Cimitir german la ChişinăuLa 13 iunie 2014 am vizitat Cimitirul militar german de la Grătieşti, în apropierea Cimitirului „Doina” din Chişinău. Numele soldaţilor şi ofiţerilor germani înmormântaţi în acest cimitir sunt încrustate pe ambelepărţialecelor28 de obeliscuri de granit existente. Până în prezent  au fost îngropate osemintele a peste 5.500 de militari germani. Cimitirul simbolic este amplasat pe ambele părţi ale aleii centrale, începând chiar de la intrare. Mormintele propriuzise au fost amenajate pe partea dreaptă a cimitirului. Capacitatea Cimitirului Militar German  este de 30.000 de morminte, număr care poate acoper - potrivit surselor germane - numărul ostaşilor şi ofiţerilor germani căzuţi în lupte pe teritoriul Basarabiei în perioada celui de-Al DoileaRăzboi Mondial.
 
Deutscher Soldatenfriedhof
 
„Mormintele ostaşilor sunt propovăduitorii Păcii”. (Albert Schweitzer, laureat al premiului Nobel pentru pace).
Acest cimitir destinat ostaşilor germani căzuţi în cel de-Al Doilea Război Mondial a fost construit de către Uniunea Populară germană pentru îngrijirea mormintelor de război, în perioada 2001-2005, din însărcinarea guvernului Republicii Federale Germania. Pentru a asigura întreţinerea şi îngrijirea cimitirului, Uniunea Populară depinde de cotizaţiile membrilor şi de donaţii. Tinerii din Europa ajută în tabere de muncă internaţionale la îngrijirea cimitirelor şi înfăptuiesc punţi de înţelegere.
Intrarea în vigoare şi acordul între Republica Moldova şi Republica Federală Germană, cu privire la mormintele de război a creat baza legală pentru construirea acestui cimitir la Chişinău, aşezat pe teritoriul comunei Grătineşti. Terenul a fost pus la dispoziţia Republicii federale Germania în mod gratuit, de către guvernul Republicii Moldova.
În anul 1998, Uniunea Populară a început lucrările de evidenţiere şi cercetare a mormintelor ostaşilor germani Cimitir german Chişinăucăzuţi pe teritoriul Republicii Moldova. Primele înhumări au avut loc în anul 2001. Până în anul 2005 au fost recuperate osemintele din sute de morminte, şi reînhumate în acest loc.Lucrările vor continua. La finalizarea acestora îşi vor regăsi odihna în acest loc, peste 30.000 de militari germani, căzuţi în Al Doilea Război Mondial.
Cimitirul a fost deschis accesului publicului în ziua de 20 mai 2006. Morţii din acest cimitir ne îndeamnă la Pace !
„Die Soldatengräber sind die großen Prediger des Friends”. (Albert Schweitzer, Friedensnobelpreisträger).
Diesen Soldatenfriedhof für Gefallene des Zweite Weltkrieges hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. +n der Jahren2001 bis 2005 im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland errichtet. Zur Erhaltung und Pflege der Anlage ist der Volksbund auf Spenden und Mitgliederbeiträge angewiesen. Junge Menschen aus Europa halfen in internationalen Jugendcamps bei der Pflege und bauer Brücken der Verstandändigung.
Mit dem Inkrafttreten des deutsches-moldauischen Kriegsgräberabkommens in Mai 1997 wurde die reichtliche Grundlage geschaffen, diesen Friedhof in Chisinau auf dem Gebiet der Gemeinde Gratiesti zu errichen. Das Gelaände vurde der Bundesrepublik Deutschland von der regirung der republik Moldau kostenlos zur Verfüng gestellt.
Der Volksbund hat im jahr 1998 mit den Erfassungs und Sondierungsarbeiten von Soldaten gräbern begonnen. Die ersten Umbettungen erfolgten im Jahr 2001. Bis zum Jahr 2005 wurden Gebeine aus hunderten von Grablagen geborgen und hier neu eingebettet; weitere Einbettungen werdwn folgen. Nach Abschluss der Gefallene ruhen.
Am 20 Mai 2006 wurde die Anlage der Öffentlichkeit übergeben.
Die Toten dieses Friedhofes mahnen zum Frieden.
 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Kassel
Grafica - Ion Măldărescu