Da, na Tîrgu-Ketrii, Iarna s-a aşternut albă peste restul de pămînt, macadame, asfalturi şi betoane; peste case, viloaie, bloace, biserici & crîşme (la cam paritate); peste alte aşezăminte care se fac a face bine, dar doar se fac... Iarna s-a aşternut efectiv albă şi ai zice uşure, discretă în 12 spre 13 noaptea din ghinărar, în aist al 18-lea an din veacul 21-lea, mileniul 3-lea din Era (cică, a) noastră... Ne-am culcuşit la cald, feriţi de zloată-n sara de 12, ca pre somnirile noastre nu numai visele ningă, ci şi Neaua Cerească, covor peste gloduri şi gloduitori.

Am pomenit de e.n., că - agnostic fiind io - nu voiu atingere purtare convieţuitorilor de alte confesiuni, carii fie c-au conlocuit cu noi de dincolo de descălecatele întemeietoare ale Moldovei, ori mai încoace după ele; şi chiar mai de după haloimăsul 1990in. Eu nu mă port vinovat, nice merite am pentru credinţele lor, nici de etnie, port, grai..., deşi unii dintre ei nu se astîmpără şi nu mă lasă-n pacea sufletului şi tihna bătrîneţii să fiu ceea ce sunt, simt şi cu gîndul mă-mpac... Fără a le spune Acelora ce - pe dreptate, cinste, adevăr - despre mahării lor (cei cruşiţi de fiere, antinaţional operînd), io-Culai, gîndul am!

E 13 Ianuar, văileat (5508+2018=) 7.526 dela a Lumii (cică) Facere, apud septuagintarii bizanţi - deşi mare mai e poznă, cu cronocalendele-aieste! Ce, de-o geaba[1] se dă-n totalitatea omeniri; că europombilicul mediterran, faţă de pseudosfera Terra, este chiar ca buricul vreunui Shiva sau Buddha, plămădiţi, turnaţi, sculptaţi & poleiţi, mai 'nainte -poate - de anul pretins al Creaţiunei monotee a la Hanna, Caiafa, Califa, Bagdad ori Beligrad... că, (da! - punctuaţia-i culaină, ca şi paragrafarea; &, da, Beligrad este!) Numai subcontinentul indian ne-ar bate lejer în turnirul cinstit la prioritate-n fiinţare, crez pe noi europocentrorii. Dară, dacă s-ar trîmbiţa-juxta la concurs şi kitaii, aciia ne-ar pe toţi surclasa-măr, chiar de s-ar prezenta-n dreaptă tîrn-osenie, doar cu armia de lut-copt, ceramică şi bronz din timpul domniei Acelui „Qín Shǐhuángdî", ori cum i-or mai fi dzîs...

Aşa că - aflîndu io toate aieste dintr-o viaţă de cărţar (miersîm, MagdaU & Luca Piţu ot Cajvana!); plus că, de vreo două decenii, şi de mai că autodidact explorator prin internăucime, iară niscai-ceva adunai -, vroiu să & transmit şi să las celor carii dori-vor a mea moştenire, Credinţa & Convingerea-mi Agnostică, pe Curiozitate, Neastîmpăr, Căutare, Aflare bazate... Şi, unde nu afli (deşi asta'nseamnă că n-ai cătat îndestul, nice unde ar fi trebuit), măcar să nu cerci a te prosti, îmbăta tu pe tine, dar şi pe alţii cu apa chioară a speculaţiilor „industriei credinţelor" închinate averilor şi Puterii demăsurate, ale unor Netrebnici bipezi ce se tămîiază'ntre ei ca foarte trebnici... Cui?

E 13 Ianuar, 2018 - deci, s-ar putea crede, superstiţios, că lansarea-n apa Lumii a nucii Agnosticiei culaine, datu-s-a-n zi cu ghinion... Şi că se va duce la fund, tot aşa cum au păţit-o agnosticii din toţi evii anteriori, ieşiţi şi pieriţi pe tot cuprinsul bipezimii cujetătoare terestre că neagră, că albă, că măslinie ori sidefie, că roşcată sau cu cîte puţin din toate în al procreaţiei şi supravivenţei noastre lung lanţ trofic... Însă, io-Culai, mă şi vă consolez iute: că după fusele orare, de unii date „meridiane", dacă aici este 13, spre Extrem-orient e deja 14, în timp ce-n Extrem-occi-dent e încă 12!... (Pomenesc de arbitrariul moment a scriiturii, necum al lecturii, fatalmente nesigur!).

Mai mult, chiar: vecinul meu de rit daniel-orthodox, o fi el în 13, dar megieşu-mi lipovan, este abia-n Ajun de Nou an 2018!... Kitaiului din magazinele gen Dragonul Roşu i se cam fîlfîie de calendele ev-rupene/-estre, că el tot chiezeşte gîndeşte-trăieşte-calculează timpul; şi tot orez papă cu alte papare, bea ţuica sa din bambuşi distilată, berica sau vinul din orez fermentate; şi - îndeosebi! - bea numai ceai „verde" deşi-i negru la pai, convins că apa noastră de izvor, de fîntînă, cişmea îi la fel de plină de răhăţei dejectaţi, ca mai toate apele de la ei, obligate să-nghită incongrutăţile celor mai că un miliard-jumate (wiki-date: 1.379.000.000, în 2016) de producători de vestit bio 'ngrăşămintele lor, nepoluante, cică... „Musulmanii" din Rediu (deşi nişte ageamii de-ai satului, îndoctrinaţi prin Italia sau Nisa, pe unde-n ciordit-hamalit colindară), îs şi mai daţi în praştie cu-ale lor hagirate kalende, ce - cam ca şi la iudei - au, la 2-3 ani, dublată-n zile ultima lună, să se păstreze, cică, nu mai ştiu io ce cadenţă[2], după fazele Lunii... Deci: noi, Solarii şi nu doar; & ei, Lunarii şi nu doar; ei, hindustanii Musonici şi nu doar; plus kitaii la care ciclul complet zodiacal durează 60[3] de ani euro-rupeni, de ajungi de cap tăhui... Noi, Toţi oamenii aistei Lumi, nu ne aflăm numai în 13-le ianuar al meridianului Tîrgulu'-Ketrii! Aşa că „lansarea în lume" a bărcii-nucă agnosti-culaine nu ţine nici de 13, şi nici de ianuarie, nici măcar de 2018, decît pentru o infimă parte a omenirii liber-cugetătoare!... Asta, Vă rog, să înţelegeţi!

Ce trebuie să reţineţi, Prieteni, Oameni şi Egali mie, îi că... atunci cînd io mi-am oferit agnosticia-mi Vouă (nule în absolut, mie, heghemonice fumuri!), peste al Ketrii tîrg - în care, sive unde Culai vieţuieşte cu Nina-i şi cîţiva Apropiaţi - Cerească Helge acoperise, peste o noapte doar, moinaticul, instabil traiul nostru...

Ani 2018-plus, cît mai în tihna Sufletului şi-a Lumii pace, Prieteni, Afini!

Notă: - Agnosticism : agnosticísm sn [At: DA / Pl: -e / E: fr agnostique] Concepție filosofică idealistă care neagă, parțial sau total, posibilitatea cunoașterii obiective a lumii, a esenței fenomenelor. Doctrină filozofică idealistă care susține că lumea obiectivă nu poate fi cunoscută, că rațiunea omenească este limitată și că dincolo de limitele senzațiilor omul nu poate să cunoască nimic (D.L.R.M. - Dicţionarul limbii române moderne, 1958).

Grafica - I.M.

-----------------------------------
[1] Cf.cu dex-online.ro: „adv. (Învechit și popular) 1. În zadar, zadarnic, fără nici un folos, de-a surda; degeaba. „La ziuă, la făgădău, Iese lipsă un flăcău: Geaba-l cată soții lui, Neculaie nu-i și nu-i ! Deşliu, M. 43. Gata, moș Gheorghe. Gata! Geaba-mi spui mie istoria asta. Dumitru N. 280. Geaba beau, geaba mănînc..." Doar că io, Culai, l-am substantivizat, literariceşte, fără a-l şi licenţia.
[2] La iudei, se intră-n An (cînd, e Treaba lor, dar pe la Seceriş, cînd strămoşii le-au intrat în Canaan), cu... Luna-spicelor (Abbib-Nissan); la muslimi „începe cu data 1 muharram, anul 1 al hegirei, dată care corespunde în calendarul solar gregorian cu data de 15 iunie 622 d.H., și reprezintă începutul erei islamice, marcată de strămutarea (ar. هجرة :hiğra) profetului Muhammad de la Mecca la Yathrib (viitoare Medina)". Deci, numai 13 ianuar nu-i pentru ei astă zi!
[3] Poftim, de... https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_chinezesc , întru priceputire!