc. Studii şi materiale, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2019; Premiul „Grigore Gafencu”, Alin Spânu, Spioni, spioane şi dandanale în România războinică (1916-1919), Editura Militară, Bucureşti, 2019;
Premiul „Andrei Oțetea”, Sergiu Cornea, Organizarea administrativă a Basarabiei sub ocupaţia ţaristă (1912-1917), Brăila, Editura Istros, a Muzeului Brăilei „CarolI”, 2019;
Premiul „Gheorghe Buzatu”, Florian Banu, Mihai Caraman, un spion român în războiul rece, Editura Corint, 2019;

Sectia XII - Știinta si tehnologia informatiei;
Premiul „Corneliu Penescu”, Tudor Barbu: Novel Diffusion-Based Models for Image restoration and Interpolation, Book Series, Signals and Technology, Springer international Publishing, 2019;
Premiul „Ștefan Odobleja”, F.S. Iliescu, D. P. Poenar, F. Yu, M. Ni, K. H. Chan, I. Cima, H. Taylor, I. Cima, C. Iliescu: Recent advances in microfluidics methods in cancer liquid biopsy,Biomicrofluidics, vol. 13, issue 4, at. No. 041503, 2019;

Secția XIII - Știinte militare
Premiul „Mareșal Constantin Prezan”, SorinTopor: Terorism cibernetic, Colectia Intelligence, Editura TopForm, 2019;
Premiul „General Valentin Arsenie”, Coordonator Anghel Andreescu, Autori: Cătălin Enuța, Ligia Iliescu, Crima organizată şi terorismul în context actual, Editura Scitech, Craiova, 2019.

Un eveniment de o importanță specială în aria de activități a instituțieil a reprezentat Conferința Națională de Primăvară a A.O.S.R. Conferința s-a desfășurat în format hibrid, în Aula B.C.U., în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară CarolI (B.C.U.) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare înInformatică (I.C.I.). Dinprezidiul sesiunii de deschidere au făcutparte: prof. univ. dr. ing.Adrian Badea -Preşedinte, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. dr. Mireille Rădoi - Director, Biblioteca Centrală Universitară CarolI, ing. Adrian Victor Vevera - Director general, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică. Deschiderea a fost urmată de comunicările pe secțiuni, înformation-line: Matematică și Științe geonomice, Fizică, Științe inginerești, Științe agricole, Silvicultura şi Medicină veterinară, Biologie, Medicină, Științe economice, juridice, sociologice, Filosofie, Psihologie, Teologie, Istorie, Științe Militare. Prin numărul impresionant și valoarea lucrărilor prezentate, Conferința a constituit un cadru de elită al creației științifice, al dialogului academic și al transferului de cunoaștere, sub semnul excelenței și al competitivității.

În cadrul evenimentului, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele A.O.S.R., a declarat: „Academia Oamenilor de Știință din România demonstrează prin manifestările sale că este un for autentic al științei și cunoașterii, care-și îndeplinește misiunea la standarde de calitate și performanță academică. Este o datorie față de fondatori, în frunte cu Dr. Constantin Angelescu, marele ministru interbelic al educației, față de o istorie de aproape un secol, care a reunit sub egida instituției mari personalități ale științei românești și internaționale. Azi, A.O.S.R. trece prin momente dificile, în care este pusă în joc însăși supraviețuirea instituției. Prin numele cercetătorilor noștri, prin operele și studiile realizate, prin calitatea cercetării științifice, prin numărul citărilor și al prezențelor în B.D.I., în sfârșit, prin situarea Academiei noastre în clasamente internaționale de prestigiu, probăm că suntem o instituției de valoare a științei, necesară țării, în slujba căreia ne punem prin toate resursele noastre de creativitate științifică. Și această Conferință, dintr-o perioadă grea a tuturor, demonstrează, cu date certe,o atare realitate. Ne continuăm drumul înainte, în ciuda tuturor dificultăților, și ne exprimăm speranța că valoarea incontestabilă a instituției noastre va fi un argument solid, dincolo de definiții preluate grăbit și necritic, pentru desfășurarea în condiții de normalitate aactivității Academiei Oamenilor de Știință din România.

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România