Să punem capăt minciunii!

Toată lumea știe ce forță formidabilă are comunitatea khazaro-evreiască sau sionistă!

De la 1789 încoace puține evenimente s-au desfășurat fără amestecul, deseori decisiv, al ocultei khazare! Numită impropriu „evreiască”! Nu este cazul să insist pentru a demonstra că există această entitate, grupată sub pulpana nevăzută a puterii financiare mondiale, deținută de marile bănci evreiești! Pulpană nevăzută, dar teribil de eficientă, de omni-prezentă și a tot-puternică.

În momentul de față această ocultă este angajată la un vechi proiect al khazarilor: subminarea totală, până la desființare, a statului rus, a Rusiei! Revoluția bolșevică din 1917 a avut în primul rând acest caracter: anti-rus, anti-ortodox sub pretextul luptei de clasă, a proletariatului împotriva exploatării! Și a fost opera exclusivă a cercurilor khazare din Occident și a minorității khazaro-evreiești din Rusia. Coaliția care s-a format acum în sprijinul Ucrainei are ca țintă finală dispariție Rusiei. Nu N.A.T.O. este promotorul acestei tentative, ci caracatița sionistă, khazară, care se folosește de forța militară a țărilor N.A.T.O. spre a lovi cât mai adânc în ființa statului rus, în poporul rus. Să nu ne amăgim că ar fi vorba de interesele Occidentului! Avem de-a face cu un plan străvechi al khazarilor de pedepsire a Rusiei pentru trecutul de abuzuri și conflicte dintre ruși și evreii khazari! Bașca interesul de a pune mâna pe imensele bogății de pe întinsul nesfârșit al Rusiei!

Imperiul khazar?

Cred că termenul „imperiu” este destul de potrivit pentru a desemna această realitate, chiar dacă este vorba de un organism cu totul atipic, cum n-a mai existat altul până acum. Imperiul khazar nu are firmă la stradă, nu este înregistrat la ONU, nu are un parlament ales conform unei constituții, al unor legi cuprinse într-un corp de legi publicat și cunoscut de toată lumea! Nu se știe cine conduce acest imperiu, cum ajung unii la guvernarea acestui vast organism, nu se cunoaște nici cum este organizat acest organism, după ce principii, după ce reguli. Totul se petrece în cel mai mare secret, într-o deplină conspirativitate! Imperiul sionist nu are atribuțiunile cunoscute ale unui stat, ale unui guvern, acțiunea sa este invizibilă, bine camuflată, neputând intra în atenția organelor de drept, ale justiției. Interdicțiile stabilite prin legile noastre nu-i ating pe khazari, a căror identitate ne rămâne necunoscută de cele mai multe ori. Regula lor este să pună pe alții să scoată castanele din foc!
Sunt fără de număr statele, guvernele, persoanele și instituțiile care au datorii imense la băncile care dau forța imperiului khazar. Din acest raport rezultă puterea formidabilă a imperiului khazar de a influența deciziile care se iau pe planeta noastră, începând cu acordarea premiilor Nobel și încheind cu recunoașterea și impunerea sau demiterea unor guverne, în aproape orice țară!

E foarte probabil ca eficiența acțiunilor khazare să fie determinată de caracterul ocult, secret al datelor privitoare la modul de organizare, de funcționare ca entitate al acestui vast imperiu invizibil. Metafora „caracatiță” i se potrivește cel mai bine: imperiul khazar este o caracatiță care nu a acaparat încă toată planeta, dar plănuiește să ajungă la acest statut, de stăpân absolut al întregii omeniri, așa cum pretinde că le-a promis Yahve al lor! Și nu sunt departe de a-și atinge acest obiectiv criminal! De aceea khazarii sunt foarte uniți cu Occidentul, cu Statele Unite în mod deosebit, sperând că Noua Ordine Mondială va fi una mono-polară. Statele care încearcă să impună pe planeta noastră un model multi-polar intră în contradicție cu politica imperială a khazarilor și deja au ajuns ținta propagandei denigratoare a mass mediei sioniste.

A sosit momentul!

Oricum va arăta Noua Ordine Mondială, mono sau multi-polară, nu mai poate fi amânat momentul când imperiul khazar va fi obligat de legile firii să „intre în legalitate”! Să-și facă cunoscută existența și să accepte controlul internațional care guvernează relațiile dintre state.

Khazarii trebuie obligați să învețe și să respecte regulile transparenței. E momentul să iasă din hrubele istoriei și să se afirme la lumina zilei cu programele lor, cu obiectivele existenței lor. E timpul ca sioniștii să intre în rândul lumii și să renunțe la modul lor secret, ascuns, pervers de a se organiza și de a acționa.
Ieșirea din ghettou nu mai poate fi amânată, o cer înșiși khazarii de rând, care s-au săturat să trăiască cu grija de a păstra două măsuri în relațiile sociale: o măsură cu ceilalți khazari și alta cu goimii, cu „ne-evreii”! Acest comportament frizează schizofrenia. Nu aparține stării de normalitate mentală.

Cum va arăta imperiul khazar expus privirii tuturor este o problemă greu de rezolvat, dar soluția trebuie să vină de la liderii khazari care s-au arătat întotdeauna inventivi în a găsi răspuns la provocările istoriei. De data aceasta este vorba de un răspuns cinstit care să respecte regulile bunei vecinătăți, ale colaborării internaționale sincere, reciproc avantajoase, ale parteneriatului fără ascunzișuri și capcane. Khazarii trebuie să accepte imperativul unui parteneriat loial, onorabil pentru demnitatea umană. Imperativul respectului pentru ființa umană, încununare a creației divine.
Khazarii trebuie să renunțe la credința lor paranoică în destinul imperial promis de Yahve, chiar dacă au ajuns atât de aproape de finalul scontat. Nu se mai poate continua acest joc inegal. Minciuna s-a vădit! S-a aflat care este adevărul și khazarii vor trebui să dea socoteală pentru răul pricinuit omenirii, pentru fărădelegile săvârșite de-a lungul istoriei. Au avut de pătimit de pe urma acestei credințe vecină cu nebunia, au avut și de câștigat, dar acum meciul s-a terminat, suntem sătui de hecatombele umane provocate de politicieni iresponsabili aflați în solda marii finanțe khazare…

Planeta are nevoie de normalitate, de solidaritate umană, de cooperare internațională. Minciuna și prefăcătoria nu mai au ce căuta în relațiile dintre state, dintre popoare, dintre comunitățile umane. Triumful adevărului este iminent!
Cu toții suntem în așteptarea metamorfozei khazare, ai cărei beneficiari principali vor fi înșiși khazarii, eliberați de servituțile milenare ale minciunii. Emanciparea evreimii este imposibil de amânat și liderii neștiuți ai evreimii khazare au acum ocazia să-și răscumpere din greșelile trecutului. Acel trecut plin de păcate s-a încheiat! Omenirea, inclusiv comunitatea khazară, are dreptul la un nou început.